fbpx

Cerar in Kolarjeva zapirata zasebne lekarne: dobrodošli nazaj v komunizmu!

Foto: STA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), ki ga je vladajoča koalicija sprejela 19. septembra letos, ukinja zasebno lekarniško prakso, torej ukinja obstoječe lekarniške koncesije in zapira ali podržavlja zasebne lekarne po Sloveniji.

Zakon o lekarniški dejavnosti ukinjanja zasebništva ni predvidel
V spremenjenem 38. členu je namreč zapisano, da zasebne zdravstvene dejavnosti ni mogoče opravljati pri zdravstveni dejavnosti na terciarni ravni, pri preskrbi s krvjo in krvnimi pripravki, oploditvi z biomedicinsko pomočjo s spolnimi celicami darovalke ali darovalca, pri nujni medicinski pomoči, pri dejavnosti nujnih reševalnih prevozov, pridobivanja in presaditve človeških organov in – lekarniški dejavnosti. Medtem ko nekaj mesecev prej sprejeti Zakon o lekarniški dejavnosti dopušča zasebništvo v okviru podeljenih koncesij, ki jih je novi zakon omejil na 15 ali 30 let, pa z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti Cerarjeva koalicija zasebno lekarniško dejavnost ukinja in tako potencialno zapira okoli sto zasebnih lekarn po vsej Sloveniji. V novem lekarniškem zakonu so lekarnam tudi dovolili novo obliko organiziranosti, to je v okviru družbe z omejeno odgovornostjo, z drugim zakonom pa so vse to enostavno povozili. Lekarne s koncesijo so del javne zdravstvene mreže, vendar se je ta vlada očitno odločila, da jih enostavno ukine in zapre.

Zasebne lekarne zapreti, lekarnarje pa v fojbe?
V Sloveniji smo bili v zdravstvu v zadnjih letih navajeni že na marsikaj,  od ropanja in korupcije, velikanskih čakalnih dob in vse do mnogih nepojasnjenih smrti zaradi katastrofalnega zdravstvenega sistema. Takšno revolucionarno početje, ki si ga vladajoča koalicija zapiše kar v zakon, pa je gotovo eden od hujših napadov na zdravstveni sistem, mrežo lekarn in konec koncev tudi zasebno lastnino. Zakon o zdravstveni dejavnosti še vedno dopušča koncesije in zasebno prakso med zdravniki in zobozdravniki, za lekarne pa v 38. členu zasebno zdravstveno dejavnost prepoveduje in jo s tem enostavno ukinja.  Ali bo naslednji korak te nesposobne in pokvarjene oblasti ta, da bodo zasebne lekarnarje kot sovražnike ljudstva zmetali v fojbe ali jih žive zazidali v kakšne  rove?

Vprašanje za natančno razlago tega člena smo poslali na Ministrstvo za zdravje z dodatnim podvprašanjem, kdaj bosta predsednik vlade Miro Cerar in ministrica za zdravje Milojka Celarc Kolar v duhu spremenjenega 38. člena začela zapirati zasebne lekarne po Sloveniji? Ali jih bodo podržavili oziroma priključili javnim zavodom? Če jih bodo le enostavno in zgolj zaprli, kako bodo nadomestili te vrzeli v lekarniški mreži in kolikšna je ocenjena škoda, ki jo bo morala država plačati zasebnikom, ki jim bodo zaprli lekarne, za katere so jim lokalne skupnosti ob pozitivnem mnenju države poprej dodelile koncesije?

O tem bomo poročali takoj, ko bomo prejeli odgovor od Ministrstva za zdravje.

O. K.