ESČP zavrnilo pritožbo Romov zaradi dostopa do vode v romskih naseljih

Romsko naselje (Foto: STA)

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je zavrnilo pritožbo dveh romskih družin zaradi nezagotavljanja dostopa do pitne vode v romskih naseljih. Sodišče v sodbi ni ugotovilo kršitve posameznih členov evropske konvencije o človekovih pravicah. V Amnesty International Slovenije (AIS) so napovedali pritožbo na veliki senat ESČP.

ESČP je obravnavalo pritožbi 14-članske romske družine iz Dobruške vasi v Občini Škocjan ter dveh Romov, očeta in sina, iz Goriče vasi pri Ribnici. Dve romski družini sta v pritožbi pred ESČP zatrjevali kršitve prepovedi mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja iz 3. člena konvencije, kršitve pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja iz 8. člena ter kršitve prepovedi diskriminacije iz 14. člena konvencije. V nelegalnih romskih naselij namreč nimata dostopa do osnovnih javnih storitev, kot so pitna voda in sanitarije.

V današnji sodbi je sodišče odločilo, da država ni kršila 8. člena konvencije, 14. člena v povezavi z 8. členom in ne 3. člena v povezavi s 14. členom konvencije. Sodišče je o zatrjevanih kršitvah odločilo soglasno, le pri vprašanju kršenja 8. člena konvencije so sodniki odločitev izglasovali s petimi glasovi za in dvema proti.

Foto: epa

Sodišče ugotovilo, da so občinski organi v obeh primerih sprejeli nekaj konkretnih ukrepov 
Sodniki so ocenili, da so bili ukrepi Slovenije za zagotovitev pitne vode v dveh romskih naseljih zadostni. Pri teh ukrepih je država tudi upoštevala dejstvo, da so Romi deprivilegirana oziroma ranljiva skupina prebivalstva, so zapisali v sodbi. Poleg tega bi pritožniki s socialnimi transferji, ki jih prejemajo od države, lahko sami pripomogli k urejanju dostopa do pitne vode, so še ocenili.

Kot je namreč ugotovilo sodišče, so občinski organi v obeh primerih sprejeli nekaj konkretnih ukrepov, s katerimi bi Romom zagotovili dostop do varne pitne vode. Vseh ukrepov, s katerimi bi uredili sanitarije, sicer niso zagotovili, “vendar je bilo pomanjkanje javnih kanalizacijskih sistemov značilno za številne dele Slovenije”, so zapisali.

“Čeprav je ukrepe Slovenije mogoče obravnavati kot začasno in ne trajno rešitev, je sodišče ugotovilo, da so sprejeti pozitivni ukrepi Romom omogočili dostop do pitne vode. Ker ni bilo nobenega dokaza, ki bi temu nasprotoval, je sodišče tudi ugotovilo, da so pristojni organi ukrepe sprejeli v dobri veri,” so zapisali sodniki. Slednji tako menijo, da je Slovenija izpolnila zahteve iz konvencije.

Foto: iStock

V Amnesty International Slovenije (AIS) so napovedali pritožbo na veliki senat ESČP
Na odločitev so se že odzvali v AIS, kjer so Romom pomagali pri pritožbi. Obžalujejo, da ESČP pritožbi ni ugodilo ter napovedujejo pritožbo na veliki senat ESČP. Ob tem opozarjajo na slabe razmere v romskih naseljih, kjer prebivalci nimajo dostopa do vode in elektrike. Po njihovem mnenju bi morale oblasti ukrepati, da bi pritožniki uživali isti obseg pravic kot večinsko prebivalstvo.

V državnem odvetništvu zadovoljni
V državnem odvetništvu, ki je zastopalo Slovenijo v tem primeru, pa so zadovoljni, da je ESČP sledilo njihovim ugovorom in da je skoraj vse odločitve sprejelo soglasno. Pojasnili pa so, da primera ne morejo nadalje komentirati, glede na to, da je napovedana vložitev zahteve za vnovično obravnavo pred velikim senatom ESČP, še poroča Slovenska tiskovna agencija.

Rok Krajnc