Vladi se bodo s protestom uprli tudi javni uslužbenci

Foto: STA

Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana bodo v sredo izvedli enourno prekinitev dela, je poročal Večer. V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) so za STA potrdili, da zaposleni zahtevajo dvig plač zaposlenih za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministrstvih. Njihovo odločitev podirajo tako v SDOS kot v Sindikatu Glosa, ki so po poročanju osrednjih medijev vladi očitali, da “zavrača odpravo dokazanih krivic, neenakopravno obravnava ter ustvarja nova plačna nesorazmerja in druge krivice”.

Med stavkovnimi zahtevami je dvig osnovnih plač za sedem plačnih razredov vsem zaposlenim, izenačitev nazivov na upravnih enotah s tistimi na ministrstvih, tako da se nazivi ne končajo pri višjih svetovalcih, in ureditev dodatka za blagajniško poslovanje (t. i. blagajniški riziko). Stavka v ljubljanski upravni enoti bo potekala z enourno popolno prekinitvijo dela med 10. in 11. uro, zaposleni pa se bodo zbrali pred stavbo na Tobačni in Linhartovi v Ljubljani.

Kot so zapisali v sklepu o protestni prekinitvi dela, bodo med stavko zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali pa gre za nenadomestljiv pogoj za življenje ali delo ljudi in drugih organizacij. Prav tako bo zagotovljeno izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. Na UE Ljubljana so za prekinitev dela odločili zaradi že desetletja znanega in nikoli rešenega materialnega in kadrovskega stanja upravnih enot. Zaposleni na upravnih enotah prejemajo osnovne plače, ki se začnejo v 25. plačnem razredu, kar pomeni, da jim mora država do polne minimalne plače doplačati, zato se na večjih upravnih enotah poleg preobremenitev soočajo s kadrovskim pomanjkanjem. Ob tem stavkajoči zahtevajo še dodatek na blagajniško poslovanje, poroča Večer.

Pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso možna
Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Urban Kodrič je v dopisu sindikatu sicer pozdravil sindikalne aktivnosti, a “glede na postavljene zahteve in čas, v katerem so posredovane, objektivno ni možno sporazumno rešiti konkretnega spora ne pred in ne med stavko“. Čeprav gre za največjo in najbolj obremenjeno upravno enoto v državi, pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso možna, v navedenem dopisu meni Kodrič, piše MMC RTVS. Ob tem je Kodrič spomnil, da s sindikati javnega sektorja že potekajo intenzivna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Glede izenačitve nazivov z uslužbenci ministrstev pa je dejal, da z izjemo načelnika zaposleni na upravnih enotah ne opravljajo tako zahtevnih nalog, da bi lahko dobili višje nazive od višjega svetovalca.

Težave na UE Ljubljana pa trajajo že lep čas, v osredje pa so prišle že lani avgusta, ko je ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik z mesta načelnika UE Ljubljana razrešila Bojana Babiča. Sicer je zatrjevala, da njegova razrešitev ni bila politično motivirana, je pa omenila, da je bilo v zvezi z ljubljansko upravno enoto večkrat izpostavljeno vprašanje dovoljenj za tujce in vlog za zaščito državljanov Ukrajine, kjer so veliki zaostanki. Babič je takrat opozoril na pomanjkanje kadra zaradi nizkih plač ali plačnih nesorazmerij na primerljivih delovnih mestih. Babiča je kot v. d. načelnice ljubljanske upravne enote nadomestila generalna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Nataša Trček, ki jo je januarja letos zamenjala uradnica Andreja Erjavec.

Ana Horvat