fbpx

Operacija reševanje dveh vojakov – Zalarja in Fišerja

Foto: STA

Na tej spletni strani sem že pisal o tem, kaj se je dogajalo en sam dan pred nastopom druge Janševe vlade, leta 2012. Takratni generalni državni tožilec Zvonko Fišer je nenadoma ugotovil, da mora nujno imenovati generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva in je za to mesto predlagal seveda politika Boštjana Škrleca, ki je takrat opravljal naloge državnega sekretarja pravosodnega ministrstva. Takratni minister Aleš Zalar je njegovi želji prisluhnil in stekla je bliskovita akcija – Boštjan Škrlec se je v nekaj urah iz politika prelevil v strokovnjaka na Vrhovnem državnem tožilstvu.

V vlogi notranjega ministra sem zato v tej zadevi že leta 2012 sprožil ustrezne postopke pred ustreznimi organi. In kaj so ti ugotovili:

 1. Upravno sodišče je pravnomočno ugotovilo, da je v tej zadevi šlo za nezakonito ravnanje Zalarja in Fišerja, še več, zapisalo je, da sta ravnala samovoljno in da sta »zlorabila oblast«.
 2. Pravosodno ministrstvo je že takrat ugotovilo, da je šlo za nezakonito imenovanje, ki ima znake kaznivega dejanja.
 3. Inšpektorat za javni sektor je takrat ugotovil, da Škrlec ni bil imenovan na ta položaj po Zakonu o javnih uslužbencih, kar bi moral biti.
 4. Komisija za preprečevanje korupcije, pod vodstvom Gorana Klemenčiča, je prav tako ugotovila, da gre v tej zadevi za koruptivno ravnanje.

Dne 2. 4. 2015 smo v poslanski skupini SDS zato na Vrhovno državno tožilstvo in Generalno policijsko upravo podali obvestilo o sumu storitve KD (kaznivega dejanja) zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki naj bi ga storila nekdanji minister Aleš Zalar in nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Vse od takrat pa postopki v zvezi s tem tako na policiji kot na tožilstvu potekajo nenavadno počasi in zavlačujoče. V nadaljevanju navajam kronologijo te zadeve:

 • Dne 10. 4. 2015 je Vrhovno državno tožilstvo zadevo odstopilo v reševanje Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani.
 • Dne 5. 5. 2015 je Policijska uprava Ljubljana na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani poslala obvestilo o ovadbi skupaj s predvidenim časom zaključka zadeve, ki naj bi bil 31. 7. 2015.
 • Dne 16. 7. 2015 in 11. 8. 2015 je Policijska uprava Ljubljana o zadevi obveščala Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, a zadeve ni zaključila.
 • Dne 13. 10. 2015 je Policijska uprava Ljubljana Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani poslala dokumentacijo, ki so jo v tej zadevi zbrali v predkazenskem postopku.
 • Dne 23. 12. 2015 je bil na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani sestanek pristojne tožilke in kriminalistov, na katerem je bilo dogovorjeno, da bo Policijska uprava Ljubljana do 31. 1. 2016 podala zaključni akt.
 • Dne 21. 4. 2016 je Policijska uprava Ljubljana v tej zadevi podala kazensko ovadbo zoper Zalarja in Fišerja na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani.
 • Kazenska ovadba je bila dodeljena v reševanje tožilki Karmen Erčulj, ki pa je bila izvoljena v sodniško funkcijo.
 • Dne 19. 7. 2016 je bila zadeva dodeljena okrožni državni tožilki Manji Prezelj.
 • Okrožna državna tožilka Manja Prezelj je zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe pri Komisiji za preprečevanje korupcije in pri Finančnem uradu Ljubljana (nerazumljivo zakaj – ta urad s tem nima nič), dopolnitev pa je pričakovala do 15. 2. 2017.

Kaj se je s to zadevo dogajalo po tem, še ne vem. Bom pa podatke pridobil. Vsekakor pa bi to zadevo lahko preimenovali v “Operacija reševanja dveh vojakov – Zalarja in Fišerja”, saj vse kaže, da bodo vsi naredili vse, da bo zadeva zastarala.

Vinko Gorenak