fbpx

Okoliščine umora zakoncev Hribar: Organiziran umor in rop nedolžnih oseb

Poglejmo primer: umor in rop nedolžne osebe – Rada Hribarja s soprogo. Ob tem se zahvaljujem gospodu Petru Hribarju za dovoljenje za objavo okoliščin.

V arhivu, fond SI AS 2178 Niko Kavčič, skladno s prevzemnim zapisnikom z dne 4. 10. 2016 vpogledamo v tehnično enoto, ki je popisana v zapisniku pod točko 2. PK VOS za Gorenjsko, Rado Hribar in žena, in pod točko 3. Gradivo OZNE, Hribar Rado in žena, oboje v: mapa 39,  škatla 7. Prva vpogledana listina je list pribl. formata A5 z rokopisom: “Stanje: marec 1944 PKVOS za Gor. ‘KRIM’ Načelnik: Stane Kersnik – Jelovčan Namestnik: Niko Kavčič […]”.

Nato vpogledamo v drugo listino, ki obsega 4 gosto potipkane liste formata A4, na dnu prvega lista so ročne zabeležke, na vrhu 1. lista je natipkano: “PK VOS za Gorenjsko 201/44 14. jan […]”, na 4. listu je na koncu natipkano: “Arhiv UDB, fasc.: 301-29/ZA, inv…. Št. A392945”. Na 4. strani se tekst poročila zaključi z “Niko l.r.” takole: “ZA PK VOS za Gorenjsko: Stane Jelovčan l.r. Niko l.r.”.

Kaj preberemo?

Obsežna točka “4.)” tega poročila se začne sredi 2. lista, besedilo se nadaljuje preko celotnega 3. lista in zaključi sredi 4. lista. V točki “4.)” je navedeno:

“4.) Kranjsko okrožje: […] Dne 4. jan.44. so aretirali v gradu Strmol pri Cerkljah, tovarnarja in industrijalca Rada Hribarja, njegovo ženo in nekega Aleksandra Sagadina študenta in učitelja jahanja […] Pri preiskavi v Hribarjevi graščini […] so napravili rekvizicijo. S seboj so odvedli vse tri. Drugi dan so člani OK VOS-a izvršili zaslišanje. Hribar […] je par ljudi spravil iz Begunj, kar je med ljudmi dvignilo njegov ugled […] posebnih priznanj od njega niso mogli dobiti […] justifikacijo. Pravtako za njegovo ženo, ki […] ni zaslužila drugega. […] Pri sebi imama dva zlata prstana, dobili bomo še zgoraj omenjeno zlatnino […] Zadnjič smo malenkost zlatnine poslali po tovarišu Petru […].”

Stane Kersnik Jelovčan (levo) in Niko Kavčič, voditelja VOS na Gorenjskem, Davča, januarja 1945

Osvetljene okoliščine kažejo na organiziran umor in rop nedolžne osebe.

Žiga Stupica za Casnik.si