fbpx

Državna volilna komisija v celoti zavrnila kandidatno listo Zelenih Slovenije v enoti Ljubljana Center

Foto: STA

Državna volila komisija (DVK) je z glasovi 4 proti 2 v celoti zavrnila kandidatno listo stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije v volilni enoti Ljubljana Center. Zaradi neveljavnosti kandidature ene od kandidatk lista namreč ne izpolnjuje več zakonskih zahtev glede spolnih kvot. Čuš je že napovedal pritožbo na vrhovno sodišče.

DVK je danes namreč odločal o veljavnosti kandidature stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, potem ko se je izkazalo, da sta tako omenjena stranka kot stranka SD na kandidatno listo uvrstili isto kandidatko, Mileno Babič. SD je Babičevo uvrstila med kandidate v volilni enoti Ptuj, Čuševa stranka pa v volilni enoti Ljubljana Center.

Zakonodaja kandidiranja na različnih listah in v različnih volilnih enotah ne dovoljuje, po zakonski določbi pa se v tem primeru šteje za veljavno tista kandidatura, ki je bila določena prva. DVK je danes ugotovila, da je kandidatne liste prva potrdila SD, zato je sklenila, da je kandidatura Babičeve na listih Zelenih neveljavna.

Sedaj je odprta pot na vrhovno sodišče
A s tem zapletov ni bilo konec, saj se je z neveljavnostjo kandidature omenjene kandidatke spremenila sestava celotne kandidatne liste Andreja Čuša in Zelenih. Lista namreč ne izpolnjuje več zakonskih zahtev glede spolnih kvot. Po črtanju kandidature Babičeve je na njej ostalo sedem moških in tri ženske kandidatke in torej ne izpolnjuje zakonske zahteve o vsaj 35-odstotni zastopanosti vsakega od spolov na listi.

Člani DVK so po daljši razpravi sklenili, da odločbo volilne komisije 3. volilne enote, ki je listo potrdila, razveljavijo ter listo stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije v tej volilni enoti v celoti zavrnejo. Pri tem člani DVK niso bili enotni, saj je bilo slišati pomisleke o nesorazmernosti takšnega ukrepa, poleg tega pa stranka ni sama odgovorna za zaplet. Kljub temu je večina članov DVK na koncu potrdila sklep o zavrnitvi kandidatne liste, saj je prevladalo prepričanje, da kandidatna lista ni zadostila zakonskim zahtevam glede spolnih kvot.

C. Š., STA