Logar za obnovo Krasa skupaj z Italijani, zamejci pa se sprašujejo, kaj v tem času počela Fajonka

Dr. Anže Logar (Foto: STA)

Poslanec dr. Anže Logar je na Vlado RS naslovil pobudo k takojšnjem ukrepanju za obnovo Krasa na obeh straneh meje v obliki meddržavnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Italija in Slovenija naj stopita skupaj, pravi Logar, zamejski Slovenci pa ga vmes pozivajo, naj kontaktira italijanskega zunanjega ministra za pomoč, ker iz Fajonove očitno ne bo nič. 

Poslanec SDS dr. Anže Logar je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z oblikovanjem skupnega meddržavnega mehanizma za obnovo območij, ki jih je prizadel požar.

V svojem poslanskem pismu je dr. Logar v luči dejstva, da je gašenje požara na Krasu, ki je prizadel tako Slovenijo kot Italijo, terjalo, kot je zapisal “nadčloveške napore gasilcev ter prebivalcev na prizadetih območjih, zaradi pomanjkanja opreme za gašenje iz zraka pa je še enkrat prišla do izraza solidarna pomoč prijateljskih držav”, na Vlado RS naslovil pobudo po strateškem pristopu k oblikovanju skupnega meddržavnega medregionalnega mehanizma za obnovo prizadetih območji.

Logar poziva, da  mora obnova obsegati pogozdovanje, obnovo vse uničene infrastrukture, ukrepe za boj proti požarom ter nujno vprašanje zagotavljanja zadostne količine vode za to območje.

“Predlagam, da Vlada RS obe obliki meddržavnega sodelovanja nemudoma uporabi kot okvir skupnega pristopa Slovenije in Italije za takojšnjo obnovo Krasa na obeh straneh meje. Tako bomo lažje zagotovili več evropskih sredstev ter dodatno potrdili solidarnost ter sodelovanje obeh držav. Obnova naj vsebuje pogozdovanje, obnovo vse uničene infrastrukture, ukrepe za boj proti požarom ter nujno vprašanje zagotavljanja zadostne količine vode za to območje”, je zapisal Logar.

EU ima za take primere določena sredstva
Pojasnil je, da ima Slovenija na podlagi medvladnega sporazuma vzpostavljen instrument koordinacijskega odbora obeh vlad, skupni odbor Furlanija-Julijska krajina – Slovenija, prav tako pa naj bi bilo v skupni kmetijski politiki EU skoraj četrtina sredstev namenjenih prav za preprečevanje gozdnih požarov in nesreč. Zaradi porasta gozdnih požarov pa je Evropska unija v ta namen ustanovila tudi evropski informacijski sistem za gozdne požare.

“V okviru sklopa Civilna varnost za družbo programa Obzorje Evropa Evropska komisija izvaja dopolnilne ukrepe v podporo politikam za zmanjševanje tveganja nesreč (vključno z gozdnimi požari) in za povečanje zmogljivosti pri obvladovanju tveganj in odpornosti ter njihovem upravljanju”, je pojasnil dr. Logar in predlagal, da se za čim uspešnejši pristop k pridobivanju sredstev za obnovo prizadetega Krasa Vlada RS nemudoma poveže z Vlado Republike Italije, s katero naj skupaj pristopita k obnovi prizadetega območja na obeh straneh meje, o aktivnostih pa naj Vlada RS takoj obvesti tudi lokalno skupnost in državni zbor.

Luigi di Maio in Anže Logar (Foto: MZZ)

Dr. Anže Logar je v času mandata sklenil dobre odnose tudi z Italijanskim zunanjim ministrom
Glede na dejstvo, da pa je dr. Anže Logar v času svojega mandata kot zunanji minister tudi z Italijanskim zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom okrepil dobre odnose, ki so v preteklosti že obrodili sadove, je zamejski odvetnik Damijan Terpin, ki je prepričan, da se bo njegova pobuda uresničila le v primeru, da sam stopi v kontakt z ministrom.

“Anže, če ti pokličeš Luigija (Di Maio) bu kej, če ne ne bu neč. Tanja nima niti njegovega mobitela in že od prejšnjega tedna se zamejci sprašujemo, kako da na Krasu ni bilo treh ITA Canadairov, ki so čakali na letališču v Ronkah. Rešili bi najmanj polovico požganega gozda”, je dr. Logarja pozval Terpin.

V znamenju strahotnih požarov, ki so prizadeli Kras, smo se z nekaterimi vprašanji obrnili tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve in sicer:
– Ali je MZZ razpolagalo z informacijami, da ima Italija v neposredni bližini meje s Slovenijo pripravljena gasilska letala, ki bi lahko z lahkoto posredovala v Sloveniji?
– Ali je MZZ ali ministrica Tanja Fajon osebno kontaktirala italijanskega zunanjega ministra di Maia in v zvezi s prošnjo po pomoči s temi letali?
– V kolikor ni, zakaj se ni odločila za ta korak?

Odgovora doslej še nismo prejeli.
Tanja Brkić