fbpx

Janković povsem brezbrižen do slovenske kulturne dediščine: Brez slabe vesti vrgel na cesto ljubljanski arhiv, za katerega se je zavzela SDS

Foto: STA

Ministrstvo za kulturo naj kot ustanovitelj javnega zavoda Zgodovinski arhiv Ljubljana doseže dogovor z Mestno občino Ljubljana ter prepreči tako odpoved najemne pogodbe za nedoločen čas med Zgodovinskim arhivom Ljubljana in Jankovićevo Mestno občino Ljubljana kot tudi izselitev arhiva iz njegovih dosedanjih prostorov, se glasi poziv poslanske skupine SDS. Nepričakovana odpoved najemne pogodbe s strani MOL po navedbah Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ni problematična le zaradi tega, ker postavlja pod vprašaj varno hrambo arhivskega gradiva, ki je z zakonom varovano kot kulturni spomenik, temveč tudi, ker se je arhiv znašel v situaciji, da mora hkrati s tem, ko dejansko nima kam iti, pod prisilo izprazniti svoje prostore.

Poslanska skupina SDS je na predsednico odbora za kulturo naslovila zahtevo za sklic nujne seje odbora, na kateri bi obravnavali problematiko Zgodovinskega arhiva Ljubljana in arhivske kulturne dediščine.

V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da Ustava Republike Slovenije v 73. členu opredeljuje varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, pri čemer so država in lokalne skupnosti dolžne skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Arhivsko gradivo pa je po zakonu o varstvu kulturne dediščine opredeljeno kot kulturni spomenik, ki mu Republika Slovenija mora zagotavljati organizirano varstvo.

Jankovićeva MOL odpovedala najemno pogodbo
Poslanke in poslanci SDS v povezavi s tem opozarjajo na dogajanje, s katerim se sooča Zgodovinski arhiv Ljubljana. Kot so navedli v svojem sporočilu za javnost, mora Zgodovinski arhiv Ljubljana do junija 2020 zapustiti svoje poslovne prostore v ljubljanski mestni hiši (Mestni trg 27) in v sosednji stavbi (Ciril-Metodov trg 21). Omenjeni prostori so v lasti Mestne občine Ljubljana, ki je Zgodovinskemu arhivu Ljubljana odpovedala najemno pogodbo za uporabo teh prostorov, čeprav je bila ta pogodba sklenjena za nedoločen čas. Kot opozarjajo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, omenjena institucija nima drugih primernih prostorov, v katere bi se lahko preselil z vsem arhivskim gradivom ter zaposlenimi. Zaradi odpovedi najemne pogodbe se je Zgodovinski arhiv Ljubljana tudi znašel v položaju, ki resno ogroža arhivsko javno službo ter arhivsko kulturno dediščino. Trenutna situacija omenjeno institucijo sili v hitro iskanje začasnih in zasilnih rešitev, kar pa lahko pomeni tudi selitev v povsem neprimerne prostore.

Se bo minister za kulturo Zoran Poznič zavzel za Zgodovinski arhiv Ljubljana?

Pri tem je treba opozoriti, da je Zgodovinski arhiv Ljubljana javni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Je največji slovenski regionalni arhiv, ki deluje na območju 20-ih upravnih enot, in sicer: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Novo mesto, Radovljica, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje, Tržič in Vrhnika. 

Nepričakovana odpoved najemne pogodbe s strani MOL po navedbah Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ni problematična le zaradi tega, ker postavlja pod vprašaj varno hrambo arhivskega gradiva, ki je z zakonom varovano kot kulturni spomenik, temveč tudi, ker se je arhiv znašel v situaciji, da mora hkrati s tem, ko dejansko nima kam iti, pod prisilo izprazniti svoje prostore. Zgodovinski arhiv Ljubljana je v svojem sporočilu za javnost še opozoril, da se z nepričakovano odpovedjo najemne pogodbe resno ogroža arhivsko javno službo ter arhivsko dediščino, saj jih nastala situacija sili v hitro iskanje začasnih in zasilnih rešitev, kar lahko pomeni tudi selitev v neprimerne prostore. Navajajo še, da bi tovrstna selitev imela najmanj štiri škodljive posledice:

1.    ogrozila bi arhivsko gradivo in ga izpostavila uničenju in izgubi;
2.    velik del gradiva bi med selitvijo popolnoma nedostopen tako za upravne stranke kot tudi za raziskovalne stranke;
3.    poslabšala bi pogoje dela zaposlenih v arhivu;
4.    finančne posledice.

Zavedanje o pomenu kulturne dediščine je temelj razvoja družbe ter njene raznolikosti. Javni zavodi kot je tudi Zgodovinski arhiv Ljubljana imajo širši družbeni pomen, ki ga je potrebno varovati in ohranjati. Kljub temu, da je arhiv tesno povezan z zgodovino Ljubljane in hrani temelj zgodovinske identitete Ljubljane, pa razgovori z Mestno občino Ljubljana za državo in arhiv niso bili uspešni, prav tako Ministrstvo za kulturo ni našlo prostorov, ki bi bili primerni za kakovostno izvajanje javne arhivske službe.

Jošt Žagar