fbpx

Evropska poslanka Patricija Šulin glasovala za ohranitev obstoječega vinjetnega sistema v Sloveniji

Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu (foto: osebni arhiv).

“Glasovala sem proti spremembi Direktive o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila in se s tem zavzela za ohranitev obstoječega vinjetnega sistema v Sloveniji,” o glasovanju o Poročilu o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila, pojasnjuje evropska poslanka Patricija Šulin.

Za vsa tovorna vozila težja od 2,4 tone direktiva od leta 2023 uvaja cestnino, ki bo obračunana glede na dejansko prevoženo razdaljo. Za tovorna vozila katerih masa ne presega 2,4 tone in minibuse pa bo to veljalo od leta 2027.

Predlog sprememb direktive namreč vsebuje tudi cestninjenje po prevoženi razdalji za osebna vozila in motorna kolesa od 2025 dalje kar bi Slovenijo prisililo v spremembo obstoječega vinjetnega sistema v Sloveniji, čemur je Šulinova nasprotovala.

Vinjetni sistem spodbuja vožnjo po varnejših avtocestah
Evropska poslanka iz skupine Evropske ljudske stranke je podprla amandma s katerim so poslanci želeli doseči, da se v direktivi izrecno zapiše, da ne velja za osebna vozila. To pomeni, da bi države članice same odločale o tem, kako bodo določale cestnine za osebna vozila. “To je pomembno, saj le tako lahko upoštevajo nacionalne posebnosti in potrebe, razvitost infrastrukture ipd. Vsi vemo, da so npr. avtoceste varnejše kot denimo regionalne ceste, kjer poteka promet v obe smeri na neločenih pasovih. S časovnimi vinjetami so uporabniki bolj pripravljeni uporabljati avtoceste kot pa, če bi jih morali glede na prevoženo razdaljo. Podpiram uvedbo učinkovitejših sistemov cestninjenja, vendar ti morajo voditi do znižanih ali enakih stroškov za uporabnike, ne pa jih še dodatno obremeniti,” pojasnjuje Šulinova.

“Podprla pa sem predlog, po katerem bodo morale države članice po letu 2021 uvesti tudi plačevanje zunanjih prometnih stroškov, ki predstavljajo stroške zaradi onesnaževanja in povzročanja hrupa. S tem bomo spodbudili uporabo okolju prijaznejših vozil,” še dodaja.

C. Š.