fbpx

Ekspresna Šarčeva vlada: Vse težave rešili v rekordnih desetih minutah – toliko je namreč trajala 57. redna seja!

Vlada Marjana Šarca je 57. redno zasedanje vlade trajalo rekordnih deset minut. (Foto: Twitter)

Vlada Marjana Šarca bi se lahko zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. 57. redna seja Šarčeve vlade je po naših virih  trajala rekordnih 10 minut, kako se jim je uspelo vse zmeniti v tako kratkem času smo jih tudi vprašali, na odgovor pa še čakamo. Ukvarjali so se namreč s kadrovskimi zadevami in spremljanje proračuna za prihodnji dve leti. Šarčevo vlado pa ne zanimajo težave na področju zdravstva, socialne, stanovanjske politike in drugih težav, s katerimi se soočajo vsakodnevno slovenski državljani.

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,” so zapisali na uradni spletni strani vlade Gov.si. Seja pa je trajala po naših virov rekordnih 10 minut. Vlado Marjana Šarca pa s tem še enkrat dokazuje, da ne misli zagristi v kislo jabolko na področju reform zdravstva, stanovanjske in socialne politike. Slovensko gospodarstvo pa je tako ali tako grda račka Šarčeve vlade, saj trinajsta slovenska vlada ne misli ustvariti bolj ugodnih gospodarskih razmer za slovenske podjetnike in gospodarstvenike.

Vlado Marjana Šarca pa lahko poimenujejo slovenski državljani po novem poimenujejo po slavnem risanem junaku Speedy Gonzales vlada, saj vse težave Slovenije rešijo v desetih minutah. Šarčevo trinajsto slovensko vlado sestavlja sedemnajst članov. Če bi vsak izmed njih govoril vsaj eno minuto, bi seja trajala 17 minut. Vendar glede na tematiko se ne smemo čuditi, da so jo končali v rekordno hitrem času. Svoje bodoče politične odločitve o tem, kam bodo nastavljali svoje politične kadre v sledečih dveh letih, se resnično lahko dogovoriš v desetih minutah.

Marjan Šarec dosegel še enega izmed svojih šarčizmov
Predsednik vlade Marjan Šarec je z rekordno hitro končano sejo vlade dosegel še enega izmed svojih slavnih šarcizmov. Težave na področju davčne politike, pokojninskega sistema, migrantske politike so za Šarčevo vlado nepomembne teme. Pomembno je, da so si vladni oblastniki dogovorili o novih političnih kadrovskih zadevah. Nič, tudi to je pomembna za slovenske državljane. Mogoče pa bo zopet eden izmed bodočih novih obrazov na ministrstvih presenetil s kakšno čestitko ob slovenskih praznikih, kot je to uspelo z božično čestitko “Vesel božič, ve umazane živali” državnemu sekretatju na MIZŠ dr. Jerneju Štromajerju.

 

Prilagamo odgovor Vlade Republike Slovenije:

Spoštovani,

prilagamo odgovore na vaša vprašanja:

1. Na dnevnem redu zadnje seje Vlade RS, ki je bila v četrtek, 16. januarja, je bilo 44 točk. Vse točke so bile medresorsko usklajene in pred sejo vlade najprej obravnavane na enem od vladnih odborov: Odboru vlade za državno ureditev in javne zadeve, Odboru vlade za gospodarstvo ali na Komisiji vlade za administrativne zadeve in imenovanja. Ker so bile točke predhodno usklajene, na sami seji vlade ni bila potrebna dodatna vsebinska razprava. Zato je bila seja vlade temu primerno kratka in učinkovita, saj so bile potrjene vse točke dnevnega reda.  

2. Med glavnimi prioritetami vlade v letu 2020 posebej izpostavljamo naslednje:
– uravnotežene javne finance,
– skrb za ohranitev kakovostnih in dostopnih zdravstvenih storitev,
– ureditev področja dolgotrajne oskrbe,
– ureditev področja ravnanja z odpadki in soočanje s podnebnimi spremembami,
– reševanje stanovanjske politike mladih,
– skrb za varnost ljudi z upravljanjem migracij ter strateškim pristopom k informacijski varnosti ter
– priprave na predsedovanje Svetu EU.

Več o dosežkih vlade v letu 2019 in prioritetah za 2020 lahko najdete na povezavah:
https://www.gov.si/novice/2019-12-20-leto-2019-z-vlado-marjana-sarca-dosezki-2019-prioritete-2020/
https://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2019/12_2019/Vlada-RS-prioritete-2020-infografika.pdf

3. V skupnem sporočilu za javnost po 57. seji Vlade RS so zapisana sporočila za javnost o vsebini točk in sklepov, ki so bili sprejeti na tej seji.

Tako je bila med drugim sprejeta tudi Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021. Z Uredbo se podrobneje predpisujejo način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na dan 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju. Na podlagi te uredbe bo politika zaposlovanja v javnem sektorju bolj transparentna.

Sporočila za javnost o vseh sprejetih točkah najdete na povezavi:
https://www.gov.si/novice/2020-01-16-57-redna-seja-vlade-republike-slovenije/

 

 

Luka Perš