fbpx

Društva institucij civilne družbe v javnem interesu odrivajo iz središča družbenopolitičnega dogajanja v prestolnici na obrobje

Foto: STA

Društva v središču prestolnice, na Cankarjevi 1, v kateri je tudi blagovnica Nama, so v skupni izjavi podala nasprotovanje selitvi na Linhartovo 13, saj med drugim v izrivanju društev iz središča mesta na rob prepoznavajo odrivanje društev institucij civilne družbe v javnem interesu iz središča družbenopolitičnega dogajanja v prestolnici na obrobje, s tem pa simbolno degradirajo tisti del družbe kot celote, ki je pomembna za sedanjost in prihodnost družbe ter njene odprtosti v svet.

Glede namere najemodajalca – Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije –, da preseli najemnike na Linhartovo 13 v Ljubljani, najprej poudarjajo vprašanje omejitev najema za 10-letno obdobje. Cilj te določbe po besedah društev ni v prenehanju najemnega razmerja, ampak preveritev obstoja pogojev za njegovo nadaljevanje in sklenitev nove pogodbe. Pogoj najema teh prostorov v državni lasti je namreč opravljanje dejavnosti, za katere so bila društva kot del civilne družbe ustanovljena. Vsa društva ocenjujejo, da je današnji obseg dejavnosti neprimerljivo večji od njihovega obsega ob ustanovitvi. Vsa društva so v minulih desetih letih od svojega matičnega ministrstva za zunanje zadeve pridobila status društva, ki opravlja dejavnosti, ki so v javnem interesu, kar povečuje odgovornost države do društev.

Foto: STA

Ob pregledu ugotovili, da pogoji za opravljanje dejavnosti niso primerni
Društva ugotavljajo, da so za nadaljevanje najema na trenutni lokaciji podani vsi pogoji, ob tem pa dodajajo, da so pri ogledu ponujenih prostorov ugotovili, da ti prostori ne omogočajo nadaljnjega delovanja. Prostori tako niso v skladu s sklepom Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki navaja, da se morajo društvom zaradi pomena delovanja zagotoviti ustrezni prostori, ki bodo omogočali kontinuirano delovanje.  “Ponujeni postori niso ustrezni niti po lokaciji, razpoložljivem obsegu oz. kvadraturi, tako posamični za posamezno društvo kot skupni za vsa društva, ter dosegljivosti za članstvo, ki za opravljanje dejavnosti te prostore obiskuje. Zato zahtevamo dosledno in v polnosti uresničitev sklepa citiranih teles DZ RS s strani Vlade RS. Menimo, da je le takšen odnos edini sprejemljiv,” jasno opozarjajo.

Po prepričanju društev so nameni dvomljivo upravičeni in v državnem interesu
Ministrstvo za javno upravo RS odpoved pogodbe utemeljuje z navedbo, da so prostorske potrebe Banke Slovenije, ki se želi s svojih nekdanjih 11.000 kvadratnih metrov pisarniških prostorov razširiti za dodatnih 1.883 kvadratnih metrov v zadnjih dveh nadstropjih Cankarjeve 1, in sicer naj bi bile razlog za to protokolarne potrebe. Društva opozarjajo, da gre v tem primeru za kupoprodajo državne lastnine od ene državne ustanove v last druge za namene, ki so dvomljivo upravičeni in v državnem interesu. “Za svoje protokolarne potrebe ima Banka Slovenije na razpolago prek ulice hotel Slon, ki zadovoljuje vse protokolarne potrebe,” poudarjajo in dodajajo oceno, da ta pogodba ne bo naletela na odobravanje slovenske javnosti. Prav tako pa po njihovem prepričanju ne more biti racionalno družbeno upravičen poskus izrinjanja petih, edinih civilnih društev z dejavnostmi v javnem interesu na področju zunanjih zadev na mestno obrobje.

Foto: STA

Društva se v prihodnje nadejajo odprtih postopkov za vse strani in pričakujejo, da ministrstvo ne bo podpisalo končne pogodbe, preden soglasje ne bi bilo doseženo in pravno zavezujoče zapisano v ustreznih pogodbah. Ob tem poudarjajo skupno željo po ustrezni rešitvi nastalega problema in dodajajo, da nobeno od društev ne bo pristalo na pravniško ali kakršnokoli drugo pravno-upravno nasilje, ki bo nasprotovalo civilnim ciljem njihovega združevanja in koristim dejavnosti za slovensko družbo. “Želimo, da se dialog nadaljuje, saj je problematika nameravane selitve tudi političen problem,” izpostavljajo.

N. Ž.