fbpx

Pojasnilo Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v zvezi prispevkom Zaposleni raziskovalci na ZRC SAZU napisali ostro pismo proti zlorabam te znanstvene institucije v politične namene!

dr. Matija Ogrin. dr. Anton Velušček, dr. Boris Golec. (Foto: STA, Družina)

V medijih in javnosti se večkrat enači Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). To se je zgodilo tudi 22. marca 2021 ob izjavi ZRC SAZU v podporo Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki so jo nekateri mediji in tudi Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) pripisali SAZU. Na podlagi pojasnila, da izjave ni sprejela in podala SAZU, temveč ZRC SAZU, je ustrezen popravek na svoji spletni strani objavil UKOM; pismo predsednika SAZU akademika Petra Štiha sta na omrežju Twitter delila tako direktor, mag. Uroš Urbanija, kakor tudi predsednik vlade, gospod Janez Janša.

Netočnosti, ki izhajajo iz enačenja obeh institucij, so tudi v prispevku Nove 24TV z naslovom Zaposleni raziskovalci na ZRC SAZU napisali ostro pismo proti zlorabam te znanstvene institucije v politične namene! Njegovi bralci so lahko dobili vtis, da je izjavo v podporo STA sprejela SAZU in da je pisni odziv nanjo nastal v krogu njenih članic in članov oziroma organov ali pa zaposlenih.

Javnosti in medijem želimo ponovno pojasniti, da sta SAZU in ZRC SAZU dve različni ustanovi. SAZU kot najvišja slovenska znanstvena in umetnostna ustanova in ZRC SAZU kot javni raziskovalni zavod samostojno delujeta tudi v javnosti.

Pravico do naziva akademikinja oziroma akademik imajo v skladu z 10. členom Zakona o SAZU redne članice in člani SAZU. Med temi pa ni zaposlenih (strokovnih sodelavcev) na SAZU, ki prav tako niso podali nobene izjave oziroma izrazili mnenja v zvezi s STA oziroma UKOM, ne prej in ne zdaj. Avtorji pisma, naslovljenega na direktorja ZRC SAZU dr. Ota Lutharja, dr. Matija Ogrin, dr. Boris Golec in dr. Anton Velušček, so zaposleni na ZRC SAZU in ne na SAZU in tudi niso njeni člani.

Hvaležni Vam bomo, če boste v prihodnje še bolj pozorni pri imenovanju obeh institucij. S tem boste tudi tvorno pripomogli k večjemu ozaveščanju in razumevanju širše javnosti.

Akademik Peter Štih, predsednik SAZU