fbpx

Anarhija v nadzornem svetu RTV: SD klika na nezakoniti seji odstavila Rončevića ter izvolila novega predsednika!

Nadzorni svet RTV je na nezakoniti seji izvolil novega predsednika RTV. To je Danilo Tomšič. (Foto: STA)

Posamezni člani klike SD v nadzornem svetu RTV so na današnji, sicer nezakoniti seji izglasovali novega predsednika nadzornega sveta Danila Tomšiča, ki je  blizu Socialnim demokratom.

Kot smo na Nova24TV napovedali že včeraj, se je mimo Poslovnika RTV sestalo šest članov nadzornega sveta RTV in s pravim “pučem” odstavilo predsednika dr. Boruta Rončevića.

Po nesklepčni seji nadzornega sveta 16. avgusta so štirje posamezniki zahtevali sklic 25. avgusta, toda s sklicem jih je pred tem že prehitel Rončević, ki je sejo sklical v mesecu septembru. Za razrešitev pravnega vprašanja je vodstvo RTV najelo odvetniško pisarno Čeferin, ki je v pravnem mnenju zapisala, da je sklic današnje seje nadzornega sveta s strani štirih posameznikov blizu SD, nezakonit. Na seji je bilo prisotnih šest članic in članov od skupno 11.

Kako se bo na nezakonito stanje odzvalo vodstvo RTV?
Toda teh šest članov je kljub temu povsem nezakonito izpeljalo zamenjavo predsednika nadzornega sveta in zanj imenovalo Danila Tomšiča. Tomšič, ki ga je v nadzorni svet imenoval DZ, je bil za novega predsednika imenovan po aprilskem odhodu prejšnjega predsednika Graha Whatmougha na mesto generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Sprejete sklepe je Tomšič označil kot nujne za izvajanje nadzorniške funkcije. S sprejetimi sklepi je nadzorni svet generalnemu direktorju Grahu Whatmoughu naložil tudi poročanje o gospodarnosti poslovanja zavoda v preteklih mesecih ter o planih za zagotavljanje finančne vzdržnosti poslovanja vnaprej.

Sporočilo za javnost RTV Slovenija
RTV Slovenija je v sporočilu za javnost zapisala, da se je v sredo, 25. 8. 2021,  v prostorih RTV Slovenija sestalo šest članov nadzornega sveta RTV Slovenija. Sestanek je bil sklican na pobudo štirih članov nadzornega sveta RTV Slovenija, ki so mimo določb Poslovnika nadzornega sveta sklicali sejo za danes. Ker je sejo nadzornega sveta že pred zahtevo udeležencev sestanka sklical predsedujoči nadzornemu svetu RTV Slovenija dr. Borut Rončević, je vodstvo RTV Slovenija na zahtevo predsedujočega pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica današnjega sestanka. Po mnenju odvetniške družbe Čeferin, ki je pripravila dve mnenji, je bil sklic seje s strani štirih članov nadzornega sveta nezakonit, zato so po mnenju družbe Čeferin vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta. Zaradi transparentnosti zadeve obe pravni mnenji družbe Čeferin prilagamo k sporočilu za javnost.

Vodstvo RTV Slovenija je srečanje zapustilo
V nadaljevanju sporočila za javnost so zapisali, da se je današnjega sestanka udeležil tudi predstavnik odvetniške družbe Čeferin in ponovno opozoril na nezakonitost seje ter na to, da lahko sklic seje mimo določila Poslovnika predstavlja celo kaznivo dejanje. Vodstvo RTV Slovenija je zato srečanje zapustilo. Ne glede na vsa opozorila je šest članov s srečanjem nadaljevalo in pod točko razno brez prisotnosti vodstva RTV Slovenija ter brez kakršnekoli podlage vodstvu naložilo izvedbo 19 sklepov. Množica sklepov in kratki roki izvedbe kažejo na to, da nadzorniki vodstvu RTV Slovenija, ki je svoj mandat nastopilo pred komaj štirimi meseci, ne želijo omogočiti pravočasne priprave programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za prihodnje leto, prav tako bo pravni zaplet onemogočil reševanje finančne situacije javnega zavoda, ki ima po veljavnem finančnem načrtu ob koncu leta predvideno skoraj 10 milijonsko izgubo. Zaradi omenjenega pravnega zapleta bo generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough v skladu z zahtevo dr. Boruta Rončevića, da vodstvo RTV Slovenija stori vse potrebno za zagotovitev pravilnega in zakonitega delovanja nadzornega sveta, v nadaljevanju sprejel vse potrebne in zakonite ukrepe.

Sara Kovač