[EKSKLUZIVNO] Janez Janša: “Do resnega poskusa oblikovanja stabilne vlade lahko pride šele potem, ko bodo izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke, nestabilne vlade.”

Predsednik SDS Janez Janša (vir: twitter)

Prvak SDS in zmagovalec zadnjih državnozborskih volitev Janez Janša ugotavlja, da v DZ zaenkrat ne obstaja potrebna večina za oblikovanje stabilne vlade Republike Slovenije za mandat 2018-2022.

Janez Janša kljub spoznanju, da v DZ  zaenkrat ne obstaja potrebna večina za oblikovanje stabilne vlade Republike Slovenije za mandat 2018-2022, ugotavlja, da še vedno obstaja določena možnost, da se takšna večina kljub vsemu oblikuje v naslednjih tednih. Velika večina strank si namreč ne želi novih predčasnih volitev, že četrtih zapovrstjo. Seveda pa je vedno na mestu tudi razmislek, koliko časa je lahko vlada, sestavljena iz strahu pred novimi volitvami, res stabilna in učinkovita.

Komunikacija z ostalimi parlamentarnimi strankami je pokazala, da obstaja določena pripravljenost za sodelovanje in preseganje razlik med nekaterimi programsko sicer različnimi strankami. To je glede na dani rezultat volitev, pri katerem druga in tretja stranka skupaj ne dosegata števila poslancev prve, hkrati pa tudi SDS za sestavo večine potrebuje še vsaj dva koalicijska partnerja, seveda tudi edini možen pristop za oblikovanje stabilne vlade.

Neformalne interesne skupine v neobvladljivi koaliciji velikega števila strank in šibki vladi vidijo garancijo za lastne koristi
Pokazalo pa se je tudi, da nekatere parlamentarne stranke vztrajajo pri obžalovanja vredni nedemokratični in nedržavotvorni drži zavračanja večinske volje volivcev in celo same kulture dialoga. K temu pomembno prispevajo različne neformalne interesne skupine, ki si želijo čim daljše obdobje brezvladja, čim večji nered v družbenih podsistemih in posledično seveda čim bolj šibko vlado. V neobvladljivi koaliciji velikega števila strank in šibki vladi vidijo garancijo za lastne koristi oziroma lažji dostop do davkoplačevalskih sredstev, deležev državnega premoženja preko obvladovanih DUTB in SDH in ohranitev svojih privilegijev in monopolov. Ker so te interesne skupine lastnice večine osrednjih medijskih hiš ali pa imajo nanje zaradi kapitalskih in drugih povezav pomemben vpliv, v javnosti načrtno vzpodbujajo (ne)kulturo izključevanja, kar dodatno otežuje oblikovanje stabilne vlade.

Do resnega poskusa oblikovanja stabilne vlade lahko zaradi naštetega očitno pride šele potem, ko bodo prej izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke, nestabilne vlade.

Če to ne bo uspelo, bodo morali vsi tisti, ki kljub porazu na volitvah in poraznim posledicam svoje vladavine vztrajajo pri oblasti in ideološkem izključevanju, ponovno prevzeti odgovornost pred volivci. “Slovenska demokratska stranka bo še naprej ravnala dialoško, odgovorno in v dobro Slovenije. Slovenski človek, njegova varnost in blaginja bosta vedno naša prva skrb,” je še poudaril prvak SDS.

J. G.