Državni svet je skoraj soglasno negativno ocenil vlado

Finančni minister Klemen Boštjančič in premier Robert Golob (Foto: STA)

“Skoraj soglasna negativna ocena za Vlado RS od Državnega sveta. Zelo povedno,” je ob zavrnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 zapisal Janša. 

Državni svet sporoča, da je na 4. izredni seji s 24 glasovi ZA in dvema glasovoma PROTI sprejel odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A). Prvak opozicije Janez Janša je odločitev državnega organa komentiral z besedami, da gre za “skoraj soglasno negativno oceno za vlado Roberta Goloba, in da je to “zelo povedno”. Zakon je Državni zbor sicer sprejel na 10. redni seji 25. maja 2023. Predlog odložilnega veta pa je podala “Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter kot zainteresirana Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj”.

Državni svet sicer kot pozitivno ocenjuje vladne napore za doseganje nižjih odhodkov proračuna, je pa zaskrbljen zaradi nesoglasja z odločitvijo glede znižanja proračunske rezerve. Sredstva na tem področju so bila namreč namenjena predvsem pomoči gospodarstvu, kar je povezano s trgom energentov. Ukrepi na področju niso bili zadostni, druge države EU pa na dotičnem področju še vedno izvajajo ukrepe. To posledično slabi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. “Državni svet predlaga dvig rezerve pri ukrepih za blaženje posledic draginje v gospodarstvu, in sicer z dvigom postavk: pomoč gospodarstvu, čakanje na delo in skrajšan delovni čas,” sporočajo.

“V povezavi z načrtovano nižjo realizacijo sredstev iz proračuna EU v letu 2023 Državni svet poudarja, da je treba v okviru evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 okrepiti aktivnosti v procesu sprotne priprave projektov, saj je njihovo pravočasno dokončanje pogoj za izplačilo pričakovanih evropskih strukturnih in kohezijskih sredstev in s tem uspešno naslavljanje razvojnih izzivov države,” še opozarjajo.

Vlada naj zagotovi zadostno financiranje občin!
Hkrati še opozarjajo, da kritje dejanskih stroškov občin ni zagotovljeno. Vlada bi morala prisluhniti reprezentativnim združenjem občin ter na področju njihovega financiranja poiskati zadovoljivo rešitev. V nasprotnem primeru bodo občine primorane zakonske naloge financirati s sredstvi, ki so namenjena zlasti investicijskim projektom, posledično pa bi občine in država izgubile razvojni potencial. Državni svet prav tako opozarja, da je enkratni zimski letni dodatek neupravičeno vezan na prejem pravice iz pokojninskega zavarovanja. Več tukaj.

Domen Mezeg