[Ekskluzivno] Iz proračuna porabili 74,5 milijona evrov, pa niso postavili niti enega doma za starejše – študije pa delajo politiki, ki kupujejo stanovanja na Floridi!

Revizija ni zajela nove študija, financirane iz proračuna. Našli smo jo na spletni strani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je njen vodja nihče drug kot Vlado Dimovski. Ki je bil v kar dveh vladah LDS, šesti, ki jo je vodil Janez Drnovšek, in sedmi, pod vodstvom Antona Ropa, ki je kasneje prestopil v SD, prav minister za delo, družino in socialne zadeve v kvoti stranke SD.

“Vlada je za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenila kar 74,5 milijona evrov. To je po oceni računskega sodišča nesorazmeren strošek v primerjavi s potrebnimi sredstvi za zagotovitev manjkajočih kapacitet. Zaradi tega ni mogoče pričakovati, da bo država z načrtovanimi projekti in ukrepi ter predvidenim zakonom, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo, vzpostavila sistem, ki bo zagotavljal oskrbo vsem upravičencem, ki potrebujejo pomoč, ne glede na regijo, kjer bivajo, ter ne glede na njihove finančne zmožnosti,” je Računsko sodišče RS zapisalo septembra v revizijo, ki je obsegala obdobje od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018, v kateri so preverjali, ali so bili Vlada Republike Slovenije, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje v tem obdobju uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva oziroma da bi odgovorilo na vprašanje, ali Republika Slovenija zadovoljivo skrbi za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih. Sklep najbolj ponazori zapis iz revizije, dostopne na povezavi“Vlada, MDDSZ in MZ niso ustrezno načrtovali novega sistema dolgotrajne oskrbe.” Od leta 2007 država ni zgradila nobenega doma za starejše, 74,5 milijona evrov so porabili za študije!

A prvi dan, ki ga revizija ni zajela – 1. 7. 2018, se je pričela nova študija, ki je financirana iz proračuna. Našli smo jo na spletni strani Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je njen vodja nihče drug kot Vlado Dimovski. Ki je bil v kar dveh vladah LDS, šesti, ki jo je vodil Janez Drnovšek, in sedmi pod vodstvom Antona Ropa, ki je kasneje prestopil v SD, prav minister za delo, družino in socialne zadeve v kvoti stranke SD.

Vir: http://www.ef.uni-lj.si/

Tina Vuga je v imenu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS nekoliko demantirala objavo na spletni strani ekonomske fakultete, kjer je sicer dekanja bivša partnerka Dimovskega Metka Tekavčič, tudi vidna članica SD, ko je zapisala: “Uvodoma pojasnjujemo, da Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ni naročnik projekta. Projekt je bil skladno s takrat veljavnimi postopki izbran na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2018. ARRS opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno odločanje o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov financiranja.”

Potem je pojasnila finančno plat študije, del katere je nekdanji minister Dimovski, “Projekt je bil odobren v višini 100.000 evrov letno za obdobje treh let (vrednost projekta se lahko spremeni glede na ceno raziskovalne ure).” Zanimivo, Dušica Vehovar Zajc, ki je odgovarjala na prvi krog vprašanj, naslovljenih na Tekavčičevo, je bila pri odgovoru na  vprašanje o vrednosti projekta veliko manj konkretna, izognila se je pisanju o evrih in o vrednosti projekta in odgovorila: “2.556 raziskovalni ur kategorije C na leto oziroma 7.668 ur za obdobje 3 let (1. 7. 2018-30. 6. 2021).”

Tina Vuga je pojasnilom priložila tabelo, iz katere je razvidno, da se dejansko večji del sredstev, 60 odstotkov, prelije v zasebni Zavod INRISK s sedežem v Trebnjem.

Zavod INRISK dobiva mesečne prilive od države, javno dostopne evidence pa razkrivajo, da gre očitno za družinsko podjetje, saj Ajpes pokaže, da je registriran na domačem naslovu ene od družbenic, Marije Bogataj.

Bogataj je tudi priimek drugega družbenika, Davida, ki si s tretjo družbenico, Enejo Drobež, deli domači naslov v enem od ljubljanskih predelov.

Vsi trije družbeniki projekta so tudi sodelavci pri projektu, pri čemer je zanimivo, da najdemo imeni obeh Bogatajev, Davida in Marije, tudi med sodelavci Ekonomske fakultete. Zato se upravičeno sprašujemo, zakaj se državni denar iz projekta kanalizira v zasebni zavod, kjer se za njim zlahka izgubi sled, ne pa na fakulteto.

Vir: EF in sicris.si

Aplikacija Erar razkriva, da tega denarja sploh ni malo; zavod sodelavcev EF je prejel od javne agencije že 111 tisoč evrov. Kar kaže, da gre za navaden družinski posel, vse skupaj pa daje slutiti, da gre tudi za privatizacijo imena in ugleda javne univerze za zasebni profit …

Vir: Erar

In medtem ko računsko sodišče ugotavlja, da se kljub porabljenim 74,5 milijona evrov od leta 2007 ni zgradilo niti enega doma za starejše, so nepremičninsko uspešnejši tisti, ki delajo študije. Denimo Dimovski, za katerega so leta 2015 pri Slovenskih novicah v članku, dostopnem na povezavi, razkrili, da je na Floridi kupil kar dve stanovanji.

Vir: Slovenske novice

Ena najbolj odgovornih političark za stanje na področju oskrbe starejših pa je skoraj težko kdorkoli drug kot njegova (nekdanja) strankarska kolegica Anja Kopač Mrak, danes državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca, ki je od 20. marca 2013 do leta 2018 opravljala funkcijo ministrice za delo, družino in socialne zadeve, od 27. novembra 2008 do leta 2012 pa je bila v tem resorju državna sekretarka.

Andrej Žitnik