fbpx

Zaposleni raziskovalci na ZRC SAZU napisali ostro pismo proti zlorabam te znanstvene institucije v politične namene!

dr. Matija Ogrin. dr. Anton Velušček, dr. Boris Golec. (Foto: STA, Družina)

Objavljamo celotno javno pismo zaposlenih raziskovalcev ZRC SAZU, dr. Matija Ogrin, dr. Borisa Golca in dr. Antona Veluščka, ki so nastopili tudi v imenu še drugih zaposlenih na tej slovenski znanstveni ustanovi. V njem so očitali zlorabo organizacije in polno nepravilnih postopkov s strani direktorja Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Oto Lutharju, ki je spisal enostransko politikantsko pismo v podporo direktorju STA Bojanu Veselinoviču. Trije akademiki tako v pismu Lutharju očitajo, da je bilo njegovo pismo škodljivo za organizacijo SAZU. “S tem ste kot direktor dosegli, da javnost čedalje bolj percipira ZRC SAZU kot politično angažirano institucijo. Menimo, da je to zelo škodljivo: ZRC SAZU bi moral biti na področju politike nevtralen in vzdrževati suvereno distanco do vsakršne politizacije znanstvenih ustanov,” zapišejo akademiki.

V mandatu sedanje vlade ne mine dan, da se ne bi z javnim pismom oglasili akademiki, civilna družba ali ugledne znanstvene institucije. Večina od njih se je izkazala za satelite tranzicijske levice, kjer s svojimi “strokovnimi in neodvisnimi” mnenji sporočajo, kako nas sedanja vlada pelje v diktaturo. Ugotovitve kažejo, da je večina “pisemskih” nezadovoljnežev povezano z dejstvom, da je njihova življenjska eksistenca povezana s financiranjem njihovih projektov, društev, inštitutov in zavodov. Ena izmed javnih pisem, ki je odmevalo pred kratkim v javnosti, je bilo poslano javno pismo s strani SAZU za podporo direktorju STA Bojanu Veselinoviču.

Pismo je napisal  direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) dr. Oto Luthar, za pismom ne stoji širša podpora članov SAZU, hkrati pa gre za še eno politikantsko akcijo nekaterih vplivnih članov SAZU. Le ti so uprizorili še eno izmed politikantskih afer proti sedanji vladi. Enako sta svoj vpliv v SAZU izkoristila za dr. Tine Hribar in Renata Salecl, ki sta strašila s koncem demokracije. Vendar so se sedaj uprli člani SAZU dr. Matija Ogrin, dr. Boris Golec in dr. Anton Velušček. Njihovo mnenje izraža tudi mnenje še drugih zaposlenih na SAZU.

Spoštovani direktor ZRC SAZU, dr. Oto Luthar!

Na spletišču časnika Delo je bila 22. marca 2021 (https://www.delo.si/novice/slovenija/zrc-sazu-poziva-k-prenehanju-napadov-na-sta/) objavljena novica, da naj bi zaposleni na ZRC SAZU podprli Slovensko tiskovno agencijo (STA) oziroma ravnanje njenega direktorja, ki svojemu financerju, Vladi RS, noče izročiti zahtevane finančne dokumentacije. Omenjeni članek in prispevek na MMC z istega dne (https://www.rtvslo.si/slovenija/zrc-sazu-in-ksjs-vlado-pozivata-naj-neha-napadati-in-financno-izcrpavati-sta/573878 ) navajata dele nekega besedila, ki ga je razumeti kot izjavo ZRC SAZU o tem problemu; te izjave v celoti nismo zasledili nikjer, ne na naši spletni strani ali družbenih omrežjih ne v interni e-pošti. Neformalno smo od vas izvedeli, da ste izjavo podali novinarjem vi kot direktor.

Podpisani menimo, da je bila vaša odločitev napačna v več pogledih.

  1. Sporna je v proceduralnem pogledu: zanjo niste pridobili mnenja nobenega od teles znotraj ZRC SAZU ali širšega kroga uveljavljenih raziskovalcev, posvetovali ste se le z nekaterimi kolegi iz svojega kroga. Zato izjava, ki so jo mediji citirali kot stališče ZRC SAZU, v resnici izraža pogled neke ozke, zelo specifične skupine vaših osebnih sodelavcev, nikakor pa ne predstavlja volje vseh raziskovalcev ZRC SAZU. Skupina, s katero ste izjavo oblikovali in podali javnosti, se je s tem dejanjem polastila naše skupne raziskovalne ustanove ZRC SAZU in jo uporabila za svoje politične poglede. Do vseh preostalih, ki menimo drugače ali pa o stvari nimamo mnenja, je to diskriminatorno in ponižujoče. V jedru je torej vprašanje: ali je ZRC SAZU »last« direktorja ali vseh raziskovalcev, ki ga sestavljamo? Da se neprimernosti tega dejanja tudi sami zavedate, najbolj potrjuje dejstvo, da zaposlenih o izjavi niste obvestili po interni e-pošti, kjer sicer večkrat prebiramo politično angažirana obvestila in prispevke, ki s poslanstvom ustanove nimajo nikakršne zveze.
  2. Vaša odločitev je posebej problematična v vsebinskem pogledu: s področja raziskovalne dejavnosti in njenega financiranja, kjer ste pooblaščeni, da ZRC SAZU zakonito predstavljate, ste posegli na dnevnopolitično področje: vašo izjavo je javnost razumela tako, da ZRC SAZU kritizira UKOM, torej sedanjo Vlado RS (ki kot financer upravičeno zahteva dokumentacijo STA), in da podpira ravnanje direktorja STA (ki z neizročitvijo dokumentacije krši pogodbo z Vlado). Podpisanim se zdi vredno obsodbe, da direktor ZRC SAZU javno podpira nezakonito ravnanje neke druge ustanove. S tem je ZRC SAZU napravil še eno v vrsti javnih dejanj, s katerimi posega na politično področje, toda vedno izključno tako, da podpira pobude iz krogov politične levice. Posebej bode v oči, da ste izjavo podali natanko v dneh pred razpravo v Evropskem parlamentu o spoštovanju demokracije v Sloveniji in s tem vključili ZRC SAZU v kompromitiranje Vlade RS v tujini. S tem ste kot direktor dosegli, da javnost čedalje bolj percipira ZRC SAZU kot politično angažirano institucijo. Menimo, da je to zelo škodljivo: ZRC SAZU bi moral biti na področju politike nevtralen in vzdrževati suvereno distanco do vsakršne politizacije znanstvenih ustanov.
  3. Tovrstne politične poteze direktorja med zaposlenimi raziskovalci ZRC SAZU žal povzročajo nezaželeno opredeljevanje, strinjanje in nestrinjanje z direktorjevimi političnimi stališči. To je zelo negativen učinek vaših dejanj, ki po tej poti vnašajo v ZRC SAZU politizacijo in potencialna nesoglasja med raziskovalci. ZRC SAZU bi moral biti, kakor vsaka znanstvena ustanova, prostor znanstvenega dela, ki deluje po lastnih zakonih in metodah in je varen pred konflikti dnevne politike.

Zato vas v svojem in v imenu kolegic in kolegov, katerih imen ne želimo izpostavljati, pozivamo, da se v javnosti ne oglašate v imenu zaposlenih na ZRC SAZU in da se tovrstnih dejanj, kot je bilo zadnje, v prihodnje v celoti vzdržite.

Lep pozdrav!

  1. Matija Ogrin
  2. Boris Golec
  3. Anton Velušček

Pismo je bilo objavljeno na spletni strani Družine.

Luka Perš