fbpx

Evropska poslanka Romana Tomc o korupciji: Dokler ne bodo presekane lovke hobotnic, ki izčrpavajo sistem, ni za pričakovati, da bo kdaj drugače

Romana Tomc. (Foto: Arhiv Nova24TV)

“Če bi tisti, ki upravljajo z javnim denarjem, ravnali tako, kot z denarjem ravnajo doma, in če bi javni naročniki izbirali najboljše ponudnike tako, kot jih izbirajo v zasebnih podjetjih, bi v proračunu prihranili milijone evrov, ki bi jih lahko porabili za druge namene. Žal je korupcija vgrajena v sistem, ki sam sebe vzdržuje in obnavlja. Zato je težko pričakovati, da bo drugače, dokler ne bodo presekane lovke hobotnic, ki izčrpavajo sistem,” je evropska poslanka Romana Tomc opozorila na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu in izpostavila primere koruptivnih praks v zdravstvu in bančništvu. “Korupcija, ki bistveno zmanjšuje davčne prihodke držav članic in Evropske unije kot celote, ne samo hromi gospodarstvo EU, temveč tudi spodkopava demokracijo in temelje pravne države ter vodi v kršitve človekovih pravic,” pa je izpostavila evropska poslanka Patricija Šulin. Hkrati dodaja, da bi moral biti boj proti korupciji razširjen na evropsko raven in ne le v pristojnosti nacionalnih držav.

Korupcija močno zaznamuje delovanje EU, zato je Evropska komisija že leta 2011 pripravila nova pravila za njeno preprečevanje, ki so vsebovala sklop ukrepov za boj proti koruptivnim dejanjem in verodostojno primerjalno oceno korupcije. Žal do implementacije ni prišlo, šest let pozneje so razmere še slabše.

Natančnega podatka o stroških korupcije ni mogoče dati, obstajajo pa različne ocene, po katerih naj bi stroški korupcije v EU znašali vsaj 120 milijard evrov letno, ocene drugih so še precej višje in segajo tja do 900 milijard. Komisija se zaveda, da je nujno uveljaviti učinkovite protikorupcijske ukrepe v vseh državah članicah unije. O tem so razpravljali tudi poslanci Evropskega parlamenta na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, pri čemer so pozvali Evropsko komisijo, naj vendarle odločno ukrepa v boju proti korupciji.

Zdravstvo je še posebej magnet za “lepljive prste”
Spomnimo, da ima Slovenija na področju korupcije precej razvitih primerov. Evropska poslanka Romana Tomc je ob robu zasedanja opozorila: “Slovenija je tipičen primer, ki ima vzorno urejeno zakonodajo na področju preprečevanja korupcije, a je ta zakonodaja v veliko primerih sama sebi namen. Jasen dokaz so primeri, ki so bili razkriti v preteklem letu; od preplačanih žilnih opornic, maket, do nikoli razjasnjenih koruptivnih povezav v slovenskih bankah. Nikoli ne bomo vedeli, koliko denarja se dejansko izgubi pri javnemu naročanju in pri poslovanju državnih podjetij.”

Iz končnega poročila zdravstvene preiskovalne komisije, ki je bilo sprejeto pred dobrim mesecem dni,  je razvidno, da so odgovorni v UKC Ljubljana in Maribor v letih od 2007 do 2014 pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja, tudi z omejevanjem konkurence, s čimer so odškodovali javna sredstva, delovali nezakonito in večkrat kršili zakon o javnem naročanju.

Potrebno je presekati lovke hobotnic, ki izčrpavajo sistem
Romana Tomc je dodala: “Če bi tisti, ki upravljajo z javnim denarjem, ravnali tako, kot z denarjem ravnajo doma, in če bi javni naročniki izbirali najboljše ponudnike tako, kot jih izbirajo v zasebnih podjetjih, bi v proračunu prihranili milijone evrov, ki bi jih lahko porabili za druge namene. Žal je korupcija vgrajena v sistem, ki sam sebe vzdržuje in obnavlja. Zato je težko pričakovati, da bo drugače, dokler ne bodo presekane lovke hobotnic, ki izčrpavajo sistem. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi organi pregona, kjer se prepogosto zaustavijo postopki, pri katerih je očitno prišlo do korupcije, pa tudi sodne oblasti, ki bi morale biti pri obsodbi korupcije bolj dosledne in stroge.”

Evropska poslanka je zaključila: “Glede na to, da sta v letošnjem delu dve preiskovalni komisiji Državnega zbora RS ugotovili številne nepravilnosti v zdravstvenem in bančnem sistemu in tudi pridobili dokaze, bo to resen preizkus za tiste, ki morajo v Sloveniji skrbeti za pregon in obsodbo kriminala. Pokažejo naj, ali s svojim delom mislijo resno ali so zgolj zaščitniki globoke države.”

Boj proti korupciji na evropski ravni
“Korupcija, ki bistveno zmanjšuje davčne prihodke držav članic in Evropske unije kot celote, ne samo hromi gospodarstvo EU, temveč tudi spodkopava demokracijo in temelje pravne države ter vodi v kršitve človekovih pravic. Boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu ne smemo omejiti le na nacionalne meje držav članic, vendar moramo ukrepati tudi na evropski ravni,”
pa je ob robu vprašanja za ustni dogovor o boju proti korupciji dejala evropska poslanka Patricija Šulin, nadomestna članica odbora za proračunski nadzor.

Evropska poslanka Patricija Šulin (Foto: STA)

Evropska poslanka je prepričana, da potrebujemo skupne opredelitve korupcije in organiziranega kriminala, kar je bistvenega pomena za uveljavitev obstoječih in prihodnjih zakonodajnih instrumentov. “Boj proti korupciji ni nikoli končan boj in terja od nas veliko napora, da te nesprejemljive prakse kar se da omejimo ter jih tudi sankcioniramo. Na evropski ravni imamo velike težave že pri sami zaznavi korupcije, saj so ocene prisotnosti korupcije zelo različne. Medtem ko nekateri podatki kažejo, da stroški korupcije znašajo 120 milijard evrov na leto, pa bi naj ti po drugih ocenah dosegali kar 900 milijard evrov,” je bila jasna Šulinova.

Za zaščito žvižgačev, ki imajo koristne informacije
“Pozdravljam nova pravila za zaščito žvižgačev, ki jih je aprila predstavila Evropska komisija in ki jim bodo zagotovila visoko raven zaščite z določitvijo minimalnih standardov na ravni EU, prav tako pa bo vzpostavila varne kanale za prijavo znotraj organizacije in javnim organom. Korupcijo je izjemno težko ugotavljati oziroma dokazovati, saj je velikokrat prikrita, zato so organi pregona mnogokrat odvisni od informacij ljudi, ki v javnem interesu razkrivajo nepravilnosti, s tem pa tvegajo lastne kariere in celo svobodo,”
 je še dejala evropska poslanka Patricija Šulin.

Člani in članice odbora za proračunski nadzor so v vprašanju za ustni odgovor Evropsko komisijo med drugim vprašali, kaj je razlog, da je komisija opustila poročilo EU o boju proti korupciji, kako namerava komisija preprečiti vse vrste korupcije v institucijah EU ter kdaj namerava komisija oceniti, ali sama ravna v skladu s Konvencijo Združenih narodov proti korupciji.

C. Š.