Poglejte, kako Siol.net zavaja, da so dvorec Hošperk partizani skušali rešiti, v resnici pa so ga sami zažgali!

Dvorec Hošperk (Foto: Twitter)

Siol.net je vzbudil pozornost s člankom, v katerem prikazujejo zgodbo dvorca Hošperk v bližini Planine pri Rakeku, glavno besedo pa ima pri tem Marko Milavec, ki naj bi si prizadeval za oživitev območja dvorca. Splošno znano je, da so dvorec 28. aprila 1944 požgali partizani, a Milavec skuša javnost zdaj prepričati, da naj bi ga kljub nasprotnemu navodilu celo skušali rešiti in po vojni obnavljati. Da ta dvorec ni izjema, prilagamo tudi dolg seznam dvorcev in gradov, ki so jih med in po vojno požgali partizani in komunisti.

Baročni dvorec Hošperk je znan tudi pod nemškim imenom Haasberg in pod geografskim imenom Planina, na spletnem portalu Slovenski gradovi pa uvodoma lahko razberemo, da so ga ob znožju starega gradu po letu 1614 zgradili knezi Eggenbergi kot dvonadstropno renesančno poslopje, leta 1722 pa so baroni Cobenzli nepremičnino popolnoma predelali in razširili, tako da je nastal čudovit baročni dvorec. Ta je veljal za enega najpomembnejših spomenikov baročne dobe na naših tleh. Leta 1846 je bilo posestvo prodano knezu Weriandu Windischgrätzu. Dvorec je tako uspešno kljuboval toku časa skozi različna zgodovinska obdobja in je obstal v različnih političnih sistemih in državah vse do druge svetovne vojne, ko je nepremičnino doletela podobna usoda kot še mnoge druge gradove in dvorce v tem času in po drugi svetovni vojni, ko so stavbe ostajale zanemarjene. Le v nekaj primerih jih je sicer požgal ali bombardiral kdo drug kot partizani in komunisti. Marca 1944 so dvorec namreč požgali partizani.

Naslov odstavka se glasi kar “Uničil ga je ogenj”
V spornem odstavku Marko Milavec skuša bralce prepričati, da so partizani dobili nalogo, da grad uničijo, a naj bi že gorel (se je kar sam vžgal?!) in takrat naj bi partizani “dobili novo povelje, naj ga ohranijo”, pove Marko Milavec. Med tistimi, ki so gasili, naj bi bil tudi njegov oče Andrej Milavec. A reševalna akcija je bila, kot navaja siol.net, neuspešna in tako na predstavitveni tabli pod ruševinami piše, da je bil grad 17. marca 1944 požgan. “Po vojni so ga poskušali obnavljati,” pravi Marko Milavec ter ob tem pokaže na nekaj zgornjih vrst zidakov na levi in desni strani ruševin. “Naredili so ostrešje, a ker ga niso imeli kam dati, je zgnilo na tleh,” doda sogovornik. A rezultat je še danes jasen, komunisti vendarle tudi tukaj niso imeli resnega namena obnoviti gradu. Mlajši Milavec ima z ženo zdaj Društvo Škratovka in v urejeni “grajski štali” prirejata kulturni program in delavnice za otroke.

Dvorec Hošperk (Foto: Twitter)

Hošperk je le eden izmed uničenih gradov s strani partizanov med drugo svetovno vojno 
Ivo Žajdela iz društva Nova slovenska zaveza je že pred časom uredil pregleden seznam slovenskih gradov, ki so bili v tem obdobju uničeni, objavljen pa je bil tudi na spletnem portalu Nova24TV.
– Graščino Lesno brdo so požgali partizani Dolomitskega odreda v istem času (1. septembra 1942) in iz istega “razloga” kot grad Bokalce (Rudolf Hribernik – Svarun: Dolomiti v NOB, Ljubljana 1974, str. 306).
– Grad Komenda na Gorenjskem so požgali partizani leta 1944 (Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, Ljubljana 1997, str. 163).
– Grad Šenkov turn pri Vodicah so partizani požgali 9. novembra 1943 (Kamniški zbornik VII, 1961, str. 166–167).
– Grad Križ pri Kamniku so požgali partizani novembra 1943.
– Grad Brdo pri Lukovici so partizani požgali 19. maja 1943 (Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 6, Ljubljana 1961, str. 42).
– Grad Kolovec pri Domžalah so partizani požgali aprila 1943 (Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 6, Ljubljana 1961, str. 12; Stane Stražar, Ob bregovih Bistrice, Radomlje 1988, str. 94).
– Grad Volčji potok so partizani požgali 13. aprila 1944 (Kamniški zbornik VII, 1961, str. 171; Stane Stražar, Ob bregovih Bistrice, Radomlje 1988, str. 88, 850, 872–873).
– Dvorec Mala Loka so požgali partizani novembra 1943.
– Dvorec Groblje pri Domžalah so partizani požgali novembra 1943 (Jakič, 127).
– Dvorec Češenik pri Domžalah so partizani Zasavskega odreda požgali 16. marca 1944 (Stane Stražar, Župnija Dob skozi stoletja, Dob 1996, str. 97, 584).
– Dvorec Črnelo pri Domžalah so partizani Zasavskega odreda požgali 16. marca 1944 (Stane Stražar, Župnija Dob skozi stoletja, Dob 1996, str. 584).
– Grad Češnjice pri Moravčah so partizani požgali 1. maja 1943 (Stane Stražar, Moravška dolina, Moravče 1979, str. 116; Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 6, Ljubljana 1961, str. 12).
– Grad Belnek pri Moravčah so partizani požgali v noči na 15. julij 1943 (Stane Stražar, Moravška dolina, Moravče 1979, str. 117; Jakič omenja julij 1944).
– Grad Zalog pri Moravčah so partizani požgali 15. julija 1943 (Stane Stražar, Moravška dolina, Moravče 1979, str. 120, 635).
– Grad Medija pri Moravčah so jeseni 1944 razstrelili in požgali partizani.
– Dvorec Dol pri Ljubljani so požgali partizani (Jakič, 93).
– Graščino Špitalič v Tuhinjski dolini so požgali partizani konec vojne (Jakič, 331).
– Verjetno so partizani uničili tudi dvorec Grmače pri Šmartnem pri Litiji.
– Dvorec Slatna pri Šmartnem pri Litiji so porušili partizani konec avgusta 1944 (Jože Župančič, Zasavje v plamenih NOB, Litija 1952, str. 45–46).
– Jože Župančič, Zasavje v plamenih NOB (I. del, Litija 1952, str. 45–46) omenja, kako so partizani izropali in zaminirali gradič Gerbin v začetku septembra 1944.
– Pogonik pri Litiji je 20. septembra 1944 požgala Gubčeva brigada in je takrat povsem pogorel. Ostale so le stene in po vojni si je nekdo tam zgradil večjo hišo. Lado Ambrožič – Novljan je v knjigi Gubčeva brigada (Ljubljana 1972, str. 773) zapisal, da so grad požgali “na ukaz XV. divizije”, prej pa so ga še izropali.
Ferdo Gestrin, Svet pod Krimom (Ljubljana 1993, str. 113) omenja, kako so partizani konec leta 1943 požgali župnišče in šolsko poslopje v Tomišlju ter gradič Brest in kako je 3. četi Notranjskega odreda skupaj z domačimi terenci marca 1944 po več poskusih uspelo požgati Palmetov Ižanski grad.
– Grad Boštanj pri Grosupljem so partizani požgali leta 1944.
– Gradič Zavrh pri Boštanju so leta 1944 požgali domobranci zaradi partizanov.
– Dvorec Čušperk so požgali partizani 18. decembra 1943 (Zaveza, št. 36, str. 12, 14).
– Grad Turjak je (po prvotnem partizanskem hudem uničenju sredi septembra 1943) načrtno požgala 14. divizija ob svojem napadu na Velike Lašče, 3. decembra 1943 (glej Domicili v slovenskih občinah, 1981, str. 433; Turjaški grad skozi stoletja, Borec 1958, št. 9, str. 439–443).
– Grad v Ribnici so požgali vosovci na novoletni dan leta 1944.
– Grad v Kočevju so ob svojem napadu na Kočevje 12. decembra 1943 partizani tako uničili, da so ga po vojni lahko samo še porušili (Franci Strle, Tomšičeva brigada, 3. del, Ljubljana 1989, str. 583–615; na str. 600 opisuje, kako so ga zažgali; na strani 601 je slika gorečega gradu, na str. 613 pa slika povsem uničenega gradu).
– Gradič Kostel ob Kolpi so požgali partizani aprila 1943 (Jakič, 169).
– Partizani so požgali šolo, sodišče in graščino Turn v Višnji Gori oktobra 1943. “Da bi onemogočili naselitev nemških vojakov”, kot piše Jože Dobnik v Vodniku po transverzali kurirjev in vezistov NOV Slovenije, Ljubljana 1980, str. 269.
– 27. aprila 1943 so partizani požgali Auerspergov grad v Predgradu pri Starem trgu ob Kolpi (Janko Maček, Kako se je začelo, Zaveza, št. 27, str. 21).
– Grad Krupa pri Semiču so požgali partizani leta 1942 (Jakič, 177).
– Grad Pungrt pri Semiču so leta 1943 požgali partizani (Jakič, 269).
– Grad Pobrežje pri Adlešičih so marca 1945 požgali Nemci samo zato, ker so se v njem zadrževali partizani.
– Dvorec Pogance so 30. junija 1942 požgali slovenski četniki, ker se je govorilo, da ga bodo zasedli Italijani (Ivan Korošec, Prva nacionalna ilegala, Ljubljana 1993, str. 80).
– Grad Zalog pri Novem mestu so partizani požgali leta 1942 (J. Levstik, Borec 1972, str. 424).
– Vrhovo pri Šentjerneju so partizani požgali 22. septembra 1942 (J. Levstik, Borec 1972, str. 424; ali 27. september 1942, Zaveza, št. 29, str. 32).
– Gracarjev turn so partizani požgali decembra 1942 (J. Levstik v Borcu 1972, str. 424).
– Otočec so partizani požgali 20. maja 1942, v istem času kot grad Hmeljnik (J. Levstik, Borec 1972, str. 424).
– Stari grad so partizani požgali 1. novembra 1942 (Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1962, št. 1, str. 186).
– Dvorec Ruperčvrh so požgali partizani leta 1942 (Jakič, 294).
– Grad Klevevž je požgal 1. bataljon Vzhodnodolenjskega odreda 19. 10. 1942 (Vlado Jurančič, Šmarjeta pri Novem mestu v narodnoosvobodilni vojni 1941–1945, Novo mesto 1985, str. 23, 40–42 in predvsem 61).

Požigali so tudi samostane, seznam požganih gradov pa se še kar nadaljuje
Partizanski Gorjanski bataljon je v noči na 27. september 1942 požgal grad Vrhovo, naslednjega dne pa še gradova Prežek (po drugem podatku 8. decembra 1942) in Dobe. V noči na 29. september je ta bataljon požgal še Kostanjevico (grad oziroma samostan). Nadalje so 29. oktobra 1942 partizani požgali grad na Dobravi pri Kostanjevici. Vsi ti podatki so objavljeni v Zavezi (št. 29, str. 32), povzeti so po knjigi Vilme in Franceta Pirkoviča Bojna pot Gorjanskega bataljona (str. 26). Po drugem viru so grad Kostanjevica (ali gre za samostan?) partizani požgali 28. septembra 1942, kot navaja J. Levstik v Borcu (1972, št. 8–9, str. 421–422). Isti avtor v isti številki Borca (str. 426) omenja tudi datum partizanskega požiga gradu Soteska in pravi, da so ga požgali 27. oktobra 1943. Edvard Kocbek v svojem dnevniku Listina (Slovenska matica, Ljubljana, 1982, str. 413–414) omenja datum 23. oktober 1943).

Samostan Kostanjevica (Foto: Twitter)

– Grad Žužemberk je bil močno poškodovan med vojno zaradi partizanskih napadov, še bolj pa spomladi 1945 zaradi zavezniškega bombardiranja, seveda na poziv partizanov.
– Grad Hmeljnik so partizani požgali že 19. maja 1942 (Bernarda Potočnik, Hmeljnik, Ljubljana 1994, str. 120).
– Grad Radeljca pri Škocjanu na Dolenjskem so požgali partizani (Jakič, 274).
– Grad Mirna so požgali partizani Tomšičeve brigade 28. decembra 1942 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 397–398; Franci Strle v Tomšičevi brigadi, 2. del, na str. 385 tega sicer ne omenja).
– Graščino Dob pri Mirni so partizani Gubčeve brigade požgali 27. decembra 1942 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 378–381, 383–388; Lado Ambrožič – Novljan, Gubčeva brigada, Ljubljana 1972, str. 117–127; Franci Strle, Tomšičeva brigada, 2. del, Ljubljana 1986, str. 378–381).
– Grad Rakovnik pri Šentrupertu so požgali partizani 1. bataljona Gubčeve brigade 11. septembra 1943 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 536, 513).
– Za grad Mokronog je v knjigi Metamorfoza groze Jože Snoj zapisal, da so ga partizani požgali po italijanski kapitulaciji (Ljubljana 1999, str. 131). Sicer pa je to splošno znano, čeprav Jakič tega začuda ne omenja. Grad Mokronog so požgali partizani Gubčeve brigade 10. septembra 1943 (Zoran Hudales, Občina Trebnje v NOB, Ljubljana 1975, str. 536).
– Za grad Turn pri Gabrovki Matjaž Kmecl v knjižici Popotovanje po Levstikovi poti (Litija 1999, 2. izdaja, prva 1989, str. 58) zapiše, da “je bil med zadnjo vojno porušen”.
– Graščino Kumpolje pri Gabrovki so požgali partizani leta 1943 (Jakič, 177).
– Dvorec Gornji grad v Zgornji Savinjski dolini so partizani iz Kamnika razstrelili in požgali 1. avgusta 1944 (Edi Mavrič – Savinjčan, Gornjegrajsko in njegov čas, Gornji Grad 1998, str. 165).
– Grad Vrbovec v Nazarjah so požgali partizani v začetku jeseni 1944, ko so “osvobodili” Nazarje (Grad Vrbovec – Nazarje 1248–1998, Nazarje 1998, str. 14–15).
– Verjetno so tudi dvorec Jurklošter pri Laškem požgali partizani.
– Grad Vurberg med Mariborom in Ptujem je bil močno poškodovan februarja 1945, ko so ga bombardirala zavezniška letala, seveda na poziv partizanov.
– Grad Rihemberk pri Štanjelu so požgali partizani 23. julija 1944 (Kronika Rihemberka – Branika, Branik 1994, str. 247; A. Ravbar, Kako je padla postojanka v Braniku, Borec, št. 12, 1959, str. 580–583; Boris Mlakar, Domobranstvo na Primorskem, Ljubljana 1982, str. 165–167).
– Grad Štanjel na Krasu je skupaj s še enajstimi drugimi zgradbami v Štanjelu razstrelil minerski vod 30. divizije 9. korpusa 10. septembra 1944 (Radosav Isaković, Kosovelova brigada, Ljubljana 1973, str. 445–462; Milan Pahor, Uspeh Kosovelove brigade v tridnevnih bojih za Štanjel, Republika, 18. 9. 1994).
– Dvorec Nadlišek (tudi Pajkovo) na Blokah so julija 1942 med ofenzivo požgali Italijani samo zato, ker so se v njem zadrževali partizani.

J. Ž.

 • ZatonMesecnikov

  Po vzoru Francoske Revolucije oziroma obdobja med njo, znanega kot Reign of Terror…Vladavina terorja.

 • Antonius

  Grad gori, grof beži, je bila pesem revolucionarnih, ko so med II. vojno rušili in požigali gradove na slovenskem.
  Grad Strmol in Snežniški grad sta edina preživela revolucionarni terorizem, požige in morijo. Lastnika obeh gradov so partizanarski morilci seveda okrutno fentali.
  Hrvati so pa vso njihovo grajsko kulturo, ohranili povsem nedotaknjeno.

  • ZatonMesecnikov

   Ja, Komunisti so vtkali slovensko narodno mitologijo v svoje Revolucionarne cilje. Zato je komunizem v Sloveniji tako trdoživ.

   Kot si omenil Hrvate, pa pri Srbih je bilo isto. Najprej je bil Hrvat ali Srb, potem šele Komunist. Pri nas je bil pa najprej Komunist in šele nato Slovenec. Izraz Tovariš se je v Sloveniji takoj prijel, na jugu pa so po poročilih imeli težave z uvajanjem izraza “Druže”. Enako je bilo s samoupravljanjem.

   • slosin

    slovenskem ovčjem značaju je komunizem kar pasal ….in mu še kar paše…..partija misli za tebe in te vodi….

    • ZatonMesecnikov

     Ni naključje, da je Slovenec izumil Samoupravljanje. Ima po mojem mnenju 3 bistvene postavke, ki pašejo tukajšnjemu značaju; Tudi zato je tako zakoreninjeno pri nas in po njem cvilijo;

     – vsi so pametni in pomembni
     – od vseh je vse
     – nihče za nič ni kriv oziroma je na koncu “vsi smo krivi”.

     • Anton

      Tako še danes deluje večina firm po Sloveniji.

   • Antonius

    Malo ljudi ve, da med vojno v Srbiji, Makedoniji in Črni gori sploh ni bilo nobenega partizanstva.
    Okupatorski odziv na nesmiselno partizansko provokacijo podobno dražgoški, je Srbom takoj dal vedeti, da bo cena absolutno previsoka. Kragujevški talci so Srbe *prizemljili*.
    Samo Hrvati in Slovenci smo bili žrtve revolucionarnega partizanskega terorizma.
    Kje bi se pa vrhovni Tito lahko še skrival, če bi s svojo bando hostarskih *divizij*, ljudi moril in teroriziral po vaseh v Bosni?
    Nekoč, desetletja nazaj sem pohodniško šel mimo nekega partizanskega mitinga. Srbu, po partizansko našemljenemu sem rekel, da v Srbiji ni bilo nobenih partizanov, pa se mi je v besedo zagnal en dobro rejenih slovenskih partizanarskih rotvailerjev. Kaj, da si izmišljujem, me je poizkušal nadreti. Pa ga je ustavil tisti Srb in dal rotvalerju vedeti, da govorim zgodovinsko dokazano resnico. Prvič in zadnjič sem videl, kako se je rotvajlerski partizanar usedel v lastni drek.

    • ZatonMesecnikov

     Ja mi je znano, po Kragujevcu se je Draža umaknil v pasivnost, Tito pa je šel v Bosno. In tam ostal do prihoda Sovjetov pred Beograd.

     Tudi s Kragujevcem je dosti nejasnega. Ogromna večina ne ve, da je velika večina ustreljenih tam bilo Judov, Romov, potem nekaj naključnih pešcev, ko pa Nemci niso našli nikogar več, da bi zapolnili kvoto 1:100 pa so šli v najbližjo šolo in tam pobrali razred. Zgodba govori seveda samo o dijakih.

     #besedo zagnal en dobro rejenih slovenskih partizanarskih rotvailerjev#

     Na žalost je resnično tako. Če so jih prej še malo prizemljili na jugu, se jim je sedaj dokončno utrgalo. Zato je zgodovinopisje tega področja danes bistveno bolj razvito na jugu. Tragedija je, če nekaj poveš iz južnega zgodovinopisja, preprosto dejstvo, tukaj kričijo kot norci.

     To pa zato, ker čutijo, da imajo oblast. Oziroma jih ta šunta.

     • pajot

      kako jih mora šele boleti,ker so Srbi Mihajlovića rehabilitirali.

     • ZatonMesecnikov

      Ja, vsak podatek ignorirajo in cvilijo, “da je zgodovina že napisana”.

      Je pa srbo hrvaško podatkovje tega obdobja bistveno bolj razčlenjeno, kot pa slovensko. Videl sem srbsko oddajo na youtube o Hudi jami, pa kako se čudijo, da je uspelo prokomunističnim silam (njihova beseda) hudo jamo spet zapreti.

      Poleg tega da so oddaje pri njih z različnimi mnenji stalnica na njihovi TV. kar spomni se pa pri nas, ko je imel Dežman intervju. tako so kričali, da so še danes hripavi.

      Mi smo v nekem čudnem srednjem veku.

  • samsara

   Grad Haasberg je rdeča in z njimi resonirajoča okoliška drhal najprej izropala, potem pa, tudi zato, da so zakrili njihovo dejanje, grad zažgala.

 • Andrej

  To ti je revolucija. Med vojno pobiješ več lastnega prebivalstva kot agresorjev. Po vojni na montiranih procesih psihopati v imenu ljudstva na veliko morijo lasten narod. Ogromno domorodcev zbeži, da si rešijo življenje. Požgeš kulturno dediščino: gradove, cerkve, samostane. Poveličuješ Dražgoše.
  A se je to dogajalo pri nas? Najbrž ne, ker normalen narod takih ne bi izvolil na oblast.
  Ampak res, mi nismo normalni. Zavozili smo svojo državo.

  • FORT WORTH

   To je rezultat sprenevedanja, laganja, kurjenja drzavnih arhivov, ponarejanje zgodovine, koruptivnost rezimskih medijev…
   In zdaj bi ti kriminalci radi uvedli sankcioniranje njim neljube resnice in pozneje se sankcioniranje miselnega delikta…

 • To je še en dokaz protinarodnega boja komunistov med revolucijo.

  Povsod po svetu se borci za osvoboditev naroda izpod okupatorja trudijo (tudi z ogromnimi človeškimi žrtvami) obraniti narodovo kulturno dediščino pred uničenjem, le komunisti so jo namenoma sami uničevali.
  Samo poglejte kaj se je dogajalo pred im med začetkom okupacije kateregakoli naroda na svetu. Poskrili so umetnine, kipe, relikvije in ostale dragocenosti, da jih ne bi okupator pokradel ali uničil. Ljudje so povsod tvegali svoja življenja za ohranitev nečesa, kar je narodova bit-identiteta-spomin-ponos,… le pri nas so vse uničevali ali v najmilejšem primeru pokradli.

  Naj navedem samo primer požiga bencina v Postojnski jami, ki ga komiji slavijo kot veliko zmago, v resnici pa bi se lahko zgodilo, da bi bila neprecenljiva lepota jame uničena za vedno. Komunist zna le uničiti vse, ker ni nikoli nič ustvaril.

  • Janez

   DOBER PRISPEVEK.
   VSEKAKOR.

   NE SPOMNIM SE DOBRO.
   Ali ni bil o tistem požigu bencina v Postojnski jami posnet
   – celo en FILM,
   KI GA NISO – NIKOLI JAVNO PREDVAJALI? Zdi se mi. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

   • Anton

    Baje imajo posnet tudi požih dvorca Haasberg. Kakšna svoboda neki…

 • xtc

  Komuniistični kradljivi piromani so najprej vse pokradli nato pa zakurili,prava drhal banditska,ki je uničevala slovensko narodno in kulturno blago.
  navadni kriminalci.

 • zokispoki

  Petokraka golazen !

 • jože trček

  so zažgali partizani .to mi je povedal ranjeni domobranec pri napadu na dvorec

 • FORT WORTH

  Revolucionarji so pozigali tuje – svojega niso imeli kaj.
  In danes Slovenci volijo mladice teh neandertalcev.

  Kordis, Turnsek in ostala svojat bi danes to ponovili.
  Aja, ce bi lahko…

  • ivan šantl

   Sem pred kratkim gledal oddajo o neandertalcih in sicer da zadnje raziskave kažejo,da so bili mnogo,mnogo bolj intelegentni (pametni) kot se je do sedaj domnevalo.Zato je za njih,ki so izumrli pred cca 45.000 leti, žaljiva primerjava s požigalci gradov iz časa revolucije in njihovimi potomci.

 • Anton

  To so pravi članki! Pišite in pišite ljudje morajo videti resnico!

 • Lustrator

  Pobijanje civilistov, duhovnikov, otrok starcev, umetnikov, sistematično uničevanje in plenjenje duhovne in kulturne dediščine s praktično neobstoječim vojaškim učinkom proti nasprotni vojski… vsaka podobnost z metodami “bojevanja” Isisa NI naključna. Mi pa jim še naprej pojemo slavospeve, njihove ideološke naslednike bogato nagrajujemo in imamo po skrunilcih poimenovane celo ceste, ulice, mostove.
  Ljudožerska bananarepublika pač.

  • Anton

   In nešteto terorisrično propagandnih spomenikov…..

 • Nata

  Prav je napisal Anton. . . . . . pišite, pišite. . . . . . znova in znova.

  Tole je strašna številka !! Zelo malo je ostalo in še tisto so namenoma pustili, da propada.
  Buržuaziji so vse pokradli in se sami šli buržuje !! Nato so podjetnikom vse zaplenili.

  Kaj so sploh naredili ?? Zgradili ?
  Mi, državljani smo z samoprispevki gradili, da so sedaj novodobni buržuji lahko ponovno pokradli !
  Napišite tudi, kaj vse je v teh gradovih bilo ( pohištvo in ves ostali inventar ) , morda pa se ve, kdo si je kaj prisvojil.

 • Janez

  ŠALA.

  POZOR – POZOR: pripravlja se nova slovenska ex KP, ZK polit stranka – “ŠMARNICA”
  Sliši se po Ljubljani,
  da znani lepotec DON JUAN IZ HALOZ – F. Tunek
  USTANAVLJA
  NOVO SLOVE SKO POLITIČNO STRANKO – “ŠMARNICA”,
  ki bo branila “herojstvo”
  ex KP STALINISTIČNIH t.k. PARTIZANOV?!
  Po govoricah, ki se širijo po Ljubljani, bo znani – LEPOTEC F. TUNEK – iz HALOZ
  TO POKOMUNISTIČNO STRANKO USTANOVIL
  V PODPORO
  GLEDE UPORABNIH KADROV ŽE ČISTO – se zdi – “OBUBOŽANI” STRANKI – “SD”?!
  Bo
  več Tunek sam povedal – jaz le povem, kar slišim. L.r. Janez Kepic-Kern KOMENDA
  P.S.
  JAZ F. TUNKU – LE PREDLAGAM,
  NAJ IZ ZAKLADNICE NJEGOVE =TUNKOVE – ČUDNE FANTAZIJE
  UPORABI
  ZA – MASKOTO – TE – “ŠMARNICE” – LIK – KOZE – Julike.
  Npr. po spodnji podobi ene
  OK NORMAL ŽIVALI – KOZE.
  https://www.google.com/search?q=koze+bele&client=tablet-android-samsung&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwip9JXBj7bgAhUGuIsKHRnUC-8Q_AUoAXoECAwQAQ&biw=1280&bih=800#imgrc=wsVDmFK9NY_nbM:

  TUNEK TRDI, DA MARŠAL TITO JE BIL – DOBER.
  RAD JE IMEL IN RAD JE OSREČEVAL – ŽENSKE
  NPR. ŠE PRI NJEGA 85 LETIH JE TAKOLE MASIRAL – SVOJO – MASERKO.
  https://prnjavorski.net/bezobrazni-tito-druze-josipe-sta-si-uhvatio-u-ruke-foto/

  KONEC ŠALE

 • šmentanamuha

  To je žalostna komunistična (ne)kuilturna zapuščina in nekateri temu celo ploskajo.

 • Janez

  ČE ME SPOMIN NE VARA
  SO BILI V 1960. LETIH POSNETI ENI FILMI O
  “HEROJSTVIH”
  KP-VOSOVCEV,
  TUDI O POŽIGU BENCINA V POSTOJNSKI JAMI.
  Vendar – se mi zdi
  – kasneje niso bili javno tisti – “VOS” “AKCIJSKI FILMI”?!
  Ali kdo od prisotnih kaj ve o tem? L.r. Janez Kepic-Kern KOMENDA

  • Valter BraniSlav

   Pojma nimam….

  • Margu501

   V bunkerju na RTV, se spomnim enega filma, kjer je politkomisar ubil partizana, ker je ukradel kos kruha. Enkrat predvajan in bil umaknjen v buker.

 • Franc Šink

  In nekateri so še kar ponosni na to bando komunistično.še danes imajo koristi od tega. Fuj sram naj jih bo.

 • hiitr

  Ne le Grad Haasberg (Hošperk) , v neposredni bližini so porušili in uničili tudi cerkev Svetega duha.

  • Valter BraniSlav

   Moj stricek Ivan je od tam odpeljal kamion umetnin…. meni ni dal nic, pac pa sinovoma Matjazu in Jadranu.
   Meni je SFRJ dala mogu vec: prost dostop do izobrazbe katero sem kasneje za masten denar prodal v ZDA….

   • O’Brien

    Joj, si dolgočasen s ponavljanjem. Te daje demenca?

    • Janez

     OZKOGLEDOST!
     Bi rekel, da ga daje.
     Neka soseda, ki je delala v okolju KP STALINISTA O. MAČKA MI JE REKLA,
     DA NIKOLI NI NIČ BRAL.
     Le eno zmahano brošuro
     KRATKI KUS VKP/b partije – da je nonstop bral.
     To
     BROŠURO SO BAJE NAŠLI
     NA NJEGOVEM POGRADU – V KOČEVSKEM ROGU.
     Kakšen
     “ubogo-reven” človek je bil to. KP stalinist I. Maček. Nelep. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

   • slosin

    pred leti sem bil na Bogenšperku in vodička nam je v eni od sob pokazala zofo (mislim, da je bila zelene barve) in ponosno povedala, da jo to darilo Pepce Kardelj…..Hja, le kje jo je dobila? Mislil sem pripomniti, če jo je samo vrnila, ali jo je res podarila…še dons mi je žal, da nisem imel toliko jajc…No, načrtujem pa ponovni obisk in če je zofa še tam….

    • Valter BraniSlav

     Nimas jajc saj si zenskega spola.
     Po sliki sodec novodobna Brigitte Bardot.

     • slosin

      pust ti moja jajca pr mir, pa raje povej kej o zofi…

 • Skrajno Desni

  Te vladajoče komunistične gnide mislijo, da nič ne vemo.

 • Valter BraniSlav

  A se vi se vedno greste partizane in Nemce ( in izdajalce)?
  Kje v ZDA se se vedno gredo kavbojce in Indijance in kje ugotavljajo kateri ameriski predsednik jim je unicil zivljenje???

  V ZDA ZIVLJENJE TECE DALJE, VI PA STOJITE NA MESTU IN UGOTAVLJATE KDO VSE JE KRIV DA IZ SEBE NISTE NAREDILI NIC…

  • Lucijan

   Valter, kaj se pa ti greš?

   • Janez

    Star je,
    brez družbe,
    Tukaj je zastonj – pa sem piše.
    V ZDA GA NIHČE NE PORAJTA,
    ČE SI V ZDA STAR 50 LET – SI “OUT OF GAME” Kolikot vem. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

    • Valter BraniSlav

     Ce si v ZDA brez denarja si out of game.
     A je kje drugace?

  • Hribouc

   Od silnega napora, ko nimaš kaj gobezdat, te jajca do kolen vlečejo čisto dol, do asfalta. Pazi, bo žvenketalo.

  • slosin

   hja, valter, mal nakladaš…. V ZDA se greste še vedno južnjake pa severnjake, eni oblečeni v sive, drugi v plave uniforme…pa puše pa sable imajo tud….no, pr nas se samo besedno obkladamo, bitk pa ne uprizarjamo…….res pa je, da orožje nosijo na pasjih procesijah samo eni, tisti, našemljeni v partizane…

 • Anton

  laž in komunizem že neštetokrat slišano in videno, skratka nobenega presenečenja, glede zgodovine pa vsaj tretjina zamolčanega, ostalo pa polpravljice za lahko noč. Hvala Bogu, da mi je dal pamet, da nisem verjel vsega učiteljem, kar so me učili.

  sarkazem press

 • šrauf

  Tu bi bilo treba dodati še šetevilne šole in gospodarske objekte, ki so jih revolucionarni barbari unićevali kar tako brez zveze, po naćelu žrtve morajo biti. V mojem kraju so recimo 44 leta požgali šolo pod pretvezo ,da se otroci ne bodo ponemčevali, pa takrat že ni bilo več nobene nemške učiteljice. Politkomisar je pa le lahko napisal poročilo o še eni “hudi bitki” bitki za narodov blagor…

 • Janez

  V KOMENDI SO RAZSTRELILI
  TUDI OSNOVNO ŠOLO.
  Bali so se, da se ne bodo naselili domobranci – v njej.
  In
  kot je v zgornjem OK prispevku kar v redu zbrano.
  V okolišu KAMNIK, DOMŽALE, so požgali, porušili vse graščine itd.
  LE
  NAJLEPŠIH CERKVA SI NISO UPALI,
  ker so vedeli, da v tem primeru – bi jih pa ljudje – res zasovražili.
  Po
  vojni so bili ti KP POŽIGALCI OSOVRAŽENI IN BOJEČI SE
  VEDNO SLABOVOLJNI POLIT DIREKTORJI RAZNIH DRŽAVNIH PODJETIJ.
  KP – VOS
  POLIT MORILCI – SO SE PA VEČINOMA ZAPILI, POČILI SAMI SEBE ITD.
  Njih sinovi so delali samomore, bili alko in droga tipčki. Tako pač l.r. Janez K. Kern KOMENDA

 • Gavtroža

  Pred leti , sem v neki hiši videl komplet spalnico ki jo je pripeljal iz grada na Dolenjskem , predno so grad požgali uničili.

 • Janez

  V graščini BELVUE
  nad Tivolijem v LJ
  SO IMELI TAKOJ PO VOJNI KP PARTIJSKE TEČAJE
  ZA PODEŽELANE.
  VODIL JIH JE KASNEJŠI PISEC “UKANE Tone Svetina.
  Da bi bil bolj imeniten videti – so mu dali dolg usnje plašč.
  Sem
  ro videl na neki fotografiji. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

 • Hribouc

  V vasi planina in Laze je še vedno živih kar nekaj prič, ki prima poznajo vso resnico o partizanskem velepožigu.

  Ne vem kaj trobezlja ta Milavec in komu bi se rad prikupil-bi rad kaj dodatnega dobil iz rdečega korita?

 • soc

  Plemenito so pustili recimo graščine na Bledu in Brdu ter Snežnik. Te so nato Orwellovi prasci uporabljali zase. Manj zanimivih pol ducata so porabili za bivanje duševno motenih po izropanih sobah. Ja, rit Serpentinškova, NOB je bil čudovita, pozitivna zgodba…

 • Drago

  Grad v Štanjelu na Krasu, so tudi požgali partizani. Po vojni, pod ZVU ( zavezniška vojaška uprava,1945 _ 1947 ) so grad Angleži hoteli obnoviti, vendar jim takratni komunistični aktivisti ( butalci ) tega niso dovolili. Njegova obnova poteka že 70 let, vendar še ni zaključena.

 • Margu501

  Ti gradovi so preživeli vse ujme časa, samo kumanizma niso !

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!