Golobovi za junij napovedali neustavno odstavitev članov programskega sveta RTVS

Poslanki Gibanja Svoboda Janja Sluga in Mojca Pašek Šetinc (Foto: STA)

Svobodnjaki si, kot kaže, želijo na vsak način želijo čim prej zagotoviti prevlado na javni RTVS. Poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, sicer predsednica mandatno-volilne komisije v Državnem zboru RS, je namreč za naslednji mesec sklicala sejo, kjer želijo razreševati posamezne programske svetnike, čeprav je Ustavno sodišče RS v delih začasno zadržala Golobovo novelo zakona o RTV Slovenija, dokler ne bo sprejeta končna odločitev okrog ustavnosti zakona.

Poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga je ob sklicu štirih rednih sej mandatno-volilne komisije na dnevni red uvrstila predloge sklepov o razrešitvi in prenehanju opravljanja dela člana programskega sveta RTV Slovenija Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, dr. Leona Oblaka, dr. Ivana Štuheca, Andreja Prebila, Žige Kušarja, mag. Alenke Gotar, Jelke Stergel in Roka Hodeja.

V okviru 11. redne seje mandatno-volilne komisije, ki bo v četrtek, 1. junija, ob 8. uri, želijo svobodnjaki najprej razrešiti Kmetiča in Bogataja. Na 12. redni seji, ki bo v četrtek, 8. junija, ob 8. uri, želijo razrešiti Oblaka in Štuheca, na 13. redni seji, ki bo v petek, 16. junija, ob 9. uri, se želijo lotiti Kušarja in Gotarjeve. V torek, 20. junija, želijo za konec v okviru 14. redne seje mandatno-volilne komisije z začetkom ob 14. uri razrešiti še Prebila, Stergelovo in Hodeja.

Kot kaže, so svobodnjaki pričeli z uresničevanje napovedi svoje poslanke Mojce Pašek Šetinc, ki je na 14. nujni seji mandatno-volilne komisije v Državnem zboru RS pozivala k sklicu seje, da bi se zamenjalo programske svetnike javne RTVS. Dejala je namreč: “… bomo morali začeti postopke razreševanja teh ljudi, ki sicer opravljajo po zadržanju delov zakona o RTV zgolj tekoče posle in jim je s tem Ustavno sodišče RS podaljšalo v nedogled njihov mandat.”

Ker je seveda dejstvo, da obstoječi svetniki zasedajo mesta v organih, dokler sodišče v zvezi z novelo ne odloči drugače, so šli v bizarne predloge za razreševanje članov programskega sveta RTV. Očitajo namreč glasovanje za imenovanje aktualnega generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha, ki je sicer kasneje prispeval tudi k razrešitvi Natalije Gorščak, ki je zasedala mesto direktorice televizije. V primeru razrešitve Kmetiča je tako denimo napisano: “Slavko Kmetič je kot član programskega sveta glasoval za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja dne 25. januarja 2021 in za njegovo ponovno imenovanje 17. marca 2022. Opustil je tudi svoje dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice televizije, saj ni glasoval ali predlagal nobenega ukrepa za odpravo nezakonitosti, na seji sveta dne 30.8. 2021, kjer se je odločalo o soglasju k njeni razrešitvi, pa je bil neupravičeno odsoten. Tudi v zvezi z imenovanjem odgovorne urednice informativnega programa ni predlagal nobenega ukrepa za odpravo nepravilnosti.” Ob tem pa navajajo, da je bilo v “sodnih postopkih ugotovljeno, da je programski svet nezakonito imenoval generalnega direktorja RTVS, slednji pa je nato nezakonito odpoklical direktorico televizije RTVS, kar bi programski svet lahko preprečil, če bi odločil o zavrnitvi soglasja k razrešitvi”.

“V predlogu za razrešitev je v nadaljevanju napisano, da nezakoniti posegi v sestavo organov RTVS pomenijo poseg v neodvisno in avtonomno delovanje RTVS, ki je ustavno varovana vrednota v skladu z 39. členom Ustave. Predčasno prenehanje opravljanje dela člana programskega sveta RTVS, ki ni ravnal v skladu s svojimi zakonskimi dolžnostmi, je zato nujen ukrep, s katerim se bo tovrstne posege lahko preprečilo v bodoče in vsaj delno že nastalo škodo,” je mogoče med drugim prebrati v obrazložitvi, čemu je razrešitev nujna. Da je vladajočim v resnici prav malo mar za neodvisnost in avtonomnost  zavoda, nedvomno dokazuje serija predlogov za razrešitev programskih svetnikov, ki jim niso po volji. Želijo si namreč zagotoviti večino, da se RTVS končno politizira, kot kaže, pa nimajo niti toliko sramu, da bi najprej vsaj počakali na odločitev najvišjega sodišča v državi.

Gregorčič: članom programskega sveta RTV Slovenija ni mogoče znova odvzeti mandata

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič se je na predlagane sklepe za razrešitev in prenehanje mandatov devetih članov programskega sveta odzval z navedbo, da je članom programskega sveta mandat prenehal že 28. decembra z uveljavitvijo novele zakona o RTV. Glede na to jim ga ni mogoče (znova) odvzeti, meni.

“Za tak sklep torej ni pravne podlage in bo tak sklep mandatno-volilne komisije DZ posledično nezakonit. DZ torej želi eno nezakonitost odpraviti z drugo nezakonitostjo, ki jo bo z zlorabo oblastne pozicije zakrivil sam,” je navedel.