fbpx

Cerarjeva pravna država: Predsednik vlade že tri mesece krši zakon in ne odgovori na jasno vprašanje!

Miro Cerar (Foto: STA)

V kabinetu predsednika vlade ne želijo dati ustreznega odgovora na vprašanja o drugem tiru, natančneje o ceni in dolžini drugega tira, na katera so po medijski zakonodaji dolžni odgovoriti v roku sedem dni. Vprašanja, ki smo jih iz uredništva Nove24TV poslali na naslov predsednika vlade, so preprosta, a smo od njih kvečjemu dobili le dvoumne in polovične odgovore. Vprašanja jim je posredoval tudi informacijski pooblaščenec, vendar kljub temu še vedno niso odgovorili.

Šesti odstavek 45. člena zakona o medijih določa, da morajo organi medijem poslati odgovor na postavljena vprašanja najpozneje v sedmih delovnih dneh od prejema vprašanj v pisni obliki. Skladno s prvim odstavkom istega člena morajo biti informacije resnične in celovite. Ker ta zakon iz strani predsednika vlade ni bil spoštovan, smo se obrnili na Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, od koder so vprašanja posredovali v kabinet predsednika vlade z dopisanim zahtevkom: “Ker iz navedb prosilca izhaja, da o njegovi zahtevi niste v celoti odgovorili v roku 7 delovnih dni, kot zahteva 45. člen ZMed, oziroma v tem roku niste zavrnili odgovora na vprašanje, vas v skladu s prvim odstavkom 255. člena Zakona o splošnem upravnem postopku pozivam, da najkasneje v treh dneh od prejema tega poziva o zahtevi prosilca odločite skladno z določbami ZMed in ZUP, ter nas o tem obvestite.” 

Na vprašanja Mira Petka, odgovornega urednika, in Borisa Tomašiča, direktorja Nove24TV, so v kabinetu predsednika vlade odgovorili zelo pavšalno in ju kar naprej pošiljali, naj se za vsa vprašanja obrneta na ministrstvo za infrastrukturo, čeprav so po zakonu dolžni odgovoriti oni. Po kar treh poslanih pozivih informacijske pooblaščenke in po več ducatih izmenjanih e-poštnih sporočil z uredništvom Nove24TV in kabinetom predsedniške vlade nam slednji še vedno ne želijo podati korektnih odgovorov o zadevi.

Foto: iStock

Predsednik vlade Miro Cerar ne želi odgovoriti na 3 preprosta vprašanja o gradnji 2. tira. Toliko o “pravni državi”
Prvo novinarsko vprašanje in sicer o natančni ceni projekta 2. tira vključno s ceno financiranja je bilo predsedniku vlade Miru Cerarju poslano 31. maja. Ker po sedmih dneh še vedno nismo dobili nobenega odgovora smo v kabinet predsednika vlade poslali še eno e-poštno sporočilo v katerem smo predsednika opomnili, da je po zakonu dolžan odgovoriti na zastavljena vprašanja, ali pa jih v skladu z zakonom zavrniti. Iz pisarne Mira Cerarja, ki bi naj sicer bil zagovornik pravne države, sam pa očitno krši zakone smo nato dobili zelo površen odgovor v obliki kratkega stavka.

Ker je bil njihov odgovor zelo nepopoln smo v kabinet predsednika vlade poslali še podvprašanja, na katera prav tako niso odgovorili v zakonsko določenem roku, zato jim je vprašanja posredovala informacijska pooblaščenka, ta jim je ponovno predstavila zakon, ki pravi da so dolžni odgovarjati na novinarska vprašanja v celoti in konkretno, ter jim postavila 3 dnevni rok za odgovor. Vprašanja so Miru Cerarju bila iz strani informacijske pooblaščenke posredovana kar tri krat in v vseh treh primerih smo dobili nazaj pavšalne in dvoumne odgovore ali pa molk. Torej na vprašanja, ki so bila Cerarju poslana 31. maja še danes (tri mesece pozneje) nismo dobili odgovora. Kaj pomeni ta molk za našo “pravno državo”?

Novinarska vprašanja o 2. tiru postavljena za predsednika vlade Mira Cerarja

  1. Včeraj ste v oddaji Odmevi izjavili, da je projekt 2. tir transparenten in racionalen. Prosim če mi odgovorite koliko bo natančno cena tega projekta skupaj s ceno financiranja.
  2. Zakaj zakon predvideva plačevanje 45 let po najmanj 30 milijonov evrov letno, kar znese 1.350.000.000 evrov, če se potrebuje manj kot 1 milijarda?
  3. Zakaj je predsednik vlade izjavil, da bo kilometer proge stal 27 milijonov evrov, kar skupaj znese 729 milijonov evrov?

N.Š.