Pekrski dogodki so pokazali, da je slovenski narod pripravljen braniti svojo državo

23. maja 1991 se je v Pekrah zgodila uvertura obrambe Slovenije in vojne za Slovenijo, saj je takrat prišlo do prvega merjenja realne moči med slovensko teritorialno obrambo in slovensko policijo ter JLA na drugi strani.

15. maja 1991 se je v 710. učnem centru v Pekrah in 510. učnem centru na Igu pri Ljubljani začelo usposabljanje prve generacije slovenskih nabornikov. V 710. učnem centru v Pekrah je obvezno služenje začelo 120 vojaških obveznikov, v 510. učnem centru na Igu pa 180. S tem je Republika Slovenija, takrat še v sestavi nekdanje SFRJ, začela samostojno izvajati obvezno služenje vojaškega roka.

Centra v Igu in Pekrah sta bila trn v peti JLA, zato je s strani armade prihajalo do neverjetnih pritiskov, da bi prišlo do zaprtja centrov. V nekaterih vojašnicah se je dvignila bojna pripravljenost, na slovenskih cestah je bilo opaziti vse večje število oklepnikov. Ko je JLA spoznala, da s pritiski ne bo omajala odločitve takratne slovenske oblasti in da do razpustitve učnih centrov TO ne bo prišlo, so začeli iskati povod za vojaško posredovanje. Napetost se je stopnjevala in dosegla vrelišče 23. maja 1991 po incidentu z dvema izvidnikoma jugo vojske in po tem, ko je JLA z oklepnimi vozili obkolila učni center TO v Pekrah ter uperila cevi pušk, napolnjenih s strelivom proti zgradbi učnega centra. JLA je tudi zahtevala izročitev vseh nabornikov z dokumentacijo, kar je vodstvo učnega centra kategorično zavrnilo. Sledila so pogajanja na občini Maribor, kjer pa so s strani JLA prelomili dano besedo in ugrabili poveljnika pokrajinskega štaba TO. Za izvedbo akcije so uporabili celo vozila z oznako rdečega križa. To je vzbudilo strahovit odpor Mariborčanov, ki so začeli fizično onemogočati premike enot JLA, tudi tankov in s telesi zaščitili učni center v Pekrah. Tako je žal prišlo tudi do prve žrtve v procesu osamosvojitve Slovenije. Med protesti pri takratni vojašnici vojvode Mišića je 24. maja 1991 pod oklepnikom JLA tragično izgubil življenje Josef Simčik iz Miklavža na Dravskem polju, ki je želel s skupino Mariborčanov preprečiti premike oklepnih vozil iz vojašnice proti učnemu centru.

Na današnji dan leta 1991 je bil 710. učni center v Pekrah pred svojo največjo preizkušnjo, ki jo je uspešno prestal. Dogodki v Pekrah so namreč pokazali, da slovenski narod z osamosvojitvijo misli resno in da nobena sila ne bo mogla preprečiti osamosvojitve Slovenije. Takrat je slovenski narod pokazal izjemno stopnjo enotnosti in povezanosti ter odločenosti po obrambi svoje domovine. Z gotovostjo lahko trdimo, da v kolikor ne bi bilo poguma in enotnosti vseh, ki so vstali takrat proti agresorski potezi JLA, bi se danes verjetno pogovarjali o drugačnem poteku naše zgodovine.

Maja 1991 se je v Pekrah pokazalo, da imamo Slovenci svojo vojsko, ki bo obranila voljo državljank in državljanov po samostojni državni ureditvi izraženo na zgodovinskem plebiscitu. Pekrski dogodki so tudi pokazali, da smo Slovenci pripravljeni enotno in pokončno braniti svojo mlado državo in smo kot narod dokazali, da znamo ob obrambi domovine premagati vse razlike ter delitve.

Sara Kovač