fbpx

Državni zbor s 50 glasovi za potrdil 4. protikorona paket zakonov

Državni zbor (Foto: STA)

Poslanci Državnega zbora so s 50 glasovi za in 23 glasovi proti izglasovali četrti protikrizni korona paket. V Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 se spreminjajo in dopolnjujejo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, na nadomestilo za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, je le nekaj novitet.

Državni zbor je dne 9. julija 2020 s 50 glasovi za potrdila predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4). Omenjeni zakon nadomešča že sprejet PKP3.

S PKP4 se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020. Vlada lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020, so zapisali v sporočilu za javnost.

Do nadomestila plače upravičeni delavci v karanteni, ki ne dela ne morejo opravljati od doma
V sprejetem zakonu je nekaj dopolnitev, ki naj bi zagotovile boljši in učinkovitejši nadzor nad ukrepom skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. Poleg tega je namen sprejetega zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Sprejeti zakonski ukrepi tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere.

Koalicija je uspešno sprejela četrti protikrizni korona paket. (Foto: STA)

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga. V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo.

Obvezna mobilna aplikacija za vse okužene – zagotovljena bo anonimnost posameznika
Sprejeti četrti protikoronski ukrepi bodo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 vzpostavi tudi delovanje mobilne aplikacije, katere glavni cilj je varovanje zdravja in življenja ljudi. Namen aplikacije je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Za vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije je odgovorno ministrstvo, pristojno za javno upravo. Namestitev in uporaba mobilne aplikacije je prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je oseba potrjeno pozitivna na virus oziroma ji je bila odrejena karantena – v teh primerih si mora ta oseba mobilno aplikacijo obvezno namestiti tako, da se lahko vanjo vnese naključno kodo.

Foto: STA

Aplikacija je sicer zasnovana tako, da anonimno beleži podatke o upoštevanih stikih med uporabniki mobilne aplikacije, v primeru pozitivnega testa na virus SARS-CoV-2 oziroma odreditve karantene pa tudi obveščanje uporabnikov o takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija pa ne sme omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov. Glede na navedeno pri uporabi aplikacije torej ne gre za obdelavo nobenih osebnih podatkov. Dodatno anonimnost zagotavlja tudi rešitev, ki predvideva, da se uporabniku ob namestitvi dodeli naključna identifikacijska koda, zagotavljajo na vladi.

Denar bo tudi za dodatne kadre v socialnovarstvenih zavodih
Zdravstveni minister dr. Tomaž Gantar bo na podlagi strokovnih izhodišč Nacionalnega inštituta za javno zdravje predpisal oddaljenost in trajanje stikov med uporabniki, ki jih bo aplikacija beležila. To pomeni, da aplikacija ne bo beležila stikov z naključno mimoidočimi uporabniki mobilne aplikacije in uporabniki, ki bodo oddaljeni npr. 100 metrov, ampak le stike, za katere se glede na strokovna izhodišča upoštevaje njihovo oddaljenost in trajanje šteje, da predstavljajo nevarnost za okužbo.

Minister za zdravje Tomaž Gantar. (Foto: STA)

Sprejeti ukrepi, ki so jih potrdili poslanci s 50 glasovi za bo med drugim določala tudi začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih (DSO, VDC,..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži.

Luka Perš