fbpx

Državno podjetje za pomorsko pilotažo, ki ga je ustanovila Šarčeva vlada tik pred sestopom, kupilo dotrajano staro barko

Foto: Nova24TV

Kdor sledi mainstream medijem, še posebno javni RTV Slovenija, lahko opazi, da je poročanje glede ukrepov in postopanja aktualne vlade izrazito enostransko in subjektivno, česar pa ni bilo mogoče trditi za poročanje glede dela vlade Marjana Šarca. Na naslovnicah medijev namreč ni bilo mogoče zaslediti kritike na račun tega, kako se je Ministrstvo za infrastrukturo v času ministrovanja Alenke Bratušek pripravilo na podržavljanje pomorske pilotaže, ki je bila doslej tržna komercialna dejavnost. V času, ko naj bi vlada opravljala le tekoče posle, je tako potihoma prišlo do ustanovitve javnega podjetja Kopp izobraževanje, ki bo postal edini izvajalec pomorske pilotaže v pristanišču. Še bolj zanimivo pa je, da je to podjetje sedaj kupilo odsluženo barko na sosednjem Hrvaškem. Postalo je očitno, da so si za cilj postavili uničenje zasebnega podjetja s solidnimi plovili, da bodo lahko politični nastavljenci dobro služili. 

Barka, ki jo je podjetje v 100-odstotni državni lasti kupilo na Hrvaškem, je očitno dotrajana in naj bi bila stara okoli 30 let. Na tem mestu se upravičeno poraja vprašanje glede smiselnosti takšnega nakupa. Glede na to, da pa je bilo javno podjetje ustavljeno vrat na nos, vse skupaj niti ne čudi toliko. Še pred tednom dni, ko smo prvič poročali o zadevi, smo razkrili, kako podjetje, ki bo z delom pričelo 11. maja letos, še sploh nima zaposlenih in logistične infrastrukture za operativno delovanje ter zagotavljanje nemotenega izvajanja pomorske pilotaže.

Foto: Nova24TV

Razlika v stanju pilotin je več kot očitna
Kljub temu, da pravna stroka poudarja, da so storitve pomorske pilotaže gospodarska dejavnost, za katero se zagotavlja svobodna gospodarska pobuda in prosta konkurenca ter da je poseg v ekonomsko svobodo dovoljen samo, če za tak ukrep obstajajo upravičeni razlogi v javnem interesu, je Šarčeva vlada v času odhajanja na škodo podjetja Piloti, v lasti Valterja Kobeja, sprejela Uredbo o izvajanju gospodarske javne službe pomorske pilotaže. Ker z njo podjetje Kopp izobraževanje postaja edini izvajalec pomorske pilotaže v koprskem pristanišču (v vsaki izmeni bo imelo vsaj po dva pomorska pilota in dva upravljalca plovil), bo to za zasebno podjetje s tremi pilotinami  (2 v uporabi) pomenilo izrinjenje iz trga. S to potezo je vlada v odhajanju nedvomno dala vedeti, da ji diši denar, ki ga je podjetje Piloti ustvarjalo kar 23 let.

Pilotine podjetja Piloti (Foto: Nova24TV)

Argumenti so bili lažni
Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da se je izkazalo, da so bili argumenti okrog vzpostavitve državnega monopola na področju pomorske pilotaže lažni, saj je ministrstvo navajalo, da je to potrebno zaradi “izrednih razmer” oziroma “situacij, ko je bilo izvajanje pilotaže resno ogroženo”. Medijem pa seveda niso znali pojasniti, kdaj točno v obdobju zadnjih 23 let naj bi bila storitev pomorske pilotaže motena v takem obsegu, da je zaradi nje prišlo do zastoja v koprskem pristanišču, saj je bila resnica povsem obratna.

V podjetju Piloti Koper, ki izvaja dejavnost pomorske pilotaže že 23 let, poudarjajo, da 24 ur na dan vse dni v letu nemoteno zagotavljajo izvajanje omenjene storitve, kar pa potrjuje tudi dejstvo, da v vsem tem času delovanja ni niti enkrat prišlo do primera, ko bi zaradi neizvajanja storitve bilo ovirano ali celo ogroženo delo v koprskem pristanišču. Dogajanje aprila lani to dokazuje. Brez profesionalnega posega pilota Andreja Gorupa bi namreč lahko zaradi neučinkovitih navodil Uprave Republike Slovenije za pomorstvo prišlo do ekološke katastrofe oziroma nesreč večjih razsežnosti. Ministrstvo je Gorupu priznalo pomen njegovega doprinosa s tem, ko mu je izročilo priznanje.

Pozvali k izvedbi notranje revizije
Ker v družbi Piloti Koper zagovarjajo stališče, da je opravljanje dejavnosti pomorske pilotaže izključno s strani javnega podjetja v nasprotju z ustavo, so se odločili, da na vlado naslovijo poziv k izvedbi notranje revizije. Glede na razpoložljive podatke so prepričani, da imajo ravnanja uradnih oseb, ki so vodile postopek sprejemanja uredbe, očitne znake koruptivnih ravnanj. Pri tem pa sklepajo, da je sklenitev pogodbe na podlagi uredbe obremenjena s korupcijskimi tveganji, ki imajo po zakonu za posledico ničnost take pogodbe. Uredba skupaj s pogodbo, če bo ta dejansko sklenjena, po navedbah družbe predstavlja nedovoljen poseg v svobodno podjetniško pobudo, zagotovljeno z ustavo, saj vzpostavlja normativni monopol pri opravljanju dejavnosti pomorske pilotaže. “Posledica prepovedi opravljanja dejavnosti je popolna razlastitev oziroma podržavljenje opravljanja dejavnosti pomorske pilotaže in posledična znatna gospodarska škoda, za katero bo morala odgovarjati država, seveda pa tudi osebe, ki so sodelovale pri sprejemu nezakonite in protiustavne uredbe in sklenitve pogodbe.”

Vir: Ebonitete.si

Nekateri mediji so poročali, da naj bi si sindikalisti Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti (SŽPD) in delavski direktor Luke Koper Vojko Rotar že delili vodilna mesta v novem državnem podjetju, katerega upravljalec je Slovenski državni holding. V času organizacijskih priprav na novo državno podjetje pa naj bi potekalo tudi nezakonito zbiranje osebnih podatkov o pomorskih pilotih, zdaj zaposlenih v zasebnem podjetju Piloti Koper d.o.o. Tako naj bi se zbirali podatki o delovni dobi pilotov in voditeljev čolnov, obstoječe pogodbe o zaposlitvi, njihove plačilne liste. Pri tem seveda nikoli ni bila pojasnjena zakonska podlaga tovrstnega početja. Zaenkrat še ni znano, kolikšne bodo plače zaposlenih v podjetju, ki ga vodi Radko Malačič, je pa dejstvo, da se ob nakupu odslužene barke upravičeno poraja skrb, kako bo delovanje javnega podjetja, ki je nastalo v skladu z nespametnimi načrti nekdanje ministrice Bratuškove, vplivalo na delovanje Luke Koper in slovenske logistike. Tudi nepoznavalcem je jasno, da je razlika med odsluženo barko in pilotinami podjetja Koper Piloti gromozanska. A očitno je bilo v prvem planu vlade v odhajanju zaslužek politični nastavljencev.

Hana Murn