fbpx

Črno na belem, zakaj je levica proti: Nepremičnine poslanca Bandellija povsem ob reki, po novem zakonu o vodah to ne bi bilo več mogoče!

Poslanec SAB Marko Bandelli (Foto: STA)

“Bandellijev boj proti vodi. Zdaj vemo zakaj nasprotuje ostrejšemu zakonu o vodi!!!”, se glasi zapis družbeno-politične komentatorke s psevdonimom Johanca, ki je javnosti predstavila fotografijo zemljišča, s katere je jasno razvidno, kaj je resnični razlog, da denimo poslanec stranke SAB Marko Bandelli nasprotuje novemu Zakonu o vodah. Po novem zakonu bi vse Bandellijeve parcele spadale v poplavno območje in kot take ne bi bile primerne za gradnjo objektov.

Parkirišče podjetja poslanca stranke SAB Marka Bandellija je od reke Vipave oddaljeno zgolj 12 metrov. Če bo sprejet novi Zakon o vodah bodo tovrstni podvigi samo še zgodovina, saj novi Zakon natančno določa, da tovrstni posegi v naravno okolje niso mogoči oziroma so zelo oteženi: “Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa pet metrov od meje vodnega zemljišča.” 

A dejstvo je, da so na Ministrstvu za okolje in prostor s spremembami Zakona o vodah dodatno obvarovali priobalni pas, pitno vodo in biodiverziteto, zakon pa namenja 17 milijonov tudi za prepotrebno vzdrževanje vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti. “Novi zakon o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje”, poudarjajo.

Image

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra mag. Andreja Vizjaka je v spremembe zakona vključilo zaostritev glede posegov v priobalna zemljišča in s tem dodatno zaščitilo vodo. Industrijskih objektov tako odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih. Za vsak poseg na priobalnem pasu bo potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode, ki pa v primeru negativnih vplivov na vode in okolje, ne bo izdano.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). (Foto: posnetek zaslona)

Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Glede na to, da novi zakon pogojno dovoljuje zgolj objekte v javni rabi in to zgolj pod pogojem, da se predhodno pridobi ustrezno vodno soglasje s strani Direkcije za vode, to predstavlja pomembno korist pri varovanju vode. Tisti, ki so proti novemu Zakonu, ga očitno niso prebrali, so fanatični podporniki/pripadniki leve opozicije ali pa imajo od tega osebne koristi.

Poslanec Bandelli pa se je že odzval na naš zapis, v katerem med drugim trdi, da so vsi objekti od meje vodnega zemljišča oddaljeni vsaj 15 metrov, kar seveda ne drži. Kdo v resnici laže bomo prikazali s pomočjo priloženega, javno dostopnega gradiva.

Odziv poslanca Marka Bandellija. (Foto: Twitter, posnetek zaslona)

S fotografije je jasno razvidno, da na zemljišču podjetja poslanca Bandellija obstajajo objekti, ki so od vodnega zemljišča oddaljeni manj kot 15 metrov. (Foto: Atlas voda)

Parcela z objekti, ki pripada podjetju poslanca Bandellija. (Foto: Prostorski portal RS, posnetek zaslona)

Parcela z objekti, ki pripada podjetju poslanca Bandellija. (Foto: Prostorski portal RS, posnetek zaslona)

Bandellijeve parcele bi po novem zakonu spadale v poplavno območje
Po novem zakonu pa bi bila sporna tudi gradnja na poplavnem območju. Parcele podjetja poslanca Bandellija namreč ležijo na poplavnem območju ob reki Vipavi. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali je poslanec Bandelli s postavitvijo objektov na teh območjih ravnal odgovorno in vestno.

Podjetje poslanca Bandellija je na poplavnem območju, kar bi bilo po novem zakonu sporno. (Foto: Vlada RS, posnetek zaslona)

Zgradbe podjetja poslanca Bandellija so na poplavno ogroženem območju. (Foto: GIS, posnetek zaslona)

Sara Kovač