Cerar s svojo hvalo o zniževanju brezposelnosti zavaja: Problem Slovenije ostaja dolgotrajna brezposelnost

Miro Cerar (Foto: STA)

V zadnjem mesecu lahko na različnih medijskih kanalih prebiramo o tem, da je bila vlada Mira Cerarja uspešna na področju zniževanja stopnje brezposelnosti. So te navedbe zares upravičene? Pa poglejmo.

Prvič: Brezposelnost pada v vseh državah članicah EU
Če poznamo osnovne ekonomske zakonitosti, lahko kaj kmalu ugotovimo, da je rast zaposlenosti povsem normalna v času gospodarskega okrevanja oziroma gospodarske rasti. Spodnji grafikon nazorno prikazuje, da je v zadnjih letih mogoče zaznati rast zaposlenosti in zniževanje stopnje brezposelnosti v vseh državah članicah EU, ne glede na to, ali gre za Španijo, ki je imela stopnjo brezposelnosti izjemno visoko, ali pa za Nemčijo, kjer je stopnja brezposelnosti tudi v času gospodarske krize ostala na relativno nizki ravni.

Evropska poslanka Romana Tomc ob podatkih komentira: “Vse države je konec leta 2008 doletela finančna kriza. Razlika med njimi je, kako dobro so se znašle v naslednjih letih in kako učinkovite ukrepe so sprejemale za izhod iz krize. Slovenija je za to potrebovala 10 let, kar kaže na izjemno neučinkovitost.”

Drugič: Dolgotrajna brezposelnost, brezposelnost starejših ter nizko izobraženih ostajajo jedro problema
Podatki kažejo, da je trenutno 80.990 registriranih brezposelnih oseb; od tega 30,1 odstotka nizko izobraženih in 40,4 odstotka starejših nad 50 let. Največ dolgotrajno brezposelnih oseb je starih od 50 do 59 let ter ima osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Delež dolgotrajno brezposelnih se v zadnjih letih izjemno počasi znižuje, še vedno pa je ta odstotek precej višji, kot je bil v letu 2008, prav tako na tem področju močno zaostajamo za drugimi državami članicami EU. Veliko opozoril prihaja s strani evropskih institucij in mednarodnih organizacij, a mediji o tem žal ne poročajo. “Podatki o registrirani brezposelnosti kažejo, da imamo danes kljub visoki gospodarski rasti še vedno več kot 20.000 več brezposelnih kot pred desetletjem. Med njimi je tudi več starejših in dolgotrajno brezposelnih. Očitno je, da ukrepi aktivne politike zaposlovanja niso bili tako učinkoviti, saj bi bila v tem primeru slika bistveno drugačna,” navaja poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc.

Evropska komisija je v nacionalnem poročilu za Slovenijo zapisala, da dolgotrajna brezposelnost še vedno predstavlja več kot polovico skupne brezposelnosti. Komisija je Slovenijo prav tako opozorila na stopnjo zaposlenosti starejših in nizko usposobljenih delavcev, kar pomeni, da ukrepi aktivne politike, s katerimi se hvali Miro Cerar, niso zadostni. Kar 70,5 odstotka brezposelnih predstavljajo skupine (starejši in nizko izobraženi), ki so v večini dolgotrajno brezposelne. Obetajočih premikov zaradi aktivne politike zaposlovanja pa na tem področju ni moč zaznati. OECD Sloveniji priporoča intenzivnejše delo s težje zaposljivimi, dolgotrajno brezposelnimi osebami in usklajevanje zakonodajnih določil, ko gre za prejemanje denarnega nadomestila za brezposelnost ter tudi opremljanje oseb s poklicno izobrazbo in s temeljnimi kompetencami. Iz tega je razvidno, da populistična poteza skrajne levice o povečevanju nadomestila za brezposelnost zagotovo ne bo prispevala k zniževanju dolgotrajne brezposelnosti, ampak ravno nasprotno. Prav tako pa višje socialno nadomestilo lahko privede do razvrednotenja dela.

Tretjič: Brezposelnost mladih
Posebno pozornost je v okviru obravnave brezposelnosti potrebno nameniti tudi mladim. Slovenija je na tem področju dosegla določene premike, pa vendar bi lahko bila uspešnejša, saj kljub ugodnim trendom zaposlovanja med brezposelnimi mladimi še vedno ostaja skoraj tretjina dolgotrajno brezposelnih, kar kaže na potrebo po čim hitrejši (re)integraciji na trg dela. Podatki na trgu dela kažejo, da so iskani kadri v Sloveniji predvsem inženirji in tehniki strojništva ali elektrotehnike, zdravniki specialisti, strokovnjaki za zdravstveno nego, programerji in razvijalci aplikacij, na drugi strani pa potrebujemo tudi zaposlene v gostinstvu (kuharji in natakarji), gradbene delavce in druge poklice, kot so zidar, betoner, tesar, monter, livar, varilec itd.). Vlada Mira Cerarja je s sistemom subvencij za prvo zaposlitev spodbujala zaposlovanje tiste skupine mladih, ki bi se na trgu dela lahko zaposlili tudi brez tovrstnih spodbud, spodletelo pa ji je pri zaposlovanju mladih brez izobrazbe ali pa s poklicno izobrazbo, torej tistih, ki bodo najverjetneje ostali dolgotrajno brezposelni.

Kako uspešni so ukrepi aktivne politike zaposlovanja?
Ko govorimo o učinkovitosti, je pomembno vedeti, da vse večji delež (skorajda 70 odstotkov) brezposelnosti predstavljajo ranljive skupine (dolgotrajno brezposelni, nizko izobraženi in starejši), ki pa za vključevanje potrebujejo intenzivnejšo obravnavo in dolgotrajnejšo motivacijo. Žal je Cerarjevi vladi spodletelo pri motivaciji vključevanja dolgotrajno brezposelnih na trg dela, na kar nas opozarjajo tako mednarodne organizacije kakor tudi EU. Kljub vsem ukrepom in finančnemu vložku je situacija v primerjavi z letom 2008 še vedno bistveno slabša. “Zaradi gospodarske rasti se je brezposelnost znižala povsod, zato se vlada težko pohvali, da je pri njenem zniževanju odigrala pomembno vlogo. Celo nasprotno, ni uspela zmanjšati strukturne brezposelnosti in prekarnih zaposlitev,” navaja evropska poslanka Romana Tomc.

Romana Tomc: “Vse države je konec leta 2008 doletela finančna kriza. Razlika med njimi je, kako dobro so se znašle v naslednjih letih in kako učinkovite ukrepe so sprejemale za izhod iz krize. Slovenija je za to potrebovala 10 let, kar kaže na izjemno neučinkovitost.” (Foto: romanatomc.si)

Če podrobno pogledamo ukrepe, kaj kmalu ugotovimo, da se je ogromen delež programov izvajal v sklopu prvega ukrepa “usposabljanje in izobraževanje”, premalo pa je bilo dejanskih programov pod ukrepom št. 3 – “spodbude za zaposlitev” in ukrepom št. 4 – “kreiranje novih delovnih mest”. Izobraževanje in usposabljanje je sicer dobrodošlo, ampak bi moralo biti prilagojeno potrebam na trgu dela. Trenutno ugotavljamo, da je bilo veliko programov usmerjenih v pridobitev veščin, ki olajšajo pot do zaposlitve. Nikjer pa ni navedeno, kako uspešni so bili ti programi. Prav tako ni povsem jasno, koliko denarja je bilo porabljenega za same izvajalce izobraževalnih programov.

Peti ukrep aktivne politike zaposlovanja je namenjen spodbujanju samozaposlovanja, v katerega se na trgu dela vse bolj dvomi, saj se prekarnost pogosto skriva v statusih samozaposlenosti. Podatki kažejo, da se je zaposlenost v Sloveniji v primerjavi z letom 2008 zmanjšala v vseh kategorijah v realnem sektorju. Povečalo pa se je število samostojnih podjetnikov. Glede na rast samozaposlovanja je očitno, da slovenski delodajalci radi zaposlujejo osebe z odprtim espejem, saj s tem znižujejo stroške svojega podjetja. Na žalost pa podobno počnejo tudi nosilci espejev, kjer postaja vse pogostejša praksa neplačevanje obveznih prispevkov. Evropska poslanka Romana Tomc ob tem komentira: “Inšpektorji za delo so v času največje krize preganjali podjetja, ki niso imela urejenih evidenc, medtem ko so delavci ostajali brez plač, brez socialnega zavarovanja in v slabih delovnih razmerah. Vemo, da jih je premalo, vendar to ne opravičuje njihove neučinkovitosti predvsem v smislu, da bi preprečili najhujše nepravilnosti.”

“Trg dela danes ni več takšen, kot je bil nekoč, in nikoli več ne bo. Zaposlitev za nedoločen čas je čedalje manj, prevladujejo fleksibilne oblike zaposlovanja, ki nudijo manj varnosti. Vztrajanje na pravilih, ki so veljala pred desetletji, je utopično in škodljivo. Veliko koristneje bi bilo, če bi se prilagodili novim razmeram in poskrbeli, da bodo imeli zaposleni ustrezno plačilo, socialno varnost in da bodo delali v razmerah, ki so za zdravje neškodljive. To je veliko pomembneje kot to, kakšna bo njihova pogodba z delodajalcem ali naročnikom dela,” je zaključila evropska poslanka Romana Tomc.

Po vseh  ugotovitvah lahko sklenemo, da je vlada Mira Cerarja želela narediti določen prispevek k zniževanju brezposelnosti z ukrepi aktivne politike zaposlovanja, vendar ji to ni uspelo, zato je samohvala povsem odveč.

M. S.

 • večni srb

  Najlepše je torej živeti v Španiji, Estoniji in na Hrvaškem, kjer kar tretjina prebivalstva nič ne dela, za ostale pa tudi nihče ne ve kako se znajdejo, ko zaslužijo dovolj, da se lahko imajo tam vsi fino. Za Španijo razumem, ima kolonije, celo južno Ameriko in Katalonijo, čeprav so v Evropi reveži, jih je v globalnem okvirju, skoraj toliko kot angležev. Estonija ima verjetno plin, Hrvaška pa Slovenijo, ki smo jim neprestano nekaj dolžni in še vedno podpiramo njihove migrante, ki bežijo k nam pred vojno v Jugoslaviji.
  Zlato povprečje je Bolgarija, najbolj marljii in prizadevni pa so seveda nemci, ki jim ne more zbiti visoke delovne morale niti milijon brezposelnih čobanov.

  Zanimivo pri nemcih se mi zdi, da še nisem slišal za nemške migrante, razen v Aziji in Afriki, kjer iščejo priložnosti za nove posle ter širijo svoj politični vpliv. To je zgleda narod, ki najraje ostane doma in jim kljub izredno visokim socialnim prejemkom, preprosto nikoli ne zmanjka dela. Nemčija je tudi edina država na svetu, ki je z globalno finančno krizo celo zaslužila. Nemčija je bila tudi tista, ki je morala čez noč podvojiti cene, da so lahko dobili en evro za 2,3 svoje visoko precenjene marke. Posledično so tudi čez noč padle naše plače za polovico, kolikor je bil naslednje jutro še vreden naš tolar, v Evropskem prostoru.
  Nemci so morali zbiti marko zato, ker so imeli previsoke plače, ki so jih po rebalansu znova dvignili, medtem ko se mi ne bomo nikoli pobrali iz revščine kamor nas je pahnila odvisnost od njihove industrije.

  Isto velja za vse leve in delno tudi za desne vlade, plače so se višale prepočasi, razlog je bil varovanje nacionalnih interesov, ki so v bistvu interesi bogati post socialističnih družin. Ker se ni dalo izterjati niti osnovnih plač in dolgov, so pošteni in neodvisni, a moralni ljudje ostali brez zaposlitve, denarja niso dobili, zato so začeli nastajati dolgovi za osnovne življenjske stroške, začeli so se izklapljati priključki, kar je imelo za posledico diskriminacijo, kriminalizacijo in končno izolacijo ali celo eliminacijo. Gnila država jim ni pustila niti doma, uničili in pokradli so vse osebne stvari, tudi nujna orodja,kar niso rabili, pa so delili za pomoč po poplavah v bosni in Srbiji. Socialno pomoč morajo vračati, kopičijo se tudi obresti na dolgove, ki jih naši klošarji nikoli niso naredili in so zgolj posledica birokratskih in pravnih stroškov, stroškov, položnic, kazni na kazni,… je pa res tudi, da kronično brezposelni nimajo otrok, ker so jim onemogočili celo razplod, isto kot so nekoč naredili nacisti najprej tretjerazrednim nemcem, potem je bil pa na vrsti še cel svet.
  Pri nas govoriti o brezposelnosti in skrbi za mlade je naravnost cinično in neverjetno okrutno, podobno kot bi se v Auswitzu jezili na delomrzneže.

 • VERRZIFIKATOR

  Janko Smrtnik

  POSEL CVETI, BREZPOSELNIH NI

  Posel je pri nas tako donosen,
  da vzcvetijo vsak dan mesta nova,
  čuti vsak trenutek se prenova,
  posel je naravnost neizprosen.

  Jožko, sin moj, šel je za voznika,
  naokrog prevaža ostarele,
  tiste zadnje tu še preživele,
  se po gumah stvar naprej premika.

  Cilka, snaha, zdaj je negovalka,
  ko bila deset let je brez službe,
  ji ne manjka več primerne družbe,
  saj bo kmalu domska stanovalka.

  Pinki, vnuk, projektov izvajalec,
  z neko strategijo se ukvarja,
  da podjetnik je, povsod poudarja,
  pravijo mu megle prodajalec.

  Drugi vnuk odšel je na Bavarsko,
  tretjega čezmejno delo vabi,
  pravi: »Na Slovenijo pozabi,
  na okolje delovno barbarsko.«

  Zdaj še jaz ustvarjam zaposlitve,
  tudi če sem v osmem desetletju,
  pri pogrebnem namreč bo podjetju
  mesto novo za upepelitve.

  Dva odšla sta, sta oba pokojna,
  štirje novi pridejo grobarji,
  domovina, Bog naj te obvarji,
  rast je zaposlitev tukaj dvojna!

 • Zgornji

  JA, TAKO KOT ZAVAJAJO TUDI V AMERIKI ŠE IZ ČASA OBAME !!! ! !!!

 • test

  ta cmerar ma steco, da slo meji na aut in da aut zaposluje vsaj cetrt slo stajerske. drugace bi tako imeli tako ekonomsko bombo, kot je na hrvaskem. v slo se prakticne ne dela in ustvarja, ampak samo preprpdaja. nardit pa razen parih firm, ki jih lahko prestejes na 10 prstov, nihce nic ne zna. R&D je za slo firme taksen izraz, kot bi busmanom opisoval raketoplan. znanosti, razen tiste nekih salon komunjarjev na uni lj in pa JS prakticno ni, ce pa je ze, pa je tako obstraktna in groteskna, da se clovek drzi samo za glavo. v glavnem slo je ena ziva katastrofa od drzave. se clovek zeli vrniti iz tujine pa ugotovi, da so se busmani bolj dojemjivi od slo … tako, da bolje ostati v tujini, slo pa pustit norcem, narcisoidom ter hobi sportnikom, katerim je sport poklic, poklic pa dopoldanski hobi

 • AlojzZ

  Upam, da bodo vsaj trajno brezposelni šli na volitve in volili opozicijske stranke.

  OPPPPSSSSS! Kaj pa, če hočejo biti brezposelni? Ker je socialna podpora večja od minimalca?

  • Vera

   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 • Darth Vader

  miro cerar je orodje ultra-globalistov in centralne banke…..cerar je kulturni marxist brez identitete in te ljudi, ker so nevarni sociopati, je potrebno spraviti iz vseh vzvodov oblasti, ker…”

  Prihajajočo spremembo v globalnem monetarnem okviru člani MDS, kot je Christine Lagarde, velikokrat poimenujejo veliki “globalni ekonomski reset”.
  Ta sprememba bo uresničena s strani centralnih bank, ko bodo sabotirale
  državna gospodarstva skozi ustvarjanje in uničevanje tržnih balonov. Na
  koncu ne bo kitajski Yuan tisti, ki bo zamenjal dolar, kot svetovno
  rezervno valuto, ampak SDR (Special Drawing Rights) sistem košarice, ki
  ga bo obvladoval mednarodni denarni sklad.

  Vprašanje, kako to globalisti lahko
  izvedejo brez gromozanske likvidnostne krize, se pogosto pojavlja.
  Najbrž jim je popolnoma vseeno, če obstaja likvidnostna kriza, vsaj
  kratkoročno. Drži, dolar ima nekaj najbolj likvidnih trgov na svetu,
  ampak je narobe, če predpostavimo, da globalisti teh trgov ne bodo
  žrtvovali zato, da bodo javnost prisilili v eno svetovno centralizacijo
  monetarne administracije (največji in najbolj pomemben korak pri
  vzpostavljanju ene svetovne vlade).

  Ljudje, ki trdijo, da dolar ne bo
  nikoli odstranjen zaradi globalistov se držijo napačnega stališča, da
  ne obstaja nobena likvnidnostna nadomestitev za dolar. V resnici obstaja
  – kriptovalute in blockchain tehnologija.

  MDS je nedavno pohvalil blockchain sisteme in kriptovalute
  kot potencialno oživljajočo silo pri mednarodnih finančnih
  transakcijah. Daleč od tega, da bi nasprotovali kriptovalutam, globalni
  elitneži v njih investirajo hvalo in dolarje.

  Globalni ekonomski reset nima
  veze z Vzhodom proti Zahodu. Nima veze z trgovinskimi vojnami ali pa
  nacionalizmom. Ne, globalni reset ima veze z bankirsko centralizacijo
  sredstev in konsolidacijo moči. Zatem pa ima veze z javnostjo,
  ki SPREJME globalni reset kot potreben in dober za družbo. Globalisti si
  želijo, da bi prosili za njihovo vladanje. Ko nekdo razume to preprosto
  resnico, dobijo vsi trenutni dogodki in katastrofe naše ere smisel.
  Kriza je najhitrejša pot do samozadovoljstva in tiranije.

  Sirsko močvirje je pot do načrtovane in vodene nesreče.
  Posledice se bodo zajedale v ekonomski svet kot mednarodni izgovor za
  trgovinsko vojno zob-za-zob. Sirija je igra dima in ogledal. Resnična vojna, tajna vojna, se bije med prvaki svobode in lažnjivimi globalisti.
  Za sedaj ostaja hladna vojna, vojna načel in dejstev proti lažnim
  informacijam in strahu. Nekega dne bo ta vojna postala vroča vojna. Do takrat pa bodo prevare in motnje padale na javnost kot nevihta s točo.
  Moje upanje je, da lahko poučimo dovolj ljudi, da bodo videli skozi
  meglo te skrite vojne. Dovolj ljudi, da pridejo na drugo stran in
  spremenijo stvari na boljše.” https://ambasador21.wordpress.com/2018/05/02/sirski-konflikt-je-dimna-zavesa-skrite-vojne/

  • Krtača 20

   Jp, naslednji reset bo še večja centralizacija bank in oblasti v rokah pešcice. Podprl bom tistega politika, ki se bo temu najbolj uprl. Janša pa centralizacijo podpira z veliko žlico. Priden, bo dobil dodaten piškotek.

   • Darth Vader

    po Logarju iz SDS sodeč nimaš pojma kaj govoriš

 • PIA PlA

  Saj vsi vemo, da je samo v Londonu okoli 10.000 Slovencev našlo zaposlitev.
  Veliko jih je tja odšlo kar z družinami, čeprav je London eno izmed najdražjih mest na svetu.

 • Antonius

  Nesposobne Kučanove vlade niso krive, da nikamor ne pridemo. Krivi so volivci, ki si jih izvolijo, da na mestu capljamo in se nikamor ne premaknemo.
  301.563 tisoč volivcev je podprlo SMC, ki se lahko pohvali z *odličnim* rezultatom 81.000 tisoč nezaposlenih, SDS je podprlo pa 181.052, da nezaposleni ostajajo brez dela.
  Človek se vpraša, kje so se v rezultatu volitev zgubili nezaposleni in njihovi najbližji svojci, ki sami skupaj navržejo več kot 160.000 tisoč volilnih glasov?
  Zavedajoči volijo SDS. Problem so ostali, ki še kar sanjajo o socializmu, bivši Jugi in volijo paleto *Cerarjev*, ki jim jih nastavlja veleizdajalski Kučan. Najnovejši Cerar sliši na ime Serpentinškov Šarec.
  Po volitvah bomo izvedeli koliko več od 181.052 jih nič več ne sanja, se jih zaveda.

  • Nšo-či

   Ohh..ljubezen moja. Zakaj bi pa ljudje delali, če se ne splača? Seštej vse denarne pomoči na družino. Najprej bo potrebna realna slika o prejemkih družine. Pomoč države nikoli ne bi smela dosegati prejemka delovnih ljudi. Seveda bodo ljudje raje volili iluzioniste :).

   • Antonius

    Ja, ljuba najdražja, na socialno pomoč iz naslova Zavoda za zaposlovanje bi morali obesiti družbeno koristno delo, pa bi se hitro izkazalo komu se splača in zakaj se jim uživanje v lenobi ne izplača.
    Tudi *lopatanje* v zimskih razmerah je kar klicalo po tistih, ki preračunljivo in lenobno uživajo na sociali.
    O sliki realnih prejemkov družine imaš absolutno prav. Verjamem, da marsikje s socialo *napaberkovano* krepko presega najnižjo davčno osnovo.

    • janez.pokoncni

     Vsaka socialna pomoč, od otroških dokladov naprej, bi najprej morala biti JAVNO OBJAVLJENA po sistemu Erar(ja). Kogar ni sram jemati, naj ga ne bo sram, da to zvedo tisti, ki jim je vzeto.
     Sicer pa, socialna država je sistem vzajemnega ropanja po sistemu, če ne bom vzel jaz, boš ti, sosed, nekdo drug pač zato je najbolje, če vzamem jaz.

  • Franc Šink

   Serpentinškov Šarec je skopljen žrebec brez jajc.

 • totex39

  Za Cmerarja bi bilo bolje, da se ne pojavlja več v javnosti in ne govori bedarij, naj se raje pripravi, da bo kazensko ovaden za vsa svoja nepremišljena dejanja.

  • Capi

   Po drugi strani, pa kar naj blebeta bedarije, si bo vsaj nekja levih volilcev premislilo in volili desno opcijo

 • sloustava

  Kaj imas od tega, Cerar, da lazes? Kucanovo trepljanje po ramenu? Novo dnevnico? Narod te je ze poslal na smetisce zgodovine! Zamisli si, se si sploh sposoben samorefleksije!!!! Udbolandije ne maramo, se manj gobcacev o eminentnem pravniku, etiki in morali. Moramo pa svoje otroke in vnuke, maramo Slovenijo kot domovino, maramo sebe in zato volimo SDS! Pece? Juhu! Nikoli vec ne smes in ne bos videl Parlamenta od znotraj, saj lazes!

 • Anton

  kaj sploh kažete te grafe levakom, saj oni itak ne znajo brati grafov,

  sarkazem press

 • Olga_10

  Hvala Bogu se bomo rešili enega velikega problema – Cerarja, murglske marionete!

 • xtc

  Slovensko brezposelnost oz. znižanje je rešila tiujina predvsem Avstrija in Nemčija ter odhod kadra tja in tistik ,ki so biki na borzi.

 • župnik cefizelj

  je ivan janša osamovojiteljski poscane že vrnil denar dijani iz prijedora? alora pridem več kasno!

  • mapu

   Bimbo…

 • Vera

  Zakaj Cerar laže, da se brezposelnost v Sloveniji manjša ? Drži, da se manjša, toda ne po njegovi zaslugi, temveč si mladi ljudje sami poiščejo delo v tujini, kjer so cenjeni in bolje plačani kot pri nas . Škoda je , ker odhajajo v večini izobraženi ljudje , pa ne takšni, kot jih ima Cerar v SMC !

 • francelj3

  Cmera nič ne zavaja. LAŽE! In nič ne odtujuje! KRADE! Mar res nihče, ki piše, ne zna več slovensko?

 • Brezposelnost se je znižala, dejstvo.

 • Matija Gubler

  SMC laže, volimo SDS!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!