Evropska poslanka Romana Tomc na pogovornem omizju: “Pobuda za zaposlovanje mladih se mora nadaljevati”

Foto: osebni arhiv Romane Tomc

Mladi so prihodnost Evrope. Zato je treba ustvariti pogoje, s katerimi se bodo zagotovili najboljši možni razvoj in najboljše možnosti za dejavno udeležbo na trgu dela in v družbi. Vendar je kriza najbolj prizadela prav mlade, saj se polovica mladih v Evropi počuti potisnjena na rob ter izključena iz pomembne udeležbe v družbenem in gospodarskem življenju. Zato Evropska unija in države članice od leta 2013 izvajajo ambiciozno strategijo za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Ker je brezposelnost v vseh državah manjša, kot je bila pred krizo, ne samo zaradi tega programa, ampak tudi zaradi njega, evropska poslanka Romana Tomc meni, da je prav, da se ta program nadaljuje.

Evropska poslanka Romana Tomc je ob obisku delegacije članov Odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve vodila pogovorno omizje na temo izvajanja pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. V Hiši Evropske unije v Ljubljani so uvodoma obrazložili, kaj pobuda za zaposlovanje mladih sploh je in komu vse je namenjena.

Pobuda za zaposlovanje mladih je bila uvedena leta 2013 kot ciljna podpora mladim do 25. leta starosti v regijah, kjer je leta 2012 brezposelnost mladih presegla 25 %. Pobuda je med glavnimi finančnimi viri EU, ki podpirajo uvedbo shem jamstva za mlade. Do finančnih sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih je trenutno upravičenih 20 držav članic. Glede na to, da je brezposelnost še vedno zelo visoka, je Komisija 14. septembra 2016 predlagala povečanje proračunskih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za 2 milijardi, in sicer s 6,4 milijarde evrov na 8,4 milijarde evrov. Svet EU in Evropski parlament sta soglašala, da se proračunska sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih v obdobju 2017–2020 povečajo za 2,4 milijarde evrov.

Evropska poslanka Romana Tomc na današnjem pogovornem omizju (foto: Nova24TV)

Pobuda za zaposlovanje je ukrep za zmanjševanje brezposelnosti
Mladi so visoko med prednostnimi nalogami politike EU. Mladinska politika EU daje poseben poudarek povečanju socialne vključenosti vseh mladih, večji udeležbi vseh mladih v demokratičnem in državljanskem življenju in lažjemu prehodu v odraslost, zlasti pri vključevanju na trg dela. Leta 2013, sredi krize, ki je močno vplivala na zaposlovanje mladih, so se države članice zavezale celovitemu pristopu za zmanjšanje brezposelnosti mladih kot posebnemu in nujnemu cilju. Aprila 2013 je bilo uradno sprejeto Priporočilo o jamstvu za mlade, ki naj bi zagotovilo uspešen prehod mladih na trg dela. Evropska poslanka je na današnji okrogli mizi dejala, da je kljub zavedanju in poročilu računskega sodišča ugotovljeno, da bi bilo ta program mogoče izvajati tudi bolje. “Vendar je dal super rezultate. Brezposelnost je v vseh državah manjša, kot je bila pred krizo, ne samo zaradi tega programa, ampak tudi zaradi njega, zato je prav, da se ta program nadaljuje.” Stopnji brezposelnosti mladih in mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, sta sicer v EU zelo neenakomerni, vendar sta se v večini držav članic zmanjšali. Podpora pa je izključno namenjena mladim, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni oziroma se ne usposabljajo, vključno z mladimi, ki so dalj časa brezposelni ali niso prijavljeni na zavodu za zaposlovanje.

Romana Tomc je pri pripravi tega poročila svoje sklepe oblikovala zlasti na podlagi sporočila Komisije z dne 4. oktobra 2016 ”Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih: po treh letih izvajanja”, ustreznih posebnih poročil Evropskega računskega sodišča, študiji po naročilu tematskih sektorjev parlamenta, interne ocene izvajanja, ki jo je opravila služba EPRS, in poročil odbora sveta za zaposlovanje (EMCO).

Ugotovitve
Zaradi strmega porasta brezposelnosti med mladimi je glavni namen pobude za zaposlovanje mladih omogočiti hitro uporabo financiranja v najbolj prizadetih regijah. Da bi se olajšalo hitro črpanje sredstev, se je za upravičenost odhodkov za projekte v okviru pobude za zaposlovanje mladih upoštevalo obdobje od 1. septembra 2013, za leti 2014 in 2015 pa so bila zagotovljena predčasna proračunska sredstva. Glavni cilj pobude za zaposlovanje mladih in jamstva za mlade je doseči tiste, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, tudi če ne iščejo aktivno zaposlitve. Ocene, ki so doslej na voljo, kažejo, da se države članice spopadajo s težavami pri opredeljevanju tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, in pri ciljnem usmerjanju k njim (zlasti k neaktivnim iskalcem zaposlitve), zaradi česar se morda bolj usmerjajo k tistim mladim brezposelnim, ki so bolj opazni in jih je lažje vključiti. Računsko sodišče je v zadnjem poročilu, ki temelji na reviziji smotrnosti poslovanja v sedmih državah članicah (petih, ki izvajajo pobudo za zaposlovanje mladih), izrazilo velike pomisleke glede opaženih strategij za določitev ciljne populacije pobude za zaposlovanje mladih (”površne in splošne”).

Stališče poslanke Romane Tomc
Pobuda za zaposlovanje mladih je bila vzpostavljena, da bi mladim brezposelnim pomagali z zagotavljanjem finančne podpore za regije, ki se spopadajo z izredno visoko stopnjo brezposelnosti in neaktivnosti mladih. Tako je problem brezposelnosti mladih postal skupna prednostna naloga politike EU, in tako bi moralo tudi ostati. Med državami članicami so pri brezposelnosti mladih velike razlike, zato je to v EU še vedno velik izziv. Tomčeva meni, da so tu nujno potrebna stalna prizadevanja. Ne glede na to, da je reševanje vprašanja brezposelnosti mladih nujna prednostna naloga in da so temu namenjena precejšnja sredstva EU in nacionalna sredstva, je treba poudariti, da prve ocene o izvajanju temeljijo samo na omejenih doslej razpoložljivih informacijah. Zaradi neenakomernega izvajanja pobude za zaposlovanje mladih po državah članicah se je izkazalo, da je postopek spremljanja in vrednotenja zelo zahteven, tako da so dokazani rezultati pobude premalo pregledni. Evropska poslanka obžaluje nedoslednost pri spremljanju, zaradi česar primanjkuje vidnih rezultatov.

Pogovorno omizje (foto: Nova24TV)

Težko je izmeriti uspeh stroškovne učinkovitosti pobude za zaposlovanje mladih
Zato se priporoča, da bi v okviru sistema spremljanja in poročanja poudarili in izboljšali preglednost porabe denarja. Romana Tomc zlasti poziva države članice, naj poskrbijo za nadaljnje spremljanje podatkov, da se bo lahko ocenila dolgoročna trajnost rezultatov. Predlaga tudi, naj se zahteve v zvezi s poročanjem izvajajo tako, da bo vsaka država članica lahko oddala primerljiva, podrobna in utemeljena poročila. Kljub temu pa meni, da je pobuda za zaposlovanje mladih kot gonilna sila sprememb politike začela kazati številne pozitivne vplive v boju proti brezposelnosti mladih, in tako mora tudi ostati. Pobudi za zaposlovanje mladih je uspelo tudi spodbuditi javne organe, da postanejo bolj inovativni in se bolj osredotočijo na zagotavljanje individualiziranih pristopov pri ukrepih za zaposlovanje mladih. Tomčeva še meni, da je še dovolj manevrskega prostora, da bi pobuda dosegla ves svoj potencial.

Evropska poslanka Romana Tomc predlaga, naj se osredotoči na dolgoročno brezposelnost mladih, saj lahko ta vodi v osamitev in oslabi občutek pripadnosti med mladimi. Pri tem pa izraža zaskrbljenost, ker brezposelnost mladih povzroča velike izgube v smislu javnih in zasebnih naložb zaradi neizkoriščenega potenciala človeškega kapitala, ki ga predstavljajo mladi brezposelni.

Prvi podatki o izvajanju
Prvi podatki kažejo, da je kakovost ponudb delovnih mest v okviru pobude za zaposlovanje mladih/jamstva za mlade pogosto vprašljiva. Hkrati se trgi dela tudi nenehno spreminjajo, zaradi česar primanjkuje stabilnih, stalnih delovnih mest. Vzpostaviti je treba minimalne standarde, s katerimi bi določili, kaj je kakovostna ponudba. V skladu s priporočilom računskega sodišča bi morale ponudbe, ki veljajo za kakovostne, vedno ustrezati profilu udeleženca in povpraševanju na trgu dela, samo tako bo mogoče doseči trajnostno vključevanje na trg dela.

Tomčeva tudi meni, da je večstranskost ključnega pomena pri financiranju, kar pomeni, da bi to vprašanje morali celostno reševati z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi kanali financiranja. Ena raven ne bi smela izključevati drugih, saj je decentralizacija ključna za neposredno doseganje in vplivanje na več mladih. Če bo vzpostavljena takšna struktura, bi financiranje moralo biti dostopnejše. Pobuda za zaposlovanje mladih bi morala biti še naprej namenjena temu, da se vsem mladim iz upravičenih regij pomaga pridobiti izkušnja iskanja prve zaposlitve, saj je prav to po navadi najtežje. Pobuda bi morala še naprej težiti k dejavnemu zagotavljanju prehoda v trajno zaposlitev.

Na okrogli mizi je Tomčeva se dejala, da ugotavlja, da je pobuda za zaposlovanje mladih eden od instrumentov, ki se uporabljajo, kadar gospodarstva EU niso uspešna, zato naj se uporablja kot dodatna spodbuda pri doseganju pozitivnega vpliva na ustvarjanje delovnih mest. Pobuda nikakor ne bi smela nadomeščati nacionalnega financiranja in obstoječih nacionalnih ukrepov; prav tako ne bi smela spodkopavati dejstva, da lahko samo močna gospodarska politika ustvari gospodarsko rast. Pobuda bi morala ostati tesno povezana s temeljnimi gospodarskimi načeli in duhom aktivacije trga dela, zato mora biti skladna s potrebami trgov dela. Zaradi tega Romana Tomc predlaga, naj bodo v primeru nacionalnega financiranja in financiranja EU na področju brezposelnosti mladih pričakovanja zastavljeno bolj realistično, cilji pa tako, da bodo dosegljivi. Poleg tega meni in priporoča, naj se sedanji ukrepi in obdobje izvajanja podaljšajo na obdobje po letu 2020.

I. K.

 • Olga

  Glavni problem Slovenije je, da mastodonti kot Zemljarič, Kučan, Bavcon, Mencinger in ostali starci komunisticnoudbaske miselnosti iz ozadja furajo Slovenijo!
  Treba je zamenjati oblast, odstraniti udbaške hobotnice od korita s pravno državo, tržnim gospodarstvom in vključiti mlade, izobražene, sposobne ljudi, da si lahko začnejo krojiti prihodnost tudi doma!

  • Nowotny

   Imaš po svoje prav… čeprav, glavni problem jaz vidim v ljudstvu, ki takšne stvari dopušča in se ne oglasi primerno.

 • Dado

  Se strinjam Olga, nimamo koga dati v Vlado. SDS ima vodjo s sumljivo integriteto, zaradi katere je že odstopil, preteklost je ogromen nahrbtnik, pretežek. Tudi povezovalen ni, da bi ga večina Slovencev volila. Naši cenjeni demosovci, ki so govorili, da bo Slovenija druga Švica so se motili o pridnosti in delavnosti, poleg tega so nekateri od njih pristali na sodiščih in zaporih. V letu 2017 je bilo dokazano, da Slovenci niti slučajno niso tako učinkoviti in pridni kot, npr Nemci, torej nikoli ne bomo bogati. To je bila krilatica, ki je mnoge prepričala, da so bili ZA, češ Beograd nam jemlje denar, gremo na svoje. Kdo ?.,. Romana že ne, sicer ve, da ne more zmagati, je le vrnila uslugo predsedniku stranke, poleg tega ogromno zasluži kot poslanka v EU parlamentu in bi izgubila ogromno denarja, če bi bila slučajno izvoljena.

 • Novakec1

  Ja, ja rabte mlade sužnje da bojo skrbel za vaše stare riti. To katr je sedaj v slolandiji ni nič drugega kot novodobno suženjstvo za servisiranje “qvazi elite”

  • Janez

   A?
   TO MISLIŠ – NA NADPOVPREČNO PENZIJO EX CKZKS SEKRETARJA? L.r. J. KOMENDA

 • Ana Job

  Mladi brez zaposlitve postanejo hendikepirani, zaradi tega si ne morejo ustvariti družine in so nezmožni živeti polno življenje, ker nimajo denarja. Daljša brezposelnost mlade hudo zaznamuje tudi psihično, kajti službe so postale namreč privilegij izbrancev.

  Romana je naše upanje, da bo bolje!

  • xtc

   Težava nastane,ko so pričakovanja nekompatibilna s sposobnostjo

   • Ana Job

    Spodaj sem napisala, Novotnyju kaj mislim. Lp

  • FORT WORTH

   Kdaj pa bo bolje ?
   26 let ze zamujamo.
   Kako je ta narod naiven…

   • Ana Job

    Počakajmo malo, da se pozicije zamenjajo.

    • FORT WORTH

     Draga Ana
     V tej drzavi smo cakali spremembe na bolje prevec casa.
     Ko se ljudstvo enkrat poleni mu ni vec resitve.
     Na to se navadijo in zivijo po liniji najmanjsega upora.
     Tisti, ki vedo kaj hocejo se ze seli zgodaj zaposlijo v tujini.

     • Ana Job

      Tudi meni je hudo, da je stanje tako zelo porazno. Najhujše je pa, da ne funkcionira sodstvo, ki je postalo pravo kačje gnezdo, ki dela za levičarsko mafijo.

      Da izgubljamo sposoben kader, ki se tukaj ne more zaposliti, ker nimajo vez je res nepošteno. Levičarski penzionisti pa nočejo biti v penziji in še kar delajo. To je res hudo narobe.

     • Nowotny

      Seveda je narobe! Levičarski penzionisti SO v penziji!! Tisto valjanje po raznih pisarnah je super penzija. Saj ne misliš, da bo šel on stran od kurita, kjer bo prejel 700 ali 800 EUR pokojnine.. ne dokler bo breskrbno plačan 2000 EUR v prijetnem vzdušju državne “službe”, ker je čisto vseeno, ali bo list preložil iz kupa A na B danes, ali pa jutri.

      Sem že parkrat povedal. Ne bo spremembe dokler bodo ljudje hodili v službo in ne na delo!

     • Ana Job

      Take, kot si ti potrebujemo. Logično in zdravo razmišljaš.

  • traktor

   Romana je za moje pojme malo preveč socialno usmerjena za desno opcijo. Doživljamo, da to pelje samo navzdol. Drugače pa bi bila dobra kandidatka.

   • Ana Job

    Potrebujemo tudi socialni čut. To je nujno za vsako demokratično državo.

    • traktor

     Ja, za demokratično. Ne pa za balkansko mafijsko, kjer vsi samo neupravičeno cuzajo in izkoriščajo tiste, ki delajo. Socialna država pri nas je le drugo ime za enakost v revščini. Sicer smo pa spet na istem, policija in sodnija ne deluje, zato lopovov ne moreš poloviti. Eni cuzajo in kradejo socialo (itak, da je ne moreš ukinit) eni kradejo v državnih podjetjih (itak, da ne moreš vseh prodat. Se pravi, da nam ni rešitve.

     • Ana Job

      Novotnyju, spodaj pod tabo sem napisala odgovor in bi bila zelo vesela, če lahko prebereš. Hvala. ;-)

     • traktor

      Sam razmišljam podobno. Samo prestop iz ene diktature v drugo ne bo nič spremenil. Dost mamo tega balkanskega sranja. Ne rabimo privilegijev, rabimo samo enake pogoje in zakone za vse. S tem mislim tudi primerljive z zahodno Evropo. Čas je, da pustimo lažno socialistično-socialno sranje komu drugemu, ki ga še ni probal. Mi ga ne rabimo več. Rabimo samo pravično državo.

     • Ana Job

      Točno! Pravično državo potrebujemo! +++++++++++++++++++++++++++

  • Nowotny

   Zame je pa samo še ena izmed neprimernih birokratskih osebkov, ker je premlečna in ni jasna v stvareh, ki se dejansko tiče predsedniškega mandata. Je sicer trenutno najboljša od vse ostale najslabše možnosti, ampak mojega glasu ne bo pridobila dokler ne bo bolj prepričljiva v temah za katere kandidira. Sem desničar, ampak bom ostal kritičen toliko časa, dokler ne bo desnica iskreno in po pravici pričela ponujati realni program, ki bo realno kazal na napake norih lewakov in ne bo sama sebi namen. Na tem zagovoru so odločno padli in bodo še bolj. Prvo spozanje bo jasno čez en teden, drugo na predsedniških volitvah in tretje na državnozborskih volitvah. Trajalo bo pa toliko časa, da ne bodo dojeli poante.

   • Ana Job

    Čudovito si napisal. Enakih misli sem. Nimamo izbire in jo bom volila,da ne bo zmagal komunist. Sem pa tudi sama do Romane kritična. Večkrat sem se že opredelila zakaj. Za vrat mi je skočil Fmg9 in mi celo napisal, da so se distancirali od mene zaradi tega mnenja o mlačnosti. Očitno ni zaželeno, da se na tem portalu razmišlja z lastno glavo in takoj se grozi z diskreditacijami in drugimi ukrepi. Tukaj na tem portalu je mreža, ki trdno skupaj drži in se med sabo pozna osebno. Sama se distanciram od skupin, ampak sem tukaj, kot predstavnik ljudstva in ne predstavnik SDS. Sem samosvoja in razmišljam po svoje in me mnenje enega Fmg9 in Antoniusa, članov SDS popolnoma nič ne zanimajo.

    Romano bom volila, ker nimam izbire. Ker nočem, da ostanejo pri koritu nasledniki likvidatorjev slovenskega naroda.

    • Nowotny

     Eh, o dveh osebkih, sem tudi jaz že slišal.. pa še o marsikomu drugemu. Zato je šel tudi moj prejšni nick v “znanstvene namene”. Samo s takimi pacienti se jaz ne ukvarjam. Stranka so lahko samo ljudje podobnih prepričanj in ne posamezniki, ki diktirajo svoje razmišlanje ljudem in sortirajo ljudi na pleve in zrnje. Kaj hitro se lahko zgodi, da v svoji vnemi polnijo kašče s plevom in stran mečejo zrnje. Ljudje pa imamo vsak svoj jaz, svoje razmišlanje in tisti, ki tega ni pripravljen spoštovati je idiot. Če se bodo take neumnosti o diskvlifikaciji nadeljevale, potem bom prvi, ki bo zato, da se politične stranke prepove, ker spodbujajo sektaštvo. Ne pozabit, predsednika lahko tudi izvolimo direktno. :) Pa lep dan!

 • xtc

  Najprej nekaj,nehajte vse kar v tri k******* tiščat na univerze.
  Problem cele EUje v tem ,da bi vsi bili neki doktorji,magistri itd,ki bi sedeli v pisarni in mešali luft.Težava s katero je srečuje EU industrija in gospodarstvo pa je pomanjksnje kvalificirane delovne sile,obrtnikov inmojstrov poklicnih znanj.
  Kr nebi nihče več delal in ni interesa za te poklice.delno se jih je namensko razvrednotilo teh ljudi primanjkuje,pridobiš pa jih ne v letu ali dveh samostiojen mojster poklica,preden ga dobiš trja do 20 let.Ker je Evropa razvrednotila poklice in ta znanja,teh kadrov ni,so pač mislili ,da bodo to pač počeli uvoženci,kar je pokazalo hud fail.
  Brezposelnost mladih ni posledica samo kilave politike levičarjev,temveč tudi posledica zgrešene politike EU,ki je stavila le na nepraktičen kader samo teoretike in družboslovne ipd poklice,ki največkrat nato pristanejo na plečih proizvodnje,ki pa ji kvalificirane sile vse bolj zmanj kuje,ker je celotna stvar zastavljena tako da so poklici nekaj,kmetavzarskega, univerzitetni nazivi pa in imaste sedaj trop nezaposljivih šolanih butlov,ki so prepričani v svojo superiornost in ,ki želijo varno državno službo in pomanjkanje strokovnjakov,ki obvladajo prakso.
  Seveda me vedno znova nasmejijo udarni naslovi kako nek Slovenec uspe v tujini,seveda ,seveda,uspejo vendar realno manjše štvilo.Večina se nato prizemlji v nekem sivem podpovprečju ali najde v poklicu nad katerim je vSloveniji vihal nos tam pa mu ni težko in celo uspešen je..
  Skratga gre takole-čkloveka z znanjem ,ki obvlada tako teorijo kot prakso ne glede kateri nivo ima vzamejo povsod in plačajo(Slovenija je tu izjema),ostalo ne rabijo.
  In še glede spodbud-definitivno kiks.Treba je reformirati,šolstvo in spremeniti način razmišljanja ,no to pa je težko.
  Sploh pa me zabavajo oni,ki odrinejo v tujino in si tam skušajo poizkati službe v varnih zavetrjih državnih ustanov in firm,smeh je toliko večji,ko ugotovijo,da so tam državne službe res zagarantirane vendar slabo plaane v nasprotju sSlovenijo.

  • FORT WORTH

   No, v Avstriji in Nemciji se mladi se vedno odlocajo za poklice, ki so pri nas ze odpisani.
   Tam vedo, da morajo biti zaposleni, ce hocejo ostati mentalno zdravi…
   In vsak se po svoje trudi biti cim boljsi.
   Od tega tudi zavisi njihova placa in napredovanje.
   In delovnih mest imajo viska, da lahko zaposlijo tudi tujce…
   V Mercedesu je zaposlen Slovenec Lesnik, kjer ima ekipo za oblikovanje novih modelov.
   Model Mercedes serije E je plod njegovega znanja.
   Dolga leta smo imeli Slovenci tudi vodilnega inzenirja pri Boingu.
   Ampak Slovenec uspeva povsod tam kjer ni jebenega komunizma.

   • traktor

    Mi smo od Avstrije in Nemčije 7 pravljičnih svetlobnih let. Ne pozabi, po mentaliteti nas je še vedno cca 95% Balkancev.

    • stajerc5

     Na zalost imas prav, se huje je, ker v tem stilu in taksnem okolju “nadaljujejo” mladi.

    • Nowotny

     Pa ne bi bilo potrebno! Miselnost je res balkanska, samo se bo spremenila šele takrat, ko bo postala spet modna lopata in ne hvatanje krivin. To bo šele takrat, ko bo zmanjkalo denarja – beri ne bo več neomejenega kreditiranja države.

  • traktor

   Glej, skoraj v vsem ti dam prav. Pozabil si še na par stvari. Te subvencije so zame samo legalna korupcija in eden glavnih krivcev za prekarne zaposlitve pri nas. Podjetniki praktično več ne dobimo normalnega zaposljivega kadra, ker je delo absolutno podcenjeno država pa prepožrešna, šolstvo pa za en kurac. Marsikdo vzame takega delavca, pazi, samo zaradi subvencije, ne pa zaradi njegove usposobljenosti in tudi trajanje zaposlitve je samo toliko časa, kot je v pogodbi za subvencijo. Pa dober, moral bi biti idiot, da ne bi pobral denarja, ki ti ga dajo na talarju. Rešitev za kvalitetne zaposlitve mladih pa je samo ena. Zmanjšajte davke in prispevke, prasci požrešni.

   • Ana Job

    Res je točno tako, denar vzamejo dobijo pa delavca, ki ga morajo poganjati ali pa vse sami narediti ker nič ne zna in tudi nima volje, da bi se česarkoli naučil. Davki in prispevki so pa takšni, da rajši ne rečem, ker bom spet izpadla vulgarna. Lep pozdrav traktor in vse dobro! ;-)

    • traktor

     Ja najraj bi ti še pod nos vrgel; kuga bi pa rad sej si dobu dnar zame.

     • Ana Job

      Nimajo delavnih navad, to je pa pri ta mladih, splošen problem, ker jih starši tako vzgajajo, da jim vse k riti prinesejo.

   • xtc

    Nisva se razumela subvencije in državne pomoči je treba prepovedati in ukiniti na vseh področjih ,ki so ekstremna,gorske kmetije ipd.

   • Nowotny

    Ja bo držalo. Zmanjšat obdavčitev plač. Zmanjšat obdavčitve podjetniko, da lahko svobodno zadihajo. Zmanjšat birokracijo in uvesti neodvisno sodstvo, ki bo delovalo. Ukiniti sindikate in uvesti modernizirana sodišča za delovno pravo. Pa predvsem – uvesti nazaj vajenštvo, kot ga poznajo tukaj, kjer sem, da si mladina pridobi delovne navade. Tole prelaganje po šolskih klopeh, potem pa skrivanje po pisarnah, nas bo drago koštalo.

   • sodnikisozločinci

    Zakonodaja je spisana tako, da v korist multinacionalk uničuje male podjetnike in vzpostavlja njihov monopol na trgu.

    • traktor

     Če je to seveda res, jo je treba nujno korenito spremeniti. Jedro gospodarstva bi vendarle morali predstavljati mali podjetniki in družinska podjetja.

  • twin

   Neumnost, v našem kraju so vsi debili in lopovi zaposleni, celo dilerjem delijo občinska priznanja.
   Saj drugače ne more biti, župan je fašist, nastavila ga je nacistična oligarhija, ki upravlja s CELOTNIM kapitalom v kraju in kontrolira vse javne položaje, povsod ima gestapo nastavljene svoje agente.
   To je nacistična greznica, ne država, zakaj pa misliš, da so pokradene milijarde in delamo edino za veliko Nemčijo, toliko pač stane restavracija nacizma, tako dolgo pač traja, preden se bo cela država povrnila v isto stanje kot pred 2.svetovno vojno, ko se je dogajalo skoraj na las isto. Vi seveda tega ne veste, ker študirate ideologijo in alternativno realnost, lobotomizirani sodelavci in ovaduhi okupatorja so že prej živeli solidno.

 • Franc Šink

  Toliko neumnih izjav slišiš redko.Samo stare floskule.Ne ni sposobna za predsednico!Saj jo komaj kdo pozna.

 • Duhec

  No ja…. mogoče pa vseeno ne bo na zadnjem mestu.

  • Janez

   Ga. Tomc !
   Bo zmagala. Pahor. Šarec, Lj. Novak, dr. M. M. B. Itd. Ji ne sežejo – do gležnjev. L.r. J. KOMENDA

  • Janez

   Ti !
   NNE BOŠ ?
   NA NOBENEM MESTU !
   Ker – si? SE ZDI – LE VEČNI KOMENTATORSKI “KUŽEK”, KI BEVSKLJA
   NA
   KARAVANO MIMOIDOČIH
   – BOLJ POZITIVNIH IN BOLJ DELOVNIH LJUDI OD TEBE. Se zdi. L.r. J. KOMENDA

  • Janez

   Za !
   TAKE KOT SE ZDIŠ T
   I – BI BILO TREBA SPET OBMNOVITI GULAGE IN GOLE OTOKE. A ne ? L.r. J. KOMENDA

   • twin

    Kakšen goli otok, ja kateri zemljevid pa imaš na steni, tega kraja ni in ni bilo nikoli v Sloveniji. A si hrvat mogoče, da boš zapiral normalne ljudi v neke poboljševalnice? Mi imamo danes prevzgojne zavode povsod, po celi državi, kdaj si šel nazadnje ven raje povej in s kom si imel stike. Temu se reče CELOSTNO poskrbeti za državljane, cela država je eno ogromno delavsko koncentracijsko taborišče, če slučajno taki še tega niste opazili. Ta helga je pa ena nemška k*, nič drugega.

  • twin

   Ne bo, ponavadi ostranijo komične vložke tik pred sklepno odločitvijo, da se narod vsaj malo zresni preden voli enega od izbranih pras*.

 • Janez

  Cenjena gospa R. TOMC !
  Je
  EDINA PRIMERNA KANDIDATKA ZA PREDS. R. SLO !
  Ima
  TUDI EDINA EU POSLANSKE IZKUŠNJE
  V
  ODBORIH
  ZA BOJ PROTI KORUPCIJI, PRANJU DENARJA, PROTI DAVČNIM OAZAM. L.R. J. KOMENDA

  • twin

   To je najbrž šala, a ne?

   • Janez

    NE , NI !
    Gospa R. Tomc je čisto ok, zelo normal ženska.
    Po
    DOLGI SERIJI KOMUNISTIČNIH BLEFERJEV A LA ” ŽAL” PREDSEDNIKI PAHOR, DR. TUERK IN
    77 LETNI ZDAJ ŽE POZABLJENI IN V POZITIVNEM NEPOMEMBNI SIVOLASEC NIŽJE POSTAVE !
    bo ta gospa pravi balzam za naša ušesa in oči !
    Po
    SERIJI KOMUNISTIČNIH “KLOVNOVSKIH” TIPOV ! Mar ne ?! L.r. J. KOMENDA

 • RATATA

  Tamladi so tako zelo preveč formalno “izobraženi”, da se mi sploh ne da z njimi pogovarjat.
  Niso krivi oni, temveč izobraževalni sistem pod vodstvom izvenplanetarnega profesorskega kadra, ki s svojim permisivnim in feminističnim zavajanjem z nerealnimi pravicami vseh, (ki to niso), spodbujajo težnjo mladim po priviligiranosti.

  • Nowotny

   So pač takšni, kakršne smo naredili sami in šele potem družba.

 • Božo

  Pa kaj nas briga EU spodbujanje zaposlitev za mlade, saj ne kandidira za EU poslanko. Naj pove kaj bo naredila v kokoški. Medlo zelo medlo.

 • twin

  Mladi, ne poslušat to covfeefee, kr neki, v resnici ni tega, ampak saj to tudi mlad človek že zdavnaj ve. Edini, ampak res edini izhod je takojšen pobeg iz te faš* slovenije.
  Prisilno delo bi radi uvedli, za suženjske plače in pogoje, to je vse.

 • twin

  Kakšni brezposelni, pri nas trpijo in gnijejo edino nasprotniki sodobnih nacional socialistov, ki nočejo delat za fašiste, njihove sodelavce in ovaduhe, pa če se tega zavedajo ali jim zgolj srce tako pravi.

  • Janez

   OBNOVIMO – GULAGE – ZA TAKE KOT SE ZDIŠ TI ! L.r. J. KOMENDA

 • Nowotny

  Mi lahko kdo razloži, če so to EU volitve? Zakaj se ukvarjajo s temami, ki niso pristojnost predsedniškega mandata?
  Pahor je prejšni mandat imel tudi polna usta in kaj se je spremenilo? Aja! parkrat je ugotovil, da je SV v riti, pa skuril kup denarja za njegova potovanja “od Litije do Čateža”. Da bi pa počel tisto za kar je izvoljen pa ne. In ta s svojim slepomišenjem tudi nima prihodnosti. Verjamem, da je lahko čist uredu ženska, samo samo še ena izmed birokratskih oseb, ki se ne zaveda funkcije za katero se poteguje. Potem pa pač samo nekaj govori.

 • MEFISTO

  Mladi so prihodnost Evrope.

  Zato sem jaz vedno polagal upe v MladegaLiberalca.

  Saj se še spominjate tega nicka moža tisočerih nickov, ki si bo vsak čas naložil na svoja pleča osmi križ?

 • Janez

  OBNOVIMO

  “DOBRO
  KOMUNISTIČNO
  STALINOVO KOMUNISTIČNO IDEJO O – GULAGIH”
  VSI
  NAŠI DOKAZANO ŠKODO POVZROČAJOČI EX KOMUNISTI
  IN SEDANJI POKOMUNISTI – BI PRAV DOBRO PRISTAJALI V KAK – SLOVENSKI ” GULAG”
  NAJBOLJE,
  DA SE PREDLAGANI
  – POKOMUNISTIČNI “GULAG”
  NAMESTI KAM NA PRIMORSKO, NA. – KRAS. TAM JE DOVOLJ KAMNA !
  Za
  KLESANJE SPOMENIKOV ŽRTVAM KOMUNISTIČNEGA NASILJA IN NESODNIH POMOROV !
  Zlasti
  NAŠI PROVOKATORJI ” NAJNEPLEMENITEJŠI” ITD.
  BI
  BILI TAM – V GULAGIH
  ZA EX DOKAZANO NEGATIVNE KOMUNISTE !
  In KP, ZK “SOCIALISTE” VELIKO KORISTNEJŠI.VELIKO BOLJ. KOT TU. L.R. J. KOMENDA
  P.S.
  MALO ZA ŠALO, MALO ZARES.
  Tako težko izvedljiv – ni – moj predlog – MALO PRILAGODITVE ZAKONOV – PA – GULAG – bo.

 • Osti jarej

  ..naloga eu je vzdrževati umetno ustvarjeno revščino in neenakost,ter spodbuja kratenje človekovih pravic v državah,kot je slomafijandžija….tale romana,je del sistema…..torej del problema,ne rešitve….in zdaj bi bila pa kar predsednica države?!?

  • traktor

   To smo mi vzdrževali že vrsto let prej, preden smo sploh vedeli kaj je EU. Imeli smo eno tako socialistično državo brez fovšije. Sami revni capini z enimi štumfi, enimi posranimi gatami in bogato partijsko elito.

  • Janez

   ČE BI BIL TI ?
   RAD
   NADPOVPREČNO BOGAT – ODPRI ZAVRAGA LASTNO PODJETJE !
   In?
   VSAJ ENKRAT V ŽIVLJENJU – SAMOSTOJNO – POŠTENO – SAM DELAJ !
   Oklepaš
   SE DRŽAVE KOT SE MALI OTROK OKLEPA – MAMINE KIKLE. !
   Ali pujsek seska – od. Pujse- Države !
   Tipičen deformiran po-komunist si:
   SAM NIČ NE VEM, NIČ NE ZNAM – BO ŽE “DRŽAVA” POSKRBELA – – ZAME ! L.r. J. KOMENDA

 • sodnikisozločinci

  Bla, bla, bla. Cilj EU je s spodbujanjem priseljevanja uničiti nacionalno homogenost držav za vzpostavitev totalitarnih Združenih Držav Evrope, kjer bomo Evropejci sužnji multinacionalk bre vseh pravic.

  Razkrito: Evropska unija temelji na ideji uničenja Evrope: https://www.youtube.com/watch?v=iHHc-dSPbOs

  • Janez

   NA PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH
   PA
   LE
   IZVOLIMO PRVEGA
   – NEKOMUNISTIČNEGA PREDSENIKA, PREDSEDNICO NAŠE R. SLO ,

   PODPRIMO !
   Cenjeno go. Romano TOMC !
   UREJENO GOSPO – Z BOGATIMI IZKUŠNJAMI R.SLO IN EU POSLANKE.
   Bomo imeli vsaj
   eno normal, razumno žensko – za predsednico R. SLO.
   OK
   BI BILA TUDI ZA DOBRO NAS SLOVENCEV ZAVZETA GOSPA. A. LIKOVIČ.

   VSEM
   DRUGIM
   KANDIDATOM JE ZA PRIHODNOST NAS SLOVENCEV – MALO MAR.
   GRE
   JIM LE ZA NJIHOV ŽEP IN OSEBNI EGOIZEM -!
   Kot smo videli to
   pri neresnem egomanskem,
   osebno odgovornost nesprejemajočem ” žal” preds. B. Pahorju.
   NE
   PODPRIMO
   VSILJEVANH NAM KANDIDATOV !

   Zlasti ne – PODPPRIMO
   LE
   NA VIDEZ MORDA USTREZAJOČE

   SMC
   DR. Maje M. BRENČIČ
   – ZA KATERO MALO BOLJ NATANČEN POGLED POKAŽE,
   DA
   JE LE
   ZELO OZKO IZŠOLANA OSEBA BREZ KULTURNE ŠIRINE IN GLOBINE,
   CELO
   NASPROTNICA
   POZITIVNE RKC VERE. Sploh pa 48 let stara samka, brez lastnih otrok in družine.
   O
   “KANDIDATIH”
   KI NAM JIH VSILJUJEJUJO – EX “ŽAL” PREDS. KUČAN&COMP.
   PA
   NI VREDNO ZGUBLJATI. BESED:
   – Šarec, Popovič, diplomat Jazbec – so le lokalno, področno funkcionalni ljudje. L.r. J.KOMENDA