fbpx

Peršak sprejema nezakonite odločitve, Cerar pa nič!

Foto: sta

Po poročanju medijev je Peršakovo ministrstvo v primeru prodaje Pro plusa sprejelo nezakonito odločitev, ki je sami ne morejo več popraviti. Pirnatov Inštitut za upravno pravo je na njihovo željo pripravil pravno mnenje, s katerim je postalo jasno, da ministrstvo za kulturo na lastno pobudo postopka izdaje soglasja ne more obnoviti. Bo kupec za to napako od države terjal milijone?

Ključno pri tem je dejstvo, da je Peršak pravno mnenje naročil naknadno, torej po tem, ko so že sprejeli sklep, da Slovenia Broadband, kupec Pro Plusa, soglasja ne potrebuje in so njihovo vlogo zavrgli. Po neuradnih informacijah so na ministrstvu kasneje sklicali interni sestanek, na katerem so ugotovili, da je sklep o zavrženju vloge nezakonit, in v želji, da bi lastno napako popravili, naročili pri Pirnatu pravno mnenje. No, Pirnat jim je dal jasno vedeti, da postopka sami ne morejo obnoviti in da bi za obnovo postopka kupec moral podati novo vlogo.

Če sta Peršak in njegovo ministrstvo tako prepričana v svoj prav, zakaj so potem naročili pravno mnenje in želeli postopek obnoviti? Če na kratko povzamemo dogajanje:

* Kupec na MK vloži vlogo za soglasje. MK je nato sprejelo sklep o zavrženju vloge za soglasje, češ da ni potrebno.
* Nato sledi interni sestanek na MK, verjetno ugotovijo, da so naredili napako in bi želeli postopek ponoviti.
* To je verjetno razlog, da so naknadno naročili pri Pirnatu izdelavo pravnega mnenja, če lahko postopek obnovijo.
* Pirnatov inštitut pravi, da MK sam postopka ne more obnoviti, temveč da mora kupec podati novo vlogo.

Kaj, razen tega, da so ugotovili lastno napako, bi lahko bil razlog, da je MK post festum naročilo pravno mnenje glede možnosti obnovitve postopka? Še več. Pirnat je pripravil še eno pravno  mnenje v zvezi s tem primerom, v katerem je ugotovil, da ministrstvo za kulturo vloge ne bi smelo zavreči, temveč bi moralo o njej odločati. Nezakonit sklep ministrstva lahko povzroči ničnost prodaje Pro plusa. Kar pa kupcu daje podlago za odškodninsko tožbo zoper državo, kar bomo spet plačali davkoplačevalci.

J. G.