fbpx

12. kongres SDS končan, Janšo potrdili za predsednika stranke

Slovenske Konjice,12. Kongres stranke SDS. (foto: STA)

V Slovenskih Konjicah danes poteka 12. Kongres Slovenske demokratske stranke. Člani stranke bodo izvolili 18 članov Izvršilnega odbora stranke ter 7 članov Nadzornega odbora. Za vodilna mesta se potegujejo člani stranke, ki bodo še naprej širili sporočilo slovenske pomladi, demokracije, ter ustavnih vrednot, na katerih je utemeljena Slovenija. Poleg volitev ožjega vodstva bo predstavljenih tudi 5 resolucij. Kongres, ki se je začel ob 10. uri, poteka pod sloganom “Gradimo Slovenijo” #zate. Janša še naprej ostaja predsednik SDS.

18.07: Sledi skupno fotografiranje vseh novoizvoljenih. S tem je tudi konec 12. kongresa SDS v Slovenskih Konjicah.

17.59: Janša še enkrat nagovoril zbrane. Njegov nagovor je posvečen mlajši generaciji, ki pride v naslednjih 30 letih. Bo to Janšev zadnji mandat na čelu največje desnosredinske stranke v Sloveniji? Janša spomnil, da je treba za čisto pitno vodo na referendumu v juliju glasovati ZA. Vrstijo se zahvale vsem, ki so pomagali organizirati 12. kongres SDS v Slovenskih konjicah.

17.53: Po preštetih glasovnicah je 656 glasovnic bilo oddani, nobena neveljavnih. Za še en mandat Janševega predsedovanja SDS je glasovala 650 delegatov, 6 jih je bilo proti. Janša tako ostaja še naprej predsednik SDS.

17.50: V 18-članski izvršilni odbor so bili izvoljeni Maja Kocjan, Borut Dolanc, Milan Čadež, Dominik Štrakl, Andreja Tanaskovič, Robert Kolarič, Branko Grims, Alenka Forte, Lovro Ferčič, Mojca Škrinjar, Miloš Pohole, France Cukijati, Igor Horvat, Božo Predalič in Jasmina Černoša, Teja Jelina, Tadej Žalik in Danijel Vrbnjak.

17.47: Sledi razglasitev rezultatov volitev. Najprej za nadzorni, nato izvršilni odbor, nato še za predsednika stranke. Za mesto v 7-članskem nadzornem odboru je bilo predlaganih 18 kandidatov. V nadzorni svet so bili izvoljeni Tomaž Deželak, Vančo K. Tegov, Janez Ferencek, Jana Gržinič, Maruša Babnik, Igor Vajda, Andrej Poglajen.

16.53: Spremembe statuta SDS so bile soglasno sprejete. Sledi polurni premor, kongres se nadaljujejo ob 17.30, ko bodo predvidoma preštete vse glasovnice.

16.31: Sledi razprava o resoluciji za mlade. Po končani razpravi je bila resolucija na glasovanju enoglasno sprejeta. V nadaljevanju sledi razprava o ženski resoluciji. Besedo je dobil Robert Wolf, ki je predlagal, da se porodniški stalež podaljša za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz enega na dve leti. Proti predlogu se je izjasnila Alenka Jeraj, ki pa je glasovanje o predlogu prepustila delegatskemu zboru. Dodaten torpedo predlogu izstrelila še Romana Tomc. Ravno tako je sprejetju amandmaja nasprotovala dr. Alenka Forte. Predlog amandmaja je bil ob privolitvi Wolfa umaknjen z glasovanja. Brez glasovanja o amandmaju je bila resolucija sprejeta. Ravno tako je bila brez pripomb sprejeta tudi resolucija o seniorjih.

16.26: Po končanem Jemčevem komentarju, so delegati prešli k glasovanju. Amandma Anje Bah Žibert je bil soglasno sprejet. Drugi amandma dr. Predaliča je bil sprejet z veliko večino ZA in enim glasom PROTI. Amandma gospoda Jemeca ni bil sprejet. ZA je glasovalo 15 delegatov, ostali so bili proti. Tudi noilna resolucija je bila soglasno sprejeta.

16.15: Slavko Kmetič z vsemi topovi na “rdeči brlog”, kakor je imenoval RTV Slovenija. Kmetič zahteva opredelitev glede 9. maja in 8. maja. 9. maja je dan zmage, 8. maja dan Evrope.

16.13: Oglasil se je dr. Božo Predalič. Meni, da bi moralo v resoluciji pisati, da velik delež odgovornosti za normalizacijo radikalnih levičarskih idej nosijo mediji, z RTV Slovenija na čelu.

16.12: Hojs napovedal konec volilnemu turizmu, kjer tuji državljani nekaj tednov pred lokalnimi volitvami prijavijo začasno prebivališče in nato s svojimi glasovi vplivajo na izide lokalnih volitev. Požel je velik aplavz.

16.05: Svoje o nosilni resoluciji so povedali še poslanka SDS Anja Bah Žibert, dr. Andreja Valič Zver in notranji minister Aleš Hojs. Po oceni Hojsa so človekove pravice postale krinka za kriminalce. Področje migracij ni nič drugega kot zloraba Ženevske konvencije. Migranti azilni sistem izkoriščajo. Hojs je omenil tudi, da so po njegovem mnenju kazni za preprodajalce droge premile.

15.57: Nosilna resolucija je bila na glasovanju sprejeta z ogromno večino. En glas proti.

15.49: Predstavnik seniorjev v govoru posebej poudaril, da morata biti oče in mama različnih spolov.

15.40: Ženski odbor SDS predlaga ukrepe, s katerimi bi mladim ženskam olajšali odločitev za več otrok:

  • Zagotovili bomo dodatna sredstva za gradnjo vrtcev in šol
  • družina bo za vsakega otroka prejela univerzalni otroški dodatek
  • ponudili bomo pomoč pri reševanju stanovanjskega problema
  • davčne olajšave se bodo povečevale glede na število otrok
  • Z vsakim otrokom se glavnica stanovanjskega kredita zmanjša za 10%

In ukrepi, s katerimi se zagotovi enake možnosti za mlade ženske:

  • mlade ženske, ki želijo ostati doma in se posvetiti družini in otrokom, bomo spodbudili tako, da pri štirih otrocih ženska dobi dovolj finančnih možnosti, da ji ni treba hoditi v službo in bo na starost prejemala pokojnino (nadomestilo za opravljanje negovanja oz. skrbi za otroke in gospodinjstvo s plačanimi prispevki in upoštevanjem delovne dobe)
  • spodbujali bomo višji delež žensk na vodstvenih delovnih mestih

15.34: V SDM menijo, da je stanovanjska jamstvena shema ključna za reševanje stanovanjske stiske mladih v Sloveniji. Ravno tako bi mlade do 26. leta starosti oprostili plačevanja dohodnine.

15.10: Poteka predstavitev resolucij. Po videoprezentacijah je s predstavitvijo politično-aktualne resolucije začel Milan Zver. V središču je radikalnost slovenske Levice in njeno ogrožanje ustavnega reda v Sloveniji.

14.58: Kongresa SDS v Slovenskih Konjicah se je udeležilo več kot 700 delegatov stranke.

14.10: Člani stranke bodo v nadaljevanju kongresa izvolili 18 članov Izvršilnega odbora stranke ter 7 članov Nadzornega odbora. Za vodilna mesta se potegujejo člani stranke, ki bodo še naprej širili sporočilo slovenske pomladi, demokracije, ter ustavnih vrednot, na katerih je utemeljena Slovenija. Na kongresu bo predstavljenih 5 resolucij, ki se dotikajo najbolj perečih izzivov, s katerimi se sooča Slovenija. Le te naslavljajo vse družbene skupine, še posebej pa ranljive skupine, ki se potrebne posebne pozornosti politike.

1. Nosilna programska resolucija »Gradimo Slovenijo« utrjuje vrednote Slovenske demokratske stranke, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije. Dotika se evropskih izzivov, izpostavlja potrebe po lastnih okoljskih prioritetah, ter aktivnosti za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Kot pomemben cilj si zastavlja odpravljanje revščine, zagotavljanje enakih izhodiščnih možnosti, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavitev visokotehnološke in digitalne razvite družbe. Prav tako se dotika pomembnosti enakovrednosti spolov, ter skrbi za starejše.

2. Resolucija »Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države« izpostavlja nevarnosti, ki pretijo slovenskemu ustavnemu redu, ter demokraciji. Ugotavlja, da nasprotniki demokracije napadajo Slovensko demokratsko stranko ter njenega predsednika. Cilj napadov ni zgolj omejitev stranke SDS, kot dejavnika modernizacije, temveč uvedbe nove (stare) družbene ureditve, utemeljene na marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!

3. Resolucija »Oda mladosti« izpostavlja probleme mladih. Pretekle leve vlade so mlade sistematično zapostavljale, zato je prehod mladih v odraslost otežen. Resolucija je poiskala rešitve na področju nakupa prvih nepremičnin, štipendiranja, plačanih obveznih praks, izgradnje novih študentskih domov, povečane regionalizacije, zaradi katere mladi ne bi bili prisiljeni v selitev od doma. V skladu s podporo razvoju podeželja, uvaja tudi subvencije tudi za nakup izbranih živil v trgovinah in ekoloških kmetijah.

4. Resolucija »Ženska sem, vem, znam, zmorem« prepoznava potrebo po prizadevanju za enake možnosti med spoloma ter usmerja napore v zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopanju do trga dela, kariere in pri ustvarjanju družine. Med drugim predlaga ukrepe kot so promocija žensk v podjetništvu, povečanje sredstev za gradnjo novih vrtcev, ter uvedbo fleksibilnega delovnega urnika za ženske z otroki.

5. Resolucija »Za boljši jutri vseh generacij gradimo konkurenčno digitalno družbo« naslavlja potrebe starejših. Resolucija ugotavlja, da je Slovenija starajoča družba, kar zahteva veliko mero medgeneracijske solidarnosti, ki mora temeljiti na pravičnosti in poštenosti. Ob tem zavrača tezo, da je digitalizacija proces, ki zadeva zgolj mlade. Ravno nasprotno, digitalizacija je eden izmed procesov, v katerih morajo starejši aktivno sodelovati. Resolucija med drugim predlaga ukrepe kot je razbremenitev pokojninsko blagajne vseh bremen, ki niso posledica v času aktivne zaposlitve vplačanih prispevkov, uvedba demografskega sklada, ter zagotovitev možnosti oskrbe vsem starejšim, tudi z uvedbo konkurenčnosti na trgu dolgotrajne oskrbe.

12.58: Razprava se  bo nadaljevala po po premoru za kosilo. Sledi predstavitev kandidatnih list. Volitve v stranki se začnejo ob 13h in zaključijo ob 15h. Kongres se bo nadaljeval po 15. uri, ko bo vodenje programskega dela prevzel evroposlanec dr. Milan Zver.

12.55: Kot zadnja v razpravi Jelka Pirkovič. Pirkovičeva se je v svojem nagovoru osredotočila na področje kulture. Po njenem mnenju kultura in dediščina nista in ne smeta biti vezana samo na Ljubljano, temveč celotno Slovenijo vključno z zamejskimi Slovenci.

12.52: Druga se je za besedo prijavila Dragica Strnad. V svojem nagovoru je izpostavila, da kar sejemo, to žanjemo. SDS gradi Slovenijo za vse. Zanjo je ženska svetilnik upanja, v prvi vrsti za svojo družino in nato za državo. Po njenem mnenju ima tematika enakosti spolov negativen prizvok zaradi napačne interpretacije. Zavzela se je za enakost možnosti.

12.47: Prvi ima besedo v razpravi poslanec SDS Branko Grims. Grajenje Slovenije mora biti grajenje vrednot, ne pa vsiljevanja kulturnega marksizma. Otrokom je potrebno vcepiti prave vrednote. Za grajenje Slovenije je temeljna dobra družinska politika in ne uvoz legalnih ali nelegalnih migrantov. Zaradi tega, Grims podpira predlagane resolucije. Poslanec SDS je ob tem spomnil na bližajočo se obletnico bitke pri Sisku, kjer so bili poraženi Turki in s tem vdor radikalnega islama v Evropo. Slovenska kultura je neločljivo povezana s krščanstvom, in krščanskimi koreninami. “Bog živi našo domovino, Slovenijo!” Grims je požel bučen aplavz.

12.40: Janša: “Pred nekaj dnevi je Vlada na eni sami seji sprejela več sistemskih rešitev in jih poslala v Državni zbor RS kot obe prejšnji vladi oba njihova mandata skupaj, med njimi Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o investicijah v zdravstvu.”

12.36: Janša: “Mi ne sovražimo nikogar, nikogar ne izključujemo. Sposobni smo sodelovati tudi z drugače mislečimi, kadar gre za skupno dobro. Mi o tem ne govorimo, ampak to delamo.”

12.17: Janša: “Mediji nimajo pravice, da posamezniku svobodo kakorkoli omejujejo, ker je to temeljna človekova pravica in politična svoboščina obenem. Imajo pa odgovornost, da jo izvajajo, branijo in širijo.”

11.56: Besedo ima predsednik SDS Janez Janša, ki bo predstavil resolucijo Gradimo Slovenijo. Janša izrazil upanje, da je to prvi in zadnji tak kongres v maskah. Pri tem je izpostavil, da bo življenje za vse skupaj veliko lažje s čim večjim deležem ljudi, ki se bodo prostovoljno cepili.

11.55: Odprta razprava o šestih predstavljenih poročilih. 12. kongres potrdil poročila za obdobje 2017-2022.

11.50: Predstavitev dela Državnega sveta.

11.44: Zbrane nagovorila evropska poslanka Romana Tomc. “Srečno Slovenska demokratska stranka! Srečno Slovenija!”

11.22: V teku predstavitev dela raznih organov SDS.

11.15: Iz kongresne resolucije Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države: “Dejstvo je, da razvoj demokracije v t.i. tranzicijskih državah ni samodejen, ne linearen, ima svoje vzpone in padce. V Sloveniji smo šele zadnje desetletje uvideli, kako ranljiva je naša demokracija. Doživljamo ulično nasilje, ki jih s podporo levih političnih sil izvajajo ekstremisti, dostikrat povezani s tujimi omrežji in gibanji (Antifa, BLM, Woke-ism ipd).

11.08: Besedo ima dr. Anže Logar. Predstavljen dnevni red. Dnevni red je bil sprejet brez glasu proti. Kongres je sklepčen.

11.04: Uvodni del kongresa je zaključen, začenja se delovni del.

10.55: Sledi podelitev Diamantnega znaka SDS. Najvišje priznanje SDS prejme Miroslav Luci. Sledi Lucijev zahvalni nagovor zbrani.

10.45: Podelitev priznanj SDS. Priznanja bo podelil predsednik stranke Janez Janša. Zlati znak SDS so prejeli Ivan Grm, Vika Jelen Škrlek, Viktorija Kukanja, Aleš Nagode, Franjo Rozman, Franc Simonič, Janez Somi, Silvo Škornik.

10.41: Čestitke tujih dostojanstvenikov stranki SDS

10:34: Na kongresu poudarjeno, da se je vojna za Slovenijo začela s samorazorožitvijo Teritorialne obrambe Socialistične Republike Slovenije 15. maja 1990.

10:31: Iz kongresne resolucije Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države: “SDS je že od vsega začetka promotor demokracije, vladavine prava in visoke ravni varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vselej se je borila za modernizacijo slovenske družbe, za razgradnjo ostankov totalitarnega sistema, za spravo in ustrezno družbeno kohezijo.”

10.23: Poklon 945 preminulim članom, podpornikom in prijateljem SDS v zadnjih letih.

Iskanje ravnovesja med uresničevanjem lastnih okoljskih prioritet in globalne aktivnosti za zmanjševanja izpustnih toplogrednih plinov

10.16: Iz nosilne resolucije 12 kongresa SDS Gradimo Slovenijo: “Slovenija in Evropa se nahajata sredi poskusa prehoda v zeleno in digitalno družbo. Digitalna preobrazba našega zunanjega okolja terja prehod na vse življenjsko učenje in hitro prilagajanje tehnološkim spremembam nasploh. Prehod v zeleno (brezogljično) družbo predstavlja večji izziv. Po eni strani Evropa sama brez globalnega sodelovanja ne more doseči želenih ciljev. Na drugi strani pa lahko ambiciozno zastavljeni evropski cilji ogrozijo pomembne panoge našega gospodarstva, delovna mesta in posledično blaginjo. Potreben je torej tako napor v smeri globalne aktivnosti za zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov kot tudi preudarno zastavljanje in uresničevanje lastnih okoljskih prioritet tako v nacionalnem okviru kot v okviru EU, da bo prehod pravičen in izvedljiv.”

10.15: Besedo ima poslanec Bojan Podkrajšek

10:06: Dobrodošlico zbranim izrekla poslanka v DZ Eva Irgl, ki bo tudi povezovala uvodni del programa.

10:04: Kongres se je odprl s himno Republike Slovenije

Kulturna izmenjava DA, levičarsko vsiljevanje multikulturnosti NE

10.03: Iz nosilne resolucije 12 kongresa SDS Gradimo Slovenijo: “Slovenija naj bo odprta za različno kulturno izmenjavo, ki nas lahko bogati, hkrati pa mora odločno zavračati levičarsko vsiljevanje multikulturnosti, ki ne loči več med slovenskim jezikom in slovensko kulturo, ki je odločilni sestavni del naše identitete ter drugimi kulturami. V Sloveniji ima vedno prednost, državno varstvo in neposredno državno pomoč slovensko kulturno izročilo. Slovenska beseda, pesem, tradicija.”

10.00: Prenos 12. kongresa SDS lahko v živo spremljate tudi na Nova24TV

9.58: Na prizorišče dogodka v Slovenskih Konjicah so ravno prispeli delegati SDS

8.17: Delegati bodo danes razpravljali o petih programskih resolucijah, ki vključujejo vse družbene segmente in zajemajo ranljive skupine. Nosilna resolucija je Gradimo Slovenijo, ki po njihovih navedbah utrjuje vrednote in načela SDS, izpostavlja dolžnosti odgovorne politike in utrjuje zaupanje v EU in njene institucije.

8.08: Janša na volitvah za predsednika stranke ne bo imel protikandidata, saj so skoraj vsi odbori predlagali njega.

8.00: Na današnjem kongresu pričakujejo okoli 600 delegatov.

Demokracija, Ivan Šokić