fbpx

Eva Irgl levi opoziciji: “Politične interese ste vezali na razmah okuženosti, smrtnosti, razpad zdravstvenega sistema in ekonomski zlom!”

Poslanka SDS Eva Irgl.

Poslanka Slovenske demokratske stranke Eva Irgl je v uvodnem govoru na interpelaciji ministra za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglera Kralja nalila kozarec čistega vina nekdanjim oblastnikom, sedaj opoziciji. Le tem v času vladanja ni uspelo zgraditi nobenega doma za starejše. Raje so investirali v študije in financiranje nevladnih organizacij. Vlagateljem interpelacije je brez zadržkov povedala, da so s svojimi dejanji v času epidemije delali le na tem, da bo čim več smrtnih žrtev in zdaj bi se kot “rešitelji” ponovno vrnili na oblast. “Se sprašujem, čemu takšna ravnanja. In glejte, sem resno pomislila, da ste politično stavili na to, da je vaša pot nazaj do oblasti možna le, če v boju z epidemijo ta vlada pogori. Politične interese ste vezali na razmah okuženosti, smrtnosti, razpad zdravstvenega sistema in ekonomski zlom,” je povedala Irglova.

Danes v državnem zboru poteka interpelacija proti ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju. A je že uvodni govor poslanke Eve Irgl, ki je predstavila stališča poslanske skupine SDS razkril, da bodo veliko slabše spali tisti, ki so jo vložili. Predvsem v stranki Socialnih demokratov so bili dolgoletni vladarji omenjenega ministrstva. Eden izmed očitkov v interpelaciji je, da Cigler Kralj ni poskrbel za starostnike v domovih za starejše. Kot je izpostavila Irglova, so v času zadnjih treh levih vlad namenili vsega 25 milijonov evrov za prenove in adaptacije domov. Sedanji minister za delo pričakuje, da bo že v naslednjem letu zgrajenih pet novih domov za starejše in še dva nedokončana, ki se gradita že več kot deset let. Dokončani pa bosta tudi energetski sanaciji dveh domov.

Sedanja desnosredinska vlada je za dnevne centre in začasne namestitve starejših po Sloveniji namenila 21 milijonov evrov. V preteklosti so poslanci SDS večkrat opozarjali, da v socialno varstvenih zavodih kronično primanjkuje kadra , kar se je še posebej videlo ob nastopu epidemije. V ta namen so na MDDSZ nemudoma zagotovili 26 milijonov evrov za dodatne zaposlitve. S tem je delo dobilo 541 oseb, 116 jih je trenutno zaposlenih še preko javnih del. Poleg tega je šlo v letu 2020 600 milijonov evrov za družinske ukrepe, saj so prav družine v času epidemije izpostavljene številnim stiskam. Z ukrepi sprejetimi v protikoronskih paketih sta Janez Cigler Kralj in njegova ekipa poskrbela, da se je v času epidemije ohranilo 300 tisoč delovnih mest. To je le nekaj dejstev, o katerih bodo leve opozicijske stranke LMŠ, SD, SAB in Levica molčale kot miške.

Celotno besedilo poslanke Eve Irgl si lahko preberete v nadaljevanju:

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Nahajamo se v zelo zahtevnih časih, ki od vseh nas, ne glede na to ali smo v opoziciji ali koaliciji, zahtevajo, da vse svoje moči usmerimo v boj z epidemijo in v omilitev posledic, ki jih ima epidemija na naša življenja in zaradi česar smo postavljeni pred mnoge osebne in občečloveške preizkušnje.

Vsak v tem prostoru pa naj se sam pri sebi vpraša koliko je v tem letu usmeril v delo za skupno dobro in koliko v smer spodkopavanja tako zdravstvene kot ekonomske varnosti naših državljank in državljanov.

Svoje moči sedaj v koaliciji usmerjamo v kot kaže 3. val, v izhodno strategijo in v načrt trajnostnega okrevanja po epidemiji, kar je ključni cilj tudi vseh držav članic EU.

Mi je pa žal, da se moramo ob izjemno težki zdravstveni situaciji, ki je v tem letu mnoge pustila v bolečini zaradi izgube najbližjih, mnogi pa so se znašli v hudih ekonomskih in socialnih stiskah, ukvarjati še z nezaupnicami in interpelacijami, po novem celo z ustavno obtožbo.

Mi ljudem pomagamo, vi pa se Ukvarjate z izvažanjem konstruktov v tujino o medijski nesvobodi in diktaturi, ki naj bi vladala pod to vlado.

V Državnem zboru izvajate izpade in ekscese, kar večkrat otežuje delo odborov in zavlačuje sprejetje nujne zakonodaje. Tudi sprejetje neposredne pomoči državljankam in državljanom, ter gospodarstvu.

Večkrat dajete tudi povsem neodgovorne pobude in amandmaje, ki kažejo popolno nerazumevanje trenutne situacije, saj so mnogi izven ekonomske stabilnosti in vzdržnosti.

Z mnogimi dejanji delujete daleč od interesa varovanja javnega zdravja (naj tu omenim samo ne nošenje mask s strani nekaterih opozicijskih poslancev, češ, da je vse skupaj brez veze in da oni že ne bodo nosili mask, do pozivov SD, da naj bodo šole brez mask…. ) in potem ministru za delo očitate neukrepanje pri zajezitvi virusa in mu podtikate, da je kriv za smrti v Domovih za starejše. Skrajno podlo. Namesto, da bi dajali podporo in pomoč, da čimprej in s čim manj posledicami izidemo iz epidemije, ki nas je globoko prizadela.

Teden dni nazaj je minilo leto dni od kar je zaprisegla nova vlada pod vodstvom Janeza Janše.

Danes interpelirate ministra, ki je zadolžen za resor, ki so ga dolga leta vodili ministri SD. Lahko rečemo, da je šlo za pravo uzurpacijo ministrstva s strani ene stranke, kar je za sabo pustilo leta zgrešenih politik na tem področju.

Da ne omenjam tega, da se je ravnalo negospodarno in se je milijone evrov vlagalo raje v študije in določene projekte, ki so bili večkrat sami sebi namen, medtem, ko družba ni imela od tega popolnoma nič.

Namesto, da bi te milijone namenili skrbi za starejše, gradnji domov za starejše, socialnemu položaju najranljivejših, invalidom, ki že vrsto let opozarjajo na nedopustne krivice, (in jih danes, hvala Bogu, popravljamo), krepitvi družinskih vprašanj in pomoči velikim družinam, vzpostavljanju takšnega okolja, da bi mladi ljudje dobili priložnost delati doma, bili zato ustrezno plačani, ne pa da s svojim znanjem odhajajo v tujino.

V zadnjih 10 letih, ko ste imeli vlade ste zgradili, koliko Domov za starejše?

Nič.

Koliko ste jih adaptirali in prenovili? Ali bolje, koliko sredstev ste namenili novogradnji, adaptaciji in prenovi? Manj kot 25 milijonov evrov.

In danes interpelirate ministra te vlade, ki problematiki oskrbe s starejšimi, samo v finančnem smislu, namenja petkrat več Evropskih in drugih javnih sredstev kot v času katerekoli vaše vlade.

Pa poglejmo malo konkretne podatke:

– Samo za dnevne centre in za začasne namestitve starejših po Sloveniji, je v tem trenutku namenjenih 21 milijonov evrov. Pa to ni obdobje 10 let ampak nekaj mesecev.

– Gradimo domove za starejše, saj je prostorska stiska izjemna in nujno potrebujemo nove in dodatne kapacitete. Odobrena je že gradnja petih domov za starejše in dokončanje že dveh obstoječih. Vlada je zato v proračunu zagotovila 30 milijonov evrov.

– Dokončali se bosta tudi energetski sanaciji dveh domov za starejše, ki bi sicer morali biti realizirani že zdavnaj.

Že v preteklosti smo večkrat opozarjali, tudi sama, da kronično primanjkuje kadra v socialno varstvenih zavodih, kar se je še posebej videlo ob nastopu epidemije.

Ampak MDDSZ je v ta namen nemudoma zagotovilo 26 milijonov evrov za dodatne zaposlitve. Dodatno je bilo zaposlenih 541 oseb, 116 jih je trenutno zaposlenih preko javnih del.

In, ja, ta denar bo potrebno vračat, ampak vračali bomo denar, ki je bil namenjen dvigovanju kvalitete življenja naših starejših sodržavljanov, kar bo ostalo nekoč tudi nam v uporabo. Medtem, ko pa so leve vlade denar dajale v reševanje tajkunskih bank, zato, da nekateri privilegirani še naprej živijo življenje na račun vseh nas. Mi z zadolževanjem ustvarjamo dodano vrednost k kvaliteti življenja ljudi, vi pa izključno v kvaliteto življenja posameznih izbrancev oz. elite.

Torej, samo za dodatne zaposlitve v socialno varstvenih zavodih je bilo v tem, kratkem času namenjenih 26 milijonov evrov.

Vi, pa ste za gradnjo, za adaptacije in prenovo DSO – jev, v 10 letih, namenili manj kot 25 milijonov evrov.

In to so podatki in to so primerjave, ki naravnost šokirajo in pokažejo vaš pravi obraz in vsem nam zastavljajo povsem korektno in logično vprašanje, kam in čemu ste pravzaprav namenjali sredstva na tem področju?!

In upokojenci želijo vedeti, zakaj je bilo od leta 2009 manj sredstev namenjenih vlaganju v infrastrukturo za upokojence, kot pa recimo samo za financiranje nevladnih organizacij na Metelkovi.

Pa se tukaj ne spuščam v delovanje in v vsebino nevladnih organizacij, da ne bom napačno razumljena. Nenazadnje smo z nekaterimi tudi zelo dobro sodelovali zlasti preko Komisije za človekove pravice. Samo razmerja so pa iz perspektive te vlade in te koalicije popolnoma podrta. Zato ne razumem takšnih odločitev in vas sprašujem, zlasti stranko SD, zakaj ste ustvarjanju življenjskih pogojev za upokojence namenili manj sredstev, kot pa že prej omenjenim organizacijam na Metelkovi ali pa Rogu. Pa še kakšna cvetka bi se našla.

To vprašanje sem obljubila, da bom zastavila, ker ljudi pač to zanima in imajo tudi pravico to vedeti.

Predvsem pa to sprašujem tudi zato, ker pri vseh predvolilnih soočenjih vedno poudarjate skrb za starejše in upokojence, nikoli pa ne omenjate, da so vaše socialne prioritete vzdrževanje tistih nevladnih organizacij, ki pod pretvezo civilne družbe udejanjajo vašo ideologijo.

Nivo in dosežke teh vloženih milijonov v progresivno kulturo, pa smo v zadnjem letu lahko občudovali pred in na fasadi ministrstva za kulturo, na letakih polepljenih po Ljubljani, v umetniških instalacijah pred DZ, kjer je bil višek performansa velik snežen penis, sežiganje lutke z obrazom PV, metanje pirotehnike med konje in vzklikanje smrt janšizmu, ter ubij Janšu.

Zadnji dosežek pa so nalepke z napisom vstop članom SDS prepovedan. Res lepo porabljeni milijoni. Upam, da boste na naslednjih predvolilnih soočenjih in tudi v razpravah v DZ od sedaj naprej iskreni do ljudi in ponosno povedali, da boste milijone še naprej vlagali v to.

In zdaj vi, po vsem tem povedanem, očitate tej vladi in ministru, da so krivi, da je epidemija covida-19 najbolj zaznamovala prav Domove za starejše in da je tam zahtevala največ človeških življenj. In očitate, (gre za prvi in drugi očitek ministru izmed štirih očitkov v interpelaciji), da je minister neučinkovito ukrepal pri zajezitvi širjenja virusa.

SDS je v obdobju prejšnjih vlad, kot opozicijska stranka ves čas opozarjala na kadrovsko podhranjenost DSO-jev in na nujnost širjenja kapacitet in obnovo že obstoječih kapacitet. Kljub temu na tem področju vse do izbruha epidemije covid-19, v smislu izboljšanja kadrovskih in prostorskih razmer ni bilo storjeno praktično nič.

V času izbruha je takšno zatečeno stanje nedvomno povzročilo težko obvladovanje epidemioloških razmer, kar je ob upoštevanju dejstva, da so v DSO nastanjene starejše osebe običajno v slabšem zdravstvenem stanju, nekatere tudi nepokretne, neizogibno povzročilo hitrejše širjenje močno nalezljivega virusa covid-19. V danih razmerah in ob osebju, ki je bilo na voljo, je aktualna vlada storila največ, kar je lahko.

Vzpostavljene so bile dodatne začasne kapacitete za zagotovitev karantene, zagotovljena je bila dodatna profesionalna in prostovoljska kadrovska okrepitev, poskrbljeno je bilo za zdravstveno obravnavo vsakega starostnika v vsakem DSO. Zato so očitki ministru glede smrti varovancev DSO-jev popolnoma neutemeljeni.

Stanje bi bilo lahko boljše in tudi število smrti manjše, če bi prejšnje vlade upoštevale opozorila stranke SDS in evropskih institucij, in bi pravočasno začele urejati to področje. V kolikor bi upoštevali tudi opozorila glede potrebe po kadrovskih okrepitvah bi bilo tudi več možnosti za nadomeščanje bolniških odsotnosti med zaposlenimi, kar bi prav tako zmanjšalo možnost, da bi starostniki prišli v stik z okuženo osebo.

Ne smemo pa tudi pozabiti, da je s strani svojcev varovancev bilo precej pritiska na to, da naj se ne prepovejo obiski, čeprav so ti za nastanjene varovance pomenili veliko zdravstveno tveganje. Lahko pa razumemo tako željo svojcev, saj so se med seboj pogrešali in bili zaskrbljeni drug za drugega.

Ampak namesto, da bi jih s skupnimi močmi, potolažili in vzpodbujali k temu, da je to v času epidemije nujna poteza, ste v opoziciji, sploh v prvem valu, odloke vlade in ukrepe zavračali kot po tekočem traku, ter ves čas delali v smeri, da ljudje odločitvam vlade ne bi zaupali.

Se sprašujem, čemu takšna ravnanja. In glejte, sem resno pomislila, da ste politično stavili na to, da je vaša pot nazaj do oblasti možna le, če v boju z epidemijo ta vlada pogori. Politične interese ste vezali na čim večji razmah okuženosti, smrtnosti, razpad zdravstvenega sistema in ekonomski zlom.

To govorim zato, ker sicer ne razumem, zakaj bi zlasti v prvem valu, pozivali ljudi na proteste, jih pošiljali nazaj v šole in to brez mask, imeli akcijo proti uporabi aplikacije, delali heroje iz vsakega, ki je kršil ukrepe, in žalili s čredo in ovcami ( tako smo brali na družbenih omrežjih ) vse tiste državljane, ki so ukrepe spoštovali in jim je bilo mar, da bi bile posledice zaradi epidemije čim manjše in čim krajše.

Zato Ne vidim drugega, kot to, da ste želeli ustvariti pogorišče iz katerega se bi potem, kakor dvignili kot veliki rešitelji države, svobode in demokracije. Upam, da se motim na tej točki in da ste bili v resnici samo nezreli in nedorasli situaciji v kateri smo se znašli.

Kakorkoli že, kar zadeva prvi in drugi očitek ministru. Resnica torej je, da so mnogi domovi neustrezno grajeni, da so slabo vzdrževani, da ne dosegajo niti minimalnih standardov, zaradi česar je bilo težko zajeziti in preprečiti širjenje virusa.

Vendar pa za takšno stanje ni odgovoren ta minister, ki je v času razglasitve epidemije, bil minister točno en dan. Če bi vaše vlade v zadnjih letih vlagale sredstva, v ustrezno grajene domove, bi lahko preprečili mnoge dogodke, ki so se, žal, zgodili.

Ampak razumem, vam so nekateri drugi programi in vsebine pomembnejši od kvalitete življenja starostnikov. In nič ni narobe s tem, če tako menite, samo potem naslednjič to povejte, zato, da bodo ljudje lahko dali svoj glas tistemu, ki v resnici zastopa njihove interese.

Nadalje ministru očitate neustrezen dialog s socialnimi partnerji.

Kar zadeva očitek o neustreznem dialogu s socialnimi partnerji – če kdaj, potem je prav pod to vlado socialni dialog še kako živ, poteka na zelo visokem nivoju, sklicane so bile številne seje ESS, na katerem so s socialnimi partnerji bili usklajeni mnogi predlogi iz t.i. protikoronskih paketov.

Odličen dialog je vlada vodila s predstavniki gospodarstva, s katerimi je bil vedno dosežen visok konsenz glede ukrepov vezanih na gospodarstvo in zaposlitve.

Nenazadnje prav zaradi dobrih ukrepov, ki jih je pokrivalo prav ministrstvo za delo, se je do sedaj ohranilo približno 300 tisoč delovnih mest.

So pa žal nekateri vodje sindikatov niso prišli dogovarjat, ampak za vsako ceno nasprotovat, ponujati nemogoče pogoje. In s takim obnašanjem so se velikokrat iz dialoga sami izločili. In to vedno isti.

Kot predsednica odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, zelo natančno spremljam vsebine, ki so vezane na ta odbor. Sem v rednih kontaktih tako z ministrom kot z državnima sekretarjema in lahko zatrdim, da smo vzpostavili odlično komunikacijo in, da imajo posluh za težave s tega področja, na katere opozarjam.

Vztrajam, da popravimo krivice, ki so bile povzročene in da noveliramo in ustrezno popravimo zakonodajo, ki ni dobra in jo izboljšamo. Vesela sem, da bomo, končno uredili status družinskih pomočnikov, za kar se zahvaljujem ministru, da nam je skupaj s sekcijo družinskih pomočnikov prisluhnil.

In tudi to je dialog. In to uspešen dialog.

Interpelirate ministra v vladi, ki je na področju dela, zaposlitev, socialnih vprašanj, družine, invalidov in drugih ranljivih skupin, naredila izjemne premike in pomagala z ukrepi mnogim in to v enem samem letu.

Naj na hitro omenim samo nekatere.

– Dvignili smo najnižje invalidske pokojnine. To smo v SDS večkrat predlagali, pa ste bili vedno proti. Danes torej to rešujemo.

– Odpravili smo diskriminatornost in krivico, ki se je zgodila kmečkim zavarovancem.

– Popravlja se krivica za nazaj, ki se je zgodila polnoletnim invalidom s statusom študenta.

– Zvišujemo nadomestilo za izgubljeni dohodek, ki pripada enemu od staršev, ki mora zapustiti službo, ker mora skrbeti za otroka s težko boleznijo.

In tudi to je dialog, da se skomunicira dobre rešitve, ki bi morale biti že zdavnaj sprejete. Ni pa dialog to, da določen predsednik sindikata pride na pogovore že z v naprej določenim ciljem, da se s to vlado ne da pogovarjati. Ampak ljudje pa zelo dobro vedo kaj je bilo v tem času narejenega za njih samo na tem področju, ki spada pod resor Ministrstva za delo …

– In to ne v 10 letih, ampak v enem samem letu.

Interpelirate ministra v vladi, ki je samo na področju MDDSZ zagotovila naslednje:

– 600 milijonov evrov za leto 2020 za družinske ukrepe, saj so prav družine v času epidemije izpostavljene številnim stiskam.

– Preko solidarnostnih dodatkov in kriznih dodatkov, se je pomagalo najbolj ranljivim skupinam prebivalstva:

– 1. Delodajalci so prejeli povračila izplačanih nadomestil do višine povprečne plače, prav tako pa so bili oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja.

– 2. Delodajalce se je oprostilo plačila prispevka delodajalca za ZPIZ ter se s tem razbremenilo strošek plače. Skupaj je za ukrep oprostitve prispevkov ZPIZ bilo namenjenih 48 milijonov evrov.

– 3. Zagotovil se je solidarnostni dodatek za upokojence, prejemnike nizkih pokojnin (do vključno 700 evrov) v času prvega vala epidemije v znesku od 130 evrov do 300 evrov glede na višino pokojnine. Ukrep je zajel preko 302.000 upokojencev. Nato je sledil še drugi solidarnostni dodatek za upokojence v enakih številkah.

– 4. Temeljni dohodek je bil izplačan v višini 350 evrov za mesec marec ter 700 evrov za april in maj 2020. Skupaj je bilo izplačanega MTD v znesku 83.166.926,72 evrov, v povprečju je na mesečni ravni uveljavilo MTD okrog 38.000 upravičencev.

Podeljen je bil enkratni solidarnostni dodatek za novorojence.

Uredili smo brezplačno sobivanje starša v zdravstvenem zavodu z otrokom … in še mnogo drugih dobrih ukrepov.

In nazadnje, ministru očitate koruptivno in klientelistično ravnanje pri dodeljevanju sredstev prek javnega razpisa Zavodu Iskreni.

Minister je vso dokumentacijo, ki je povezana s tem razpisom posredoval KPK.

Ta bo podala svoje ugotovitve. O tem ali je minister ravnal koruptivno in klientelistično lahko presojajo samo organi, ki so zato pristojni in ne poslanci DZ.

Seveda pa moramo biti vsi funkcionarji zavezani zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in ravnati v skladu s tem.

Vlada Janeza Janše je v enem letu, ob epidemiji in ob izrazito sovražnem ozračju, ki so ga pomagali podpihovati še največji mediji v državi, naredila ogromno.

Ogromno za državljanke in državljane. Ogromno za Slovenke in Slovence.

In to ljudje vidijo in to ljudje cenijo.

Prav vsi koalicijski partnerji, so v okviru resorjev, ki so jim bili zaupani, naredili pomembne premike, za katere upam, da se bodo nadaljevali tudi v naslednjem mandatu, saj si to zaslužijo vsi, ki v tej državi živijo, delajo, plačujejo davke in, ki imajo to državo radi.

V opoziciji nam stalno očitate podrejanje sistemov in podsistemov, to sem sicer že večkrat povedala ampak bom še enkrat – v resnici jih normaliziramo in demokratiziramo.

Očitate nam, da pod to vlado rušimo demokratične postulate in standarde, v resnici pa jih samo krepimo po vzoru tistih držav, ki imajo bistveno daljšo demokratično tradicijo kot je naša.

Takrat, ko je bil čas zato, namreč nismo izpeljali ključnih korakov, ki so nujno potrebni za vzpostavitev demokratičnega sistema. Vse države, ki so izšle iz podobnega sistema, kot je bil naš, so opravile takrat neke vrste lustracijo,, bodisi preko ustave ali drugih aktov. To je pomembno, zaradi dveh stvari. Zaradi učinka narodove katarze, ki se s s tem razbremeni krivde in lahko neobremenjeno sodeluje v procesih demokratizacije in drugič, zaradi t,i, institucionalnega učinka, ki pripelje do tega, da na najvišjih pozicijah npr. v pravosodnem sistemu, ne morejo sodelovati posamezniki, ki so v prejšnjem sistemu grobo kršili človekove pravice.

Torej, mi krepimo demokracijo. In to trditev lahko podkrepim tudi z mednarodnimi kazalniki, ki Slovenijo po indeksu demokratičnosti danes uvrščajo na 35 mesto med vsemi državami na svetu. In tudi če pogledamo nivo demokracije za nazaj, lahko vidimo, da je indeks o tem koliko je neka država demokratična, v Sloveniji vedno najvišji prav takrat, ko vlado vodi Janez Janša. Tako je bilo v preteklosti in tako je tudi danes. Ampak, da se to zabriše, zganjate medijsko propagando o avtoritarnosti in diktaturi in policijski državi.

Vsa ta leva t. i. progresivna, intelektualna politika pa danes med drugim, žal, rezultira, tudi v takšnih zapisih. “Še en Janšistični ritoliznik, še en domobranski pizdun, še en SDS pokvarjenec, lažnivec. Še eno SDS govno. Se en SDS debil, kreten, idiot. Še en iz vrst SDS janšistične sodrge, SDS drhali, SDS golazni. FUUUUJ smrdljivec, spizdi! Skupaj s pokvarjenim, izdajalskim smrdljivcem Možino. Sam smrdljivi drek na kupu!” In to ni nabor zapisov ampak en sam zapis gospe zaposlene na CSD, torej v instituciji, ki sodi ravno pod ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi danes interpelirani minister. Si predstavljate kako težko je delati v takšnem ozračju. Pa vseeno dela dobro.

V SDS interpelacije zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne bomo podprli.

Luka Perš