“Hudičeva odvetnika” Srečo Jadek in Nina Plavšak pod vlado Alenke Bratušek nosita glavno odgovornost, da so se Janković in drugi tajkuni razdolžili za neverjetnih 225 milijonov evrov!

Pravnika Srečo Jadek in Nina Plavšak. (Foto: Tax-fin-lex, Dnevnik)

Komisija za nadzor javnih financ  je na seji razpravljala o sistemski korupciji pri uvedbi postopka poenostavljene prisilne poravnave. Poenostavljena prisilna poravnava je tipičen primer lobističnega zakona, ki je skupaj s sistemsko korupcijo poskrbela za oškodovanje slovenskega gospodarstva v višini preko 225 milijonov evrov. Glavno odgovornost pa nosita dr. Nina Plavšak in Srečo Jadek, ki sta glede na razpravo članov komisije, pripravila za sporno zakonodajo.

Predsednik komisije dr. Anže Logar je uvodoma spomnil, da so na komisiji že obravnaval problematiko poenostavljene prisilne poravnave, in sicer ko so v javnost prišli podatki, da so se podjetja iz kroga sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića z odpisom znebila za 29 milijonov evrov dolga, s čimer so bila po njegovih navedbah oškodovana tudi državna podjetja in Finančna uprava RS (Furs).

V razpravi je sodeloval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da že nekaj tednov spremljamo sago glede dodatkov za delovno aktivnost, kjer gre za 14 milijonov evrov in je koalicija skoraj razpadla, ob tem, da je Banka Slovenije pripeljala na dan podatek, da je več kot 300 tisoč ljudi kreditno nesposobnih. “Oba dejstva sta povezana z današnjo razpravo: samo gospodu Sraki, ki je  bil hišni gradbinec gospoda Jankovića, se je preko instituta poenostavljene prisilne poravnave odpisala desetkrat večja vsota, kot je potrebna za dodatek za delovno aktivnost. Pa o tem ni bilo nikjer nobene resne razprave in vprašanj, kako je to možno,” je povedal Janša in dodal, da ko seštevamo odpise dolgov, pridemo do astronomskih zneskov, ki so bili pokradeni s pomočjo instrumenta poenostavljene prisilne poravnave.

Luknje v zakonu za omogočanje legalne kraje
“Sedaj pa poslušamo veliko sprenevedanje o tem, kako je do tega prišlo in krivimo finančno in gospodarsko krizo. Tudi drugi so imeli krizo, ne le Slovenija, pa se ni dogajalo nekaj takšnega kot tu, kjer je namerno zapisana takšna luknja v zakonu, ki omogoča drugo fazo kraje,” je dejal Janša in dodal, da tu ne gre le za sistemsko korupcijo, temveč  za funkcioniranje klasične hudodelske družbe, ki lahko deluje samo, če ima svoje pozicije v vseh vejah oblasti.  “Imena, ki nastopajo ne presenečajo, ker se svaljkajo  s podobnimi zadolžitvami skozi celo slovensko zgrešeno tranzicijo,” je komentiral Janša in dodal, da je sistem povsem utečen.

Foto: YouTube

“Postavi se ministra, ki morda niti ne ve, za kaj gre, v delovnih skupinah so prave “nine” in ostali, da zadostijo ciljem, potem se to sprejme v Državnem zboru, ko je rešitev sprejeta, in ko se pokaže, da deluje tako kot je bila zamišljena in na škodo vseh ostalih, se začnejo delati analize, kjer nihče ne želi biti odgovoren, delajo se delovne skupine, preučujejo, analizirajo, dokler ukrepu ne poteče rok trajanja, poteče pa takrat, ko je stvar na podlagi tega ukrepa končana,” je komentiral Janša.

Nagrada za funkcijo direktorja NPU je mižanje oči v pranju iranske milijarde
Opozoril je tudi, da čeprav pravobranilstvo opozarja na zlorabe, se nanje ne pritoži, višje sodišče na pritožbe upnikov navede, da je zadeva kompleksna, pristojno ministrstvo naredi analizo, FURS pa diskretno opozarja. “To je prav groteskno,” je dejal Janša in nadaljeval: “Imena so znana, povezave so znane, nekaterim je pač treba natakniti lisice, a NPU, ki je bil ustanovljen zaradi takšnih zadev, se ne bo zganil, za direktorja NPU je bila namreč postavljena oseba, ki je spustila skozi pranje milijarde evrov za Iran v NLB in je bila s funkcijo nagrajena.Da ne govorimo o SDT, ki je tudi ustanovljeno za takšne primere, pa se nič ne dogaja. Iluzorno je pričakovati, da se bo zganilo sodstvo. Poskrbljeno je namreč za vse,” je situacijo komentiral Janša in dodal, da je prvorazrednim dovoljeno vse. “Ko bodo ti ljudje, ki so bili omenjeni, v nekih zelo omejenih sobanah, pa bo v Sloveniji drugače,” je zaključil predsednik SDS.

Vlada Alenka Bratušek je v novembru 2013 sprejela škodljive popravke insolvenčne zakonodaje. (Foto: STA)

Vlada Alenke Bratušek je v novembru 2013 sprejela škodljive popravke insolvenčne zakonodaje. (Foto: STA)

Popravek škodljive insolvenčne zakonodaje spremenila vlada Alenke Bratušek, Nina Plavšak namerno brisala pomembne člene
V razpravi je dr. Logar poudaril, da je zlorabo postopkov poenostavljene prisilne poravnave omogočila sprememba insolvenčne zakonodaje, sprejeta novembra 2013, ki je omogočila, da se je razširil krog subjektov, nad katerimi se lahko začne izvajati poenostavljena prisilna poravnava (PPP) in ki je črtala določbo, da se ukine prag minimalne razdolžitve 50 odstotkov. “S tem se je praktično odprl divji, divji zahod razdolževanja dolžnikov na račun upnikov,” je povedal dr. Logar in jasno izpostavil, da je za zapleteno insolvenčno zakonodajo najbolj odgovorna dr. Nina Plavšak, ki je sodelovala pri vseh spremembah omenjene zakonodaje. “Nina Plavšak je vztrajno pritiskala za brisanje minimalnega praga razdolžitve, trikrat je poizkušala, prek treh različnih vlad, v  vladi Alenke Bratušek pa ji je to uspelo,” je povedal dr. Logar in dodal, da je na mestu vprašanje, ki ga je izpostavila tudi kolumnistka Financ Simona Toplak, če ni bila sprememba zakona vpeljana ravno zato, da so se tajkuni razdolžili.

Zvone Černač (Foto: Slovenska demokratska stranka)

Sprejetje zakonodaje se je zelo mudilo – zakaj se niso preverile posledice?
“Novela ZFPPP-F je prinesla bistvene spremembe za upnike, spremembe so bile sprejete v 20 dneh. V tem kratkem času je bila pripravljena zakonodaja, vlada jo je sprejela na dopisni seji in po hitrem postopku spravila skozi proceduro v Državnem zboru. Zakaj se je tako mudilo? Zakaj  se ni razmislilo o teh spremembah glede na daljnosežne posledice tako za davkoplačevalski denar kot upnike?” se je vprašal dr. Logar, ki je v nadaljevanju tudi predstavil pereče težave in probleme, na katere so opozarjali različni državni organi in katere  so nastale zaradi spremenjene zakonodaje. “Neredko je mogoče zaznati načrtno siromašenje premoženja družbe, nato pa se začne postopek prisilne poravnave z bolj ali manj očitnim namenom oškodovanja upnikov. Tipičen primer: dolžnik ustvari fiktivno terjatev do bližnje osebe (prijatelj, znanec), ki s tem namenom odpre d.o.o., ustvari se umetna terjatev do dolžnika, ki presega 60% vseh terjatev upnikov. Dolžnik sproži postopek poenostavljene PP (praktično brezplačno!) Odkar v ZFPPIPP ni več varovalke, da mora dolžnik ponuditi vsaj 50% poplačilo, predlagajo dolžniki tudi nižja poplačila, na primer 20% poplačilo, pri tem pa je nemogoče preverjati ali so terjatve upnikov, ki glasujejo za prisilno poravnavo fiktivne oziroma gre v ozadju za povezane osebe,” je povedal dr. Logar. V razpravi je opozoril, da so tako državno pravobranilstvo kot FURS kot tudi upniki sami opozarjali na možne zlorabe PPP, pa tudi na to, da praksa kaže, da glavni cilj dolžnikov v okviru tega postopka ni učinkovito prestrukturiranje podjetij, temveč predvsem izognitev plačilu obveznosti, med drugim tudi davčnih.

Pravnica Nina Plavšak najbolj odgovorna za zakonodajo, ki omogoča razdolžitev tajkunov
Kljub več tehtnim opozorilom, da se postopek poenostavljene prisilne poravnave zlorablja, pa je Nina Plavšak, avtorica zakonodaje, ki jo je že tako zapletla, da samo ona ve, kako se točno uporablja, na očitke odgovorila: “Podatki ne dajejo opore za tako sklepanje;opažanje je nerazumljivo; predpostavljam, da gre za namišljeni primer in ne za položaj, ki je v resnici nastal.” Plavšakova je še dejala: Ureditev predpostavlja, da dolžnik v seznamu terjatev resnično in pošteno prikaže svoj finančni položaj. To pomeni, da je za poštene dolžnike PPP smiselna.”

“S temi izjavami se vsi strinjamo, a če pogledamo seznam, ki smo ga priložili na sejo, boste ugotovili, da so postopke poenostavljene prisilne poravnave uporabile znane osebe, tajkuni, osebe, ki so  v postopku zaradi sumov pranja denarja, v postopkih zaradi davčnih utaj, mnogi med njimi so na seznamu največjih davčnih dolžnikov … Ministrstvo za pravosodje pa pri celotni zgodbi še vedno sledi mnenju Nine Plavšak,” je poudaril dr. Logar.

“Hudičeva odvetnica” Nina Plavšak (levo)

Kdo ni opravil svoje naloge? Ko je FURS na eni od sej implementacijske skupine opozarjal, da je treba spremeniti zakonodajo, je bil odgovor Aljaža Permeta z ministrstva za pravosodje: Sprememb insolvenčne zakonodaje ni v normativnem programu vlade, zato sprememba ni predvidena,” je dejal dr. Logar in dodal, da je Ministrstvo za pravosodje bolj zaupalo Nini Plavšak, da gre za fiktivne primere, kot pa državnim institucijam.

Tega instituta so se poslužili isti krogi ljudi
Nina Plavšak je za spremembo novele zakona prejela nekaj čez 9000 evrov bruto, Srečo Jadek pa nekaj čez 7000 evrov bruto, ta denar sta dobila zato, da sta pripravila lobistični zakon, preko katerega smo davkoplačevalci zaradi davčnega dolga izgubili 8 milijonov evrov, da ne omenjamo vseh izgub, ki so jih utrpela državna podjetja na podlagi velikih odpisov dolgov,” je povedal poslanec in dodal, da je prav neverjetno, da se zakonodaja, ki ureja PPP kljub opozorilom s strani uradnih institucij, kjer bi morali zvoniti vsi alarmi, do danes ni spremenila. “Moje mnenje je, da se to ni zgodilo zaradi vseh tistih, ki so se poslužili tega instituta, kajti vsi izhajajo iz več ali manj istih krogov, tudi v povezavi z ljubljanskim županom, ki je bil član stranke, ki je vodila vlado, ko se je zakonodaja spreminjala,” je povedal poslanec SDS.

Zoran Janković in Zlatko Sraka sta oba izkoristila institut poenostavljene prisilne poravnave. (Foto: STA)

Dr. Logar je nato na enem primeru pojasnil, kaj so počeli posvečeni in kako so uporabili zakonodajo. “Nekateri so uporabili prav vse institute, ki jih omogoča ta zakon, najprej so se dolgov znebili s PPP, potem so se znebili dolgov preko PPP za svoja zasebna podjetja, potem pa so se znebili še svojih osebnih dolgov na podlagi osebnega stečaja. Zlatko Sraka, hišni gradbinec Zorana Jankovića, se je tako znebil dolga 106 milijonov evrov. Bi vi lahko prepričali banko, da vam za kredit 100.000 evrov dovoli dolg 56 evrov? Ne. Zlatku Sraki pa so primerjalno gledano odpustili ravno toliko,” je povedal dr. Logar. Ob tem je spomnil, da je državno pravobranilstvo v 92% primerov glasovalo proti PPP, kar pove, da je zakonodaja popolnoma neprimerna, a šele v letu 2018 se je zoper PPP prvič pritožilo.

“Poenostavljena prisilna poravnava je tipičen primer lobističnega zakona, ki je skupaj s sistemsko korupcijo poskrbela za oškodovanje slovenskega gospodarstva v višini preko 225 milijonov evrov,” je povedal dr. Logar.

Ugotavljale so se zlorabe, predlagale so se analize
Opozoril je, da je implementacijska skupina kljub temu, da so se ves čas ugotavljale zlorabe, predlagala zgolj analize. “FURS, državno pravobranilstvo, upniki, vsi kričijo, kako nesmotrna je ta zakonodaja, implementacijska skupina pa ugotovi, da je treba storiti več na izobraževanju podjetnikov na področju poslovnih financ in podpori dobrim projektom,” se je čudil dr. Logar in ob tem spomnil na besede nekdanje državne sekretarke Tine Brecelj, ki je dejala, da je novela ZFPPIPP pomembno izboljšala veljavno insolvenčno ureditev. In čeprav je nato leta 2016  tudi Ministrstvo za pravosodje navedlo, da obstajajo posamični primeri, ko dolžniki z ustvarjanjem fiktivnih terjatev želijo vplivajo na rezultat glasovanja, se ni spremenilo nič.

Po seji komisije za nadzor javnih financ 12.9.2019, se je konec septembra ponovno sestala skupina, ki je predstavila analizo postopkov PPP in izpostavila vse dileme tega postopka. “Nina Plavšak takrat pove: predlog je, da se postopek PPP nadomesti s posebnimi pravili za majhne in mikro družbe v okviru redne prisilne poravnave. V zvezi s tem bi bilo treba natančno pregledati in analizirati učinke,” je povzel dr. Logar in dodal, da je Plavšakova želela opraviti še četrto analizo v zvezi s tem. “Srečo Jadek pa takrat predlaga: ustvari naj se skupina, v kateri ne bodo le pravniki, temveč tudi ekonomisti in makro ekonomisti in se začne razmislek o tem, kakšne bodo bodoče “insolvence”.” “Po šestih letih, ko že vsi ugotovijo, da je vse narobe, naj se ustanovi še ena skupina, ki bo ponovno pripravila analizo,” je komentiral dr. Logar in dodal, da se je Plavšakova na tem istem sestanku spraševala, ali naj dajo določenim subjektom prednost do brutalnosti ali vse skupaj relativizirajo. “Če tvorec zakonodaje pove, da je sedanja zakonodaja dala prednost nekomu do brutalnosti, kako ste na ministrstvu za pravosodje dopustili, da je ta prednost do brutalnosti šest let ostala na strani dolžnikov na račun upnikov?” se je vprašal dr. Logar. “Zakonodaja je bila torej pripravljena za nekoga, ki ima vzvod moči, je brutalna do upnikov, na račun dolžnikov, avtorja zakonodaje to brez težav priznata. Zato je treba ugotoviti odgovornost in ugotoviti, zakaj se je omogočilo sprejem te lobistične zakonodaje, ki ima vse prvine sistemske korupcije, in kjer so se posamezni bogati krogi razdolžili svojih dolgov.”

Poenostavljena prisilna poravnava je tipičen primer lobističnega zakona, ki je skupaj s sistemsko korupcijo poskrbela za oškodovanje slovenskega gospodarstva v višini preko 225 milijonov evrov.

Divji zahod razdolževanja in uničevanja upnikov
V razpravi je dr. Logar poudaril, da je zlorabo postopkov poenostavljene prisilne poravnave omogočila sprememba insolvenčne zakonodaje, sprejeta novembra 2013, ki je omogočila, da se je razširil krog subjektov, nad katerimi se lahko začne izvajati poenostavljena prisilna poravnava (PPP) in ki je črtala določbo, da se ukine prag minimalne razdolžitve 50 odstotkov. “S tem se je praktično odprl divji, divji zahod razdolževanja dolžnikov na račun upnikov,” je povedal dr. Logar in jasno izpostavil, da je za zapleteno insolvenčno zakonodajo najbolj odgovorna dr. Nina Plavšak, ki je sodelovala pri vseh spremembah omenjene zakonodaje. “Nina Plavšak je vztrajno pritiskala za brisanje minimalnega praga razdolžitve, trikrat je poizkušala, prek treh različnih vlad, v  vladi Alenke Bratušek pa ji je to uspelo,” je povedal dr. Logar in dodal, da je na mestu vprašanje, ki ga je izpostavila tudi kolumnistka Financ Simona Toplak, če ni bila sprememba zakona vpeljana ravno zato, da so se tajkuni razdolžili.

“Novela ZFPPP-F je prinesla bistvene spremembe za upnike, spremembe so bile sprejete v 20 dneh. V tem kratkem času je bila pripravljena zakonodaja, vlada jo je sprejela na dopisni seji in po hitrem postopku spravila skozi proceduro v Državnem zboru. Zakaj se je tako mudilo? Zakaj  se ni razmislilo o teh spremembah glede na daljnosežne posledice tako za davkoplačevalski denar kot upnike?” se je vprašal dr. Logar, ki je v nadaljevanju tudi predstavil pereče težave in probleme, na katere so opozarjali različni državni organi in katere  so nastale zaradi spremenjene zakonodaje.

Anže Logar (Foto: Slovenska demokratska stranka)

Anže Logar

Neredko je mogoče zaznati načrtno siromašenje premoženja družbe, nato pa se začne postopek prisilne poravnave z bolj ali manj očitnim namenom oškodovanja upnikov. Tipičen primer: dolžnik ustvari fiktivno terjatev do bližnje osebe (prijatelj, znanec), ki s tem namenom odpre d.o.o., ustvari se umetna terjatev do dolžnika, ki presega 60% vseh terjatev upnikov. Dolžnik sproži postopek poenostavljene PP (praktično brezplačno!) Odkar v ZFPPIPP ni več varovalke, da mora dolžnik ponuditi vsaj 50% poplačilo, predlagajo dolžniki tudi nižja poplačila, na primer 20% poplačilo, pri tem pa je nemogoče preverjati ali so terjatve upnikov, ki glasujejo za prisilno poravnavo fiktivne oziroma gre v ozadju za povezane osebe,” je povedal dr. Logar.

V razpravi je opozoril, da so tako državno pravobranilstvo kot FURS kot tudi upniki sami opozarjali na možne zlorabe PPP, pa tudi na to, da praksa kaže, da glavni cilj dolžnikov v okviru tega postopka ni učinkovito prestrukturiranje podjetij, temveč predvsem izognitev plačilu obveznosti, med drugim tudi davčnih.

Kljub več tehtnim opozorilom, da se postopek poenostavljene prisilne poravnave zlorablja, pa je Nina Plavšak, avtorica zakonodaje, ki jo je že tako zapletla, da samo ona ve, kako se točno uporablja, na očitke odgovorila: “podatki ne dajejo opore za tako sklepanje; opažanje je nerazumljivo; predpostavljam, da gre za namišljeni primer in ne za položaj, ki je v resnici nastal.” Plavšakova je še dejala: “ureditev predpostavlja, da dolžnik v seznamu terjatev resnično in pošteno prikaže svoj finančni položaj. To pomeni, da je za poštene dolžnike PPP smiselna.” “S temi izjavami se vsi strinjamo, a če pogledamo seznam, ki smo ga priložili na sejo, boste ugotovili, da so postopke poenostavljene prisilne poravnave uporabile znane osebe, tajkuni, osebe, ki so  v postopku zaradi sumov pranja denarja, v postopkih zaradi davčnih utaj, mnogi med njimi so na seznamu največjih davčnih dolžnikov … Ministrstvo za pravosodje pa pri celotni zgodbi še vedno sledi mnenju Nine Plavšak,” je poudaril dr. Logar.

Dr. Logar je nato na enem primeru pojasnil, kaj so počeli posvečeni in kako so uporabili zakonodajo. “Nekateri so uporabili prav vse institute, ki jih omogoča ta zakon, najprej so se dolgov znebili s PPP, potem so se znebili dolgov preko PPP za svoja zasebna podjetja, potem pa so se znebili še svojih osebnih dolgov na podlagi osebnega stečaja. Zlatko Sraka, hišni gradbinec Zorana Jankovića, se je tako znebil dolga 106 milijonov evrov. Bi vi lahko prepričali banko, da vam za kredit 100.000 evrov dovoli dolg 56 evrov? Ne. Zlatku Sraki pa so primerjalno gledano odpustili ravno toliko,” je povedal dr. Logar. Ob tem je spomnil, da je državno pravobranilstvo v 92% primerov glasovalo proti PPP, kar pove, da je zakonodaja popolnoma neprimerna, a šele v letu 2018 se je zoper PPP prvič pritožilo.

Opozoril je, da je implementacijska skupina kljub temu, da so se ves čas ugotavljale zlorabe, predlagala zgolj analize. “FURS, državno pravobranilstvo, upniki, vsi kričijo, kako nesmotrna je ta zakonodaja, implementacijska skupina pa ugotovi, da je treba storiti več na izobraževanju podjetnikov na področju poslovnih financ in podpori dobrim projektom,” se je čudil dr. Logar in ob tem spomnil na besede nekdanje državne sekretarke Tine Brecelj, ki je dejala, da je novela ZFPPIPP pomembno izboljšala veljavno insolvenčno ureditev.

In čeprav je nato leta 2016  tudi Ministrstvo za pravosodje navedlo, da obstajajo posamični primeri, ko dolžniki z ustvarjanjem fiktivnih terjatev želijo vplivajo na rezultat glasovanja, se ni spremenilo nič. Po seji komisije za nadzor javnih financ 12.9.2019, se je konec septembra ponovno sestala skupina, ki je predstavila analizo postopkov PPP in izpostavila vse dileme tega postopka. Nina Plavšak takrat pove: predlog je, da se postopek PPP nadomesti s posebnimi pravili za majhne in mikro družbe v okviru redne prisilne poravnave. V zvezi s tem bi bilo treba natančno pregledati in analizirati učinke,« je povzel dr. Logar in dodal, da je Plavšakova želela opraviti še četrto analizo v zvezi s tem. “Srečo Jadek pa takrat predlaga: ustvari naj se skupina, v kateri ne bodo le pravniki, temveč tudi ekonomisti in makro ekonomisti in se začne razmislek o tem, kakšne bodo bodoče “insolvence”.” “Po šestih letih, ko že vsi ugotovijo, da je vse narobe, naj se ustanovi še ena skupina, ki bo ponovno pripravila analizo,” je komentiral dr. Logar in dodal, da se je Plavšakova na tem istem sestanku spraševala, ali naj dajo določenim subjektom prednost do brutalnosti ali vse skupaj relativizirajo.

Če tvorec zakonodaje pove, da je sedanja zakonodaja dala prednost nekomu do brutalnosti, kako ste na ministrstvu za pravosodje dopustili, da je ta prednost do brutalnosti šest let ostala na strani dolžnikov na račun upnikov?” se je vprašal dr. Logar. “Zakonodaja je bila torej pripravljena za nekoga, ki ima vzvod moči, je brutalna do upnikov, na račun dolžnikov, avtorja zakonodaje to brez težav priznata. Zato je treba ugotoviti odgovornost in ugotoviti, zakaj se je omogočilo sprejem te lobistične zakonodaje, ki ima vse prvine sistemske korupcije, in kjer so se posamezni bogati krogi razdolžili svojih dolgov.”

Černač se sprašuje, kdaj bodo organi sankicionirali Jankoviča, Srako, Racmana in ostale
Poslanec SDS Zvone Černač pa je komentiral, da je bilo v razpravi na seji slišati, da se s spremembo zakonodaje ne sme hiteti. “Po šestih letih se ne sme hiteti? Ali še kdo ni bil deležen odpisa in mora za to poskrbeti v naslednjih mesecih, pa se zato z zakonodajo ne mudi?” se je vprašal Černač. Prav tako ga je zanimalo, če se vsem tem, ki so zlorabili institut poenostavljene prisilne poravnave, ne bo nič zgodilo. “Ta komisija bi morala dobiti jasne odgovore, kdaj in kako ter na kakšen način se bo ukrepalo, da se bo barabe spravilo tja, kamor sodijo,” je dejal Černač in se tudi vprašal, kolikokrat je FURS na domu obiskal Jankovića, Srako, Racmana in ostale, ki se prevažajo v najnovejših mercedesih in kolikokrat je posegel po njihovem skritem premoženju. “Kako je mogoče, da je FURS izjemno učinkovit pri frizerki in izvržbo zoper njo izvede samo dva dni po tem, ko je pozabila plačati za 20 evrov svojih obveznosti, na drugi strani pa ne reagira pri podjetjih, ki več let ne plačujejo prispevkov od plač in skrivajo svoje premoženje?” se je še vprašal Černač in dodal, da ne pristaja na to, da se nič ne da spremeniti in od nikogar terjati odgovornosti.
Luka Perš
 • branči

  osrečila tajkune z odpisom dolgov, sodeč po izgledu oni njo s posteljnimi radostmi! vse ima svojo ceno!

  • Vera

   O moj Bog, kaj je vredna greha ?

   • Falcone

    Alenka, da!

 • lokec

  Pozicija in opozicija sta brezobi tiger.
  RTV kopirano:
  Matevž Krivic pozval h kazenskemu pregonu Žana Mahniča.

  • zokispoki

   Naj on preganja svoje levajzarje !

  • Kaj pa je napravil, ali rekel Žan Mahnič, da je bivšega ustavnega sodnika g. Krivica tako
   vznemirilo, da je tako odreagiral ?

 • cosmosjasnovidec

  In kje je na zgornji fotografiji kaka ženska,ker jaz vidim le dva moška enega z dolgimi lasmi?
  Dr.Vsevedni Cosmosjasnovidec………………………………………….ostalo je pa znano.

  • Rožle

   :) pa mal že zguban …

  • zokispoki

   Bog ve, kaj binglja med nogami !

  • Unikatna

   haha…

  • Rožle

   Si pa še kar Doktor ostal ..

 • Unikatna

  225 milijonov Vse jim pobrati, odgovorne za luknje v zakonu pa na sončno upravo!

  • Aresnica

   Ne sončno upravo – prisilno delo.
   ________________
   Lep pozdrav

 • šmentanamuha

  Levičarji sedaj ugotavljajo, da to posledica sistemske “napake” in zmajujejo z glavo “tc tc tc, kako vendar se je lahjko to primerilo”. Za tiste, ki ne znajo brati med vrsticami, je treba jasno povedati, da gre v tem primeru za namerno sistemsko uzakonjeno korupcijo. kjer bi v normalni državi pravni red poskrbel, da glavni akterji za svojo zlonamerno “strokovno napako” tudi odgovarjajo.

  Jankovičem predlagam, da si poiščejo eno lepo parcelo nekje v Srbiji, kamor se bodo lahko na hitro odselili, ko jim bo zagustilo pri nas, ker folk nima več živcev gledat tega perverznega sprenevedanja.

 • JANEZ GUS

  Zmeram ne bo tako, Samo pišimo si jih…..

 • Franc Pizdič

  Oba pravnika bi morala za to sramoto kazensko odgovarjati!

  • JANEZ GUS

   Bo,bo…..

 • Nšo-či

  Ali kdo verjame, da sta Jankovičeva sinova ostala brez vsega?

  • JANEZ GUS

   Brez vsega bosta ostala,ko jih bodo odnesli z nogam naprej.

  • Amerikanc

   Pameti že prej nista imela.

   • JANEZ GUS

    Tu se vprašamo po policiji,tožilstvu,sodstvu,v slo nič novega….

   • Nšo-či

    :) je pa res, da se ona dva smejita nam.

    • Falcone

     In obdelujeta mlade mrhice.

   • Rožle

    Iiaq .. hvala Bogu, da se vsaj tega ne da kupiti ..

    • Falcone

     Kupiš pametne kot Đevad.

     • Rožle

      Ja, samo to ni isto

     • Falcone

      Vse je na prodaj tudi lepota.

     • Falcone

      Še čistokrvne Slovenke so na razprodaji, tiste ta plehke, plitve v mozak;)

   • Rožle

    .. in še naprej bosta odgovarjala …
    “odgovor enak prejšnjemu”

  • Rožle

   Ja, samo jest :)

   • Nšo-či

    Ha..ha…ha :)

 • Amerikanc

  Če se prav spomnim, je pompozna Nina začela pisati zakone za “barabone” že skoraj pred tridesetimi leti, ko so komunisteki preko Koržetovega sklada, “pokupili” (beri: dobili v dar), svoja “propadla” podjetja – z vsemi odpustki.

 • PrimoshTrubar

  Stvar je jasna vsem , ki imajo kanček pameti v glavi.

  Sicer mi je pa Zvone Černač še leta 2014 zanikal obstoj UDBE in da bi oni bili poleg česa v tej državi. Drugačnega odgovora nisem pričakoval, saj je smrduh sam imel knjižico, ki mu je tudi omogočila vse v življenju, saj je en navaden tepec.

  Toliko o SDS. Neko spoštovanje mogoče gojim le do Logarja in Godčeve.

  Pri nas je le ena stranka – partija in SDS je del nje in drži vrečo.

  Ko bodo Slovenci spregledali pride kazen za vse vas. Narodno izdajstvo se je vedno kaznovalo z najvišjo možno kaznijo. Tako kot opravičuje Brglez – po naravnem pravu jim je treba soditi, vse ostalo so tako zlorabili.

  • JANEZ GUS

   Kaj bi tio blesavac poimenoval po naravnem pravu,ki ga zagovarja zombij brglez..

 • JANEZ GUS

  Kako daleč je obtožnica zaFRANTO Vsaki dan posebaj. Imamo polno novih dokazov.

 • montyamp

  Zaradi takih coprnic , morajo vse ženske pri muslimanih hoditi vedno in povsod za moškimi .
  Izjema so minska polja .

 • Skrajno Desni

  Vsi smo hodili v osnovno šolo, vsi veste kako smo takim rekli.

  • Falcone

   Oni so še dlje hodili kot vi samo v OŠ.

 • milanček

  a sta že za rešetkami!???

  • Falcone

   V varovanem naselju za bogati sloj.

 • lena

  Hudiceva? Mogoce prej od palcka iz Murgel?

 • xtc

  Ta zakon,ni bil nič #hudičevo delo2,ampak namerno spisana svinjarija po nalogu levakov.

 • AlternativaZaSlovenijo

  Nina Plavšak=black magic

 • Damjan Ahačič

  Očitno marskomu ni jasno, da volilci mazohistično potrjujemo sistem zlorab javnega interesa! Zakaj je tako? Ker volimo tiste, ki všečno govorijo in dopuščamo, da za govorjenjem ni enake prakse. Če torej sprejmemo nek zakon za male podjetnike, je zloraba zakona za velike prevare le nateg volilcev.

 • Laž ima kratke noge.

  Mate glave samo za strič, se ve od kod komanda, da se tko naredi. Z vami desnjaki je prav lahko, z levo roko vas vedno zjebem in nič ne kaže, da se boste kaj naučili. Naših 360.000 zvestih in prepričanih volivcev ne more J.J. na svojo stran dobit, 220.000 mu je baza in s to ne more vladati. 800.000 abstinentov pa ne more pridobit, ker jih je enkrat nategnu in se ne gredo več. Ne moreš volitev dobit, če napoveduješ reforme in nižanje denarja, pa se še do danes ni nauču in se tudi on ne bo.

  • Vrhovni sodnik

   Tukaj se pa s teboj strinjam

  • Poštenjakar

   Si znoru, kwa ga učiš

 • Silka

  Prekleta ta komunistična banda, ki poje Bandiera rossa ob tem pa pokrade in zafura državo do temeljev.

 • Dragan Krstič

  Nina Plavšak dela gromozansko škodo drugorazre4dnik državljanom že vse svoje plodonosno življenje. Pod vse gospodarske zakone ki so omogočali krajo prvorazre4dnim je podpisana ta tovarišica in sploh ne samo ta ki omogoča odpis dolgov firm prvorazrednih tovarišev in tovarišic.

 • Andrej

  Globoka država je bistveno globlja kot se zdi. Nekateri pa trdijo, da je sploh ni. To je velika podobnost s hudičem. On je zmagal tisti hip, ko ljudje sprejmejo, da ga ni.

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!