fbpx

Podmladek SDS-a glede situacije v javnem zavodu Študentski domovi Ljubljana pozval k umiritvi strasti!

Predsednik SDM Dominik Štrakl (Foto: SDS/STA)

Na račun globalne epidemije covid-19, ki je Slovenijo dosegla v začetku leta 2020, je bila Vlada Republike Slovenije primorana, tako kot vsi v Evropski Uniji in drugod po svetu, sprejeti ukrepe za omejitev širjenja okužb. Ukrepi temeljijo na spoznanju, da je v odsotnosti učinkovitega zdravila in cepiva ter ob majhnih količinah zaščitne opreme, najuspešnejši ukrep za preprečevanje širjenja okužb prav omejitev stika z ljudmi. Na ta način je vlada preprečila ponovitev scenarija naših zahodnih sosedov, s tem pa so bila rešena mnoga življenja. S pomočjo tako imenovanih protikoronskih paketov se je hkrati ohranil potencial našega gospodarstva.

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s covidom-19 so posledično vplivali tudi na bivanje mladih v študentskih domovih z izjemo nekaterih, ki so lahko bivali nespremenjeno (študenti s stalnim prebivališčem na naslovu študentskega doma, študenti tujci, gostujoči profesorji idr.).

Na podlagi teh dejstev so v Slovenski demokratski mladini (SDM), podmladku SDS, prišli do naslednjih ugotovitev: (1.) Vladni ukrepi na področju bivanja študentov so bili ustrezni in sorazmerni. Uprava študentskih domov je ukrepala v skladu z odloki in tako preprečila širjenje okužbe s Covid-19 med prebivalci študentskih domov; (2.) Ukrepi Vlade Republike Slovenije in uprave javnega zavoda Študentski dom Ljubljana so primerljivi z ukrepi sorodnih institucij doma in po svetu; (3.) Plačana študentska dežurna služba marsikateremu študentu predstavlja finančno razbremenitev v času študija; (4.) Prejšnje Vlade Republike Slovenije so namenile premalo pozornosti (in sredstev) kvaliteti življenja študentov v študentskih domovih.

Odziv uporabnikov Študentskega doma Ljubljana zaradi sprememb na področju varnosti in kvalitete bivanja je po besedah podmladka SDM pritegnil njihovo pozornost, saj so že v preteklosti opozarjali na slabo stanovanjsko politiko mladih v Sloveniji. “Želimo, da se problematika v Študentskem domu Ljubljana razreši v najboljšem možnem scenariju, zato se opredeljujemo do teh odzivov,” so zapisali.

Foto: STA

V SDM nasprotujejo enostranskim anonimnim pozivom k spremembam, zlasti aktivizmu, hujskanju, pozivanju k bojkotu, in posledično aktivnostim, ki so jih izvajali določeni uporabniki Študentskih domov Ljubljana. Z omenjenim delovanjem namreč prihaja do vzpostavitev anonimnih skupin na družbenih omrežjih, ki rezultirajo v prikazovanju nepravilne situacije v zvezi z dogajanjem v Študentskih domovih Ljubljana, s čimer pa se oddaljujejo od rešitve nastale situacije. Prav tako niso naklonjeni uničevanju lastnine Študentskih domov Ljubljana (zlasti napisi s spreji), enostranski uvedbi profesionalne varnostne službe, nenajavljenim in nepovabljenim vdorom v apartmaje in sobe uporabnikov ter neprimerni komunikaciji med upravo Študentskih domov Ljubljana in uporabniki domov.

V Slovenski demokratski mladini predlagajo naslednje:
(1) uporabniki Študentskih domov Ljubljana naj svoje poglede in predloge predstavijo skozi predstavnike domov, v katerih prebivajo in navsezadnje skozi predstavnika študentskega sveta stanovalcev;
(2) vzpostavitev učinkovitega načina neposredne komunikacije s predstavniki domov, ki hkrati omogoča anonimne prijave;
(3) pogovor o morebitni uvedbi obvezne varnostne službe, ki naj temelji na širšem konsenzu;
(4) demokratično odločitev o morebitni uvedbi obvezne varnostne službe. Domovi pod okriljem Študentskih domov Ljubljana naj se demokratično odločijo, ali želijo profesionalno ali študentsko dežurno službo;
(5) uvedbo “stanovalskega refenduma”, s katerim bi se stanovalci odločili o prejšnji alineji. “Referendum” naj se opravi s pomočjo orodja za spletno glasovanje, s čimer bi se glasovanje omogočilo čim večjemu številu uporabnikov Študentskih domov Ljubljana. Prav tako predlagamo, da se “referendum” ponovi v določenem časovnem obdobju (na primer na leto, dve);
(6) pripravo skupne resolucije med svetom stanovalcem Študentskih domov Ljubljana, podmladki strank in drugimi zainteresiranimi organizacijami, v kateri bi začrtali skupno nadaljnjo pot, pričakovanja in razrešili problematiko, ki se pojavlja v zadnjem času; k izboljšanju informiranosti študentov ob vpisu. Tistim, ki se uvrstijo na čakalno listo, naj se s pomočjo brošure in informacij na spletu svetuje, kako prebroditi obdobje čakanja na vselitev;
(7) skupno sodelovanje za dosego zasledovanega cilja, ki bi izboljšal situacijo v Študentskih domovih Ljubljana.

Upravo študentskih domov v Ljubljani pozivajo k smotrnem vlaganju v infrastrukturo. Ob tem naj se upoštevajo želje stanovalcev, ki jih lahko sporočajo preko ustreznega mehanizma. Ob tem še pozivajo k večji odzivnosti ob soočanju študentskih problemov, zlasti k boljši komunikaciji do uporabnikov; k prenovi domskega reda, ki bi vključeval predloge uporabnikov študentskega doma; k elektronski uvedbi volitev (in stanovalskega referenduma) predstavnikov posameznih domov ( S tem bi omogočili večjo demokratičnost, s posledično višjo volilno udeležbo pa bi prispevali k legitimnosti volitev. Spletno glasovanje naj se uvede na volitvah predstavnika ŠSS v svetu zavoda Študentski dom Ljubljana. Uredi naj se tudi način in določitev predstavništev (podpredsednik, namestnik, ipd.), ki naj bodo tudi neposredno voljeni); k izboljšanju informiranosti študentov ob vpisu. (Tistim, ki se uvrstijo na čakalno listo, naj se s pomočjo brošure in informacij na spletu svetuje, kako prebroditi obdobje čakanja na vselitev). Menijo, da mora Uprava zagotoviti ustrezen način (z dežurstvom, referendumom, ipd.) preprečevanja vdorov v zasebne prostore študentov in sankcioniranja tistih, ki to počnejo.

Predsednik SDM Dominik Štrakl (Foto: SDS)

Vladi Republike Slovenije predlagajo gradnjo novih študentskih domov in večjo pozornost študentski problematiki. “Na koncu bi poudarili, da lahko do rešitve te problematike pridemo le na podlagi skupnega sodelovanja, slednje pa presega politična in ostala ozadja in temelji na strpnem dialogu. Na koncu dneva smo namreč vsi študenti, ki moramo stopiti – skupaj.”

Sara Kovač