Golobova vlada laže kmetom!

Foto: STA

Golobova vlada kmete dokazano vleče za nos. Evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je namreč v odgovoru na vprašanje evropskega poslanca Franca Bogoviča v zvezi s problematiko upravljanja območij Natura 2000 trditve predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor RS postavil na laž. “Vlada RS se v predlogu uredbe Natura 2000 in ukrepih PUN 2023-2028 sklicuje na Skupno kmetijsko politiko EU (SKP), pri čemer pa krši ravno osnovno načelo SKP, ki je: da so ukrepi SKP obvezni za državo, a prostovoljni za kmete,” ob tem kritično izpostavlja Bogovič. 

S strani Ministrstva za naravne vire in prostor RS smo lahko poslušali navedbo, da je bilo s strani Evropske komisije od slovenske vlade zahtevano, da se kar 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v steljnike, ker ta območja spadajo v okvir Natura 2000 za varstvo ptic in metuljev. Ob tem so opozarjali, da če vlada v tem primeru ne bo ukrepala, bo to prispevalo k zavrnitvi nacionalnega strateškega načrta SKP ali vsaj njegovo odloženo potrditev. “Iz odgovora evropskega komisarja izhaja, da so predstavniki ministrstva lagali,” izpostavlja evropski poslanec Franc Bogovič.

Izjave predstavnikov ministrstva na okrogli mizi na Igu, ki so bile podane 16. marca letos, kjer je bilo mogoče slišati izgovarjanje na Evropsko komisijo, so spodbudile Bogoviča, da je ta kot član Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) 21. aprila na Evropsko komisijo naslovil naslednje vprašanje: “Sprašujem, ali drži, da je Evropska komisija, med prekrškovnim postopkom proti Sloveniji v zvezi s slabšanjem stanja travniških vrst metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviščih Nature 2000 ter med pogajanji s slovenskimi organi o nacionalnem strateškem načrtu SKP, zahtevala, da se 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v steljnike, z zahtevo, da ta območja spadajo v okvir Natura 2000 za varstvo ptic in metuljev?” Ob tem je poudaril, da omenjeno vprašanje zastavlja v luči aktualnih javnih razprav v Sloveniji o osnutku uredbe o nacionalnem programu upravljanja Natura 2000 za obdobje 2023–2028, ki med drugim v prilogah k predlogu zahteva, da kmetje na Ljubljanskem barju 690 hektarjev travnikov in njiv spremenijo v travniške površine. “Ni treba posebej poudarjati, kaj bi uvedba takega ukrepa pomenila za kmete na tem območju. Prizadetih bi bilo več kot 200 kmetij, od tega bi moralo okoli 60 kmetij zaradi izgube pašnih površin prenehati z živinorejo.”

Upravljanje Nature bo učinkovito le, če bo pri določanju in pri upravljanju območja podprto s strani vseh deležnikov
Po besedah Bogoviča s strani Evropske komisije niso zahtevali spremembe njivskih površin v steljnike. “Čeprav obnova travnikov predstavlja obvezo države, se morajo predstavniki države odločiti, kje in na kakšen način bodo realizirali to obvezo,” je jasen v zvezi z odgovorom evropskega komisarja. Bogovič poudarja, da Komisija spremlja proteste slovenskih kmetov, zato ob tem pozivajo vlado, da v “dialogu z vsemi deležniki dogovori način upravljanja na Natura območju, saj bo upravljanje Natura območja učinkovito le takrat, če bo podprto s strani vseh deležnikov pri določanju in pri upravljanju območja, torej tudi in predvsem s strani kmetov.”

Foto: STA

Nerazumno in absurdno: Ministrstvo se v vladnem predlogu sklicuje in daje za podlago EU uredbe, ki še niso sprejete
Pri predlagani vladni uredbi Natura 2000 in ukrepih PUN 2023–2028 se zdi Bogoviču zelo sporno, da sta kot zakonski podlagi za predlagano uredbo Vlade RS navedeni EU Uredba o ohranjanju narave in Uredba o trajnostni rabi pesticidov (Uredba SUR). Omenjeni uredbi namreč še sploh nista sprejeti, saj šele sedaj poteka njuna obravnava na pristojnih in zainteresiranih odborih. “V jesenskem času se predvideva oblikovanje stališča Evropskega parlamenta za obe EU uredbi, približno isti čas pa tudi oblikovanje stališča Sveta EU do predlogov, temu bo sledila obravnava uredb v trialogu, v katerem bodo sodelovali Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU,” ob tem pojasnjuje evropski poslanec.

Evropski poslanec Franc Bogovič in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan (Foto: STA)

Po navedbah Bogoviča glede omenjenih uredb obstaja precej nestrinjanja. Tako na Odboru EP za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI), kot na Odboru EP za ribištvo (PECH), je bil namreč Predlog uredbe o ohranjanju narave označen kot neprimeren. Navkljub dejstvu, da je Odbor za okolje tisto matično telo v tem primeru, pa na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta Bogovič pričakuje burno razpravo in številne amandmaje. “Predlog uredbe o trajnostni rabi pesticidov je prav tako v obravnavi na odborih EP, ravno te dni smo vlagali amandmaje na predlog uredbe SUR na odboru AGRI. Pričakujemo vsaj 3000 amandmajev, kolikor jih je bilo na to uredbo vloženih tudi na odboru ENVI”, ob tem izpostavlja in še opozarja, da se vlada v predlogu uredbe Natura 2000 in ukrepih PUN sklicuje tudi na Skupno kmetijsko politiko (SKP), pri čemer pa “krši ravno osnovno načelo SKP, ki je: da so ukrepi SKP obvezni za državo, a prostovoljni za kmete”.

Glede na odgovor komisarja je mogoče logično sklepati, da bi se kot kaže dalo prisluhniti potrebam kmetov, a kot kaže je najlažje vseskozi zatrjevati, kako se nič ne da.

Ana Horvat