fbpx

Na 24ur poročali, da Socialni demokrati z ukradenim družbenim premoženjem mastno služijo: Ukradeno Goričarjevo vilo so prodali, druge oddajajo v najem

Mavrična podoba Judovske vile na Levstikovi v Ljubljani. Bomo 26. decembra 2021 priča tudi barvam slovenske zastave? (Foto: Twitter)

Da so v stranki SD nepremičninski mogotci, saj imajo v lasti kar 11 nepremičnin v velikosti 1.753,99 kvadratnega metra, ki jih je stranka dobila kot pravna naslednica Zveze komunistov Slovenije, je sicer pred časom poročal spletni portal 24ur. Nepremičnine v skupni vrednosti več kot milijov evrov in pol so Socialni demokrati dobili kot pravni nasledniki Komunistične partije. Na ta način so prišli tudi do stavbe na Tomšičevi 5 v Ljubljani, kjer je danes Državni zbor; nekoč je imel tam sedež Centralni komite Zveze komunistov Slovenije. Po drugi svetovni vojni je stavbo na podlagi darilne (leta 1946) in menjalne (leta 1949) pogodbe (način, ki se bo pozneje ponovil) od Banovine prevzela Komunistična partija Slovenije. In ker se je SDP oklicala za njenega naslednika, so ji leta 1993 dovolili vpis v Zemljiško knjigo: ravno na dan mladosti 25. maja tistega leta, je leta 2018 poročal spletni portal 24ur.

Treba je sicer omeniti, da pri dedovanju stavbe na Tomšičevi 5 nikakor ni šlo brez zapletov. Septembra 1990 so se vodje klubov delegatov tedaj še Skupščine Republike Slovenije zaradi nejasnosti pri delitvi premoženja namreč zavezali, da velja prepoved odtujevanja in prometa s premoženjem družbenopolitičnih organizacij, dokler se spor ne razreši. V imenu ZKS – SDP je s tem soglašal dolgoletni poslanec in podpredsednik državnega zbora Miran Potrč, a kot je leta 2018 poročal 24ur, ta dogovor ni trajal dolgo in se je končal takoj po padcu Peterletove vlade. SDP je vstopila v novo koalicijo Janeza Drnovška in se le nekaj mesecev pozneje, junija 1992, skušala vpisati v zemljiško knjigo kot lastnik Tomšičeve. Sodišče je predlog zavrnilo, SDP se je pritožila in sodišče ji je v drugo ugodilo.

Zanimivo je, da sta tako vrhovno kot ustavno sodišče mnenja, da si Socialni demokrati ne bi smeli lastiti premoženja Komunistične partije, kar pomeni, da so do Vile Moskovič prišli z menjalno pogodbo za stavbo, katera pravnoformalno nikoli ni bila njihova. To pa pomeni, da besede Janeza Janše o “ukradeni vili” nikakor niso iz trte izvite.

SD si je začel družbeno premoženje lastniniti takoj po padcu Demosove vlade.

Vrhovno in ustavno sodišče s podobnimi sodbami: Ni pravnega nasledstva
Kot je poročal 24ur, obstaja sodba vrhovnega sodišča iz leta 2014: gre sicer za primer lastninjenja premoženja sindikatov, ki pa so imeli v prejšnjem sistemu – tako kot ZKS – status družbenopolitične organizacije (DPO). Vrhovno sodišče takole pojasnjuje spremembo njihovega položaja, ko je bilo konec osemdesetih omogočeno ustanavljanje političnih strank: ‘”Med sindikatom kot družbenopolitično organizacijo in sindikatom, ki ga omenjata IX. in XCII. amandma (Ustave SRS, op. a.), ni kontinuitete in ne more biti pravnega nasledstva, ker sta se bistveno spremenila dejavnost in namen te organizacije.”

Kot smo na Nova24tv.si že poročali, pa so bili glede prevzema premoženja nekdanje Zveze komunistov zelo jasni ustavni sodniki. Leta 1992, torej še pred podpisom Menjalne in darilne pogodbe med SDP in vlado (16. 3. 1993), so zapisali, da nepremičnine, s katerimi je upravljala Zveza komunistov, ne morejo postati lastnina ZKS – SDP: ’”… družbena sredstva, s katerimi je upravljala kot družbenopolitična organizacija, niso postala njena lastnina. Takih določb o preoblikovanju družbene lastnine v premoženje političnih organizacij zakon o političnem združevanju nima.” 24ur je poročal, da so morali biti SDP s sklepom ustavnega sodišča seznanjeni, saj so z njim sodniki zavrnili pobudo za oceno ustavnosti dela Stanovanjskega zakona, ki ga je sprožila prav SDP skupaj s Svetom kranjskih sindikatov in Sekretariatom za občo upravo in družbene dejavnosti Občine Brežice.

SD z oddajanjem nepremičnin, ki si jih nezakonito lasti, mastno služi
Ker so bile po padcu Demosove vlade na oblasti z redkimi izjemami večinoma leve stranke, Socialni demokrati pa del koalicije, zakonitost postopkov, ki so ponosnim naslednikom Zveze komunistov omogočili, da danes upravljajo z 12 nepremičninami, nikoli ni nikogar zanimalo. Čeprav z njimi mastno služi. Po poročanju spletnega portala 24ur je stranka SD denimo leta 2017 zaslužila skoraj 80 tisoč evrov, ker pet svojih nepremičnin oddaja.

Zanimivo je, da so na vprašanje 24ur o legalnosti takega početja poslali osem let star odgovor, ki so ga že leta 2010 pripravili na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega, in sicer, “da ne razpolagamo, s kakšnim nepremičnim premoženjem so družbenopolitične organizacije ob uveljavitvi Zakona o političnih strankah razpolagale, v kakšnem obsegu je bilo to premoženje ustvarjeno z lastnimi prispevki in kaj se je s premoženjem dogajalo po uveljavitvi zakona.”

Predsednica SD Tanja Fajon se je zavila v molk glede plačila vile, v kateri imajo sedež Socialni demokrati. (Foto: STA)

SD ukradel tudi Goričarjevo vilo in z njeno prodajo zaslužil 195 tisoč nemških mark
Naslednji je primer danes že porušene Goričarjeve vile v Slovenskih Konjicah, ki kaže na to, da Socialni demokrati oziroma predhodnice niso le olastninili nepremičnin, ki so bile formalno v lasti Zveze komunistov (kar trdijo danes v stranki), ampak so tudi služili s tistimi v družbeni lasti. Goričarjevo vilo je konjiška občina aprila 1976 odkupila od lastnikov za 1.150.000 dinarjev (današnjih 271.180,81 evrov) za, kot so zapisali v pogodbi, “potrebe družbenopolitičnih organizacij”. Stavba je postala družbena lastnina, imetnik pravice uporabe pa občina, a je zgolj dve leti kasneje izvršni svet občine stavbo neodplačano preprosto prnesel na ZKS Slovenske Konjice. Kot je poročal 24ur, je izpis iz Zemljiške knjige potrdil, da je nepremičnina ostala družbena lastnina, imetnik pravice uporabe konjiška ZKS.

Septembra leta 1990 je občina od ZKS – Stranke demokratične prenove, zahtevala enake pogoje uporabe stavbe za vse politične stranke. Na ZKS – SDP so odgovorili, da so ustanovili komisijo, ki bo ugotavljala dejansko lastništvo nepremičnin. Odprta vprašanja pa, da bodo reševali z medstrankarskim dogovorom oziroma zakonom, do tedaj pa velja moratorij na prenos lastnine nepremičnin. To so zapisali le nekaj dni po podobnem dogovoru, ki so ga sprejeli v centrali, v Skupščini v Ljubljani. Zavzeli so se za “mirno reševanje vseh odprtih vprašanj.”

A že čez tri leta se je SDP od prodaji nepremičnine podjetju Facig Franca Gajška oklicala za dejanskega lastnika in posestnika ter imetnika pravice uporabe nepremičnine, čeprav se v Zemljiško knjigo ni nikoli vpisala. Gajšku so jo prodali za 195 tisoč nemških mark, današnjih 189.576,69 evrov. Na občini so zahtevali razveljavitev prodaje, sledila pa je vrsta tožb, po katerih je leta 2005 Gajšek vendarle postal pravnomočni lastnik stavbe, kupnina pa je ostala na računu stranke SD. Gre torej za še eno ukradeno nepremičnino Socialnih demokratov, o kateri pa začuda danes ne 24ur ne kdo drug ničesar več ne poroča.

V stavbi na Mestnem trgu v Šentjurju pri Celju stranka SD ni vpisana kot lastnica.

SD za nepremičnino v Celju, ki si jo nezakonito lasti, občini plačuje samo stroške, ne pa tudi najemnine
Na seznamu nepremičnin v lasti SD je tudi 32,61 kvadratnih metrov v stavbi na Mestnem trgu v Šentjurju pri Celju, kjer pa kot lastnik ni vpisan SD. Gre za dva prostora, ki ju je imela v uporabi Zveza komunistov, pozneje pa ZKS – SDP. Ob določanju etažne lastnine je stranka te prostore spet pripisala sebi, občina pa je od njih zahtevala dokumente o nakupu oziroma dokaze, da so v stavbo vložili lastna sredstva. Spor se je končal leta 2008 tako, da je SD prostore dobila v najem za nedoločen čas, plačuje pa samo stroške.

Leta 2019 poleti so Socialni demokrati po desetletju sodnih postopkov izgubili Kremelj, 800 kvadratnih metrov veliko stavbo sredi Nove Gorice, ki je po oceni Geodetske uprave je vredna 720.000 evrov. Višje sodišče je s pravnomočno sodbo lani poleti odločilo, da jo morajo vrniti občini. Spomnimo, stranka SD je novogoriški Kremelj prevzela kot pravna naslednica Zveze komunistov Slovenije, ki pa, kot ugotavlja sodišče, lastninske pravice ni nikoli imela. Glavni tajnik SD Dejan Levanič je sicer za 24ur lani izjavil, da ne verjamejo, da bi usoda Kremlja lahko sprožila domino učinek glede lastništva preostalih nepremičnin v državi.

T. F.