Janez Janša: Zakaj si je Kučan ravno zdaj naročil ovadbo iz Srbije?

Milan Kučan in Slobodan Milošević.

Slovenski provladni mediji so danes polni novic o bizarni ovadbi nekega obskurnega beograjskega odvetnika zoper Milana Kučana in še nekatere posameznike iz Slovenije. V bistvu gre za slab prepis teksta iz posebne izdaje glasila JLA Narodna Armija iz poletja 1991. Nekomu je bilo naročeno, da ga aktualizira ravno v času, ko v Sloveniji vse več ljudi spoznava resnico o dvojni igri Milana Kučana v osamosvojitvenem procesu Slovenije. Čredno poročanje slovenskih režimskih medijev o bizarni novici dodatno osvetljuje motive in ozadje “ovadbe”, iz katere v pravnem smislu seveda ne bo nič. Pa še zabavno je brati, kako se isti ljudje, ki so se zgražali nad podobo čestitke SDS ob letošnjem dnevu državnosti, danes zgražajo nad “predrznostjo” podpornikov te iste JLA, ki so jo še nekaj ur nazaj krčevito branili. S Kučanom vred, ki je mimogrede tudi vneto sodeloval v nedavnih obtoževanjih Krkoviča zaradi sestrelitve helikopterja te iste sovražne JLA v času vojne za Slovenijo.

Za razumevanje tega v zadnjih štirih desetletjih sicer že velikokrat uporabljenega “spina” slovenske totalitarne in neototalitarne levice je dobro najprej osvetliti odnos med dvema pomembnima akterjema v končnici razpadanja nekdanje SFRJ, Kučanom in Miloševićem, ki sta bila hkrati dolgo časa zaveznika za ohranitev Jugoslavije in nasprotnika v boju za neomejeno oblast.

V končnici razpleta jugoslovanske drame oziroma razpadanja SFRJ je komunistična politika na površje naplavila nekaj glavnih in nekaj stranskih igralcev, ki so se hkrati spopadali za ohranitev svojih položajev ter preživetje lastnih konceptov in ideologij. A med njimi sta bila le dva, ki sta imela zase in svoje ideološke prijatelje poleg osnovnega tudi rezervni scenarij. To sta bila Slobodan Milošević v Srbiji in Milan Kučan v Sloveniji.

Slobodan Milošević
Slobodan Milošević si je najprej prizadeval ohraniti in hkrati preoblikovati  SFRJ kot centralizirano državo po svoji oziroma srbski meri. Najbolj prozoren korak v to smer je bil njegov predlog, po katerem bi se v jugoslovanski parlament volilo poslance po načelu en človek – en glas. Prevlada zastopnikov iz Srbije bi bila s tem zagotovljena.

Prvi scenarij se je Miloševiću ponesrečil predvsem zaradi pravočasnih političnih odločitev Demosa in uspešnemu odporu agresiji JLA v Sloveniji, nesposobnosti večine federalnih institucij za odločnejše ukrepanje ter pritiskov mednarodne skupnosti, ki si je sicer želela ohranitve Jugoslavije, vendar kot federalne države. Po svobodnih volitvah v Sloveniji in na Hrvaškem spomladi 1990, dokončno pa po porazu JLA v Sloveniji, je Miloševič prešel na rezervni scenarij oblikovanja t.i. velike Srbije s severozahodno mejo na črti Virovitica-Karlobag.

Ta scenarij je Miloševiću v prvi izvedbeni fazi v veliki meri uspel. Obe paradržavni tvorbi na hrvaškem ozemlju (SAO Krajina in SAO Vzhodna Slavonija) ter Republika Srbska v Bosni in Hercegovini sta za več let obvladovali ne samo ozemlje, na katerem je prej prevladovala srbska manjšina, temveč so njihove paravojaške enote ob izdatni pomoči enot JLA ter prostovoljcev iz Srbije “etnično očistile” tudi velik del ozemlja Hrvaške in BiH, na katerem so pred letom 1992 večinsko živeli Hrvati ali Bošnjaki. Skoraj tri leta, vse do angažmaja ZDA in sporazumov iz Daytona, se je kljub vsakodnevnim krvavim prizorom iz Sarajeva in od drugod zdelo, kot da tudi velik del mednarodne skupnosti sprejema Miloševićev “rezervni” scenarij in da je velika Srbija pač zgodovinsko dejstvo.

Milan Kučan
Milan Kučan si je najprej prizadeval ohraniti Slovenijo v Jugoslaviji ter neomejeno oblast v rokah svoje komunistične stranke. “O odcepitvi Slovenije od Jugoslavije je težko celo misliti, ker to ni nikoli bila moja najintimnejša opcija. Z njo se ne morem sprijazniti”, se je zaklinjal celo še 31. 1. 1990, devet mesecev potem, ko je več sto tisoč Slovencev podpisalo Majniško deklaracijo, v kateri so podprli “suvereno državo slovenskega naroda”.

Slovenija se je Kučanovemu intimnemu prepričanju navkljub vseeno odcepila, v vojni za Slovenijo ubranila svojo svobodo ter kmalu zatem dosegla mednarodno priznanje. Kučanu se je prvi scenarij, ohranitev Slovenije v Jugoslaviji, dokončno izjalovil v istem času, kot je Miloševiću propadel njegov prvi scenarij, torej junija in julija 1991.

Nastopil je čas za uresničevanje rezervnega scenarija: ohranitev oblasti komunistov v samostojni Sloveniji. Izhajajoč iz prednosti, ki so jo imeli komunisti s svojo večino v predsedstvu RS, totalnim obvladovanjem pravosodja, medijev, bank in državnih podjetij, se je pričel pohod na prevlado tudi v zakonodajni in izvršilni oblasti. V roku enega leta so imeli spet vse pod kontrolo tako kot pred volitvami aprila 1990. Poleg tega je druga fronta, torej Milošević, za vedno odpadla. Majhna doza pelina so pomenile le volitve vsake toliko časa in obstoj včasih nadležne opozicije, a to je bila, kot je pokazal čas, pretežno odvečna skrb. Nekaj več o tem tudi na spletu https://www.facebook.com/Kucanjekriv?fref=ts

Scenarij Milana Kučana št. 1 in napori, da se prikrije
Scenarij “Ohraniti Slovenijo v Jugoslaviji” so Milan Kučan in slovenski komunisti z nekaj izjemami skušali izvajati vse do julija 1991. O tem dokumentirano priča zbornik “Bela knjiga slovenske osamosvojitve – oviranje, nasprotovanja, izdaja”. http://demokracija.si/knjigarna/index.php?dispatch=products.view&product_id=29930

Slovenija je bila v letih 1990 in 1991 v svojih težnjah in naporih za osamosvojitev mednarodno osamljena in pretežno izolirana. To dejstvo se je v zadnjih dveh desetletjih kar nekako porazgubilo ali vsaj zameglilo. Analiza vzrokov najprej pripelje do začudenja, kako je to sploh možno. Arhivi domačih in tujih medijskih hiš so namreč polni posnetkov izjav državnih in diplomatskih predstavnikov sosednjih in drugih držav, ki so brez dlake na jeziku izražali nenaklonjenost ali odkrito nasprotovanje slovenski osamosvojitvi.

Še največ, kar smo lahko dobrega slišali v naš prid, je bila fraza v smislu, da se Slovenija seveda lahko osamosvoji, vendar samo ob dogovoru z drugimi republikami in federacijo. Vsi, ki so to izjavljali, so dobro vedeli, da pristanka federalnih oblasti, JLA in večine drugih republik seveda ne bo.

Ta del nasprotovanj je kljub poskusom pozabe in zamegljevanja bolj ali manj znan in bogato dokumentiran, žal pa ne dovolj analiziran in obdelan v delih zgodovinske stroke in z vidika preučevanja mednarodnih odnosov.

Manj poznan pa je osnovni vir poročanja in sklepanja diplomatskih in obveščevalnih predstavnikov tujih držav. Poleg siceršnje skepse svojih vlad in večinoma tudi osebne skepse pri  tujih diplomatih, ki so iz Slovenije in soseščine spremljali dogajanja v času osamosvajanja, so k negativnim ocenam veliko prispevali tudi njihovi slovenski sogovorniki. Obveščevalna ter diplomatska poročila in prepisi telefonskih pogovorov domačih in tujih služb, objavljeni v Beli knjigi, osvetljujejo ravno ta vidik. Prva šokantna ugotovitev ob njihovem prebiranju je spoznanje, da tujcem pravzaprav ni bilo nič skrito, niti najvišje državne skrivnosti ne. Celo informacije o vsebini strogo zaupnega predloga ustavnega zakona o osamosvojitvi je član predsedstva RS Ciril Zlobec prostodušno bral v telefon italijanskemu diplomatu. Enako usodo je doživel skrbno varovani datum dejanske osamosvojitve, za katerega je vedelo le nekaj ljudi v državi. Poslanci takratne opozicije, predvsem LDS (danes pretežno PS) in današnje SD, so tujim diplomatom in obveščevalcem na široko razlagali svojo skepso ali celo nasprotovanje osamosvojitvi. Nekateri, kot npr. poslanec LDS Franco Juri, so jo potem z bojkotom razglasitve odločitve o osamosvojitvi tudi javno manifestirali, medtem ko so drugi, predvsem ljudje iz naslednice ZKS, v slovenski javnosti govorili eno, tujim virom pa drugo. Oboji pa so imeli podobna negativna stališča do vseh realnih ukrepov slovenske osamosvojitve, še posebej do obrambnih. Le-te so še posebej smešili. Nekaj primerkov tovrstnega pristopa je objavljenih tudi v Beli knjigi.

A če je nasprotovanje in oviranje slovenske osamosvojitve od zunaj in od znotraj poželo v zadnjih dveh desetletjih le malo zanimanja in še manj znanstvenih obdelav, je bilo toliko več energije vloženo v vztrajno omalovaževanje pomena osamosvojitve. Številni dogodki in izjave so bili zamolčani ali predstavljeni izkrivljeno. Drugi so bili posebej poudarjeni. Prikrojevanje resnice je bilo del poosamosvojitvenega vsakdana. Osnovno vodilo je bilo: “Vse, kar je oblikovalo večinski vrednostni sistem ljudi v Sloveniji v času osamosvajanja in demokratizacije, v času slovenske pomladi, se relativizira in na koncu poimenuje s svojim nasprotjem.”

Osamosvojitev se je vse od plebiscita decembra 1990 naprej stalno podtikala kot splošni razlog za vse mogoče težave. Gesla so bila vsako leto bolj neposredna in povedna, dokler nismo leta 2012 doživeli na tako imenovanih ljudskih vstajah transparentov z napisi: “Kradejo nas že 20 let” ali “V 20 letih so nam ukradli podjetja in državo” ali “Dovolj je bilo 20 let skorumpirane politične elite”. Kot da smo v času pred osamosvojitvijo živeli v nebesih in kot da v Sloveniji ni bilo totalitarnega režima, v katerem je bila država 100-odstotno ukradena ljudem, vsekakor bistveno bolj kot danes, ne glede na vse aktualne težave.

Osnovni motiv tega početja je prikrivanje dejanj, ki so izhajala iz Kučanovega scenarija ohranitve Slovenije v Jugoslaviji.

Odpor proti razorožitvi TO ter obrambo slovenske države se že od famoznega Kučanovega pisma iz pomladi leta 1991 skuša prikazati kot trgovanje z orožjem, vzpostavljanje državnih atributov Slovenije pa kot afero izbrisani. Manipulacija je bila dve desetletji tako intenzivna, da so mlade generacije, ki so v tem času odraščale, o problemu tako imenovanih izbrisanih lahko iz vseh mogočih javnih občil izvedele vsaj desetkrat več kot o vseh ukrepih, ki so omogočili nastanek slovenske države. Po desetih letih od svojega nastanka so se na državni proslavi ob dnevu državnosti pojavili prvi prapori z rdečo zvezdo. Najprej sramežljivo, zavedajoč se, da predstavljajo simbol agresorske armade, ki je bila v vojni za Slovenijo poražena. Nato pa čedalje bolj agresivno, kot da je v vojni zmagala JLA, osrednji poudarki govorcev pa so vsebovali obvezni stavek, češ da brez tako imenovanega NOB ne bi bilo samostojne Slovenije. Kot da bi ta nastala leta 1945 in ne leta 1991. Osamosvojitev so brisali ali pomanjševali, kadar se prvo ni ravno obneslo. Programi državnih proslav ob dveh največjih slovenskih praznikih, dnevu državnosti in dnevu samostojnosti in enotnosti, so bili v času vlad tranzicijske levice v najboljšem primeru popolnoma prazni in brez povezave z namenom praznika, v najslabšem primeru pa celo polni odkritega norčevanja iz slovenstva in vrednost, ki so nas združile v uspešnem, skupnem osamosvojitvenem podvigu.

Na drugi strani pa skoraj ni bilo tedna v letu brez pompoznih in dragih proslav v organizaciji ZZB, polnih sovražnega govora in groženj drugače mislečim, totalitarnih simbolov, kaznivih dejanj v obliki potvarjanja uradnih državnih simbolov in nezakonitega nošenja in razkazovanja vojaškega orožja. Udeleženci teh množičnih prireditev so večinoma plačani člani ZZB, kajti okrog 20.000 jih še vedno dobiva vsak mesec privilegirane borčevske dodatke, pa čeprav so se mnogi rodili šele po letu 1945. Privilegiji se v določenih primerih kot v kakšni fevdalni kneževini prenašajo na potomce. Tovrstne bakanalije v slogu mitingov iz najbolj intenzivne miloševićevske kampanje pred četrt stoletja je kronalo zborovanje ZZB 24. decembra 2012 na Tisju, na katerem je generalni sekretar borčevske organizacije Mitja Klavora, rojen sicer desetletje po končani vojni, ponovno grozil z množičnimi poboji.

Že po preteku nekaj let od osamosvojitve je bilo treba vračati odlikovanja in pojasnjevati, da znaka svobode predsednik države po zakonu ne sme podeljevati ljudem, ki z osamosvojitvijo nimajo nobene zveze ali so ji celo aktivno nasprotovali. Po desetih letih so začeli načrtno delati zmedo s simboli. Ob petnajsti obletnici osamosvojitve so pričeli polemiko o nastanku Slovenske vojske in njeni starosti, ob dvajseti obletnici pa je takratni predsednik republike celo grmel čez tako imenovane osamosvojitelje, češ enkrat za vselej je treba opraviti s tem “zaslugarstvom” in tranzicijsko navlako. No, volivci so, hvala bogu, jeseni leta 2012 opravili z njim. Pika na i sramotenju osamosvojitve in še posebej Slovenske vojske je bila postavljena malo pred dvaindvajset letnico z imenovanjem zadnjega obrambnega ministra.

Na to funkcijo so strici iz ozadja (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=470352899740491&set=a.458609900914791.1073741827.458221000953681&type=1&theater) namestili osebo, ki je leta 1991 ne samo posredno, temveč aktivno, s politično akcijo in glasovanji, nasprotovala vsem ukrepom za obrambo Slovenije pred agresijo JLA. “Nisem član LDS, a sem enakih misli in stališč kot Roman Jakič,” je dejal polkovnik JLA Milan Aksentijević v skupščini, potem ko sta v najbolj kritičnem času družno vtikala polena v kolesje obrambnih priprav. V drugem poglavju Bele knjige najdemo mnogo konkretnih primerov oviranja osamosvojitvenih ukrepov, ki nosijo podpis Romana Jakiča in njegovih somišljenikov iz levičarske opozicije. Če bi bilo le nekaj njihovih dopolnil na ključno obrambno zakonodajo sprejetih, se Slovenija junija 1991 ne bi mogla uspešno ubraniti agresiji JLA.

Tudi po plebiscitu so komunisti nasprotovali oblikovanju Slovenske vojske
Po pripovedovanju in večkratnih javno zabeleženih izvajanjih nekdanjega člana predsedstva RS Ivana Omana, ki je sicer edini v predsedstvu dosledno podpiral priprave na obrambo pred agresijo, je dr. Jože Pučnik med enim od številnih odmorov med pogajanji za plebiscitni zakon novembra 1990 vprašal visokega predstavnika današnje SD, zakaj tako komplicirajo in v bistvu nasprotujejo vsem predlogom v smeri osamosvojitve. Le-ta mu je odgovoril, da mora razumeti, da oni in njihova opcija v osamosvojitvi pač ne vidijo prihodnosti zase. Kučan se plebiscitu ni upal odkrito nasprotovati, saj bi s tem zapravil možnosti za rezervni scenarij, kajti Demos bi plebiscit v vsakem primeru izvedel, verjetno s potrebno navadno večino, in v pozitiven izid ni nihče zares dvomil. Je pa Kučan naredil vse, da bi bila uresničitev plebiscitne volje zgolj formalna.

Zgolj operetna in ne dejanska osamosvojitev – kar bi nujno sledilo brez zadostne obrambne moči – je bil v mesecih po plebiscitu po vzorcu razorožitve TO osnovni namen rušenja vseh naporov, da bi Slovenija vzpostavila učinkovit obrambni sistem, ki bi bil kos pričakovanemu, pravzaprav gotovemu poskusu Beograda, da s silo prepreči našo pot na svoje. V Beli knjigi je na desetine dokumentov, ki to dokazujejo. Od pomoči JLA s strani slovenske komunistične politike pri razoroževanju TO, ki sta ga dr. Jože Pučnik in Ivan Oman povsem upravičeno označila za veleizdajo Slovenije, do t. i. Deklaracije za mir, ki je terjala hitro enostransko razorožitev Slovenije, in do zakulisnih stikov z generali JLA ter beograjskimi politiki, o katerih se post festum vsake toliko časa nekaj novega izve, ko se odpre kak beograjski arhiv ali pa kdo od udeležencev na nasprotni strani napiše knjigo spominov. Šele po nekaj letih, ko so se levičarski politiki na vse kriplje trudili, da so agresorskemu generalu Konradu Kolšku priskrbeli potni list za Slovenijo, je postalo jasno, zakaj formalna vojna napoved z ultimatom, ki jo je general Konrad Kolšek 27. junija 1991 zjutraj poslal Sloveniji in ki so jo v obliki letaka trosila letala JLA, ni bila naslovljena na vrhovnega poveljnika in predsednika predsedstva RS Milana Kučana, temveč na predsednika vlade Lojzeta Peterleta, ki po takratni ustavi ni imel praktično nobenih pristojnosti na področju obrambe. Kolšek in preostali agresorji nad njim so Milana Kučana zaradi poprejšnjih stikov in dogovorov očitno šteli med tiste, na katere se računa v času po “operetni osamosvojitvi”, ko bo Demosova vlada zaradi učinka razbite glave razpadla in končala pred vojaškimi sodišči ali strelskim vodom.

Zaradi visoke podpore na plebiscitu in siceršnjega pozitivnega razpoloženja slovenske javnosti, vključno z delom članstva levičarskih strank do osamosvojitve, nasprotniki osamosvojitve praviloma niso odkrito nastopali proti njej. Izdelali so posredno taktiko, ki se je odražala preko stavkov, ki so postali šlager pomladi leta 1991, kot na primer:

“Osamosvojitev da, vendar na miren način.” Ali: “Osamosvojitev da, vendar brez vojske.” Ali: “Plebiscitno voljo ljudi je treba uresničiti, vendar samo s pogajanji in dogovori.” Ali: “Slovenci na plebiscitu niso glasovali za vojno!” Ali: “Razglasitev neodvisnosti Slovenije mora iti z roko v roki s takojšnjim pričetkom pogajanj z drugimi republikami o novi konfederalni povezavi.”

Seveda ni šlo samo za parole. V pomladnih mesecih 1991 so se vrstili sestanki slovenskih levičarskih strank, predvsem naslednice ZKS in predhodnice sedanje SD, z nekdanjimi komunističnimi strankami v drugih republikah takratne SFRJ. Eno od teh srečanj Cirila Ribičiča in sodelavcev z bosanskimi in hrvaškimi komunisti na Otočcu je bilo pospremljeno s časopisnimi naslovi, ki so pozivali k novi Jugoslovanski integraciji.

Kalkulacija nasprotnikov slovenske osamosvojitve, domačih in tujih, je temeljila na pričakovanju učinka razbite glave. Računali so na to, da bo samostojna Slovenija sicer evforično razglašena, ne pa tudi udejanjena. (Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan!) Verjeli so in skušali k temu v praksi tudi čimveč prispevati, da slovenske obrambne sile ne bodo sposobne zasesti mejnih prehodov in ključnih infrastrukturnih točk v državi ter omejiti manevra JLA in da bo po nekaj dneh vse skupaj izpadlo kot operetna epizoda, po kateri bo sleherniku v deželi jasno, da smo izolirani od zahoda, da ne obvladujemo lastnega ozemlja in da nam ne bo nihče pomagal, nas nihče priznal ter da smo se zaleteli z glavo v betonski zid. 

Po takšnem razpletu so pričakovali razpad Demosove koalicije in padec vlade ter prevzem popolne oblasti spet nazaj v svoje roke. In pričakovali so definitivno konec sanj o samostojni Sloveniji. Sebe pa so videli predstavljene kot rešitelje Slovencev pred nevarnimi Demosovimi avanturisti. Ali kot je dejal predsednik takratne LDS: “Bolje je, da se za samostojno Slovenijo sto let pogajamo, kot pa da se en dan vojskujemo.”

Spomini takratnega predsednika zvezne vlade Anteja Markovića, v tem delu objavljeni tudi v pričujočem zborniku, na sestanek med njimi in slovensko levičarsko opozicijo tik pred vojno, 12. 6. 1991, dobesedno potrjujejo ta pričakovanja:

“Markovićev razgovor z opozicijo je dal skupno oceno, da so nasprotja v vladajočem Demosu tolikšna, da ga drži skupaj le še 26. junij. Če se 26. junija ne bo zgodilo nič, kar bi lahko okrepilo vezje Demosa, za vlado ni več veliko upanja. Konkretno: če se bo po 26. juniju pričel proces, ki bo tekel sočasno v obeh smereh, k osamosvojitvi in k ponovni integraciji, bo Demosova vlada še poleti, najkasneje pa septembra, padla.”

Marković je po sestanku s slovensko levičarsko opozicijo v verjetnost takšnega razpleta dogodkov v Sloveniji prepričal tudi hrvaškega predsednika Franja Tuđmana. Ta je še leta po tem govoril o operetni vojni v Sloveniji in s tem zakrival svojo slabo vest, ker je nasedel Markoviću in zato 27. junija 1991 prelomil dano obljubo in podpisan sporazum o skupnem odporu obeh držav v primeru agresije JLA.

Operetno osamosvojitev je pravzaprav junija 1991 izvedla Hrvaška, ko je razglasila samostojnost, ni pa prevzela efektivne oblasti. Cena, ki jo je z življenji za Tuđmanovo naivnost plačala Hrvaška, je bila ogromna.

Bil sem tudi sam priča kar nekaj podobnim odkritim napovedim in namigovanjem slovenskih levičarskih politikov, da o tujih diplomatih ne govorim. Podobnega prepričanja so bili tudi nekateri v takratnem predsedstvu republike, podpredsednik vlade in njen finančni minister, ki sta zaradi tega odstopila nekaj mesecev pred vojno ter številni drugi “ugledni” državljani. Enega izmed njih, ki je v samostojni Sloveniji potem naredil sijajno kariero, sem tik pred vojno srečal na Kongresnem trgu. Nekoliko posmehljivo mi je dejal: “Za samostojno državo ne rabiš vizije, ampak divizije.” Nisem mu razlagal, da imamo tudi to, sicer pa mi tako ali tako ne bi verjel.

Slovenska levičarska politika je v svojih najvišjih vrhovih vse od zmage Demosa na aprilskih volitvah 1990, ne glede na občasno javno sprenevedanje, delovala proti ustvarjanju realnih kapacitet za osamosvojitev. Njihove najpomembnejše akcije do 26 junija so bile:

 1. Razorožitev Teritorialne obrambe maja 1990, pri čemer so JLA na vse mogoče načine držali vrečo. O tem govori prvo poglavje tega zbornika.
 2. T. i. Deklaracija za mir februarja 1991, v kateri so neposredno zahtevali hitro enostransko razorožitev tako ali tako zgolj “za silo oborožene Slovenije”.
 3. Dosledno glasovanje proti ukrepom za zavarovanje osamosvojitve (zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti, obrambni proračun) v skupščini. Vsi našteti akti so bili komaj sprejeti z nekaj glasovi Demosove večine. O tem govori drugo poglavje tega zbornika.
 4. Obveščanje tujih služb in diplomatov o najvišjih državnih skrivnostih iz operativnih načrtov osamosvojitve (natančen čas, seznam funkcij federacije, ki jih namerava Slovenija efektivno prevzeti v svoje roke).
 5. Peticija za odstop generalnega državnega tožilca Antona Drobniča, ki so jo pod vodstvom Milana Kučana in Spomenke Hribar (meni jo je ponujala v podpis kar v njegovi predsedniški pisarni) poslali v javnost nekaj dni pred razglasitvijo samostojne Slovenije. Z njo so hoteli tik pred vojno dodatno razmajati Demos, saj so peticijo podpisali nekateri vidni politiki SDZ in Zelenih Slovenije.
 6. Najava stavke policijskega sindikata za 27. junij 1991.

Slovenija je 25. junija 1991 efektivno prevzela opravljanje večine prej federalnih pristojnosti (meja, carina, monetarna politika, kontrola zračnega prostora, devizno poslovanje in nadzor) ter 26. junija ob splošni ljudski podpori in veselju razglasila samostojnost. Isti in naslednji dan je uspešno prestala prvi val agresije, zato je nekatere levičarske politike zajel dvom o uspešnosti njihovega pričakovanja “operetne razglasitve samostojnosti”. Kljub temu pa so si njihovi šefi na vse kriplje prizadevali, da bi tudi iz takšnega položaja potegnili sebične politikantske koristi.

Nekdanji večkratni minister v italijanskih levih vladah (za pravosodje, za zunanjo trgovino, namestnik zunanjega ministra) ter visok predstavnik Socialistične internacionale Piero Fassino je izdal knjigo z naslovom Iz strasti (Per Passione, Milano, 2003), v kateri na strani 292 piše, kako je 27. junija 1991 obiskal v Ljubljani Milana Kučana in Cirila Ribičiča in kako sta ga ob tem obisku rotila (sollecitando), naj “italijanska in evropska levica neodvisnosti bivših jugoslovanskih republik ne podarita desnici”. V mesecih po tem obisku je bil ravno italijanski socialistični zunanji minister Giani De Michelis tisti evropski politik, ki je izrekel največ pikrih na račun slovenske državnosti. Na evropsko priznanje Slovenije je pristal šele tik pred zdajci. Celo ko je italijanski predsednik Cossiga 17. januarja 1992 že po mednarodnem priznanju Slovenije s strani EU obiskal našo državo, ga je De Michelis zaradi tega ostro napadel. Kljub temu mu je Milan Kučan le malo zatem podelil častni znak svobode. Dobro je vedel, zakaj.

Ni se izšlo po pričakovanjih nasprotnikov slovenske osamosvojitve. Slovenija si ni razbila glave. V zid slovenske odločnosti in resnih obrambnih priprav se je zaletela JLA in vsi tisti, ki so tako kot ob procesu JBTZ ali ob razorožitvi slovenske TO računali nanjo, da bo namesto njih opravila umazano delo.

Zamera je bila huda. Namesto da bi vplivni posamezniki pošteno priznali, da so se zmotili (sodno jih tako ali tako ni nihče preganjal za dejanja, ki so bila na robu izdaje ali krepko čez), ali pa vsaj ostali tiho, so začeli že takoj po vojni in še pred mednarodnim priznanjem sprožati propagandne kampanje proti nosilcem osamosvojitve ter rušiti posamične Demosove članice in nato vlado.

Scenarij Milana Kučana št. 2 in pravilo promocije za nasprotnike osamosvojitve
Drugi, rezervni scenarij je Kučanu v prvi izvedbeni fazi (še bolj in za dlje časa kot Miloševiću) v veliki meri uspel. Komunisti so pod različnimi imeni in preoblekami vse do danes obvladovali ne samo Slovenijo, v kateri so tudi pred letom 1990 imeli vso oblast, temveč so njihove izpostave in predstavniki prodrli celo v institucije, kot so Evropsko sodišče za človekove pravice, Beneška komisija, Evropsko računsko sodišče, NATO Defence Coleague itd. Skoraj dve desetletji – vse do resolucije EPP iz novembra 2011, v kateri je odločilna politična sila v Evropi pozvala k lustraciji v Sloveniji – se je zdelo, kot da tudi velik del mednarodne skupnosti sprejema Kučanov rezervni scenarij in da je oblast komunistov v Sloveniji zanje pač zgodovinsko dejstvo.

Resolucija EPP je prišla hkrati z razkritjem že druge v dveh desetletjih od komunistov izvrtane bančne luknje (http://www.reporter.si/slovenija/banki-zavoženi-njuni-šefi-lastniki-nadzorniki-pa-težki-več-kot-200-milijonov-evrov/18967 in http://www.reporter.si/slovenija/sanacija-slovenskih-bank-se-nikoli-ni-zares-končala/20527) in dokončnim spoznanjem, da oblast komunistov ne more delovati drugače kot na “parazitski” način, z nebrzdanim jemanjem tistim, ki ustvarjajo. Pod krinko gesel o socialni državi in solidarnosti se skrivajo starodavna metoda ropanja in zatiranja ustvarjalnosti oziroma ista ravnanja, kot so se v državah demokratičnega socializma (beri ljudske demokracije) skrivala pod krinko boja proti izkoriščanju človeka po človeku. Največ tega izkoriščanja, merjeno v stotinah milijonov mrtvih, so doslej na zemeljski obli zakrivili ravno komunisti.

Miloševiću so sodili v Haagu, vendar šele deset let po končani vojni v Bosni. Milan Kučan je na sodišču nastopil kot priča. Poslušanje ali branje tega dela sojenja je za poučenega bralca več kot zgovorno. Dodatno potrjuje vedenje o tem, kje sta bila Kučan in Milošević zaveznika in kje nasprotnika.

Kučan in Milošević sta se ujela pri zavzemanju za ohranitev Jugoslavije. Za oba je bil to prvi cilj. Zgodovinski posnetek njunega srečanja decembra 1989 na otvoritvi beograjske podružnice Studia marketing je na TV Slovenija že dvajset let tabu tema. Pred tem so ga nekajkrat pokazali, potem pa nikoli več. Nasmejana obraza in trkanje s kozarci so več kot zgovorni. Še bolj zgovorni pa so dogodki, ki so temu srečanju sledili na bančnem področju. Ljubljanska banka in Beograjska banka sta namreč kmalu po tem sestanku svoje enote po Jugoslaviji, ki so do takrat imele status samostojnih bank z garancijo takratnih republik, spremenili v podružnice. S tem je banka mati (in posledično Slovenija v primeru LB) prevzela vse obveznosti do varčevalcev teh podružnic. LB je to pretvorbo storila kljub temu, da je elaborat o ekonomski upravičenosti to upravi in nadzornikom odsvetoval. S tem ukrepom, ki so ga v kratkem času po sestanku Kučan-Milošević izvedle le slovenske in srbske banke, se je želelo Jugoslavijo tudi v komercialnem bančništvu tako povezati, da bi stavek, ki so ga v tistih mesecih slovenski komunisti ničkolikokrat izustili v različnih izvedbah – osamosvojitev se nam ne izplača – dobil tudi stvarno podlago. Zaradi omenjenega političnega ukrepa ima Slovenija še vedno težave z varčevalci podružnice LB v Zagrebu, Sarajevu in Skopju. Vse te podružnice so bile do leta 1990 samostojne banke.

Kučan in Milošević pa sta se razhajala pri pogledu na ureditev Jugoslavije. Milošević je želel centralizirano državo, v kateri bi imel več oblasti. Kučan ji je nasprotoval, ker bi ta zmanjšala njegov vpliv in oblast v Sloveniji.

V ospredju pri Kučanu sicer niso bili interesi Slovencev, temveč oblast, a kljub temu je pri nasprotovanju centralizaciji nastalo naravno zavezništvo med slovensko partijsko politiko in javnostjo. Zdelo se je, da je po zborovanju v Cankarjevem domu v podporo kosovskim rudarjem nastalo celo zavezništvo med partijo in opozicijo, a to se je zdelo samo nam.

“Boriti se moramo (za oblast) na obeh frontah. Proti domači opoziciji in proti Miloševiću,” je v dokumentu za komunistični vrh že kmalu po zborovanju njihovo pozicijo jasno in brez okolišenj strnil Miran Potrč.

Kučanu je zavzemanje za ohranitev statusa quo in federalno Jugoslavijo prinašalo točke v mednarodni skupnosti, ki osamosvojitvi Slovenije zaradi lastnih sebičnih interesov ni bila naklonjena, medtem ko si je Milošević s svojim zavzemanjem za centralizem nabiral nasprotnike.

Ko je Milan Kučan po sestanku z Miloševićem januarja 1991 z izjavo, da “imajo vsi Srbi v Jugoslaviji pravico živeti v svoji državi”, nedvoumno podprl koncept velike Srbije in Miloševićev rezervni scenarij, sta se za kratek čas oba znašla na udaru zagovornikov federalne Jugoslavije v mednarodni skupnosti. (http://www.youtube.com/watch?v=U6laSM5JrKo) Vendar sta ta skupni sestanek in izjava bolj pomembna zaradi dejstva, da sta se oba komunistična politika začela pripravljati na uporabo rezervnih scenarijev dovolj zgodaj in da so se njune posamezne aktivnosti močno prepletale.

Milošević je tako hkrati z napori za podreditev cele Jugoslavije krepil tudi pozicijo Srbije znotraj nje, medtem ko je Kučan hkrati z ravnanji, ki so krnila slovensko obrambno moč s ciljem, da se Slovenija uspešno ne odcepi, za vsak slučaj krepil tudi pozicije komunistov v TO in policiji.

Kot že rečeno, so komunisti, izhajajoč iz prednosti, ki so jo imeli s svojo večino v predsedstvu RS, totalnim obvladovanjem pravosodja, medijev, bank in državnih podjetij, takoj po osamosvojitvi pričeli pohod na prevlado tudi v zakonodajni in izvršilni oblasti.

Pri ohranjanju in utrjevanju svoje oblasti so se tako kot v času po krvavi komunistični revoluciji zanesli na svojo izvirno kadrovsko politiko. Njen vzorec v obdobju 1942-1990 je jasno razpoznaven. Vsak, ki je v tem času napredoval do najvišjih mest, je moral izpolnjevati dva pogoja: krvave roke in zvestoba komunistični partiji. Prav nobene izjeme ni mogoče najti v tem vzorcu vse do leta 1990. Ljudje, ki so ukazovali pobijanje svojih političnih nasprotnikov ali so pri pobojih sami neposredno sodelovali ter so ob tem ostali lojalni partijskemu vodstvu, so imeli vrata odprta do vrha. Ko je krvava generacija iz vojne odhajala v pokoj, so jih nadomeščali tisti, ki so Udbi ukazovali pobijanje in zapiranje političnih nasprotnikov doma in v tujini ali so pri tem celo sami neposredno sodelovali. V tej kategoriji najdemo vodilne v slovenski komunistični stranki, od Silva Gorenca, Janeza Zemljariča pa do Milana Kučana. “Jaz sem delal dolgo let skupaj z Mitjo Ribičičem, tam nekje od sredine 1975 naprej. Bil je človek z veliko življenjskih izkušenj, od katerega sem se veliko naučil,” je dejal Milan Kučan maja 2005.

Naštetim kriterijem promocije se je po letu 1991 pridružil še eden: nasprotovanje slovenski osamosvojitvi in ukrepom za njeno obrambo.

Posamezniki, ki so se dokazano najbolj izpostavljali z aktivnostmi proti osamosvojitvi ali ukrepom za njeno zavarovanje, so ne glede na svoje siceršnje strokovne in osebne kvalitete doživljali hitro osebno promocijo. Ob prebiranju povzetkov nasprotovanj, oviranja in nagajanja v slovenski skupščini ob sprejemanju ključnih osamosvojitvenih odločitev ali dokumentov in zapisov v četrtem poglavju Bele knjige o paktiranju z agresorjem na lokalni ravni ter v politiki nasploh, praktično ne naletimo na niti eno ime, ki je bilo tako ali drugače izpostavljeno javni kritiki ali celo obsodbi zaradi svojih ravnanj, ki jih je zgodovina nesporno potrdila kot zgrešena in škodljiva.

Predsednik takratne LDS Jožef Školč je postal minister za kulturo in celo predsednik državnega zbora, član predsedstva RS Ciril Zlobec, ki je izdal tujim službam najvišjo državno skrivnost, je do konca mandata odsedel v predsedstvu in postal celo podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ciril Ribičič, ki je nagovarjal tuje politike proti mednarodnemu priznanju Slovenije, je postal ustavni sodnik in celo član mednarodne Beneške komisije za pravo. Član vodstva Markovićeve Socialdemokratske unije Rado Bohinc je postal minister za znanost in nato za notranje zadeve, kasneje rektor Primorske univerze. Franco Juri in Jaša Zlobec, dva najbolj ekstremna skupščinska nasprotnika vseh potrebnih ukrepov za osamosvojitev, sta postala veleposlanika države, ki sta ji ob njenem rojstvu nasprotovala. Njun goreč pajdaš pri oviranju osamosvojitve Roman Jakič pa je postal celo obrambni minister. Aurelio Juri je postal poslanec Evropskega parlamenta, Sergij Peljhan pa minister za kulturo. Jože Mencinger, ki je dezertiral iz vlade nekaj mesecev pred vojno, češ da v osamosvojitev ne verjame, je postal rektor Ljubljanske univerze in lastnik Bajtovega inštituta. Marko Kranjec, ki se mu je pri dezerterstvu pridružil, pa je postal najprej veleposlanik in kasneje celo guverner Banke Slovenije. Seznam je predolg, da bi lahko vse naštel. Izjemno hitro so napredovali tudi novinarji in uredniki, ki so v času osamosvajanja sejali skepso ali izražali odkrito nasprotovanje. Enako bleščeča kariera je čakala tiste iz akademskih krogov, ki so aktivno nasprotovali že plebiscitu za samostojno Slovenijo in kasneje sami osamosvojitvi. Del te promocije je dobro razviden v tem dokumentarcu: http://www.reporter.si/iz-tiskane-izdaje/dokumentarec-o-komunistični-sloveniji-25-let-pozneje-zdaj-s-slovenskimi-podnapisi

Vzorec se je prenesel tudi v gospodarstvo. V prvem valu lastninjenja so večino podjetij “prihvatizirali” posamezniki, ki so še dve leti prej jadikovali nad možnostjo gospodarskega preživetja samostojne Slovenije. V drugem valu pa so ravno ti ali njihovi potomci dobivali privilegirane politične kredite iz državnih bank. Nekdanji predsednik NS LB ter kasneje direktor LB München Herman Rigelnik je postal predsednik državnega zbora in podpredsednik vlade. Lastninil je Autoccomerce in kasneje vrtal luknjo v bančni sistem preko tajkunske banke. Zloglasni Veno Karbone alias Neven Borak se je iz urada predsednika Kučana preselil v urad predsednika vlade, nato je pod plaščem varuha konkurence postal zaščitnik “nacionalnega interesa”, ki je preprečeval predvsem prihod tujih investitorjev in konkurenco domačim tajkunom, kasneje pa je zavzel položaj sive eminence oziroma “strateškega analitika” v Banki Slovenije, medtem ko njegova žena nadzoruje urad predsednika države. Mogoče bo kaka preiskovalna komisija kdaj dobila v roke kako njegovo ali njuno analizo, povezano z zadnjo bančno luknjo.

Sanje o novih časih so bile kljub uspešni osamosvojitvi od Beograda dovoljene samo en dan, nato pa so se v družbi vzpostavili na glavo obrnjeni mehanizmi promocije. Bolj je nekdo nasprotoval osamosvojitvi ali bil skeptičen do nje in bolj je bil nekdo sorodstveno, politično ali čustveno vezan na bivšo državo SFRJ, večje možnosti za karierni in politični uspeh je imel v samostojni Sloveniji. Komunistični “pašaluk”, ki so ga izgubili med Triglavom in Vardarjem, so si v miniaturi neutrudno prizadevali vzpostaviti vsaj med Triglavom in Kolpo. In v določeni meri jim je to uspelo. Danes je namreč od vseh držav, nastalih na ozemlju bivše SFRJ, na mnogih prireditvah samo še v Sloveniji prevladujoča komunistična in jugoslovanska ikonografija in samo v Sloveniji nekdanji jugoslovanski komunistični funkcionarji še vedno prejemajo posebne dodatke k pokojninam.

Kampanja diskreditacije slovenske osamosvojitve traja vse do današnjih dni. Od obtožb o trgovini z orožjem pa do t. i. izbrisanih ter izjav predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Pajerja, češ da je osamosvojitev razdelila prej enoten slovenski narod. Akterji diskreditacije so bili z vsakim letom, ko je bledel spomin generacije, ki je osamosvojitev neposredno doživela, bolj agresivni. Vsak, ki je opozarjal na manipulacije, je bil medijsko diskreditiran in zasmehovan. Omrežje nekdanje SDV s preko deset tisoč sodelavci in prepleteno s sodnim in policijskim aparatom, paradržavnimi institucijami, kot sta korupcijska komisija ali informacijska pooblaščenka, ter privatnimi detektivskimi agencijami je ostalo agresivno aktivno. Medijski monopol tranzicijske levice, ki je vsako leto bolj pomanjševal osamosvojitev ter poveličeval revolucionarne pridobitve tako imenovane NOB, pa se je po kratkem zatišju in potuhnjenosti ob osamosvojitvi vse od leta 1992 naprej samo krepil.

Če ne bi bilo ohranjenih dokumentov in zapisov izpred dobrih dveh desetletij, nekaterih korektnih zgodovinarjev ter naporov neposrednih udeležencev, ki so napisali svoje spomine, bi bil odpor potvarjanju danes že praktično nemogoč. Več ali manj isti akterji, ki so želeli na vsak način preprečiti razkrivanje drastičnega ponarejanja zgodovine od leta 1941 naprej in so v javnosti vsakodnevno grmeli, da ne bodo pustili potvarjanja le-te (beri: ne bodo dovolili resnice), so na drugi strani svoje metode potvarjanja iz totalitarnega režima prenesli v poosamosvojitveno dobo. Ob zagovarjanju potvorbe iz obdobja 1941-1990 so isto raboto uporabili za čas po 1990. Vsakodnevno pranje možganov preko množičnih občil in podlaga za to žehto v komentarjih, simpozijih, šolskih učbenikih in programih ter dokumentarnih oziroma kvazidokumentarnih oddajah. Vse to pa je seveda plačano z davkoplačevalskim denarjem.

Temelj samostojne Slovenije so vrednote slovenske pomladi – temelj  SFRJ je bil zločin
Slovenska ustava vsebuje besedilo prisege, ki jo izrečejo po izvolitvi vsi najvišji državni funkcionarji. S prisego se zavežejo, da bodo “spoštovali ustavo, delovali po svoji vesti in si z vsemi močmi prizadevali za blaginjo Slovenije”. Test, s katerim lahko preizkusimo, ali je neko dejanje, ravnanje ali program posameznika, skupine, politične stranke ali politične opcije resnično v skladu z ustavno prisego, je povsem enostaven.

Kadar posameznik, skupina, stranka ali politična opcija postavlja v ospredje in poudarja vrednote, dogodke in dosežke slovenske osamosvojitve, ki nas je postavila na svetovni zemljevid in okrog katerih smo se Slovenci daleč najbolj v svoji zgodovini združili in poenotili, potem deluje v skladu z besedilom in duhom ustavne prisege.

Kadar pa posameznik, skupina, stranka ali politična opcija postavlja v ospredje dogodke in čas, ki so nas kot narod razdvajali in uničevali, potem deluje v nasprotju z besedilom in duhom ustavne prisege. In ni bilo bolj uničujočega časa za slovenski narod, kot je bila bratomorna komunistična revolucija, s katero je zločinska klika izkoristila težko obdobje okupacije in pristna domoljubna čustva Slovencev za nasilen prevzem oblasti. Danes po tem lakmusovem papirju brez težav spoznaš človeka. Nihče, ki poveličuje čas bratomorne vojne, leta 1991 ni bil iskreno za osamosvojitev. Kajti slovenska država, ki je kljub razdvojenosti politike ob velikem soglasju ljudstva takrat nastala, je bila temeljno zanikanje krvavih temeljev razpadajoče SFRJ. Temelje slovenske državnosti skušajo v čas druge svetovne vojne in komunistične revolucije odmikati tisti, ki  so slovenski osamosvojitvi dejansko nasprotovali. Ker so bili zaradi tega početja nagrajeni, namesto da bi bili kaznovani, si danes domišljajo, da lahko tudi preteklost  spreminjajo po svoji volji in podobi.

Kot že dolgo vemo in kot je podrobneje razvidno iz predstavljenih dokumentov v Beli knjigi, nismo bili vsi za osamosvojitev. Slovenski osamosvojitvi je glede na rezultate plebiscita formalno nasprotovalo kakih 200.000 ljudi in pretežni del postkomunistične nomenklature v Sloveniji, večina preostalega dela takratne SFRJ  ter večina svetovne politike. Med 200.000 domačimi nasprotniki osamosvojitve je bilo kakih 50.000 ekstremnih. Nekateri med njimi so z orožjem v roki sodelovali v agresiji na Slovenijo, drugi so z gnusom zavrnili slovensko državljanstvo in se po porazu JLA odselili iz države. Nekateri so ostali in našli zatočišče v slovenskih levičarskih strankah. Mnogi, ki so zavrnili slovensko državljanstvo in iz Slovenije odšli skupaj s poraženo armado ali celo prej, so se po nekaj letih, ko je Slovenija napredovala, ostali del bivše Jugoslavije pa zaostajal, in ko je povprečna pokojnina pri nas za desetkrat presegala povprečno pokojnino v Srbiji in BIH, začeli vračati. Najprej potihoma, potem pa čedalje bolj hrupno in nastajati je začela skupina t. i. izbrisanih. K nekaj sto upravičenim primerom, ko so si posamezniki želeli urediti status tujca ali celo državljanstvo, pa tega zaradi objektivnih razlogov niso uspeli, so se priključili tisoči špekulantov, ki so Slovenijo ob njenem rojstvu izdali, danes pa od slovenskega davkoplačevalca ob pomoči protislovenske levičarske politike terjajo odškodnine.

Kljub oviram, nasprotovanju in izdajam je slovenska osamosvojitev od Beograda uspela. Obstajala pa je tudi druga možnost. Bela knjiga slovenske osamosvojitve dokumentira del aktivnosti in naporov tistih, ki so se trudili zanjo, danes pa prirejajo proslave, na katerih trdijo, kako smo bili vsi enotni. Res, slovenski narod je bil zelo enoten, komunisti pa so v skladu z osnovnim scenarijem Milana Kučana osamosvojitvi večinoma nasprotovali. Ker pri tem niso bili uspešni in je Jugoslavija, njihovo naravno okolje, propadla, so si na podlagi negativne kadrovske selekcije utrdili oblast v osamosvojeni Sloveniji. A ta negativna kadrovska selekcija, ki je komuniste v različnih verzijah utrjevala kot monopolne oblastnike v šolstvu, sodstvu, medijih, bankah in državnih podjetjih, je Slovenijo pripeljala na rob bankrota, s tem pa je nastopil začetek konca njihove oblasti. Kajti nobena oblast, ki zlo razglaša za dobro in ki nagrajuje odločitve, katerih temelj je zgolj boj za privilegije in jih je zgodovina potrdila kot napačne, se ne obdrži. Miloševiću so za udejanjanje njegovih scenarijev sodili v Haagu, a se je posvetni sodbi na koncu izognil. Sodi pa mu zgodovina in to vsak dan bolj neusmiljeno. Nekaj podobnega se dogaja tudi Milanu Kučanu, komunističnemu scenaristu iz Slovenije. Pri njem je proces sicer počasnejši, a prav tako neusmiljen. Nobene naročene ovadbe iz Srbije ne bodo pomagale. Na koncu bo prišlo spoznanje, da ni več resnic in da je preteklost takšna, kot se je pač zgodila. Prej jo bomo Slovenci dojeli tudi v njeni doslej skriti razsežnosti, prej bomo zapopadli vzroke za vsestransko krizo, v katero so nas pahnili scenaristi. To pa je že začetek poti iz nje.

Janez Janša

 • JANEZ GUS

  Bizarno,Podganji iztrebek res si nisko padel.Že vsakem bebcu je jasno ,zakaj ste ovadeni sami rdeči iztrebki,prijatelji Srbije,ni pa takratnega obrambnega ministra.Kaj bodo še narewdili te medijske greznice,da povečajo rejting rdečuhom.To je smrad zadnjič predlagal na obisku Hanzi GREZNUICE.Res bolno.

 • Slovenka

  Zakaj si je naročil ovadbo? Da bi izpadel heroj, mučenec.

  • JANEZ GUS

   On in njegovi vazali.Potem pa slavili kao zmago..za bebave slovenclne.

  • RATATA

   Vsi posnemajo Jesusa…

   • JANEZ GUS

    Rdečuhi bodo rekli,da Jezus posnema janšo.Njim ni nič jasno.

    • igor

     Tebi ni jasno da je bil Jezus bradati, dolgolasi arabec :))

     • Steiermark

      Ti si pa res razgledan in poučen. Še tega ne veš, da je bil Jezus Jud, kot otrok krščen po judovsko ter da nikoli ni nosil brade ampak so mu jo “nadeli”, več stoletij po njegovem odhodu, prav zaradi pritiskov muslijev….

     • igor

      Skratka, danasnje RKC bi se sramoval, ker se grebejo za denar, pfff

     • Steiermark

      Igorček, ti imaš hudo zmedo v glavi, sicer bi spoznal, da pred RKC, ki se “grebe” za svoje imetje, ki so ji ga vkradli rddeči komunistični zločinci, po nalogu tita! Sramuješ se pa lahko svoje zaplankanosti, ki ti jo povzroča rdeča, krvava (s slovensko krvjo prepojena, komunistična zvezda!

  • jakob kovač

   Ni ne heroj,ne mučenec ,in tudi noče polemizirat z takimi pljuvalci kot so SDS-,je nad njimi!

 • Amerikanc

  Grda slika na naslovnici. O fak.

  • JANEZ GUS

   Kot da bi ga Šteja nagnala.

 • Sonce

  Janez reče da si je Kučan naročil ovadbo,
  in zdaj vsi verni slepo ponavljajo to mantro.
  Pravilno, takšne potrebuje.

  • JANEZ GUS

   To se vidi s sonca samo ti ne.

   • Sonce

    Ja, od daleč se vidi, da slepo ponavljate, res je.

    • JANEZ GUS

     Da slišimo pa tvojo sončno teorijo

  • Nata

   Slep si ti Sončece.

 • Nata

  + + + + + + + tole je tako dobro napisano, da je vredno delitve.
  Jaz sem na FB že delila.
  Kakšen pritlehten korak !!

  Samo, da se bo zopet na veliko pisalo in govoričilo o pravih osamosvojiteljih ??
  Sedaj bomo dočakali pravo kanonado v provladnih medijih !!

  • Vojvoda Šarec.

   Vroče je. Ovce se brije.

   • Nata

    Kakor koga. . .

    • Vojvoda Šarec.

     Vse, ki sledijo pastirju.

  • lili pili

   Pisalo se bo veliko, samo osamosvoitelji pa ne bodo nic imeli od tega, v naslednji ovadbi bo ovaden tudi jansa….

   • Nata

    Mislim, da je to tudi namen te ” ovadbe “.

    Kuči bo pa izpadel, kot nedolžen otročiček !

    • lili pili

     Ja podobno kot jajo do sedaj, nobeden nic kriv…

     • Nata

      Slaba, zelo slaba primerjava.

     • lili pili

      Kakor za koga..

     • Nata

      Ja, drži. To lahko rečemp zase.

      Ampak za ta dva ne velja.
      Eden vlada kar naprej, drugega imajo pa za dežurnega krivca. Zato, da oni prvi nemoteno vlada.

     • lili pili

      Eden je v penziji, drugi sedi v parlamentu, obcasno tudi vlada ali pa je v arestu ali na sodiscu..

     • Nata

      Dokaz, da ju nikakor ne moremo enačiti tako, kot ste to napisali, ali ne ??

     • lili pili

      Ja kucan je ze vec kot 10 let v penziji…..

     • Nata

      Ja . . . . in ??

     • lili pili

      In kaj delajo penzionisti…

     • Nata

      Hja. . . . . .delamo še, kolikor zmoremo in kolikor nam dopustijo.

      Omenjeni pa je navkljub dobri pokojnini stalno ” prisoten ” člen naše družbe.
      Ne vem kako to, da ima tako posebne zasluge, da se brez njegovega žegna nič ne zgodi ??

     • lili pili

      Glej v tej nasi politiki ima vsaka stran gresnega kozla, ki je kriv za vse..

      Desnicarji vidijo kucana v tej vlogi, levicarji pa janso, oba pa se potihoma smejita in lepo zivita na racun nas bebcev… pa se cel kup pomagacev, da gre sov naprej..

      A si ti tud u penziji…

     • Nata

      ne drži. Mi vemo, ne samo vidimo pritlehtno Kučanovo politiko !!
      Ja, sem v penziji. Saj sem napisala, da se trudimo. Torej, trudim pomagat zanamcem. Nič kaj rožnato jim ni.

     • lili pili

      Mi pa jajotovo…

     • lili pili

      Vidis problem nastane, ko ena politicna opcija ne more brez sovraznikov prezivet. Ce je ilan, pri 80 tak problem, pa se v penziji, ja kako boste pol resevali, ce boste se kdaj vladali mnogo cecje probleme kot je ta ostareli, ma, i mozicek…

 • SIMON ROZIC

  Ah, Milanček se mora dvigniti nad lastno senco, nad lastnim žalostnim zatonom!
  Kako bi lahko še komu škodoval , to ga najbolj skrbi!? Komu? Janezu Janši , vendar!

 • RATATA

  Bolj pomembno je , kaj sta se dogovarjala f.tudjman in s.milošević v Karadjordjevu
  ter,
  kako je bilo mogoče, da so bili prav vsi na odločevalskih pozicijah v sfrj na dan razglasitve samostojnosti Republike Slovenije (26.06.1991) hrvati (predsednik zis ante marković, predsednik predsedstva stjepan mesić, minister za zunanje zadeve budimir lončar, šef zvezne udbe mustać… celo kadijević je hrvat po majci…)???? in ko mesića niso pitrdili je intervenirala Evropska Skupnost … ste pozabili….. in tudjman je obljubljal osamosvojitev hkrati s Slovenijo, pa se ni (!!!) in to z razlogom in z namenom….. in ko je sr hrvatska kot sestavni del preostanka sfrj odstopila svoje ozemlje na razpolago tudi njeni vojski jna, da so imele tankovske kolone prosto pot(!!!) in pri tem je tudjman prepovedal oviranje!!!
  Hrvatska ni zaveznica Slovenije(!!!) niti enega razloga ni za zagovarjanje!
  Hrvatska vojska nikakor niti ni mogla v Istro (sestavni del slovenske Dežele Primorske – de iure!) po kateri so speljani tiri SŽ!!!…(to bo Pederle vedu…) in na koncu istre je Aerodrom Lublana-Pulj!!!)…

 • Povprečen Državljan

  In vi, g.Janša, mislite,da boste z nenehnim zlivanjem gnojnice na politične nasprotnike in z nenehnimi delitvami naroda, zmagali na volitvah? Nikoli.Kdo bo pa šel v koalicijo z vami?

  • Mojca pokraculja

   Bebo in ti misliš da si politični nasprotnik ? Utihni, slaviš diktatorja in zagovarjaš diktaturo.S tabo in z vami so samo rdeči fašisti. Z njimi ste se koalgulirali !

  • Lustrator

   To ni gnojnica, to je RESNICA, tovariš državljan. Ko boste komiji priznali, da je BOB – BOB, ne pa sovražni govor, takrat bomo vedeli, da imamo na drugi strani razumska bitja s katerimi je možen dialog v katerokoli smer.

 • Antonius

  Vse, kar je slovenskega veleizdajalec osamosvojil, je tisto, kar ukradenega skriva v Santander bank.

  • Valter BraniSlav

   Mogoce pri meni

 • učko

  Iz zgornje slike je videti, da sta se balkanski nacist oziroma naci-komunist Milošević in Zlovenački komunjar Kučan, pogovarjala kot dva prijatelja, ki sta samo malo zaskrbljena, ker se komunistični imperij sesuva.

 • Sonce

  In zdaj je Janez rekel da si je Milan sam naročil ovadbo, in to je zdaj mantra postala.
  Res vas rad berem.

  • samotoje

   Beri in se uči, sončece, in vejice se nauči prav postavljati.

   • Sonce

    Tudi tebe rad berem.

  • jakob kovač

   Tudi Janezu že mal zbija.

 • Prle

  Ivana Janeza Janše ni omejenega niti pod razno. Jasno saj se je skrival po kleteh Cankarjevega doma. To je to,kar govorim že ves čas. Ivan je imel ukakcane spodnjice.

  • Nšo-či

   A ti je J.J. speljal punco?

   • rubec

    To zgodbo je prlečina slišal od svojega fotra, preden je z koperskega remorkerja še zadnjič gledal, kako se slovenska obala oddaljuje.

    • Nšo-či

     Še eden z intimno opcijo? Je sprava možna?Mogoče se zdaj lahko pretihotapi v migrantski koloni nazaj. Pa poskusi peš čez mejo s košaro za borovnice. Če bo zmatran si lohka avto pol sposodi.

     • VERZIFIKATOR

      Mile Čukan Ceka

      OPCIJA BREZIMNA

      Je optiral svojčas, lamentiral,
      opcija, dejali so, intimna,
      on sam sebi rekel legitimna
      odločitev, z njo naprej laviral.

      O optiranju smo poslušali
      vsakič znova, ko se je prikazal,
      mislil vsakič, da se je izmazal,
      ker ga na zagovor niso dali.

      Opcijo zdaj desetletja gledam,
      ali je intimna, se sprašujem,
      se nad legitimnostjo hudujem,
      v prazno, tega dobro se zavedam.

      Ni da z opcijo bi se ukvarjal,
      siva je, povsem neprepričljiva,
      vsa pritlehna, skrajno nadušljiva,
      ni da kaj od tega bi poudarjal.

      Naj, če hoče, še tako optira,
      naj intimno scela se razgali,
      malih ne zanima svet živali
      me prav nič, ki vase se podira.

      Ko ne bo ga, naglo bo brezimen,
      v majhni vsej sivini bo pozabljen,
      tudi on kot drugi uporabljen,
      da je z opicami bil intimen.

     • jakob kovač

      A se ti spet rima,pa ne štima?

     • Rožle

      ..pa ne da so že borovnice … ?

   • Prle

    Ha,ha,ha.

    • Nšo-či

     Dobre vojlje si prijetnejši.

   • xtc

    Ma ne,on je pacient z Oražmove.

  • xtc

   A zato je Kučan ves pos**+ lazil po kanalih LJ kanalizacije?

 • Janka Kranjka

  Med skrolanjem tega neskončnega članka je bilo kaj kmalu pričakovati, da kaj takšnega ne zmore noben novinar spisati skupaj. In, da bo na koncu zagotovo podpisan nihče drug kot g. Janša. Bravo! :)

  • Friderik Peršič

   No , takega umotvora res ne zmore vsak …

   • rrrrr

    Friderik, nagoni že tega majmuna Peršiča. Sam štalo ti dela

 • samotoje

  Med Miloševićem in Kučanom je ena razlika- Milošević je premogel toliko poštenja, da se je stegnil.

  • RATATA

   Obstajajo indici, da je küćan miloševića zagiftal v izogib žvižganju resnice.

   • Vojvoda Šarec.

    Milosevici imajo v rodu klavrni konec z obesanjem oz samomori.

  • Valter BraniSlav

   To se bos tudi tako kot vsi

 • Franjo Trojner

  Neizpodbitna resnica je, da je bil komunist Kučan, kakor tudi vsi njegovi komunistični somišljeniki do zadnjega proti odcepitvi od Jugoslavije in s tem proti postavitvi prve samostojne demokratične države vsega SLOVENSKEGA RODA.
  Še več, komunist Kučan in njegovi komunisti so počeli prav vse, da bi odcepitev Slovenije od Jugoslavije preprečili.
  Komunist Kučan in njegovi komunisti so preprečili izvedbo lustracije, ker niso hoteli sestopiti iz oblasti! Bali so se, da jim bo za grobo kršenje tudi najbolj osnovnih človekovih pravic in svoboščin v novi samostojni državi Sloveniji sodilo, kar je tudi edini razlog zakaj so zažigali svoje arhive.
  Komunist Kučan in njegovi komunisti še dandanes bremzajo vse nujno potrebne reforme v državi in s tem zaustavljajo vladavino prava, zaradi česar niso možne demokratične spremembe v državi.
  Komunist Kučan in njegovi komunisti javno nastopajo proti resuliciji komisije sveta EU, ki obsoja in izenačuje vse tri totalitarizme: fašizem, komunizem in nacizem, kar je glavni in edini razlog, da resolucije naš parlament še ni potrdil.
  Razen členov v USTAVI, nihče od komunistov na vidnih položajih v državi ni javno obsodil bivšega totalitarnega komunističnega režima, tudi Kučan in Pahor NE! Prav bode v oči dejstvo, da prav nihče iz veteranskega združenja borcev NOB, ki so bili med in po vojni v Sloveniji aktivni borci ničesar več ne ve, ali se ničesar več ne spomni! Nihče se ni pokesal za vso zlo storjeno po vojni aprila in maja leta 1945, kljub dejstvu, da je SLOVENSKO ozemlje posejano z več, kot 600 do sedaj odkritimi množičnimi grobišči.
  In kaj je nabolj BIZARNO, prav nihče izmed tistih, ki je množične poboje naročil, izvedel ali za njih vedel in jih zavestno, načrtno prikrival v novi samostojni državi Sloveniji za svoje grehe ni sodno in kakor drugače odgovarjal!
  Dokler komunisti na oblasti in tudi tisti iz ozadja ne bodo javno obsodili bivšega totalitarnega komunističnega režima, dokler sodstvo ne obsodi vsaj enega izmed še živečih partijskih krvnikov naša država ne more biti pravna in tudi demokratična ne.
  Predpogoj za demokracijo je vladavina prava, v Sloveniji pa vladavina prava močno šepa, kar je razlog izredno šibke demokracije.
  Postavite komunista Kučana ob bok demokratu in velikemu borcu proti komunizmu Čehu g. Vaclavu Havlu pa vam bo jasno, zakaj Slovenija ni pravna in tudi demokratična država NE !
  Mimogrede sam g. Vaclav Havel je spisal resolucijo, ki izenačuje in obsoja vse tri totalitarizme: fašizem, komunizem in nacizem, torej točno tisto kateri Kučan nasprotuje.
  In kaj je napisal Kučan??? Čisto nič, on samo govori, zanj pa pravljice pišejo drugi.
  Žal se je v Sloveniji obrnilo vse tako zelo drugače, kot je želel takrat ves domoljuben slovenski rod, z vsemi pomladniki na čelu. Žal nas takrat ni demokratiziral demokrat g. Pučnik, temveč bivši dolgoletni šef komunistične partije Kučan.
  Dejstvo je, da smo pomladniki vojno proti JLA dobili, postavili samostojno
  državo vsega SLOVENSKEGA RODA,
  a pravne in zares demokratične države, pa nam v vse pore oblasti zažrti nelustrirani komunisti niso dopustili. Zato pa je danes tako, da se pomladnike tudi politično preganja, komuniste in njihove naslednike pa časti in nagrajuje.
  To stanje danes v Sloveniji je posledica politične prevare, kar za prihodnost naše države in vseh državljanov gotovo ne obeta nič dobrega. Do razpleta na ta ali oni način enkrat mora priti, izogniti razpletu se ne da!

  • jakob kovač

   Idi k zdravniku za glavo, domobrančki si na vse kriplje prizadevate očrniti vse kar ni po vaši presoji vam v prid .dajte že enkrat mir ,če ne vas bo pohodnik v Jajce za ušesa!

   • rubec

    Da nisi ti teslo kaj v sorodu z unim teslom bogomir kovačem, ali si pa kar on. Vse jasno.

   • Franjo Trojner

    Čuj, urednica enega izmed tvojih levih dominatnih cajtng, mi je nekoč v pogovoru dejala, da že takoj po zapisanem komentarju na svoj članek takoj ve ali ga je zapisal kak psihič, ker jo v svojem komentarju pošilja k zdravniku.
    In vse ti psihiči so jo pol preko spleta non stop nadlegovali, en jo je celo zalezoval, da je morala posredovati policija.
    Babi kr verjamem kar pravi, ker imam sam podobne izkušnje.
    Po tvojem komentarju sodeč, si zelo verjetno psihič tudi ti!

    • jakob kovač

     Jaz nimam ne levih še manj pa desnih cajtung imam svojo pamet ,za razliko od desnih psihičev.

     • rrrrr

      Tvoja pamet je za glavonožca na presenetljivo visoki ravni. Darwin se je večkrat zmotil, dokazano!

     • rabbit

      Tvoja pamet je premo sorazmerna s koritom iz katerega zastonj ješ, zaenkrat.

  • jakob kovač

   Če bi bil Kučan res tako proti osamosvojitvi bi bil Janez še zdaj v arestu,mi pa v Jugi ,lahko bi poklical vojsko policijo in rezerviste k nam in bi z osamosvojitvijo ne bilo nič,ali pa bi jo zelo krvavo dosegli,jaz nisem nikoli rdeč,ne podpiram Kučana ,toliko pa sem pošten da mu priznam zasluge.

   • Franjo Trojner

    Katere zasluge?
    Neizvedbo lustracije? Klavrno propadlo tranzicijo? Nedelujočo pravno državo? Šibko demokracijo? Človeka vredno živlenje z 500 € pokojnine in 600€ plače?
    Daj človek zresni se in ne pomagaj tišati voza še bolj v blato, ker je že zdaj nasedel in ga bo izvleči skoraj že misija nemogoče.

    • Friderik Peršič

     Tale vročina vas pa res matra …anede …

   • rabbit

    Kakšne zasluge eno naštej, 3000 penzije za njega, raja pa lahko crkne??

 • Olga101

  Komunistični zločini v Evropi zahtevajo komunistični Nürberg! Kučan sodi zaradi zločinov Udbe, veleizdaje Slovenije, rušenja ustavne ureditve Slovenije do danes, za zapahe do smrti!

  • Friderik Peršič

   Tale vročina vas pa res matra …

  • lili pili

   Pejd v senco, te bo kap stara

  • jakob kovač

   Nič vam ne pomaga koloboranti in Argentinci,bolj pljuvate manj vas narod šmirgla!do osamosvojitve ste bili tiho kot riti,zdaj pa ko je pošten narod izpeljal osamosvojitev,pa zopet delate zdrahe!

   • Lustrator

    Govoriš o tem “poštenem narodu”, ki javno pljuva čez vse vrednote osamosvojitve, nosilce slovenskih zastav zmerja s fašisti, sami pa ponosno nosijo zločinsko rdečo zvezdo, popevajo sovjetsko jugoslovanske popevke in odkrito sanjajo o nacionalizaciji in bratenju z Rusi?

    • jakob kovač

     Ja govorim o poštenem slovenskemu narodu ki se je odločil za samostojnost,pa tudi o bratenju z Rusi ,kaj je z tem narobe,ne govorim pa o desničarjih,ki niso desničarji ampak potomci koloborantov in argentincev,ki so bili tiho kot riti,do osamosvojitve,zdaj pa delajo(te) samo zgago in zdrahe,za nas rdeča zvezda ni bila zločinska ,za domobrane pa mora!!

     • Lustrator

      Ponosni Slovenci so bili med in po 2. svetovni vojni zahrbtno in svinjsko pomorjeni s strani sovjetskih kolaborantov od katerih smo se morali potem leta 91 spet osamosvajati, pa bomo očitno potrebovali še en poskus.

      Mi lahko s svojim plitvim komunajzarskim dometom razložiš kako pri zdravi pameti gre skupaj ruska agenda, rdeča zvezda, partizanstvo in samostojna Slovenija??

      Sploh veš zakaj so nastali domobranci in kaj sploh pomeni BRANITI DOM? Očitno ne, saj si se vsakkič doslej odločil za podporo okupatorju – jugokomunističnemu hlapcu sovjetske internacionale.

  • jakob kovač

   Te bo tvoj šef-komunist in pohodnik v Jajce za ušesa,če boš takšne spuščal

 • rubec

  ŽIVEL JANEZ JANŠA. Naj bo tole dovolj, če bo pa želja, lahko še kaj dodam.

  • jakob kovač

   Če ne bi bilo Kučana ,Drnovška bi nas jugo vojska stolkla kot je Hrvaško,Janše pa takrat ni nobeden šmirglal,kaj šele da bi imel kakšno besedo pri mirni osamosvojitvi,ne zagovarjam nikogar,vendar je treba tem ljudem priznati da so veliko storili za dokaj miren odhod vojske iz Slovenije.seveda sedaj sledi pljuvanje SDS kot ponavadi!

   • rubec

    Jaz sem pljuval ko je bilo to potrebno, na tanke v rožni dolini pri novi gorici, zato takim kot sem jaz, pravljic ne moreš prodati. V tistem času sem bil tam in še kje, zatorej, mali odjebi.

    • Vojvoda Šarec.

     Pravlice ti prodaja Twito.

     • rubec

      Kdo je tebe majmun sploh kaj vprašal. Putuj dalje človeček.

     • Vojvoda Šarec.

      Zmenn poslušni copatko.

     • samotoje

      Veš kaj, med učenci, dijaki in študenti (in tudi kolegi) sem srečal mnoge reveže, ki so se hudo mučili, da jim je kaj šlo v glave. Ampak ti si pa med takimi na prvem mestu. Beži v blokado.Kradeš prostor.

     • Vojvoda Šarec.

      Nauči se lagat.

     • Vojvoda Šarec.

      Na kter faks si hodil, kumrovski snel kurc? Ljakse.

     • lili pili

      Po titu twito…

    • jakob kovač

     Tudi jaz sem aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni kot še mnogi drugi pa se z tem ne hvalimo,toda kar je res poceni smo jo odnesli po zaslugi Kučana Drnovška in še mnogih,prav tako pa z odločnostjo in dobro organiziranostjo TO,vsak pošten Slovenec ,ki je glasoval za osamosvojitev je pomagal po svojih možnostih n ibilo jaz kot ti praviš in ni bilo odjebi kot ti meni praviš,ne se hvalit ,vsi smo bili na strani Slovenije,ne eni bolj,drugi manj!

     • Lustrator

      Ne nabijaj. Omenjaš partijca, ki sta vse do konca svojega političnega delovanja obžalovala odcepitev Slovenije iz Juge in naredila prav vse možno, da do vojne sploh ne bi prišlo – pa ne v smislu, da bi Slovenija dobila svojo državo brez izstreljenega metka, ampak da bi JLA z bombami prekrila neoborožene civile in razoroženo slovensko vojsko, tako kot so njuni politični predhodniki naredili med 2. svetovno vojno. Ko imaš na eni strani oboroženo četo komunističnih morilcev, na drugi strani pa razorožen narod, to ni vojna, ampak GENOCID. S svojim pisanjem ga več kot očitno tudi podpiraš. Sram me je, da imaš pravico do bivanja v tej državi in močno upam, da se najine poti kdaj ne srečajo. Pa ti v življenju sicer ne želim slabega, samo ŠOLO.

     • jakob kovač

      Včasih pa čete domobranov ki so skupaj z okupatorji napadale lastni narod,raje se poskrijte v svoje luknje.koloboranti ste dobili po buči,pa še ne date miru!

     • Lustrator

      Lasten narod? Domobranci so BRANILI lasten narod, partizani niso nikoli bili nikakršen narod, saj partija narodov sploh NE PRIZNAVA. Nauči se osnov svoje zločinske ideologije, potem pa vstopaj v zgodovinske debate. Dobronameren nasvet predno se še bolj osmešiš.

     • jakob kovač

      Antikomunistična milica oborožena z strani Lahov,je branila lastni narod,ko vam je tega gospodarja vzel hudič,ste prisegli Hitlerju, nisem še čul da bi kje na svetu katera država branila svoj narod z pomočjo okupatorja-niste bili na pravi strani in nehajte z svojimi neboluzami

     • Lustrator

      Ti si najprej razčisti pojme kdo je v Sloveniji sploh bil okupator, proti komu in na kakšen način se je boril, na kakšen način je obračunaval z vsemi zunaj svoje partije ter kdaj in zakaj se je pojavila prva iniciativa za samozaščito.

      “nisem še čul da bi kje na svetu katera država branila svoj narod z pomočjo okupatorja”

      Me ne čudi, da ne poznaš osnovnih pravil vojnega prava, ki s Haaško konvencijo iz leta 1907 jasno zapoveduje okupacijskim silam, da so odgovorni za red in mir na okupiranem ozemlju za kar lahko rekrutirajo domače prebivalstvo, ki mora v izogib škodi, pri tem tudi sodelovati. V življenju še nisem srečal podpornika partizanstva (ki so bili mimogrede teroristična organizacija, ki so jo šel proti koncu vojne zaradi sebičnih interesov priznali umazani Stalinovi zavezniki) kateri bi se spoznal bodisi na pravo ali zgodovino, tako da ti tega niti he morem pretirano zameriti. Ne razumem edino zakaj komentiraš na temah o katerih nimaš niti najmanjšega pojma. To je kot da bi si slekel spodnje gate in marširal po centru Ljubljane in bil na svoj pogum celo ponosen.

     • jakob kovač

      Ja okupatorji morajo vzdrževati red in mir,,če te nekdo okupira se pač požvižga na zakone,saj jim nobeden ne daje pravico napadati druge države ,maš pa res nore-pa da zaključima -The end!

     • Lustrator

      Ne razumeš; žrtev nacistične in fašistične okupacije PRED pričetkom partizanske komunistične revolucije skorajda ni bilo – nekaj sto ljudi. Ko so se pričeli teroristični napadi komunistov zoper slovenske civile, kasneje pa še zahrbtni napadi na nemške neoborožence, smo začeli trupla šteti v desettisočih. Nemci so imeli zelo jasna pravila glede bojevanja – partizani so jih poznali in NAMENOMA kršili, da bi nebranjeno civilno prebivalstvo čim bolj nastradalo

      “če te nekdo okupira se pač požvižga na zakone,saj jim nobeden ne daje pravico napadati druge držav”

      Ti sploh veš kaj je vojna in da obstajajo strogi zakoni, ki opredeljujejo najrazličnejše možne scenarije? Partizani niso imeli prav v nobenem trenutku mandata s strani demokratično izvoljenih predstavnikov ljudstva, torej so bili ilegalna teroristična organizacija, ki jih ne Nemci, ne Italijani niso priznavali za vojsko Jugoslavije, saj so se rdečezvezdniki celo bojevali PROTI uradni vojski – četnikom. Niti en sam del partizanskega delovanja na področju Juge nima torej nikakršne zveze ne z legalnostjo, kaj šele legitimiteto med ljudstvom. Izvedba državnega udara oziroma revolucije proti demokratično izvoljeni oblasti, pa je tako ali tako izdaja, ki se kaznuje z najostrejšimi kaznimi – če se ne motim, takrat celo s smrtno.

     • Steiermark

      **************************************************************, pravilno je, da takšne slepce in tepce podučiš o resnici! Morda bodo pa kdaj kapirali, kdo ve…..

     • Lustrator

      Morda, upanje umre zadnje. Kljub temu, da je to v večini primerov sizifovo delo, saj ne gre za produkte nekajletne izobraževalno/medijske manipulacije, ampak za natančno splaniran “socialni inženiring” s katerim so v Sovjetski zvezi komunisti začeli že po 1. svetovni vojni, pri nas pa so na ta način možgansko uničene že 3 zaporedne generacije ljudi z redkimi izjemami (cca 25% Slovencev), vztrajam, saj to čutim kot svojo državljansko dolžnost.

     • Steiermark

      Resnica, ki je večina ljudi ne pozna ali pa noče verjeti, da je kaj takšnega sploh mogoče!

     • Boris Zajc

      Kreten vsevedni, kaj si ti in kdo si, povedo tvoje besede. Drugače pa je za kredibilno pisanje potrebeno verodostojno ime in priimek. Bo šlo pisunček zafrustrirani.

     • Boštjan Brenčič

      Ime in priimek človeku še ne daje pravice zmerjati.

     • Lustrator

      Kaj češ – udbovci in njihovi potomčki so še vedno v fazi ovajanja in grenjenja kariere vse, ki niso na skrajni partijski režimski liniji in pri tem jih najbolj motimo tisti, ki nam na kraj pameti ne pade, da bi se v evropski Severni Koreji javno identificirali s pravim imenom. A kot sem že rekel udbovčku zgoraj – časi se bodo zamenjali, ob lustraciji bodo bežali in se zavijali v anonimnost vsi danes pogumni rdečesrajčniki.

     • Boris Zajc

      Se strinjam. Žaljiv si lahko do nekoga tudi z napisanim tekstom. Mar ne?

     • Lustrator

      To, da se nekomunisti zaradi povsod prisotnih udbovskih krtov moramo še leta 2019 v LASTNI DRŽAVI skrivati za psevdonimi, če ne želimo imeti dodatnih problemov v življenju, je le še en pokazatelj kako globoko v totalitarnem komunističnem sistemu smo, a verjamem da se ti o tem niti sanja ne, če si na drugi (zločinsko režimski) strani spektra. A verjemi, časi se bodo obrnili, narod bo spregledal, ko bo spet zmanjkalo tujih kreditov in s tem hrane, elektrike, bencina in seveda mainstream medijev, ki manipulirajo z neukim ljudstvom. Vas bomo videli takrat proletarčke rdeče, kako ponosno boste marširali s pravimi imeni in priimki.

     • pupa

      240 comments • 33 votes 14 %

      Sem ti nastavila ogledalo!!!!!!!!!!!!!!!!

     • Steiermark

      Rekla bi, da se tebi posebaj ni potrebno predstavljati, saj se obnašaš, kot pravi boječi zajec, zakamufliran v grmovju in na preži! Sicer pa s takšnimi zajjci ni vredno zapravljati energije, ker vam je vsako dopovedovanje in razlaganje resnice, nesprejemljivo in tuje.

     • gorenc

      Kolaboranti so bili eni in drugi,komunisti in domobranci.Komunisti so kolaborirali z nacisti in z italijanskimi fašisti za izdajo slovenskega naroda so od italijanskih fašistov dobivali orožje.Kolaboracija z nacisti je trajala do konca svetovne vojne,z italijanskimi fašisti pa do leta 1943 ko je Italija kapitulirala.

     • Lustrator

      Ne bo čisto držalo; domobranci so bili kolaboranti (kar je legalno in legitimno), partizani pa izdajalci, kar ni ne eno ne drugo.

     • gorenc

      Imaš prav.

      V V ned., 30. jun. 2019 ob 14:06 je oseba Disqus napisala:

     • Luiggi

      Zgodovina tocno ve,kdo je pobijal slo.narod,rdeca zvezda in srl/kldu,bedak!

     • rabbit

      Kako pa veš saj si se rodil v času inforbiroja

     • jakob kovač

      zakaj pa nisi ostal v Argentini,jaz imam od rojstva pravico bivanje v svoji domovini,in kaj bi naredil če bi se najini poti srečali,bi me poslall v Dachau ali še kaj hujšega,in za take norce bi naj glasovali-nikoli!

     • Lustrator

      Oprosti, a tvoja domovina je v državi, ki ima na sredini rdečo zvezdo in spada v vzhodni blok – izvoli torej ven iz Evrope in Slovenije, ki vam je leta 90 na referendumu rasno rekla: izvolite ven!

      PS; Zanimivo da mi kot komi omenjaš Dachau kamor je prav partijska komanda okupatorju ovajala poštene slovenske domoljube.

     • jakob kovač

      Moja domovina je Slovenija in nikoli nisem bil v partiji za razliko od vodstva SDS in mogoče tudi tebe,kdo je pošiljal v Dachau se ve,tudi jaz sem bil na referendumu in za ,kakor tudi velioka večina Slovencev,pa ne Argentincev.

     • Lustrator

      Kdo pa misliš, da je sploh poskrbel, da je prišlo do referenduma in zagovarjal opcijo ZA? Namig: prav noben potomec partizanstva, prav nobeno rdečo teslo, ki ga v svojem antijanša efektu voliš že 30 let. To, da si bil na referendumu za, je le še dodaten dokaz tfvoje moralne kompromitiranosti; če si že jugos in komi po srcu, potem bodi pri tem dosleden in jo ucvrni nekam, kjer so te vrednote zapisane v ustavi – to pa bi moral narediti že leta 90, ko si s figo v žepu izglasoval izbiro, ki jo danes zelo očitno obžaluješ. S takšnimi sodržavljani brez ene same temeljne skupne vrednote je mirno in konstruktivno sobivanje NEMOGOČE.

     • Boštjan Brenčič

      Za so navijali in nam pomagali tako zamejci kot izseljenci, levi in desni, eni manj drugi bolj. Vsi smo Slovenci tudi in mogoče še bolj tisti v Argentini. Samo otroci upravičeno pričakujejo, da drugi, starejši poskrbijo zanje. Vsak odrasu dec ( pa tudi baba) pa naj sam zase poskrbi. Ne sprašuj kaj bo Slovenija storila zate ampak kaj lahko ti storiš za Slovenijo. In ne pluvaj po ljudeh, ki so tvegali življenje, da imamo končno SVOJO DRŽAVO. Na to, kdo jo vodi, pa vplivamo mi vsi, vsake štiri leta. In kar smo volili to imamo. Še dobro da le za 4 leta. In enkrat se bo mojim lubim Slovencem posvetilo. Še slepa kura zrno najde.

     • Dada

      Prvak SDS je ravno tako osovražen politik v SLO, kot je SDS osovražena med strankami- Še dobro, da ima SDS svoje medije, ha,ha,ha , še dobro, da je Janša solastnik, da lahko naroči, kaj se boi pisalo, sicer teh izmišljenih dogodkov ne bi imel kje objavit. Ne boš Janša, v primerjavi s Kučanom, si SMRKAVEC. Tukaj lahko po naročilu pišeš, v normalnih medijih pa tudi takozvani “zgodovinar” Možina ne pomaga.

     • pupa

      Dada

      1259 comments 118 votes 9%

      Tudi ti potrebuješ OGLEDALO!!!!!!!!!!!!!!

     • Boštjan Brenčič

      Kolk so star?

     • jakob kovač

      Rodil sem se v času informbiroa,torej če te zanima si izračunaj!

    • Prle

     Sem mislil,da si jih ustavljal s svojim telesom, Ampak ne,ti si samo pljuval.Korajžno.

     • von Rhein

      Ti raje vprašaj fotra kako je mahal z jugozastavo,ko so vdrli na ulice.

    • Dada

     Ti si pljuval in pljuvaš sebi v skledo, ha,ha,ha

   • Desnoklik

    Ma ti si fuknjen, sorry. Zdej pa prestopi na desno

   • xtc

    A bi nehal klatit neumnosti?
    Če bi čakali na Kučana in šipca trboveljskega bi bili kot Bosna,kar je bil tudi njun cilj-niti eden ni imel očeta Slovenca.

   • Steiermark

    No, še en duševno okrnjen primerek, ki trdi da so nas izdajalci osvoboddili! Kakorkoli že, JJ je reagiral z inteligenco in obvladal jugozveri, ki pač zaradi svoje rasne pripadnosti ne dosežejo IQ 60, kot njihov kratkonogi izdajalec, ki se izdaja za “našega”, čeprv njegova najbolj intimna opcija nikoli ni bila svobodna in samostojna Slovenija!

    • jakob kovač

     Ja Janez je reagiral z inteligenco .ha-ha,kdo pa se je hotel pogajati z njim od politikov in trojke nobeden,Kacin je bil na nivoju z svojimi press konferencami,Janez bi pa kar streljal in v primeru poloma zbežal v Avstrijo.

     • Steiermark

      Vi primerki, ki vas žene nagon in ne inteligenca, pač tko “razmišljate”, žal…….

    • igor

     Moja intimna opcija je, da bi sel ti malo v senco raje :))

     • Steiermark

      Imaš probleme?

     • igor

      Da :))

     • Steiermark

      Potem si pa najdi dobrega terapevta, jaz ti ne morem pomagati!

     • igor

      Hvala vseeno. Kot da bi. ;)

   • milanček

    ja, vročina dela svoje, nekateri so totalno bllesavi!

    • jakob kovač

     JA PRAVO DIAGNOZO SI SI POSTAVIL!

    • Steiermark

     Mislim, da si se zmotil, glede delovana vročine na njih – oni so že od rojstva, takšni – Bog pomagaj! In ni jim pomoči!

    • rabbit

     Ko bo vročina popustila, bo kovač še zmeraj bedak.

    • pupa

     Če bi vplivala vročina za skisane možgane bi za pričakovat, da bo čez kašen mesec boljše, pa bo enako tudi januarja in februarja.

     Žal!!!

   • pupa

    383 comments • 106 votes jakob kovač 28%

    11439 comments • 48139 votes rubec 420%

    Ti ta informacija kaj pove? Meni zelo veliko. Ti in taki kot ti so bili in so še vedno proti samostojni Sloveniji in se strinjajo s Kučanovim izdajstvom s katerim je soglašal z razorožitvijo Slovenske TO.

    • jakob kovač

     Ja ti mi boš govoril-a o tem da nisem za osamosvojitev jaz sem bil za ,če je bil Kučan izdajalec ga ovadi,domobrančki in razni kploboranti si hočete sedaj že prisvojit našo osamosvojitev,sem aktivni udeleženec v TO,zato me ne žali domobranček!

     • pupa

      Med mojimi sorodniki ni bilo nobenega domobranca sama sem premlada, da bi se družila z njimi, so pa bili v mojem sorodstvu partizani, ki so morali svoj kos kruha iskati v tujini, ker niso bili priviligirani partizani.

      Domobranec- ali ni to človek ki brani svoj dom pred nasiljem, ki ga prinaša vsak totalitarizemin njegovo nasilno izvajanje, pa ni pomebno kako ga imenujemo FAŠIZEM, NACIZEM, KOMUNIZEM…………… Ko bo Slovenskki parlament javno obsodil vse vrste TERORJA, ne glede kdo ga izvaja, bom glasno zaploskala.

      Z zgoraj napisanim še ni rečeno, da danes ni terorja, je in ga izvajajo ZDRUŽBE BELIH OVRATNIKOV.

     • Lustrator

      Napadaš domobrance, ki so branili dom pred jugoslovanskosovjetsko rdečo zvezdo, hkrati pa trdiš, da si se leta 91 boril proti tej isti jugoslovanskosovjetski rdeči zvezdi? Daj malo premisli predno streljaš te svoje protislovne kozle – vsaj znotraj komentarja bodi dosleden, sicer izpadeš kot shizofren Lunatik.

     • jakob kovač

      Domobranci ste bili kvizlingi ki ste služili okupatorju govor Musolinija o Slovencih-uničite že enkrat to prekleto pleme -hitler-napravite mi to deželo zopet nemško .če ne bi bilo rdeče zvezde bi ti lajal po švabsko a li po laško,kolikor vem smo se borili za osamosvojitev. .od ostalih republik,ti si shizofren in ponoči sanjaj sijočo rdečo zvezdo,ki nam je v daljšem časovnem obdobju prinesla samostojnost, pa nisem nikoli bil komunist za razliko od vaših SDS vodij!

  • Prle

   Nisi povedal,koliko časa naj živi.

  • lili pili

   Ja naj zivi in gleda kako drugi vladajo, ziviooo

  • Dada

   Prvak SDS je ravno tako osovražen politik v SLO, kot je SDS osovražena med strankami- Še dobro, da ima SDS svoje medije, ha,ha,ha , še dobro, da je Janša solastnik, da lahko naroči, kaj se boi pisalo, sicer teh izmišljenih dogodkov ne bi imel kje objavit. Ne boš Janša, v primerjavi s Kučanom, si SMRKAVEC. Tukaj lahko po naročilu pišeš, v normalnih medijih pa tudi takozvani “zgodovinar” Možina ne pomaga.

 • Ros

  Prav je, da na njihovih sodiščih pove kaj in zakaj se je dogajalo.

 • hle

  In zopet je janez užaljen ker so ga totalno spregledali

 • Franjo Trojner

  Demokrat g. Pučnik ++++ PLUS
  Demokrat g. Vaclav Havel ++++ PLUS
  Bivši šef komunistične partije Kučan- MINUS, MINUS, MINUS, MINUS, MINUS………
  Naj Kučan pove zakaj je bil proti, da Prešernova Zravica v celoti postane naša himna?

  • Friderik Peršič

   Tale vročina vas pa res matra …hehehe …

   • Lustrator

    Če imaš ti probleme z razumevanjem jasnih povedi in nisi zmožen ene same kratke argumentirane replike, ni on tisti, ki ima težave z vročino.

  • lili pili

   Pucnik je bil na koncu popusnik..

   • KAPIBARA

    Ti si pa že zdej..

    • lili pili

     Ja on je pa ze bil…

 • večni srb

  Vidim, da bo danes dolga noč, nemogoče je v par stavkih opisati vse glavne paradokse in nesmisle v tem idiotskem članku.
  Sem pa zelo vesel, da se je končno začelo resno in kritično analizirati dejstva, ki so nam zapečatila usodo in povzročajo toliko gorja že 30 let, vsaj pred smrtjo bomo deležni pravičnega zadoščenja. Moramo skozi to že zato, ker želimo postati civilizirana človeška bitja.

  Smrt fašizmu!

  • učko

   Jah, predvsem smrt “ta rdečmu fašizmu”, avantgardi zločinskega in lopovskega razreda !!!!!

  • Desnoklik

   Smrt totalitarizmu.

 • Valter BraniSlav

  Veliko predolg clanek.

  • Hamid Begic

   Q2?! :)

   PS: How much %?! :)

   • Valter BraniSlav

    Toliko kot da trg.
    Poprecje

 • Mirko Sedlar

  Samooklicani veliki osvoboditelj se je razpisal vrjetno je za toliko teksta potreboval cca. mesec ali dva glede na njegov IQ

  • rubec

   Tebe osvoboditev še čaka. Ko boš pokal čez mejo jo bomo dočakali še mi. Teslo zabito.

  • Lustrator

   Si pozabil, da je omenjeni napisal več strokovnih knjig, kot si ti v življenju salutiral množičnemu morilcu in pedofilu Fidu? Jaz pa stavim gajbo pira, da sam v mesecu ali dveh nisi zmožen niti prebrati, kaj šele razumeti zgornje besedeilo in spisati eno samo utemeljeno repliko. Velja proletarček?

 • Perkele

  Upam, da to odkritje ne bo preusmerilo moči Nova24 raziskovalnega novinarstva od preiskave požiga Notre-Dame. Težko je v današnjih časih ohranjati novinarstvo na visokem nivoju in biti v službi resnice.

 • Liberalec

  To je sicer dobro in argumentirano napisano, vendar tega ne bom delil, ker si državljani Slovenije, tega ne zaslužijo (in še manj razumejo).

  • rubec

   ******

 • antimur

  Zdaj jim pa že uhajajo zadeve popolnoma iz rok, panika naredi svoje. Verjetno ni takšnega idiota, ki pri tej ovadbi ne bi videl zraven Kučanovih parkljev. Se pa počutim ponižanega, da ta rdečezvezdaška golazen s Kučanom na čelu meni, da nas s takšnimi cenenimi fintami lahko spelje na led.

  • Perkele

   Vodilnih SDS komunistov ne more, so preveliki insajderji in poznajo partijske fore.

 • Luckyss

  Ko že misliš da bolj bedasto ne gre, nas začnejo prepričevati, da si nekdo sam naroča ovadbe…
  Ni daleč naslednji korak, ko boste nekoga ustrelili in prepričevali svoje ovce da si je ubiti sam sebi naročil umor..
  Pred nekaj urami sem napisal, da ste celo med ovcami tiste bolj butaste in nisem imel prav ..To presega vse meje normalnosti..Če ima običajna ovca IQ ena, imate vi tam okrog 0,000000012…
  Bolje bi povedal, če bi dejal, da ste lobotomirane…

  • Sonce

   In ker je Janez rekel, da si je Milan sam naročil ovadbo, to zdaj ponavljajo kot mantro.
   #patetično

   • učko

    Ne, čisto pravilno in resnično ! Kje je tukej kej patetike tud ne vem.

   • Lustrator

    Kučan se že vse od leta 90 z vsemi sredstvi trudi sebe prikazati v luči “osamosvojitelja”, pa mu nasedajo le tisti najbolj mentalno osiromašeni. Zadeva je prozorna od Marsa do Zemlje – takšne stvari je potrebno posebej narisati le rdečim proletarčkom.

  • komar marko

   No ja,PATRIJA naročena stcvar, TRIKRAT pred volitvami. Depala vas bnaročena, afera VičHolmec naročena. SLUČAJ?

   • Luckyss

    Romanje v Jajce in pisanje pisem Titu,ki mejijo na erotiko niso slučaj, ,,,
    Prodaja našega in izraelskega orožja za lasten žep tudi ni naključje..
    Zakaj je Drnovšek prepovedal ovadbo Janeza v tem primeru preprodaje je tudi jasno..
    Kaj več pa ne smem povedati..itak bom jutri spet imel policiste na grbi in ukinjen ta račun…
    Se “vidimo” čez kakšen mesec..

  • Vojvoda Šarec.

   Saj Twito ve, da je velka večina njegovih volivcev butastih.

   • Lustrator

    Nepismeni proletarec, preberi raje prispevek od začetka do konca in potem ocenjuj inteligenco kogarkoli. Če je na tem svetu ena sama ideologija, ki še nikjer na svetu ni prinesla zdrave pameti, napredka, kaj šele razcveta, je to en in edini: komunizem. Ni pa to nič čudnega, ker vanj verjamejo le bodisi izjemno pokvarjeni sociopati z namenom osehbne prilastitve tujega privatnega imetja in pa masa podpovprečnežev, ki si želi istega, a vztraja čeprav vidijo, da si izplen deli le posvečena elita. Po svojih komentarjih zelo očitno spadaš med slednje – uporabne idiote, ki vsakič znova ustoliči novo lutko na tronu.

    • Vojvoda Šarec.

     Kdaj si se krstil templar?. Leta ’91, ko si oportunistično zavrgel ideologijo KP in cez noč postal samooklicani demokrat, ki se je nažrl znanja vsega Sveta, se usral in govno zapakiral v celofan.

     • Lustrator

      Saj bi napisal, da ne sodi po sebi, a kaj ko sam niti te zločinske ideologije nisi nikoli zavrgel, ampak še kar vztrajaš pri njeni obrambi. Patetično.

     • Vojvoda Šarec.

      No vsaj priznas da si romal v Jajce, ko sem jaz skakal iz jajca v jajce.

     • Lustrator

      Si dejansko nepismen ali to le uporabljaš kot izgovor za nerazumevanje dobesedno vsega čemur repliciraš?

     • Vojvoda Šarec.

      Ne jokcaj teoretični celofancek.

  • Andrej

   No ja, bomo videli, kaj bo iz tega nastalo. Srbi pravijo, da je za vsa vojaška dejanja odgovoren predsednik države (po zakonu je to menda celo res, ker je vrhovni komandant). Kučan pa pravi, da je odgovoren obrambni minister, ki je bil takrat Janša. Vsaj pri mahinacijah z orožjem je vse kazalo na Janšo, čeprav je Kučan letel v Izrael in obrambnemu ministru še povedal ni.
   Možni scenarij: Kučan se izgovarja na operativno vodenje obrambe in da ga obrambni minister ni pisno obvestil, da nameravajo napasti vojake JNA. Torej ne more biti kriv Kučan, ampak Janša. Če bi Kučan vedel o napadu, bi ga skušal preprečiti. Bomo videli, če bo šlo tole obtoževanje v to smer. Končna posledica: dobri Kučan in umazani, zli Janša.

   Sicer se mi pa zdi, da gre za precej bolj resno zadevo, kot je videti. Še posebej, če bereš med vrsticami. Pri komunistih je pa tako branje nujno. Nikakor pa ni bedasto.

 • učko

  Jah, ob prazniku si je Kučan dal naročiti ovadbo, da bi sam izpadel kot veliki osamosvojitelj. V bistvu pa ne bo nikoli mogel s sebe sprati “umazanije izdajstva”! Kwa tle ni jasno ?!

  • Prle

   Kva pa tep ni jasn, vojna za Slo, se je na žalost dobila za t.i zeleno mizo. jebi ga. Zaslužni za to pa Drnovšek,Kučan,Bučar,Peterle, Ivan Janez pa je medtem lajal v kleti CD.

   • učko

    Vojna za Slovenijo se je dobila takrat, ko noben tank Jugo armade ni bil več pokreten, ker smo vse zablokirali, še najbolj na Dolenjki v Krakovski hosti, cel konvoj tankov, prvega in zadnjega smo sesuli, ostali pa so obtičali. Za “zeleno mizo” na Brionih so sedeli tudi Hrvati in Bosanci (Izetbegović), no Milošević je imel fige v žepu in takoj po tistem se je prava vojna v bivši Jugi šele prav začela. No, v Sloveniji pač niso mogli več vojaško operirat. So pa novačili Srbi pri Zlovenačkih izdajalcih. No, to pa je dolga zgodba.

   • Jan Kovalski

    Če ne bi bila JLA poražena se ne bi pogovarjali na Brionih.
    Kučan je bil veleizdajalec, ki je orožje slovenske TO predal JLA.
    Še prej si je reševal svojo rit, ko je predal četverico vojaškemu sodišču JLA.

 • učko

  Komunisti, avantgarda fašizma, avantgarda (samozvana seveda) lopovskega in zločinskega razreda, so zelo vešči v teh intriganstkih in propagandnih zadevah. Desnuharji jih šele zadnje čase malo kužijo.

 • Janez Kepic-Kern

  Enim od spodaj – je, se zdi – sonce pregrelo – glave.
  Za
  Božjo voljo – ne hodite sredii dneva – po soncu. L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA

 • Friderik Peršič

  Pravi nekdanji komunajzar Janša …

  • učko

   Narobe, on je še zmir “orto” !

 • milanček

  tako je! ta komunistična gnojnica, ta uničevalec Slovenije in slovenskega naroda, mora, poudarjam, mora čim hitreje crknit! kaj je napisal pokojni Slivnik, kućan mora crknit!

  • Prle

   Še zmerom je tukaj Štefka.

 • Garbage man

  Mogoče una hči z debelo glavo ureja vrtove na Dedinju

 • SALZ

  Takoj ga naj izročijo Srbiji z vsakim dnem ko ga ne je škoda večja

 • Hamid Begic

  Joj, joj, Janša,… Si se pa potrudil… Si kaj pametnega in resničnega povedal/napisal?! :)

  PS: Nisem neumen, da to berem. :)

  • montyamp

   Itak ne bi razumel .

  • Jan Kovalski

   Še kako si neumen, da skušaš ocenjevati nekaj kar nisi prebral.

  • JANEZ GUS

   Pozabil si na plus.Te vročina ali mekana.

  • Andrej

   Seveda si neumen, pa še hvališ se s tem. Ajoj, ajoj.

 • Vojvoda Šarec.

  Nevem kaj se Janko obremenjuje saj bo za domoljube vedno junak oz osamosvojitelj.

 • montyamp

  Panika u murglama .

 • Garbage man

  2 članka o zabulemu srbofilu je preveč

 • Black_hawk

  Pod Janšo je prihajalo do velikih obiskov, George W. Bush Janši vi ste velik demokrat, danes lahko o tem ali čem podobnem samo sanjamo. Prehitevajo nas celo Hrvati.

  • JANEZ GUS

   To je murgelska mineštra,da bodo barabe ne kaznovane preživele svoj vek.Saj upam da neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.Tudi HANZI NE BO VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEČNA.

  • večni srb

   Bush izhaja iz bogate in močne buržuazije, ki je opremljala nacistično Nemčijo, zaenkrat ga svet pozna kot največjo pošast 21.stoletja in je zagotovo med najslabšimi ameriškimi predsedniki, odkar obstajajo.

   Si znaš sploh predstavljati koliko milijonov ljudi je pobil, kakšno upostošenje je povzročil in v kakšno greznico se je spremenil planet, zaradi njegovih debilnih idiotizmov? Še danes milijonu bežijo pred njim po celem planetu, ki ga je spremenil v planetarno koncentracijsko taborišče, kjer.so vsi in vse stalno pod nadzorom maničnih paranoikov in sadističnih psihopatov, toliko.

 • Tomaz

  A kdo verjame da smo se znebil juge , srbohrvatski pa albanski na vsakem koraku , zdaj pa se afrika pa azija pa mi smo vecjem dreku ko 92ega..

 • xtc

  Seveda sta bila Žajfo Šević in Koloman Madžarski tekmeca za Titekov tron a je bil Žajfo Jebač sposobnejši in je z Buletom zheblal Kratkonogega potomca Madžarskih Romov,seveda pa bi bilo drugače ,če nebi par let preje prisilno upokojili mentorja notranjega ministra Gobarja,če bi gobar Hitler Jungend ostal,bi likvidiral Žajfo Jebača allias “Soft Fuckerja” in ustooličilKratkonogega a se zadeva zaradi notranjih prerivanj v Partiji ni išla-saj je bil za Srbe Pola madžarski rom pola Slovenac nesprejemljiv za Veliku Srbiju.

 • Garbage man

  Potrebno bo nevtralizirat vnuke asap

 • Princ Divjak

  HA HA HA HA….ojojojjj,,pa vašemu ljubljenemu vodji se je že čist skisalo…

  • rubec

   Še eno teslo tukaj. Iz katere ustanove za retarde se pa ti javljaš majmun, da pri osebju preverim zakaj v tvoji sobi vtičnica. Ke teslo.

   • večni srb

    Se strinjam, kdor ne.zna.vsaj na kratko povedati kaj se mu zdi butasto in neresnični, je pe hujši idiot. S takimi se ja.ne.da.nič resnega debatirati, če pa vedo edino, da je nekaj butasto in ni res, ne znajo pa.razložiti zakaj in kako bi pa potem lahko bilo res.

  • macon

   Kako se zaletavate, revšeta. Trije skupaj pa ne sestavite enega smiselnega stavka.

   Vaše abnormalne identitete in zagovarjanje kriminala in korupcije samo dokazujejo, da se nekomu splača plačevati take bedarije, da kreira vašo levo vzporedno realnost. Podobno kot zlagane javnomnenjske ankete. Večina molči in vas prenaša, ker nekako živijo s tem kar zaslužijo, čeprav bi brez vaše bande veliko bolje. Kmalu boste zavozili in potem bo druga pesem kot že n-krat ponovljeno v zgodovini, ko so se podrle hišice iz kart, ker so režimi zajebali družbe.

   Za to kar tukaj počnete pa boste pretežno plačali, na to se zanesite.

   • večni srb

    Na žalost, ne bodo, ne morejo, ker nikogar ne bo prepričal kup bolj ali manj izmišljenih bedarij, ki.jih ni mogoče preveriti oziroma ne zdržijo niti elementarne presoje dejstev, od kar vsi uporabljo Google in druga globalistična orodja.
    Zdaj poznamo pač še več laži, iščimo resnico naprej.

  • Andrej

   Naval Yugonostalgikov in samodaniJanša tipov tukaj dokazuje, da ima
   Janša prav. Vedno je tako. Ob pomembnih člankih se takoj pojavijo. Po
   njih veš, da je šlanek vredno prebrati.
   Hvala vam za to

   • Princ Divjak

    nema na čemu

  • Lustrator

   Je to res skrajni domet vse rdeče “inteligence”? Berem in berem, pa še vedno nisem prebral enega samega komija, ki bi si sploh drznil replicirati vsebini članka, da se ne bi preveč osramotil. Zdaj je tudi jasno, da je ni sile, ki bi v studio glavnih medijskih hiš za 2 uri zaprle Janšo in poljubnega rdečega “intelektualca”, ker bi bil to hitri konec celotne rdeče paradigme populističnih “antifašističnih” pravljic.

   • Princ Divjak

    škoda besed za tretjerazrednega garažnega pravljičarja z IQ-jem enoletne opice..vsi linki so povezani z SDS-založba obzorja v njihovi lasti,belo knjigo je tak sam napiso,reporter ter demokracija..ultra verodostojni linki

 • Janez Kepic-Kern

  “ČAS CELI RANE” – se reče.
  Tisti svoj čas tako – ropotajoči S.M. – je že OUT.
  Tudi ostali bodo odšli . za njim. Zagotovo. Bogu hvala. L.r. JANEZ K. KERN KOMENDA

  • večni srb

   Če bi bil lahko še enkrat mlad, bi zagotovo več pil in fukal, a ne da stric.

   • Janez Kepic-Kern

    Ne skrbi zame,
    nisva na isti valovni dolžini.
    Meni je bilo – kar OK.
    Bogu sem hvaležen za tako življenje – kotga imam. L.r. Janez K. Kern KOMENDA

    • večni srb

     Spoštovanje, nisem vedel, da ste celo mladost v glavnem lulali, kakali, pili in jedli stric. Zdaj pa pančat, kaj češ drugo počet, če ne piješ in ne fukaš.

 • večni srb

  Janša je ljubosumen ker so se prav srbi spomnili nekaj, kar je sam tuhtal in se žrl kar 30 let.

 • Garbage man

  Tudi, če ga bo kdo izbrisal, naj to naredi, kot -utopil se je v gnojšnici, posilil ga je prašič, zaklal ga je islamist…..

 • Janez Kepic-Kern

  Svet se bo vrtel naprej – brez bla, bla EX KP,ZL-JEV ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  Kosovski Srb, poštenjakar Momčilo JOKIČ le v svoji knjigi
  TAJNI DOSIJE JOSIP BROZ
  zaposal,
  “NJEGOV SPOMIN — BO POGINIL
  IN NJEGOVEGA IMENA NE BO VEČ NA ULICAH MEST
  IN NA CESTAH SVETA.
  Citat iz BIBLIJE

 • herman

  Bogi Janša! Spet halucinira! Naj že gre k zdravniku.

  • Andrej

   Naval Yugonostalgikov in samodaniJanša tipov tukaj dokazuje, da ima
   Janša prav. Vedno je tako. Ob pomembnih člankih se takoj pojavijo. Po
   njih veš, da je šlanek vredno prebrati.
   Hvala vam za to!

 • karlina

  SAMO PODPIŠEM, VSE JE NA ŽALOST RES IN VSE SE BERE, KOT GROZLJIVKA, KI JE V BISTVU RES V SLOVENIJI, SE ŠE VEDNO DOGAJA, AMPAK SAMO NE NAŠIM, TISTIM, KI SMO BILI ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO !!!!!!!!! TUDI SAMA ŽE VEČ, KOT 10 LET GOVORIM, DA SE NAM KOMUNISTI, OZ. LEVIČARJI MAŠČUJEJO ZA SAMOSTOJNOST, NA VSAKEM KORAKU, VIDIMO IN ZELO, ZELO OBČUTIMO ,KOLIKO ČASA ŠE………………….????????

  • večni srb

   Vse je res zato, ker baje živimo v multivesolju, kjer se prihodnost in preteklost spreminjata in nastajata z vsakim novim hipotetičnim dejstvom.

   • Andrej

    Ko je potrebno sprejeti dejstva tukaj in zdaj, se je najlažje zgovarjat na multivesolja.

    • večni srb

     Dejstva so že izbrisali, multi vesolje jim bolj ustreza, zaradi gole resnice se samo žrejo in počutijo usrane.

 • večni srb

  Še vedno nisem prebral celega, sicer nedvomno prelomnega in spektakularnega članka. Enostsvno čutim odpor do vsega silnega in popolnoma jalovega dela, ki ba bom moral vložiti v preverjanje posameznih idej, če pa ne pridem niti čez prvi odstavek, ne da bi že na prvi pogled odkril kup kompletnih oslarij in neverjetnih nesmislov, brez slehernega dokaza, ki bi potrjeval resničnost domnev.
  To je ja.vse na.pamet, ne razumem zakaj bi si kdo šel izmišljevati tako kompliciran manifest, ne da bi bil zato posebej motiviran in tudi osebno prizadet. Prav v tem grmu tiči zajec, kdo pri nas je tako zelo trpel, da je bil prisiljen skovati tako neverjetno spektakularno teorijo zarot? Ne znam si niti zamisliti tako zverinskega mučenja in nezaslišanih krivic, ampak manifest je dokaz, da je šlo za dolgotrajen in krvav osebni boj, ki v sebi skriva ogromno bolečine, kakršne ne prenese dolgo nobena človeška duša.

  Će zato moram pohvaliti ozjemno kolumno našega najboljpega pravljičarja in pisatečja resnih zgodovinskih političnih elaboratov, bravo Janša, ob prisotnosti takega genija.se.počutim kot Kekec. Zdaj bom pa še prebral, ampak najprej moram začutiti ekstatični zanis, ki me spravi v poseben trans, ko se mi sproti razkrivata alternativna preteklost in prihodnost.
  Hvala Janša, in to ravno zdaj, ki ni nobenih dobrih filmov, kaj več du sploh lahko želi vsak pravi slovenski intelektualec, ki mu bo med ležanjem na plaži dolgčas in bi rad prebral kaj posebnega in razburljivega.

 • večni srb

  Najprej je treba razumeti, da je bila.edina prava politična, ekonomska in fizična.sila v SFRJ komunistična partija. Stranka zgolj v smislu, da.je šlo za multi kulti oligarhije potomcev preživelih borcev ter vplivnih revolucionarjev, raznih policistov in političnih direktorjev, še najmanj vojakov, ki so predstavljali zgolj močan srednji sloj, v resnici pa.so oficirji zaslužili manj od delavčkov v fabrikah, ki so prejemali dodatke za najbolj nevarna in umazana.opravila. En navafen šlosar ali štromar je lahko zaslužil več kot oficir JNA, saj zato je Janša postal računalničar, ker v vojski ni bilo kruha z rozinami in se leta ne bi premaknil nikamor. Vojaki so uživali velik ugled in strahospoštovanje v družbi, političnega vpliva niso imeli pa nobenega, edina izjema so bili mogoče kakšni generali ali tajne vojaške službe, ki so skrbeli za črne fonfe in šverc ter so organizirali kakšne tajne teroristične operacije, ampak za vsemi posegi v civilno sfero je zagotovo stal sam partijski vrh in so jih izvajali v sodelovanju z lokalnimi šefi Udbe.
  Vojska je bila sestavljena iz sinov delavcev in kmetov, oficirski razred pa je šolala komunistična vojaška akademija, organizirana po sovjetskem modelu in je veljala za eno najboljših akademij na planetu. Kako močno vojaško sfero smo imeli v Jugoslaviji, so se lahko prepričali vsi vojaški strokovnjaki, med državljansko vojno na samih mejah tedanje Evrope, ki so jo mirno opazovali in študirali kar deset let, medtem ko je 50 sovjetskih držav razpadalo bolj neopazno in brez masovnih ekscesov. Povedano še drugače, ne da se primerjati Iraka in Afganistana z balkanom ali Čečenijo.
  Janpa se v tako odkrito militarističnem okolju ni nikoli znašel, ni končal vojaško akademijo in zato ne bi mogel napredovati dlje od zastavnika I.klase, upokojil pa bi se kot navaden poročnik, v najboljšem primeru kapetan. Očitno pa ni bil noben luzer, Kučan ju je zaposlil skupaj z pe eno zgubo Bavčarjem, ki so ju indoktrinirali s prevajanjem rokopisov disidenta Kavčiča, tako so slovenski komunisti, iz navadnih srednješolčkov, naredili prvega.obrambnega in notranja ministra nove države, ki sta jih izobrazbi primerno, nekako spravila čez zelo delikatno tranzicijo v brutalni kapitalizem oziroma.tiranijo komunističnega fašizma, v katerem trpimo že.30 let.
  Toliko o velikoslovenskih načrtih oziroma zakaj ustaški ideolog Tuđman in nacistični rezalec vratov Izetbegovič nista imela tako pomembne vloge v zgodovinski izdaji ne le jugoslovanske ideje, tudi celotnega človeštva in vsega kar je naši živalski vrsti sveto. Ker sta bila oba navaden pičkin dim, obosojena na večno sramoto,njuni džamaheriji bi itak nastali, ampak zgodovina se ju bo zapomnila kot ustaško žival in jihadističnega psihopata, velika izdajalca, ki spadata na samo dno Pekla, medtem ko bosta Milopevič in Kučan izzvenela zgolj kot pretežno nemevarna, precej koristna idiota. To pa zgolj zato, ker isto kot Hitler, tudi ona dva nista nikogar ubila, v Srbiji in Sloveniji ni bilo nobene državjanske vojne, za pijano, agresivno golazen in zarukane mamine sinčke pač nista bila odgovorna.

  Grem brat naprej, odlična kolumna.

 • večni srb

  Jugoslavija je razpadala skupaj z vzhodnim blokom, ampak kaj naj bi to pravzaprav pomenilo.
  Komunizem je propadel zaradi nepotizma in korupcije oziroma zlorabe oblasti na splošno, namesto marljivih in prizafevnih, visoko etičnih strokovnjakov, so vlačili notwr svoje debilne in pokvarjene družinske člane, na.najbolj odgovorna mesta pa so imenovači same največje idote in hinavce, pod izgovorom, da njih zanima kakšen je človek v duši, ne kako je moralen, sposoben in mu gre v življenju. Na take se niso mogli zanesti, ker jih niso rabili, z invalidi so lahko pa delali kar so hoteli. Je ni ekonomije, ki bi lahko dolgo financirala tako norišnico, enostavno ne more biti dovolj pametnih ljudi, ki ni sproti sanirali vse kar zaserje in uniči peščica posvečenih velikih idiotov, na neomejeni oblasti.

  Tudi Janša ne zna.odgovoriti zakaj, kdaj in kako so se začeli deliti med sabo bosanci, nihče ne razume, še najmanj ubogi reveži in velike reve, ki so pravočasno zbežali iz svoje domovine. Drugače jim je pa še danes vse jasno, vse vedo, le zakaj jih je sosed hotel zaklati se ne spomnijo več. Verjetno so se bali, da bi oni prej zaklali njih.
  Polovica jugoslovanov je bila po rodu srbov, pravzaprav praktično vsi, ki so preživeli povojni kontra.genocid slovanov nad vsem neslovanskim življem, skoraj vsi jugoslovani imamo med bližnjimi ali daljnimi predniki nekega srba in tega.dejstva nič več nikoli ne more spremeniti. Ampak to ni ta zgodba, na Youtube je polno dokumentarcev ter posnetkov raznih sestankov in uradnih poročil medijev, očitno so komunisti sami začeli nacionalistično morijo, da bi iz propadle vozije jugoslovanskih republik, ki so si bile med sabo vse na las podobne, ustvarili iluzijo nekih posebnih, vsaj kulturno različnih novih držav. Namesto, da bi zavirali razkroj, so ga še pospešili, poudarili so razlike in napihnili malenkosti čez vse meje, iz česar so nastale neke bolj organske izmišljotine, da bi lahko vsakdo živel tam, kjer se bo počutil bolj doma, vojna pa je ljudem omogočila tudi poravnavo starih računov, ne da bi morali omenjati odgovornost komunistov za njihove probleme, kdo se bo pa pogovarjal z morilsko drhaljo.

  Kot je omenil že Janša, potomci srbov niso nikoli izvedli državni udar na Hrvaškem, zaustavili so se na etničnih mejah nekdanjih jugoslovanskih, italijanskih in.avstroogarskih banovin, saj meje komunističnih republik enostavno niso imele več smisla. Hrvaški srbi bi lahko hitro okupirali tudi Zagreb, ampak tja niso rinili, zahtevali so spoštovanje človekovih pravic in demokracijo, kar so tudi dobili šele z Olujo, pred ustaši pa jih danes branijo Evropska sodišča.
  Janša je rešil tudi vprašanje bosanskih hrvatov. Kakšnih hrvatov, če pa govorimo o Bosni in Hercegovini? Točno tako, niso vsi bosanci pravoslavci ali muslimani, sploh med nacistično okuoacijo so marsikatero deklo napumpali zgledni katoliški menihi in okupatorji, ki so v bosni videli Moje pesmi, moje sanje. Kaj naj bi torej storili atohtoni srbi drugo kot, da so jim uslišali glasbeno željo. Beigrad ni napadel bosne, so pa opozarjali cel svet, da je Bin Laden nor in bo naredil veliko pizdarijo, zaradi katere zna razpasti cela.Titova liga neuvrščenih banana džamaherij, ne le jugoslovansko bratstvo in jedinstvo. Za hrvaške bosance so bili pa migranti iz Al Kaide v redu, ker so se prišli borit proti srbskim infidelom, nenazadnje jih je financirala in opremljala tudi CIA, da bi jo zagodli rusom. Kako čas vse obrne, a ne.

  In na koncu odstavka še besedica o tujskih legijah. V mojem domačem mestecu, sta šla na fronto kar dva uboga reveža, ki za našo TO sicer nista bila dovolj dobra, zailičnika sta bila prebutasta, za ustaše sta bila pa dovolj v redu, da.sta iz slovenyke Istee in vseh krajev ob naši meji pomagala pregnati vse potomce srbov in tudi slovencev, ki dta jih v ćaru borbe zemjala za.hrvaške srbe. Hvala obema prijateljema iz otroštva, da sta nam zapravila Istro, vsaj do Savudrije in vse kraje ob meji, res sta junaka, pa še ona dva sta navadna Kekeca proti tistem slovenskem sadističnem idiotu, ki je šel pobijat ljudi v Srebrenico in njegovem sovaščanu Arkanu. Toliko o raznih socialno prisilno mobiliziranih plačancih, ampak,nekaj jim vseeno pritnam, vsaj niso napadli neko tujo državo in se niso drli iz sposojenih italijanskih humerjev na čobane, da prihajajo v miru in jih lahko reši pred njimi edino demokracija, za štiri jurje evrov mesečno + dodatki.

 • von Rhein

  Ves cirkus z “ovadbo” je samo ena izmed zvijač Kučanove ekipe ki je aktivna dneve in noči.Če onkl ne bi imel tako močne organizirane bande bi že davno užival v daljnem Sraocu skupaj s svojim posvojencem.Predvsem v političnem roparskem smislu.

 • učko

  Lej, JaJo, če na naslednjih volitvah ne bo zmagala “PROTI REŽIMSKA KOALICIJA”, potem je brez veze nekaj pogrevat in ne vem kaj še. Če ne zmagaš, zgubiš! In nehaj kar naprej špilat Kalimerota in luzerja. Zmaga na naslednjih volitvah, al pa kurc te gleda!

  • Andrej

   Kar tvoj Jajo razlaga so temelji, ki zagotavljo razumevanje dogodkov in pravilne odločitve v prihodnosti. Komunisti trdo delajo na tem, da narod o tistih dogodkih ne bi nič vedel, ali pa da bi vsaj izkrivljeno vedel.

   • učko

    Neka taka razlaganja niso temelj ničemur, to je jasno že 30 let. Od samega nakladanja je vse skupaj en velik NIČ ! In ni bilo videti kakšnih posledičnih “pravilnih odločitev”, ta rdeči fašisti nam še vedno vladajo, ostali pa kolaborirate za drobtinice.

    • Andrej

     Tvoj odgovor pove, da nisi razumel članka. Če si ga sploh prebral.

    • večni srb

     Tukaj se pa ne bi strinjal, z ontologijo počasi ugotavljamo napake in zablode, zaradi katerih danes v Sloveniji obstaja iluzija več resnic, kar je seveda nemogoče.

     Danes vemo, da je vde narobe in zlagano, ne vemo pa kaj točno in kdo stoji za izmišljotinami in konstrukti sovražne vojaške propagande.

   • večni srb

    Znanost je točno to zato, ker je znanje zgrajeno na neposrednih dejstvih, o katerih se lahko vsakdo samprepriča in se s časom ne morejo spremeniti.
    Ta kolumna ni znanstveno delo, pravzaprav se celo poserje na znanstveni model in navaja kr neki, skregano z dejstvi in osnovno logiko.

 • učko

  Zgodovino pišejo zmagovalci. In ni videti, da bi JaJo bil zmagovalec !!!!!!!!!!!!!!

  • Andrej

   Zmagovalci so tisti, ki so ti dobro oprali možgane. Kaplar Janez je porazil JNA armado. To je dejstvo, ki ga boš nekoč moral priznati. Ker je dejstvo.

   • večni srb

    Edini način, da lahko zmagaš v vojni proti tako močnejšemu in številčnejšemu nasprotniku je, če se bitka nikoli ni zgodila.
    To je znanost, ne ideologija.

  • tohuvabohu

   Ti si tudi zmagovalec v boju s pametjo, a zgodovina o tem molči.

  • večni srb

   Zgodovino pišejo zgodovinarji, na podlagi nespornih dejstev, glede laterih se lahko vsako sam prepriča, šalabajzerji pač lažejo dokler jih idioti sledijo in jim verjamejo.

 • Andrej

  Naval Yugonostalgikov in samodaniJanša tipov tukaj dokazuje, da ima Janša prav. Vedno je tako. Ob pomembnih člankih se takoj pojavijo. Po njih veš, da je šlanek vredno prebrati.
  Hvala vam za to.

  • učko

   JaJo nima nikol prav, razen pri svojih cepcih, ki jih ima okol sebe !

   • Andrej

    Naval Yugonostalgikov in samodaniJanša tipov tukaj dokazuje, da ima
    Janša prav. Vedno je tako. Ob pomembnih člankih se takoj pojavijo. Po
    njih veš, da je šlanek vredno prebrati.
    Hvala vam za to.

    • večni srb

     Vsakdo ima lahko prav, če mu ni treba upoštevati očitna dejstva in si lahko izmišljuje karkoli.

  • večni srb

   Seveda ima prav, če pa sproti brišejo vsako kritiko očitnih dezinformacij in nesmislov.

 • Perkele

  FDV komunist nima drugega za počet, kot pisat pravljične spise. Klasičen produkt svoje izobraževalne ustanove.

  • Andrej

   Naval Yugonostalgikov in samodaniJanša tipov tukaj dokazuje, da ima
   Janša prav. Vedno je tako. Ob pomembnih člankih se takoj pojavijo. Po
   njih veš, da je šlanek vredno prebrati.
   Hvala vam za to.

   • Perkele

    Zdej, ko bo še Grims delal doktorat na FDVju, se bodo pojavljali še bolj branja vredni prispevki. Kakovostnega čtiva zagotovo ne bo zmanjkalo, mal predaha od teh migrantskih novic in Jihadwatcha

   • večni srb

    Jaz sem članek prebiral kar 12 ur, že včeraj sem napisal dva daljša komentarja, kritika zgolj na prvih par odstavkov, ki sta do jutra izginila.

 • mginko

  Koliko časa bo drugorazredni narod v ukradeni Sloveniji še spal, pod pranjem možganov stare udbomafiije s svojim podmladkom. ??? !!!

  • Andrej

   Morda bi pod Peco našli odgovor.

  • večni srb

   Dokler jih komunisti ne bodo dovolj fuknili na cesto in jih slekli do gat, saj prej človek ne dojame, da živimo v fašizmu, ki mu vladajo bivši komunisti, ki delajo za veliko Nemčijo in pomagajo ustašem pri okupaciji in asimilaciji slovencev.

 • MOSTISCAR

  SDS, vi ste sebi največji sovražnik.

 • Vojvoda Šarec.

  Buren odziv Janše je patetičen.

 • učko

  Kalimero JaJo bi se rad kazal kot zmagovalec, pa je navaden luzer. Ne razume, da Kalimerovstvo in zmagovalna poza ne gresta skupaj. On bi rad bil oboje. E, ne može !

  • večni srb

   Janez Janša je Kučanov obrambni minister, ki je brez lastne vojske, osamosvojil Slovenijo, to je vendar zgodovinsko dejstvo.

  • Lustrator

   Luzer, ker je osamosvojil Slovenijo. Marš iz nje, teslo nehvaležno.

   • učko

    Kdo je “osamosvojil” Slovenijo? Ke ti drek na možgane kaplje ?!!! Osramotitelj JaJo je to naredu?!!! Lej, glih za to, ker se ta tip ima za nevem koga in ne vem kaj, v resnici pa je kurac od bige, ga jaz ne maram. On je naredu en velik NIČ !!!!

    • Lustrator

     Če ti nič ne veš, še ne pomeni, da ni nič naredil. Opciji za takšne nebuloze sta samo 2;
     1. si nepismen in ti gora zgodovinskih dokumentov o vlogi Janeza Janše pri osamosvojitvi pove približno toliko kot polžu lazarju – ozimnico za 10 let
     2. si neumen, ker vsega tega kar je naredil pri osamosvojitvi enostavno ne razumeš

     Nisem te hotel po krivem užaliti, zato si sam izberi vzrok, se najbrž bolje poznaš.

 • igor

  Sramujte se SDS in srbi. Belogardisti in srbi so napadli nas narod.

  • večni srb

   Kdo nas je napadel pa v Piranski uvali in vseh krajih ob meji, a so mogoče drbi zasedči našo nuklearko in hrvatom z elektriko zastonj napajajo cel Zagreb, medtem jo jo državni elektro izklaplja slovenskim revežem?

   Res si pameten, ti nisi nor ampak si hrvat po rodu, še bolj verjetno šiptar.

  • Lustrator

   Tvoje možgane pa očitno virus Marjana Šarca.

 • igor

  Prvo v Bosno po denar in na to v Srbijo po ovadbo. Tako to gre, mafija.

 • PLavi-mil

  Zakaj si je naročil ovadbo, zato ker čedalje več ljudi spoznava resnico, kdo so bili resnični osamosvojitelji te je dal kmalu pozapreti, da bi sam užival v njihovih sadovih, vendar njego stavek vse pove: O osamosvojitvi si ne upam niti sanjati, to ni bila nikoli moja intimna opcija, to je vsa resnica.

  • večni srb

   Komunist, ki je izdal komuniste in je skupaj s kekci najprej izdal, potem pa še napadel 22 milijonov ljudi in za konec oropal ter uničil lasten narod, verjetno nima preveč razlogov za optimizem.
   Kučan je za slovence najbolj negativna osebnost prejšnjega stoletja, njegov neposredni nadlednik Pahor pa bo zgleda zaznamoval 21.stoletje, s čistim drekom, odlično nam gre vsem skupaj.

 • Drago

  Janez Janša: Zakaj si je Kučan ravno zdaj naročil ovadbo iz Srbije?

  I, zakaj neki, samo zato, da bi škodoval Janezu Janši vendar! Poletna vročina jemlje svoje prve žrtve….

  • večni srb

   Zakaj fa.srbi spet vlačiho pred mednarodna.dodišča, morda Kučan ne mara svojih otrok, ki bodo morali živeti z njegovo sramoto in plačati posledice njegovega terorja.
   Po drugi strani, če.se ne bi prodal nacistom in fašistom, cigani danes ne bi imeli popolnoma nič, samo spomine na bedno otroštvo in dnevno agonijo.

   • Drago

    Tudi tebi dogaja na polno. Priporočam ohladitev v bazenu ali reki, morje je že prevroče…

  • Lustrator

   Da mu bodo blesavi slovenclji tvojega kova končno verjeli, da je ON osamosvojil Slovenijo, čeprav se že vse življenje prizadeva za jugoslavizacijo Slovenije in je celo dokazano izdal narod in ga hotel nebranjenega pustiti za masaker JLA-ju.

 • milanček

  kje dobim naslov, E-maill od štefe, da ji voščim ob veseli novici, ko se njen tastar, komunajzarski gnoj stegne! to bo nepopisno rajanje, tudi sam sem obljubil, 50l cvička ter odojka! ta se ta fiešta čim prej začne!!!

  • večni srb

   Ljudem, ki jih osebno ne poznaš, privoščiš trpljenje in smrt, upam, da imaš za to dobre razloge.

   • milanček

    povej mi, kdo pa ne pozna ta komunistični gnoj iz murgel, če samo bežno spremljaš njegovo delovanje, njegov karakter, ki je sama ena laž, prideš do zaključka, da ta gnoj ni vreden, da ga pes poščije!

 • xtc

  Nekaj je JJ dokaj dobro ugotovil,Kučanovsistem se bo vrtel,dokler bo denar,podobno kot se je Yugo,katerega kopija je kučan stan.
  Ker so banke že bolj ali manj nepovratno odšle v roke lastnikov,ki bodo pač iz svojih žepov sanirali izgube le teh,je kučanovo omrežje od tam v veliki meri izgnano in vir denarja zaprt,tako jim ostaja le še zdravstvo,infrastruktura(kjer pa nam vse bolj EU zapira pipice9 in penzijski skladi istebri in zavarovalnice,vendar pa je ob hujši krizi,kot jo napoceduje N Roubini za konec 19 oz za leto 20,pomeni ,da bodo kučanovi zlomili in izčrpali vse to,da bi preživeli a ker ne bo denarja bo zadeva doživela enak knec kot v SFRJ-le da bo tokrat šlo v zadevi temeljiteje do konca,ker nebo denarja,transferjev in penzij.

 • večni srb

  Glejte, Janševa kolumna je odlična, ker se dotika skoraj vseh spornih točk med različnimi komunističnimi frakcijami pri nas in iz materiala lažje razumemo od kod ozvirajo globoke zablode in velika nasprotja med našimi vladajočimi oligarhijami.
  Članek govori pa o Kučanu, ki mora spet pred mednarodna sodišča, niti po 30 letih še ni konec, saj je vplival in zapečatil usodo milijonov jugoslovanov. Mene bi skrbelo kaj bom zapustil svojim otrokom, on se pač ne sekira, ker se vidi večji od življenja.

  Živimo v dobi znanosti, ko se vsa dejstva beležijo in hranijo na večno, noben politik ne more več dolgo lagati.
  Zelo malo nas je, ki si sploh še ženemo k srcu kaj se dogaja pri nas in smo vsaj za silo usposobljeni napisati utemeljeno kririko, s cenzuro Janši samo škodite in dolgoročno iz samih sebe delate budalo, stranko znajo pa take fore spraviti celo pod zemljo. Če leve komuniste čaka še hujša sramota, za.vas ne spremeni ničesar, itak.
  Hotel sem komentirati še preostanek kolumne in razgalati vse nesmisle in neumnosti, ki sem jih na hitro našel, ampak vidim, da se šalabajzerji tu samo zajebavate in se ne bom več trudil.

 • milanček

  zakaj mi moderator brišeš komentarje?

 • Garbage man

  vsaj en dan preden crkne——debeloglava hči pade na banani……

 • Lustrator

  Vse povedano. Eno samo javno soočenje recimo na predvečer dneva državnosti na nacionalki ali kakšni od ostalih peterokrakih javnih hišah v katerih bi povabili bodisi Janšo, Krkoviča ali Hojsa in na drugi strani kateregakoli jugovika, bi jasno razkrilo svetlobna leta civilizacijske, svetovnonazorske, intelektualne in integritetne razlike med proslovenskimi demokrati in jugo komiji. In prav zato do tega najbrž ne bo nikoli prišlo.

 • piki

  saj je res smešna ,tale ovadba….ko se pa vsi politikanti že skoraj trideset let trudijo obdržati status quo…”takozvani” yugomafijski pašaluk,vzporedno ekonomijo in globoko državo z vlado v senci….a kar zastonj bi nas srbi na miru pustili?!…

 • Lustrator

  Ni treba, hvala. Velja za oba.

 • Lustrator

  večni srb ni v celotnem svojem opusu zapisal treh komentarjev, ki bi imeli zvezo bodisi s temo, ki jo komentira – celo znotraj komentarja nimajo stavki prav nikakršne vsebinsko logične zveze drug z drugim. Kot bi skupaj zmetal naključne besede iz treh časopisov in to objavil kot “komentar”. Pred kakšnima dvema letoma sem še kakšnega prebral, potem pa sem ugotovil, da ni problem v stilu pisanja, ampak nečem drugem…

 • Lustrator

  Odlično, vsaj nekomu. me pa to, iskreno povedano, ne čudi kaj preveč. Oba imata namreč precejšnje probleme pri razločevanju levega od desnega, vlade od opozicije, ima pa neandertalec še eno posebnost, da nevede enači fašiste s komunisti – kar gre sicer vsebinsko skupaj, le da on vse zločine komunistov pripisuje fašistom, ki jih že več kot 75 let ni.

 • Morphius

  Pizda vam materna.Pa jaz sem mislil da je tuki kakšen resen folk.Vi pa vse same penzionisti.Kurbe tiček nehal delat pa biste bistril politiko.
  Konji neumi.Se skiravte kot pizde pod nwm kakšne psevdonime in delate se domoljube.
  Na ulici pa črta….
  Nabijem na kurac novo tv,Jajota,kučana in vse vas…

  • Imperial Commando

   O lejga, še en levaški luzer brez lajfa. Ste pa kot podgane ajga.

   • Morphius

    Dej ne bluzi.Boli me za leve in desne….

 • Dada

  Prvak SDS je ravno tako osovražen politik v SLO, kot je SDS osovražena med strankami- Še dobro, da ima SDS svoja medije, ha,ha,ha , še dobro, da je Janša solastnik, da lahko naroči, kaj se boi pisalo, sicer teh izmišljenih dogodkov ne bi imel kje objavit. Ne boš Janša, v primerjavi s Kučanom, si SMRKAVEC. Tukaj lahko po naročilu pišeš, v normalnih medijih pa tudi tako zvani “zgodovinar” Možina ne pomaga.

  • slosin

   dada, v tej vročini je potrebno veliko piti…pomanjkanje seksa pa vode je smrtonosna kombinacija za možgane…

 • Rotar Jakob

  KURĆAN Z LGB PODTAKNJENCI NAD KZ SLOVENISTAN!

 • Garbage man

  Tudi milči ima dačo v Moskvi, za sebe in svoje izrode pripravljeno.Bo pa Fedja prišel na svoje slej ali prej

 • Garbage man

  Če zeta poškodujem , je to kaznivo?

 • Valter BraniSlav
 • Imperial Commando

  @valterbranislav:disqus ti si bolan. Res hudo bolan.

 • Janez Kepic-Kern

  PONAVLJAM.

  Svet se bo vrtel naprej – brez bla, bla EX KP,ZL-JEV ! L.R. JANEZ K. KERN KOMENDA
  P.S.
  Kosovski Srb, poštenjakar Momčilo JOKIČ je v svoji knjigi
  TAJNI DOSIJE JOSIP BROZ
  zapisal,

  “NJEGOV SPOMIN — BO POGINIL
  IN
  NJEGOVEGA IMENA NE BO VEČ po ULICAH MEST
  IN – NE – NA CESTAH SVETA.”
  Citat iz BIBLIJE

 • Rotar Jakob

  KURĆAN JE S SRBSKO OVADBO KOT PRILOGO DOBIL ŠE PLENKOVIĆA V BRUSEL!

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!