fbpx

Agencija Futura spet izjemno uspešna pri zmagovanju na razpisih z najvišjo ceno! Tokrat se ji obeta posel z Vrhovnim sodiščem RS v vrednosti 73.100 evrov!

Predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič (Foto: Nova24TV)

Vnovič se je izkazalo, da se Agencija Futura uvršča med najbolj prvorazredne agencije v državi, ko gre za sodelovanje na javnih razpisih. Kljub temu, da je na javnem naročilu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, katerega predmet je oblikovna in sistemska rešitev celostne grafične podobe sodstva, ponudila najvišjo vrednost ponudbe v znesku kar 73.100 evrov, je ta brez težav pokosila ostalie konkurente. Da gre za res visok znesek, potrjuje podatek, da je najnižja ponudba podjetja Arnoldvuga d.o.o. znašala 26.900 evrov.

Do predpisanega roka za oddajo ponudbe (20. decembra 2019 do 12. ure) se je prijavilo 9 ponudnikov. Arnoldvuga d.o.o. je ponudil najcenejšo ponudbo v vrednosti 26.900 evrov. Na podlagi predlagane višine ponudbe so v vrstnem redu sledili: LUNA TBWA d.o.o. (33.500 evrov), Mitja Miklavčič s.p. (33.560 evrov), PRISTOP d.o.o. (47.060 evrov), Adrijana Pestotnik s.p. (53.500 evrov), KOFEIN DIZAJN d.o.o. (59.980 evrov), KROG d.o.o. (69.000 evrov) in YOOTREE d.o.o. (69.400 evrov).

Iz Odločitve o oddaji naročila je razvidno, da je strokovna komisija naročnika najprej preverila dopustnost vseh ponudb, in sicer ali: pri katerem od ponudnikov obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v specifikacijah in razpisni dokumentaciji, so prispele pravočasno, je pri kateri od njih dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, je katera neobičajno nizka, ponujene cene presegajo zagotovljena sredstva naročnika. Ker so bile vse prispele ponudbe opredeljene kot dopustne, je v nadaljevanju strokovna komisija naročnika vse ponudbe ocenila po merilih za izbor najugodnejše ponudbe, je navedeno.

Vir: Odločitev o oddaji naročila VS RS

Ob pregledu tabele lahko vidimo, da je razpis zasnovan na način, da predstavlja cena samo ponder 10 točk. Futura je v okviru prvega merila (oblikovna rešitev) prejela največje število točk in sicer kar 22,80 točk. Nič drugače ni bilo pri drugem merilu (sistemizacija CGP), saj je prejela 24,40 točk. Pri tretjem merilu (cena) je bila zgodba povsem drugačna, saj je agencija glede na višino ponudbe dobila najmanjše število točk. Futura je že pri prvem kvalitativnem ocenjevanju (od dveh) dobila toliko več točk od vseh ostalih ponudnikov, da bi razpis dobila, tudi če bi ponudila ceno 250 tisoč evrov.

Članica ocenjevalne komisije je bila deset let umetniška direktorica na Futuri
Glede na to, da Futura pri nobenem strokovnem ocenjevanju žirij v zadnjih desetih letih ni bistveno odstopala od vsaj dveh ponudnikov na natečaju (Luna TBWA in Pristop), je težko razumeti, kako je lahko pri vsakem od obeh kvalitativnih ocenjevanj komisije, v sestavi katere so bili: mag. Damijan Florjančič, Iztok Stržinar, mag. Maja Gspan, mag. Sašo Urukalo in dr. Petra Černe Oven, dobila 70 odstotkov višjo oceno od drugega najvišje ocenjenega. Nedvomno pa je zanimiv podatek, da je bila članica komisije Gspanova sodeč po podatkih, ki so javni dostopni, kar deset let umetniška direktorica na Futuri DDB.

Vir: www.ebonitete.si

Futura v zadnjih desetih letih ni bila niti enkrat slovenska agencija leta na oglaševalskem festivalu, prav tako ne izstopa po poslovni uspešnosti. Je pa nedvomno izjemno uspešna pri zmagovanju na razpisih z najvišjo ceno to jim je uspelo tako na razpisu za maketo drugega tira s svojim podizvajalcem (art lebel), kar je bilo jasno iz javno objavljenega dopisovanja s takratnim državnim sekretarjem Juretom Lebnom, kot na razpisu na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so dobili dobre 3 milijone evrov, zdaj pa je na razpisu za grafično podobo sodišča. Kot je bilo v zgodbi o maketi zanimivo, da je bila kot oblikovalka na Futuri zaposlena soproga sekretarja Lebna, je tudi tokrat blizu odločevalcem oblikovalka s pečatom Future. V žiriji je namreč sodelovala tudi nekdanja umetniška direktorica na Futuri Maja Gspan.

Hana Murn