fbpx

Bomo namesto enakopravni, kar popolnoma enaki?

(foto: Youtube)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja nov strateški dokument s področja enakosti spolov, resolucijo, ki naj bi določala nacionalni program za enake možnosti moških in žensk za obdobje 2015 – 2020. Po mnenju avtorice Renate Salecl, ki je po naključju tudi bivša žena zloglasnega filozofa Slavoja Žižka, bi morale “neo-feministične” ženske postati popolnoma enake moškim.

Ženske so skozi zgodovino dosegle ogromno na področju enakopravnosti spolov, še vedno pa so ženske do neke mere diskriminirane. Razlika v plači, manjše možnosti zaposlitve, ker lahko zanosijo, imamo celo kvote, ki instantno rešujejo podobne težave v tekmi spolov. No, avtorica resolucije Renata Salecl meni, da je predvsem potrebno spodbujati aktivno očetovstvo, kar pomeni da bodo morali moški prevzemati tipično ženske vloge. Vsem ženskam ugaja, ko jim parterji priskočijo na pomoč, vendar pa se dejstvo, da nam bo neka  resolucija določala naj moški prevzamejo ženske vloge, ženske pa moške, sliši absurdno.

Veronika Podgoršek, doktorica znanosti in psihoterapije meni, da si ženske in moški nismo enaki, kar dokazuje tudi sam evolucijski razvoj. Ženske so tiste, ki nosijo otroka, po njenem mnenju je mati nenadomestljiva. Seveda je pomembno da smo enakopravni in da ženska in moški v odnosu sodelujeta, prav tako je pomembno da oba uresničujeta svoje želje tako na družinskem kot na poslovnem področju. Nikakor pa ne moremo spolov enačiti in moškim kar določiti naj prevzamejo ženske vloge in pričakovati, da bodo neenakopravnosti odpravljene.

Čeprav, po navedbah dejstev v resoluciji, v Sloveniji prevladuje tradicionalen tip družin, bi se zaradi nekaj odstotkov drugačnih, morala spremeniti kar celotna družba. Resolucija ženske sili v netradicionalne študije, hkrati pa naj bi zmanjšala tudi segregacijo zaradi spola v javnih ustanovah kot so srednje in osnovne šole.

Očitno ima ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prevelik proračun, saj so zaradi “potrebe” po dodatnemu telesu, ki naj bi bilo ogledalo vsem, ki jih na kakršen koli način zanima znanost, ne glede na leta in spol, karkoli to pač že pomeni, ustanovili Komisijo za ženske v znanosti. To je samo še en dokaz, da mora ministrstvo ponovno razmisliti o temi enakopravnosti in prenehati z umetnimi instant rešitvami za ta problem.

Upamo lahko le, da ne bo v primeru sprejema takšne resolucije potem napisana nova, ki bo zahtevala da se ženskam vrne ženstvenost, moškim pa delovna mesta, katera bodo zaradi “aktivnega očetovstva” primorani opustiti.

T. O.