Izredne razmere: Vlada uvaja še tretji obvezni prispevek za ZZZS

Ministri Luka Mesec, Klemen Boštjančič, Asta Vrečko, Alenka Bratušek, Simon Maljevac … (Foto: DZ/Matija Sušnik)

Po prispevku za zdravstveno zavarovanje in obveznem dodatnem zdravstvenem zavarovanju, ki ga bomo zdravstveni blagajni plačevali po podržavljenju dopolnilnega zavarovanja, je vlada parlamentu predlagala, naj po postopku za vojne, odpravo posledic naravnih katastrof in odpravo težko popravljivih posledic za državo uzakoni še tretji obvezni prispevek, ki bi ga morali vsi plačevati za dolgotrajno oskrbo Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Nov, že tretji prispevek ZZZS bi se plačeval v odstotku za delavce, delodajalce in upokojence ter po dva za samozaposlene in kmete. Plačevati bi ga morali od začetka leta 2025.

Dodatno obveznost za vse državljane in podjetja so iz vlade pojasnili tako: zakon ureja financiranje na način, da vzpostavlja proračunski vir financiranja DO in prispevno stopnjo v višini enega odstotka za delavce, enega odstotka za delodajalce ter enega odstotka za upokojence iz neto pokojnin.

Vlada je parlamentu predlagala, da bi ta nov prispevek uvedli po nujnem postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Razlog za nujni postopek je, ker so rešitve za dolgotrajno oskrbo v vladi pripravili prepozno in jih po običajnem postopku, ki omogoča tehten premislek poslancev, ni več mogoče uzakoniti, je pojasnila vlada. Novosti so pripravili v novem ministrstvu za solidarno prihodnost Simona Maljevca (Levica).

Predlog uvedbe novega prispevka ni usklajen s socialnimi partnerji. Na zadnje srečanje protestno ni bilo predstavnikov delodajalcev. Ker uvajajo nov obvezni prispevek, bo s tem, če bo zakon državni zbor potrdil, onemogočen referendumski postopek, ki o davkih in obveznih dajatvah po ustavi ni dovoljen.

Nova dajatev, ki bi jo morali plačevati vsi, je posledica odločitve, s katero je koalicija zamaknila uveljavitev podobnega zakona, ki ga je uzakonila prejšnja vlada, ki novega prispevka ni uvajala. Da se bo uveljavitev premaknila, je na referendumu potrdila večina volivcev in s tem omogočila vladi, da predlaga nov prispevek za vse.

Finančne posledice so iz vlade ocenili tako:

Ocena finančnih sredstev za državni proračun
Državni proračun prispeva sredstva v višini 190 milijonov EUR letno (znesek je nominalen in ostaja fiksen v vseh letih). Predlog zakona predvideva postopno uvajanje pravic iz DO po letih, ki se začnejo v celoti izvajati leta 2026, kar je tudi osnovno leto za prej predstavljene rezultate srednjeročnih in dolgoročnih predvidevanj izdatkov za DO. Potrebni javni izdatki za leti 2024 in 2025 so ravno zaradi postopnosti nižji, in sicer:
– za leto 2024 so ocenjeni na 72.385.153,94 EUR,
– za leto 2025 pa na 262.903.388,51 EUR

Peter Jančič, Spletni časopis