fbpx

[Fotodokaz] Življenje Milana Kučana kot člana slovenske komunistične elite na visoki nogi: Razkrivamo, s čim si je prislužil vstopnico za Titove Brione!

Foto: Škandal24

Predstavljamo vam dokument Pregled funkcionarjev iz SR Slovenije, ki prikazuje, kdo je upravičen do preživljanja dopusta na Brionih, z dne 28.3.1980. Med elitnimi slovenskimi komunističnimi predstavniki dokument razkriva tudi ime nekdanjega predsednika države Slovenije in predsednika Komunistične partije Slovenije Milana Kučana.

Avtorici Marta Milena Keršič in Neža Stres sta leta 2008 izdali zbornik Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma. Med zbranimi dokumenti si lahko preberete katere vile, in hiše so zaplenili za potrebe komunističnih funkcionarjev. V njem tudi piše, kdo od 1180 komunističnih funkcionarjev se je lahko zastonj zdravil v sanatoriju Emona v Šiški v Ljubljani, v njem pa ne manjka niti podatkov, kdo od komunistične slovenske elite je imel zastonj lože v ljubljanski Operi ter kdo vse se je mastil na lovskih podvigih v Sloveniji.

Brioni so veljali za luksuzno shajališče komunistične elite v nekdanji Jugoslaviji. Glede na dokument ni jasno, ali so morali predstavniki elitnega političnega režima za dopustovanje na Brionih primakniti kakšen dinar ali ne. Glede na njihov nedotakljivi družbeni status, ki so ga imeli v svoji petinštiridesetletni vladavini, lahko resnično dvomimo, da so kaj prispevali v takratni jugoslovanski proračun.

Foto: Brioni

Med izbranci niso manjkali Stane Dolanc, Štefan Korošec in Sergej Kraigher
Izbranci za Brione so bili član predsedstva SFRJ Sergej Kraigher, člani centralnega komiteja ZK Jugoslavije Marko Bulc, Stane Dolanc, Zvone Dragan, Vlado Janžič, Silva Jereb, Aloz Kikec, Štefan Korošec, Anica Kuhar, Rudi Lepej, Andrej Marinc, Miha Ravnik, Janko Smole, Vida Tomšič, Albina Tušar, Milovan Zidar in dr. Iztok Winkler.

Med izbranci so se znašli tudi člani predsedstva SR Slovenije Viktor Avbelj kot predsednik ter člani Tone Bole, dr. Marijan Brecelj, Ančka Kuhar, Stane Markič, Vida Tomšič in Josip Vidmar.

Vila Lovorka (foto:Brioni)

Milan Kučan si je privilegirano karto za Brione zaslužil kot član predsedstva centralnega komiteja ZK Slovenije
Naslednjo kategorijo nedotakljive kaste bivšega režima predstavljajo člani predsedstva centralnega komiteja ZK Slovenije. V tej kategoriji se je kot član predsedstva CK ZK Slovenije znašel Milan Kučan. V njem so se znašli  še Franc Popit kot predsednik CK ZKS ter člani Roman Albreht, Viktor Avbelj, Lojze Briški, Majda Gaspari, Vinko Hafner, Sergej Kraigher, dr. Boris Majer, Marjan Orožen, Miloš Prosenc, Mitja Ribičič, Franc Šetinc, Igor Uršič, Andrej Verbič, Janez Vipotnik in dr. Anton Vratuša.

Zasluge za Brione so si zaslužili delegati zveznega zbora skupščine SFRJ Jože Božič, Rudi Bregar, Miha Briški, Jožica Draškovič, Erika Feguš, Peter Habjan, Vlado Janžič, Mara Jelovšek, Anton Kapun, Miha Košak, Sonja Krašovec, Jože Lončarič, Eva Naglič, Rajko Orešnik, Bogdan Osolnik, Mirko Pirnaver, Bojan Polak – Stjenka, Janez Rošker, Rado Roter, Viktor Seitl, Drago Seliger, Silva Sever, Lucijan Stadina, Rudi Šepič, Gracijan Škrk, Majda Škerbic, Terezija Štefančič, Jože Turnšek, Ela Ulrih – Atena in Slavko Zalokar.

Za svojo zvestobo totalitarističnemu režimu so bili nagrajeni tudi delegati zbora republik in pokrajin skupščine SFRJ. To so bili Marko Bulc, Dušan Čehovin, Ivo Klemenčič, Rudi Kropivnik, Marjan Markovič, Martin Mlinar, Zoran Polič kot predsednik zbora, Milena Rakčevič, Lojze Skok, Zoran Žagar, Jelka Žekar in Mirko Žlender.

Titojeva rezidenca na Brionih. (Foto: Youtube)

Milan Kučan se pojavi v dokumentu za Brione kot predsednik SR Slovenije
Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan je na seznamu za Brione zapisan kot predsednik SR Slovenije. Zraven njega so še napisani Jože Globačnik in Ludvik Golob kot podpredsednika. Kot kaže pa so lobistične akcije pri najvišjih predstavnikih oblasti dosegli še Emil Tomažič, Silva Jereb in Tina Tomlje, saj so njihova imena zapisana s kemičnim svinčnikom.

Kot zadnji so si vstopnico v Titov počitniški raj na Brionih zagotovili podpredsednik ZIS Zvone Dragan, zvezni sekretar za zunanjo trgovino Metod Rotar, predsednik zveznega komiteja za kmetijstvo Milovan Zidar in Boris Šnuderl.

Celotni dokument članov slovenske komunistične elite za letovanje na Brionih. (Vir: knjiga Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma avtoric Marte Milene Keršič in Neže Stres)

Luka Perš