[Ekskluzivno] Objavljamo sumljive transakcije pranja denarja družine Janković, o katerih je bilo obveščeno Specializirano državno tožilstvo

Rok Furlan je velik prijatelj in poslovni partner Zorana Jankovića in Damijana Jankovića (Foto: STA)

V uredništvo smo prejeli dokumente Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, ki je 30. maja 2012 Specializirano državno tožilstvo na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma kot pristojni organ obvestil o sumljivih transakcijah, ki se nanašajo na družbo Electa naložbe, d. o. o., družbo E-gradnje, d. o. o., Zorana Jankovića in njegovega sina Damijana Jankovića. Ti so zbrali in analizirali podatke, informacije in dokumentacijo, ki so jo pridobili od banke NLB, Factor banke in od sorodnega urada Republike Hrvaške.

V uradu so sprejeli oceno, da obstajajo razlogi za sum, da sredstva v skupni višini 1,273.046,15 evra, ki naj bi jih kot kredit dala družba Electa naložbe, d. o. o., družbi E-gradnja, d. o. o., oziroma Zoran Janković družbi Electa naložbe, d. o. o., izvirajo iz kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240 KZ-1 oz. iz drugih, še neugotovljenih kaznivih dejanj ter razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja po členu 245 KZ-1, kar so tudi ustrezno utemeljili.

Sum plasiranja umazanih, s kaznivimi dejanji pridobljenih sredstev v obliki kredita
Hrvaška družba E-gradnja, d. o. o., katere ustanovitelj in zastopnik je Damijan Janković, je dne 29. novembra 2011 na TRR družbe Electa naložbe, d. o. o, katere zastopnik je prav tako on, izvršila nakazilo v vrednosti 723.046,15 evra. Kot razlog za nakazilo je bilo navedeno, da gre za vračilo danega kredita. Iz knjigovodske kartice prometa na TRR družbe Electa naložbe, d. o. o., je razvidno, da družbi E-gradnja, d. o. o., nikoli niso nakazali kredita, na katerega bi se lahko nanašalo opisano vračilo. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je izrazil prepričanje, da v kolikor družba Electa naložbe, d. o. o., družbi E-gradnja, d. o. o., nikoli ni dala kredita, obstajajo razlogi za sum, da je Damijan Janković, kot odgovorna oseba družbe E-gradnja, d. o. o., z odobritvijo nakazila v znesku 723.046,15 evra na Hrvaškem izpolnil znake kaznivega dejanja, podobnega našemu kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, po členu 240 KZ-1.

V zvezi z nakazilom v višini 723.046,15 evra, izvršenim dne 29. novembra 2011 iz TRR družbe E-gradnja, d. o. o., na TRR družbe Electa naložbe, d. o. o., kjer je kot razlog za nakazilo navedeno, da gre za vračilo danega kredita, pri tem obstaja tudi možnost, da je bil kredit družbi E-gradnja, d. o. o., dejansko dan, vendar ne z uporabo formalnih finančnih instrumentov. V tem primeru tako obstajajo razlogi za sum, da je družba Electa naložbe, d. o .o., oziroma njen zastopnik Damijan Janković, družbi E-gradnja, d. o. o., dal kredit v gotovini, gotovinska sredstva, ki jih je plasiral kot kredit, pa bi lahko izvirala iz nelegalno pridobljenih sredstev ali celo iz kaznivih dejanj. Plasiranje “umazanih”, s kaznivimi dejanji pridobljenih sredstev, v obliki kredita, ki se kasneje poplača z legalno pridobljenimi sredstvi, je znana tehnika pranja denarja.

Foto: STA

Zorana Jankovića sumijo, da nikdar ni dal kredita družbi Electa
Od sredstev v višini 723.046,15 evra, ki jih je družba E-gradnja, d. o. o., nakazala družbi Electa naložbe dne 29. novembra 2011, je bil del v višini 550.000 evrov istega dne nakazan na TRR Zorana Jankovića. Kot razlog za nakazilo je bilo navedeno, da gre za vračilo kredita. Iz knjigovodske kartice prometa na TRR družbe Electa naložbe, d. o. o., je razvidno, da Zoran Janković družbi nikoli ni nakazal kredita, na katerega bi se lahko nanašalo navedeno vračilo. “V kolikor Zoran Janković družbi Electa naložbe, d. o. o., nikdar ni dal kredita, menimo, da obstajajo razlogi za sum, da je Damijan Janković, kot odgovorna oseba družbe, z odobritvijo nakazila v višini 550.000 evrov izpolnil znake kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po členu 240 KZ-1,” so zapisali v uradu.

“Naše zgornje navedbe o neobstoječem posojilu potrjujejo tudi letni računovodski izkazi podjetja E-gradnja, d. o. o., iz katerih izhaja, da podjetje konec leta 2006 ni imelo dolgoročnih finančnih obveznosti, medtem ko je izkazovalo za 4.922.000 kun (669.659 evrov po referenčnem tečaju ECB z dne 31. 12. 2006) kratkoročnih finančnih obveznosti. Že iz računovodskih izkazov za leto 2008 pa je razvidno, da je podjetje izkazovalo samo za 69.000 kun (9.381 evrov po referenčnem tečaju ECB z dne 31. 12. 2008) kratkoročnih finančnih obveznosti, medtem ko dolgoročnih obveznosti tudi v tem letu ni imelo.”

Zoran Janković (Foto: iStock)

V uradu so zapisali, da tako kot v zvezi s kreditom, ki naj bi ga družba Electa naložbe, d. o. o., dala družbi E-gradnja, d. o. o., tudi v zvezi z nakazilom v višini 550.000 evrov, izvršenim dne 29. novembra 2011 na TRR Zorana Jankovića, pri katerem je kot razlog za nakazilo navedeno, da gre za vračilo danega kredita, obstaja možnost, da je bil kredit dejansko dan, vendar ne z uporabo formalnih finančnih instrumentov. V zvezi z morebiti danim kreditom obstajajo razlogi za sum, da ga je Zoran Janković družbi Electa naložbe, d. o. o., dal v gotovini, gotovinska sredstva, ki jih je plasiral kot kredit, pa bi lahko izvirala iz nelegalno pridobljenih sredstev ali celo iz kaznivih dejanj. Kot smo navedli že zgoraj, je plasiranje “umazanih”, s kaznivimi dejanji pridobljenih sredstev, v obliki kredita, ki se kasneje poplača z legalno pridobljenimi sredstvi, znana tehnika pranja denarja.

Vprašanja o konkretni zadevi smo poslali tudi na Specializirano državno tožilstvo. Ker tematika ne sodi v okvir dolžnega obveščanja javnosti, nam informacij niso posredovali. 

H. M.