fbpx

Opeharjeni lastniki stanovanj na Jakčevi: Profesor Bebler, lepo ste vzgojili svoje lopovske sinove

Foto: STA/Facebook

Opeharjeni in izkoriščani etažni lastniki Jakčeve ulice so predsedniku Borutu Pahorju poslali pismo, v katerem opisujejo sporne posle okoli energetske prenove stanovanjskega bloka. Za poslovno goljufijo stojijo Janez Kocijančič, Andrej Banič ter Žiga in Andrej Bebler – sinova znanega družboslovca Antona Beblerja. 

O podjetju Energetske prenove d. o. o. smo že pisali. Za njim lastniško stojijo nekdanji partijec Janez Kocijančič in člana še ene partijske družine – družine Bebler ter Andrej Banič. Gre za firmo, ustanovljeno pred dobrima dvema letoma, ki se ukvarja z energetsko sanacijo stavb, a vendar nima niti enega zaposlenega in je brez ustreznih referenc. Kljub temu Energetskim prenovam uspeva do velikih gradbenih poslov, ki pa so po naših informacijah izključno dogovorni ali pridobljeni na podlagi prirejenih razpisov, njihove ponudbe pa so nekajkrat dražje od preostalih.

Da gre za sporne prakse, opozarjajo tudi stanovalci Jakčeve ulice v Ljubljani, ki so proti izvajalcem vložili kazenske ovadbe in na sodišču zahtevali ničnost pogodbe, na podlagi katere so obnovo fasade na stanovanjskem bloku po mnenju izvedenca gradbene stroke preplačali kar za 300 tisoč evrov. Izvedenec je na objektu ugotovil kar 13 strokovnih napak, med hujše zagotovo sodi nepravilni izračun površine stavbe (za skoraj 1000 kvadratnih metrov) in vgradnja 12 centimetrskega stiroporja, namesto 15 centimetrskega. Popis vseh napak na objektu lahko vidite na tej povezavi.

Prav tako so v javnem pismu predsedniku Pahorju zapisali, da ne želijo podpirati oseb, ki se na spletu predstavljajo za aktivne državljane, zagovornike pravične in pravne države. Tako namreč sebe opiše socialni liberalec Žiga Bebler, ki je običajnim stanovalcem odvzel še tisti mali košček vere in upanja v pravičnost.

Najprej najugodnejši, nato je sledila občutna podražitev
Zgodba prenove fasade na Jakčevi ulici sega nazaj v leto 2014, ko sta ob ustanovitvi podjetja Energetske prenove d. o .o. Žiga Bebler in še en solastnik Gregor Banič kot “najugodnejša ponudnika” že zbirala podpise etažnih lastnikov zgradbe Jakčeva 12-18, in sicer za vzdrževalna dela na tej stavbi v vrednosti 360 tisoč evrov. Kmalu zatem so stanovalci dobili predračun za storitve, ki je vseboval vrednost 549.215,82 evra in marsikoga spravil v obup. Mesečni obrok na stanovanjsko enoto bo tako deset let okoli 60 evrov, kar je več kot za plačilo ogrevanja. Kdo torej pravi, da se energetska sanacija izplača? Za primerjavo: v sosednjem bloku enakih dimenzij so za enako prenovo plačali pol manj. Za njihovo prenovo so dobili ponudbe petih podjetij od katerih so bile vse ocenjene pod 300 tisoč evrov. Nazadnje so izbrali ponudbo vredno 250 tisoč evrov. Vse ponudbe si lahko ogledate na tej povezavi.

Kmalu zatem je Milenko Jerman, prokurist podjetja za upravljanje Lora d. o. o, tudi podpisal izvedbo gradbeno obrtniških del in to brez soglasja 75 odstotkov lastnikov, kot to določa stanovanjski zakon. Ko so marca 2015 zabrneli gradbeni stroji, je završalo tudi pri stanovalcih, zato je morala posredovati policija. Kljub temu da so stanovalci želeli biti slišani in da bi javnost izvedela za goljufijo, so ostali prezrti, zgodba pa je še vedno brez ustreznega epiloga.

Lastniki stanovanj na Jakčevi ulici v Ljubljani: “Janez Kocijančič je 10-odstotni lastnik mafijske firme, profesorju Beblerju z obramboslovja pa želimo povedati, da je svoje lopovske sinove lepo vzgojil.”

Prevare s podpisi
Kot pravi eden od stanovalcev, je izvajalec dobil soglasja na goljufiv in nezakonit način. V številnih primerih so izjavo k soglasju podpisali številni najemniki stanovanj brez pooblastil, in ne lastniki, kot je to potrebno po zakonu, in so tako s prevaro prišli do potrebnih 76 odstotkov soglasij. Poleg tega številni niso obkrožili niti za, niti proti in je to izvajalec storil sam.

Opeharjeni lastniki stanovanj: Profesor Bebler, lepo ste vzgojili svoje lopovske sinove 1

Stanovalcem izterjali denar
Stanovalci Jakčeve ulice jezno ugotavljajo, da je nivo pravne države ob njenem 25. jubileju na strahotno nizki ravni. Slovenska sodišča so tistim stanovalcem, ki so se uprli izkoriščevalskim izvajalskim delom – teh je kar 94 -, blokirala osebne bančne račune in izterjala dolg z izvršbo preko bank. Večina stanovalcev v tem bloku je upokojencev z nizkimi pokojninami, zato je bil marsikdo začuden, ko je videl izpraznjen bančni račun. Kot zanimivost: podjetje Energetske prenove je na dan podpisa pogodbe z upravnikom že prodalo svoje terjatve družbi DH-storitve d. o. o.

Pri celotni kolobociji z upravljanjem etažne lastnine je aktivno sodelovalo podjetje Lora, ki je nekdanji upravitelj stavbe na Jakčevi in sredstev rezervnega sklada še vedno noče predati družbi Kommunio d. o. o, ki so jo stanovalci soglasno izbrali za novega upravitelja in je tudi uradno zaveden v registru kot stavbni upravitelj.

 

Zahteva za popravek Energetske prenove d.o.o.:

Ni res, da bi bili udeleženi v kakršnikoli goljufiji.
Ni res, da je družbenik Andrej Banič, družbenik je g. Gregor Banič.
Dr. Janez Kocijančič ni poslovodna oseba v družbi, je zgolj manjšinski solastnik.
Ni res, da bi bila družba Energetske prenove d.o.o. ustanovljena pred dvema letoma, ustanovljena je bila 18.12.2012.
Ni res, da družbe Energetske prenove d.o.o. nima ustreznih referenc, ravno nasprotno, ima mnogo referenc.
Ni res, da bi pridobivali posle na podlagi prirejenih razpisov, posle pridobivamo na trgu in transparentno.
Ni res, da bi bile naše ponudbe nekajkrat dražje od preostalih, naše ponudbe so cenovno konkurenčne in strokovno utemeljene.
Ni res, da bi etažni lastniki na Jakčevi pogodbena dela preplačali. Cena je konkurenčna, zaenkrat projekt še odplačujejo in minilo bo še 9 let preden bodo projekt poplačali.
Ni res, da bi uporabili manj materiala kot ga je bilo predvideno, vgradili smo ga več.
Ni res, da bi etažni lastniki na Jakčevi izbrali ponudbo za 360 tisoč, ponudba ob enkratnem plačilu je znašala 424.943,05 EUR, ponudba na 120 obrokov pa 549.215,82 EUR.
Ni res, da znaša obrok več kot strošek ogrevanja, povprečen obrok na stanovanje znaša 35,66 EUR, prihranek na energiji pa je cca. 42%.
Ni res, da bi na sosednjem bloku plačali za enako prenovo pol manj.
Ni res, da bi upravnik Lora d.o.o. ne imel ustreznega sklepa etažnih lastnikov, sprejetega s 75% soglasjem.
Ni res, da bi šlo za goljufijo, posel je bil transparenten in zakonit.
Ni res, da bi prišlo do izvršbe zaradi nasprotovanja projektu nekaterih etažnih lastnikov, do izvršb je prišlo, ker niso plačali svojih obveznosti.

Andrej Bebler

 

M. P.