fbpx

Janša v Državni zbor vložil ministrsko kandidatno listo; poglejte, kdo so kandidati za ministre

Foto: Demokracija

Novoizvoljeni predsednik vlade Janez Janša je v DZ vložil ministrsko kandidatno listo. Poslancem v imenovanje za 16 ministrskih mest predlaga sedem kandidatov iz kvote SDS, štiri iz kvote SMC, tri bi dobila NSi in dva DeSUS. Po dogovoru s kandidati za ministre Janša predlaga, da se s predstavitvami kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi Državnega zbora začne v torek, 10. marca 2020.

SDS:
– minister za notranje zadeve: Aleš Hojs

Aleš Hojs (Foto: STA)

Aleš Hojs je leta 1988 diplomiral na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in pridobil naziv univerzitetni diplomirani gradbeni inženir V dosedanji karieri je bil najprej zaposlen kot nadzorni inženir na Republiški upravi za ceste, leta 1990 se je zaposlil kot odgovorni projektant na podjetju GIVO, v obdobju 1992-2006 pa je bil sprva vodja vzdrževanja, nato pa direktor sektorjev v Javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija v Ljubljani. Svojo poklicno kariero je med leti 2006-2010 nadaljeval kot član uprave DARS d.d., kjer je bil zadolžen za vodenje področja upravljanja, vzdrževanja in cestnine za področje slovenskih avtocest, kjer je uspešno izpeljal projekt uvedbe vinjet. V tem času je tudi vodil nacionalni komite svetovnega cestnega združenja PIARC in bil član upravnega odbora združenja evropskih avtocestnih koncesionarjev ASECAP. Od leta 2010 do leta 2012 je svoje delo opravlja kot prokurist in tehnični direktor na Kranjski investicijski družbi. V času druge Janševe vlade (2012-2013) je opravljal funkcijo ministra za obrambo, kjer je med drugim uspešno razdrl pogodbo s Patrio, padlim žrtvam osamosvojitvene vojne izkazal primerno čast s poimenovanjem vojašnic ter uspel s predlogom predsedniku republike, da vsaj ob praznikih, pred predsedniško palačo stoji častna četa Slovenske vojske. Po zaključku ministrovanja se je vrnil na strokovno poklicno pot in v družbi DRI, upravljanje investicij d.o.o. pričel z delom na predstavništvu za JV Evropo v Beogradu. Tam je po naročilu svetovne banke in drugih kreditodajalcev vodil projekt super nadzora nad izgradnjo avtocest. Danes v družbi vodi področje cest, avtocest in razvojnih projektov, kjer je odgovoren za nadzor nad realizacijo več milijonskih infrastrukturnih projektov. Je ustanovni član Inženirske zbornice Slovenijo, bil je član upravnega odbora združenja za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije in je član nacionalne liste presojevalcev, ki so usposobljeni za reševanje sporov po kriterijih FIDIC. Že peto leto vodi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in je član upravnega odbora Nogometnega društva Slovan.

Glede na številne aktualne izzive na področju zagotavljanja varnosti v državi in s tem povezanih mednarodnih izkušenj, ki jih kandidat ima, je Janša prepričan, da je Aleš Hojs primeren kandidat za ministra za notranje zadeve. Njegove izkušnje na področju vodenja, upravljanja in občutek za timsko delo so reference, ki utemeljujejo njegovo kandidaturo.

– minister za zunanje zadeve: dr. Anže Logar

dr. Anže Logar (Foto: Polona Avanzo)

Anže Logar je leta 2000 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, januarja 2006 magistriral na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije in v juliju 2016 doktoriral na Fakulteti za uporabne družbene študije. Leta 2000 se je zaposlil v SKB banki, januarja 2003 pa odšel z mesta produktnega vodje v oddelku za marketing in se zaposlil v Evropskem parlamentu. V obeh vladah predsednika vlade Janeza Janše ga je Vlada Republike Slovenije imenovala na položaj direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje, med predsedovanjem Slovenije Svetu EU pa je opravljal funkcijo uradnega govorca slovenskega predsedstva Svetu EU. Kasneje je v Direktoratu za gospodarsko diplomacijo na Ministrstvu za zunanje zadeve v nazivu pooblaščeni minister deloval na področju odnosov z OECD. V mandatu 2014 – 2018 je bil poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. V tem času je vodil preiskovalno komisijo za ugotavljanje odgovornih za zlorabe v slovenskem bančnem sistemu. V letu 2018 je bil ponovno izvoljen za poslanca. V aktualnem mandatu vodi Komisijo za nadzor javnih financ. 16. februarja 2007 mu je ob dnevu neodvisnosti tedanji litovski predsednik Valdas Adamkus podelil državno priznanje Life Saving Cross za zasluge pri reševanju državljana Republike Litve Mantvydasa Juozapavičiusa pred utopitvijo v enem od madžarskih jezer.

Dr. Anže Logar ima vse potrebne strokovne pa tudi profesionalne reference za vodenje Ministrstva za zunanje zadeve. Dr. Logarja poleg navedenega odlikuje tudi izjemna vztrajnost in odločnost pri izvajanju sprejetih nalog, kar je še dodaten razlog, zaradi katerega ocenjujem, da je dr. Anže Logar primeren kandidat za ministra za zunanje zadeve.

– minister za finance: mag. Andrej Šircelj

Andrej Šircelj (Foto: Demokracija)

Andrej Šircelj je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in dokončal magistrski študij na Pravni fakulteti v Mariboru. Svojo delovno pot je začel kot učitelj na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani, nadaljeval pa v Iskri, Gospodarski zbornici Slovenije in Ministrstvu za finance, kot svetovalec vlade za področje davkov. Pozneje je deloval v zasebnem sektorju na področju davčnega in poslovnega svetovanja. Leta 2005 je bil imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade z mandatom na Ministrstvu za finance. V tem obdobju je sooblikoval ekonomsko in finančno politiko Slovenije. Vodil je ključne projekte vlade na področju bančništva, financ in infrastrukture ter sodeloval s številnimi mednarodnimi ustanovami EU, Svetovno banko, Mednarodnim denarnim skladom in OECD ter v okviru predsedovanja Svetu EU vodil projekte s finančnega in davčnega področja. V letih 2008 do 2009 je bil član sveta direktorjev pri Evropski investicijski banki. Od leta 2009 do 2011 je bil zaposlen kot svetovalec predsednika uprave v Gorenjski banki Kranj. Leta 2011 je bil izvoljen za poslanca Državnega zbora RS. Takrat je vodil Odbor za finance in monetarno politiko. Za poslanca je bil izvoljen tudi na predčasnih volitvah v letih 2014 in 2018. V obeh mandatih je kot poslanec deloval na področju financ in davkov, bil je predsednik komisije za nadzor javnih financ, pa tudi član ustavne komisije in odbora za zunanjo politiko. V aktualnem mandatu pa je podpredsednik odbora za zunanjo politiko ter član odbora za finance in monetarno politiko, komisije za nadzor javnih financ in ustavne komisije. Je tudi vodja delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope.

Mag. Andrej Šircelj je pri dosedanjem delu svoje znanje obogatil z veliko izkušnjami tako s finančnega kot davčnega področja. Kandidat ima izkušnje pri opravljanju najzahtevnejših funkcij v izvršilni in zakonodajni veji oblasti, zato Janša ocenjuje, da je mag. Andrej Šircelj primeren kandidat za ministra za finance.

– minister za okolje in prostor: mag. Andrej Vizjak

Andrej Vizjak (Foto: STA)

Andrej Vizjak je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Na istem področju je študij nadaljeval na podiplomski stopnji in leta 1994 pridobil naziv magister elektrotehnike. V letu 2006 mu je bila podeljena licenca za člana nadzornih svetov. Svojo poklicno pot je začel v tovarni Litostroj v Ljubljani. Nadaljeval jo je na Inštitutu Jožef Štefan, kjer je sodeloval pri razvojno-raziskovalnih projektih za računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov za potrebe tovarne celuloze in papirja Videm – Krško. Leta 1994 se je kot inšpektor za delo zaposlil na republiškem Inšpektoratu za delo v območni enoti Krško. V letu 2000 je bil imenovan za državnega sekretarja za zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Istega leta je uspešno kandidiral na volitvah v Državni zbor Republike Slovenije in postal vodja poslanske skupine SDS. Dve leti pozneje je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana občine Brežice. Leta 2004 je bil ponovno izvoljen za poslanca v državni zbor. V obdobju prve vlade Janeza Janše (2004-2008) je bil minister za gospodarstvo, v času druge vlade Janeza Janše pa minister za delo, družino in socialne zadeve. V letih od 2008-2011 in v letih od 2012-2014 je bil poslanec v državnem zboru. V letu 2014 se je zaposlil v HESS, kjer je prevzel vodenje službe za investicije in razvoj. Od leta 2015 dalje pa je poleg tega tudi direktor podjetja Partner, d.o.o.. Ena izmed prioritet dela Vlade Republike Slovenije bo prenova gradbene in prostorske zakonodaje, z namenom učinkovite administrativne razbremenitve na področju prostora in izboljšanja pravne varnosti investitorjev.

Mag. Andrej Vizjak je s svojim uspešnim delom na različnih področjih dokazal, da je kos najzahtevnejšim izzivom. Njegovo strokovno znanje in izkušnje pri opravljanju odgovornih funkcij v izvršilni in zakonodajni veji oblasti potrjujejo, da je primeren kandidat za ministra za okolje in prostor.

– minister za kulturo: dr. Vasko Simoniti

dr. Vasko Simoniti (Foto: Veronika Savnik)

Vasko Simoniti je doktor zgodovinskih znanosti in upokojeni redni profesor za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih del s področja zgodnje novoveške zgodovine. V razpravah in esejih se je ukvarjal tudi s položajem zgodovinarja v odnosu do zgodovine in s problemi v slovenskem zgodovinopisju, odmevno pa je posegel tudi na področje slovenske zgodovine v 20. stoletju. Med drugim je avtor knjig Vojaška organizacija v 16. stoletju na Slovenskem (1991), Fanfare nasilja (2003), soavtor knjige in razstave Temna stran meseca (1998) in soavtor knjige Slowenische Geschichte: Gesellschaft – Politik – Kultur (2008). V preteklih letih je bil dejaven tudi v javnem političnem življenju in bil vodja volilnega štaba predsedniške kandidatke na volitvah leta 2002, leta 2003 je bil eden od pobudnikov civilne pobude “Nekaj je treba storiti” in član glavnega odbora za Nato. Od leta 2004 je član Zbora za republiko in član Strokovnega sveta SDS, odgovoren za kulturo. V letih 2004 do 2008 je bil minister za kulturo Republike Slovenije, v prvi polovici leta 2008 pa tudi predsednik Sveta ministrov za kulturo Evropske unije.

Dr. Vasko Simoniti je v svojem javnem delovanju pogosto izpostavljal pomen kulture za obstoj narodne in državne skupnosti. Opozarjal je na težave v slovenski kulturi in njenem vrednotenju, na širok razmah kulturnih aktivnosti vendar hkrati neselektiven pristop do vsega, kar ima resnično umetniško in trajno vrednost. Dr. Vaska Simonitija zaradi njegovega bogatega strokovnega dela, znanja in družbeno aktivne ter odgovorne drže Janša ocenjuje kot primernega kandidata za ministra za kulturo.

– minister brez listnice, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu: dr. Helena Jaklitsch

dr. Helena Jaklitsch (Foto: Veronika Savnik)

Helena Jaklitch je leta 2002 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Leta 2009 je na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistrirala, leta 2016 pa s temo Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od 1945 do 1950 doktorirala. Od leta 2005 do 2014 je bila zaposlena na odgovornih delovnih mestih na Ministrstvu za pravosodje. V času priprav in predsedovanja Slovenije je bila vodja projektne skupine za operativno vodenje logističnih priprav in izvedbe dogodkov ministrstva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Od leta 2014 je zaposlena na Ministrstvu za kulturo, sprva v Službi za slovenski jezik, nato pa v Direktoratu za ustvarjalnost. Glede na kandidatkine strokovne reference, izkušnje in sposobnost za vodenje Janša ocenjuje, da je dr. Helena Jaklitsch primerna kandidatka za ministrico brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, ki bo prispevala k vzdrževanju in krepitvi odnosov s slovensko manjšino v sosednjih državah ter s slovenskimi zdomci in izseljenci po svetu.

– minister brez listnice, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Zvonko Černač

Zvone Černač. (Foto: SDS)

Zvone Černač je leta 1987 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Po zaključku šolanja se je najprej zaposlil na sindikatih, po prvih demokratičnih volitvah pa je kot član izvršnega sveta občine Postojna vodil področje upravnih notranjih zadev. Poklicno pot je nadaljeval v gospodarstvu, saj je bil dve leti pomočnik direktorja in vodja splošne službe pri podjetju Postojnska jama, potem pa je za dobro leto dni prevzel dolžnosti v.d. direktorja na novo ustanovljenega javnega zavoda Kobilarna Lipica. Po odhodu iz Lipice je do izvolitve v državni zbor leta 2004 vodil Stanovanjski sklad občine Postojna. V letih 2005 do 2011 je bil tudi nepoklicni podžupan občine Postojna zadolžen za področje komunalne in širše družbene infrastrukture. Prvemu poslanskemu mandatu (2004-2008) sta sledila še dva (2008-2011, 2011-2014), vmes pa je v času druge Janševe vlade (2012-2013) vodil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Kot poslanec je bil član različnih parlamentarnih odborov, predsednik KNOVS, predsednik preiskovalne komisije in član Ustavne komisije. Je tudi član Odbora za infrastrukturo in prostor, Komisije za nadzor javnih financ, Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter nadomestni član v preiskovalni komisiji. V okviru strokovnega sveta SDS vodi Odbor za infrastrukturo in prostor.

Glede na navedeno Janša ocenjuje, da je Zvonko Černač primeren kandidat za vodenje Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dosedanja znanja, izkušnje in sposobnosti za vodenje bodo kandidatu v pomoč pri uresničevanju zavez iz koalicijske pogodbe, med katerimi je izboljšanje črpanja razvojnih evropskih sredstev ena pomembnejših prioritet dela Vlade Republike Slovenije.

SMC:
– minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: Zdravko Počivalšek

Zdravko Počivalšek (Foto: STA)

Zdravko Počivalšek je leta 1981 diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir agronomije. Prve vodstvene izkušnje je pridobil v letih 1985-1986 kot član poslovne skupine, ki je sanirala poslovanje Kmetijskega kombinata Šmarje pri Jelšah. Do leta 1994 je bil direktor Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah, nato pa direktor družbe Mlekarne Celeia. Leta 1999 je prevzel vodenje zdravilišča Atomske toplice, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovale v blagovno znamko Terme Olimia. Tam je bil kot direktor družbe zaposlen do prevzema ministrske funkcije. Leta 2005 je prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2004, leta 2010 pa je postal Manager leta 2010 za izjemne dosežke trajnejšega pomena v gospodarstvu. Od 4. decembra 2014, ko ga je Državni zbor RS imenoval za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, uspešno vodi zahteven resor. Pod njegovim vodenjem Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo z različnimi ukrepi zagotavlja čim bolj stabilno, predvidljivo in konkurenčno gospodarsko okolje za rast in razvoj slovenskih podjetij na slovenskem in tujih trgih.

Kandidaturo Zdravka Počivalška za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Janša utemeljuje tudi z njegovimi bogatimi izkušnjami pri opravljanju najzahtevnejših funkcij v izvršilni in zakonodajni veji oblasti, tako na državni kot lokalni ravni.

– ministrica za izobraževanje, znanost in šport: dr. Simona Kustec Lipicer

Simona Kustec (Foto: STA)

Simona Kustec Lipicer je redna profesorica na Fakulteti za družbene vede, v oddelku za politologijo, na katedri za analizo politik in javno upravo. V študijskem letu 2019/20 deluje tudi na Mednarodni univerzi v Benetkah. Kot predavateljica prof. dr. Kustec Lipicer izvaja predmete s področij analize politik, politike človekovih pravic ter globalnega vladanja. Je avtorica preko 400 različnih vrst strokovno-znanstvenih del, ki so objavljena pri vodilnih domačih in svetovnih znanstvenih založbah. Prof. dr. Simona Kustec Lipicer beleži tudi bogat in raznolik raziskovalni opus. Kot raziskovalka sodeluje v številnih projektnih skupinah v Sloveniji ter tujini. Rdeča nit njenega raziskovalnega dela je povezana s preučevanjem volitev in volilnega vedenja, demokracije, različnih javnih politik, med njimi posebej športne politike. Je uveljavljeno ime v številnih strokovno-znanstvenih mrežah in združenjih in spoštovana članica akademske in raziskovalne skupnosti. V mandatu 2014 – 2018 je vodila Poslansko skupino SMC in je poleg vodenja dotlej največje poslanske skupine v zgodovini slovenskega parlamenta povezovala tudi sodelovanje med članicami koalicije v državnem zboru. V obdobju 2014 do 2018 je neprekinjeno opravljala tudi funkcijo podpredsednice SMC in bila članica njenega izvršnega odbora. V času priprav na volitve v Evropski parlament je bila s strani evropske liberalne stranke ALDE povabljena v strokovno skupino, ki je pripravljala programski dokument za volitve leta 2019.

Kandidatka je pri svojem dosedanjem delu pridobila bogate izkušnje tako na področju izobraževanja kot vodenja in usklajevanja različnih deležnikov, zato Janša ocenjuje, da je dr. Simona Kustec Lipicer primerna kandidatka za ministrico za izobraževanje, znanost in šport.

– ministrica za pravosodje: mag. Lilijana Kozlovič

Lilijana Kozlovič (Foto: STA)

Lilijana Kozlovič leta 1997 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica, leta 2012 pa je na isti fakulteti pridobila naziv magistra pravnih znanosti. Svojo kariero je leta 1981 pričela na Ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na Policijski upravi Koper, svojo akademsko pot pa nadaljevala na Pravni fakulteti Ljubljana. Od leta 1997 je na Upravni enoti Koper vodila Referat za osebna stanja, migracije ter javni red in nato vodila še Oddelek za upravno notranje zadeve. V letih 1999 in 2000 je opravila voluntersko pripravništvo na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Leta 2004 se je zaposlila na Ministrstvu za javno upravo, kjer je delovala na področju upravnega poslovanja in e-uprave. Poklicno pot je od leta 2005 nadaljevala kot načelnica Upravne enote Koper. To funkcijo je opravljala do izvolitve za poslanko Državnega zbora Republike Slovenije v letu 2014. V obdobju med leti 2016 do 2018 je bila generalna sekretarka Vlade Republike Slovenije. Nato pa je delovala kot svetovalka Zagovornika načela enakosti. Z junijem 2019 je bila imenovana za v.d. generalne direktorice Agencije za okolje Republike Slovenije, od decembra 2019 pa Agencijo za okolje Republike Slovenije vodi kot generalna direktorica.

Mag. Lilijana Kozlovič je skozi celotno kariero pridobivala bogate izkušnje iz vseh področij delovanja javne uprave. Zaradi njenega znanja, osebnih kompetenc in odgovornosti Janša ocenjuje mag. Lilijano Kozlovič kot primerno kandidatko za ministrico za ministrico za pravosodje.

– minister za javno upravo: Boštjan Koritnik

Rezultat iskanja slik za boštjan koritnik

Boštjan Koritnik (Foto: PF)

Boštjan Koritnik je leta 2005 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik. Po zaključku šolanja je bil honorarni sodelavec časopisa Pravna Praksa ter redni sodelavec časnika Delo. Nadalje je opravljal delo tajnika Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2006 do leta 2013 je opravljal različna dela v podjetju GV Založba d.o.o. V tem podjetju se je izkazal kot novinar, nato kot novinar – urednik in urednik knjižnih izdaj ter med letoma 2010 – 2013 kot direktor in odgovorni urednik. Poklicno pot je nadaljeval v podjetju IUS SOFTWARE d.o.o. kot (so)direktor in urednik. Od leta 2015 je zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Pravni fakulteti, kot asistent in tajnik. Poleg tega je od leta 2016 direktor Založbe Pravne fakultete ter strokovni direktor in družbenik družbe Založba Audibook, d.o.o.. Je glavni manager za pravne zadeve za projekta FitBeat, glavni manager za pravne zadeve in soustanovitelj družbe Decem ter direktor Al in blockchain projekta GLEDOS. Štiri leta je sodeloval pri odločanju v delovnih sporih kot sodnik porotnik pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani. Sodeloval je pri večjem številu pisnih objav (215 zapisov v sistemu Cobiss) ter predaval v Republiki Sloveniji in v tujini o tehnologiji blockchain in kriptovalutah.

Kandidaturo Boštjana Koritnika Janša ocenjuje kot utemeljeno, saj bodo pridobljena znanja, izkušnje in njegova sposobnost za vodenje brez dvoma pozitivno prispevale k dobremu vodenju ministrstva za javno upravo, pred katerim so številni izzivi na področju digitalizacije javne uprave in celotne države, prenove plačnega sistema in reorganizacije javne uprave v smeri učinkovitega servisa za državljanke in državljane.

NSi:
– minister za obrambo: mag. Matej Tonin

Matej Tonin (Foto: STA)

Matej Tonin je študiral politologijo na Fakulteti za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 2010 magistriral na temo osamosvajanja Slovenije in gospodarskih učinkov osamosvojitve. Politično je aktiven od leta 2001, ko se je včlanil v stranko NSi. Na lokalnih volitvah leta 2006, 2010 in 2014 je bil izvoljen v občinski svet občine Kamnik. Leta 2007 je začel sodelovati s poslansko skupino NSi kot svetovalec za področje odnosov z javnostmi, nato pa je novembra 2008 odšel na samostojno podjetniško pot. Ustanovil je podjetje Vizija, ki se je ukvarjalo z video produkcijo in ustvarjanjem lokalnega spletnega medija. Podjetje je vodil vse do leta 2011, ko je bil na prvih predčasnih parlamentarnih volitvah izvoljen za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije. Funkcija poslanca mu je bila zaupana tudi na parlamentarnih volitvah leta 2014, v obeh mandatih pa je bil imenovan tudi za vodjo poslanske skupine NSi. Leta 2018 je prevzel vodenje NSi. Leta 2018 je bil na predčasnih parlamentarnih volitvah ponovno izvoljen za poslanca, na konstitutivni seji pa je bil izvoljen tudi za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije. Po oblikovanju manjšinske vlade je prevzel vodenje parlamentarne komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Od leta 2011 naprej je v državnem zboru član odbora za obrambo, od leta 2012 pa je tudi član parlamentarne skupščine NATO, kjer je še posebej dejaven v okviru odbora za znanost in tehnologijo. V parlamentarni skupščini NATO je bil trikrat imenovan tudi za poročevalca parlamentarni skupščini. Članom skupščine je predstavil poročilo o uporabi in pomembnosti umetne inteligence v oboroženih silah, t. i. temnem spletu ter nevarnostih in izzivih, ki jih prinašajo v omrežja povezane pametne naprave. Svojo vizijo razvoja slovenske države je strnil v knjigi Upanje za Slovenijo, ki hkrati predstavlja tudi agendo njegovega političnega delovanja.

Kandidat ima ustrezna znanja in strokovne reference, prav tako pa je pri svojem dosedanjem delu pridobil bogate organizacijske in vodstvene izkušnje, zato ocenjujem, da je mag. Matej Tonin primeren kandidat za ministra za obrambo.

– minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Janez Cigler Kralj

Fotografija osebe Janez Cigler Kralj.

Janez Cigler Kralj (Foto: Fb)

Janez Cigler Kralj je diplomiral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani politolog smeri analiza politik in javna uprava. Leta 2006 se je zaposlil v Državnem zboru RS, v poslanski skupini NSi kot strokovni sodelavec za odnose z javnostmi. Leta 2008 se je zaposlil v okviru medijske mreže Infonet media d.d. Poklicno pot je leta 2010 nadaljeval na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot višji svetovalec za odnose z javnostmi. Od leta 2012 je zaposlen kot strokovni sodelavec, podsekretar v poslanski skupini NSi – krščanski demokrati. Vsa leta se po strokovni plati ukvarja s področjem dela, družine, socialnih zadev in invalidov. Od leta 2015 vodi Združenje delavcev NSi, ki je organizacijska oblika v okviru stranke NSi in je včlanjena v dve delavski organizaciji na ravni EU: EZA in EUCDW. Od 2019 je član predsedstva EUCDW (The European Union of Christian Democratic Workers), ki je pomembna delavska organizacija v okviru EPP. Vsa leta pa aktivno sodeluje tudi pri delu EZA (Das Europäische Zentrum für Arbeitnehmerfragen). V okviru tega dela redno sodeluje s predstavniki sindikatov ter delodajalcev iz Slovenije in celotne EU. Glavni cilj navedenih organizacij je krepitev socialnega dialoga. Področje demografije predstavlja enega izmed pomembnejših izzivov slovenske družbe, zato so pomembni tudi ukrepi, ki bodo ustrezno naslovili težave in probleme, povezane s starajočo se družbo.

Janez Cigler Kralj ima tudi zaradi svojega dosedanjega dela potrebno znanje in izkušnje za vodenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

– minister za infrastrukturo: Jernej Vrtovec

Jernej Vrtovec (Foto: STA)

Jernej Vrtovec se je po zaključeni srednji šoli vpisal študij teologije v Ljubljani, kjer je leta 2013 tudi diplomiral. Svojo politično pot je pričel leta 2003, ko se je včlanil v Novo Slovenijo ter postal aktiven na lokalni ravni. Politične aktivnosti je nadaljeval v Mladi Sloveniji – podmladku NSi, kjer je bil generalni sekretar, leta 2009 pa je bil izvoljen za predsednika Mlade Slovenije. Podmladku stranke je predsedoval do leta 2015. S sovrstniki je v tem obdobju izvedel vrsto uspešnih aktivnosti na mladinskem in študentskem področju. Od leta 2009 do leta 2014 je bil predstavnik za odnose z javnostmi v NSi. Leta 2014 je bil izvoljen za poslanca v državnem zboru, poslanski mandat pa mu je bil podeljen tudi na volitvah 2018. V začetku leta 2019 je podal pobudo za ustanovitev parlamentarne komisije za preiskavo delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank. Ko je bila komisija z visoko podporo ostalih poslancev ustanovljena, pa je prevzel njeno vodenje. Leta 2016 je napisal knjigo z naslovom Vloga nadškofa Šuštarja pri slovenski osamosvojitvi, kar je bila tudi tema, ki jo je raziskoval v sklopu svoje diplomske naloge.

Kandidaturo Jerneja Vrtovca Janša ocenjuje kot utemeljeno, saj bodo pridobljena znanja, izkušnje in njegova sposobnost za vodenje brez dvoma pozitivno prispevale k dobremu vodenju ministrstva za infrastrukturo, kjer bo potrebno predvsem odgovorno in resno delo na področju številnih infrastrukturnih investicij, ki so v teku ali pa je njihovo izvajanje prepočasno, pa tudi na področju energetike in dolgoročnega energetskega koncepta Slovenije ter številnih drugih področjih tega resorja.

DeSUS:
– ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: dr. Aleksandra Pivec

Aleksandra Pivec (Foto: STA)

Aleksandra Pivec je leta 1999 diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je kasneje zaključila tudi doktorski študij kemijskega inženirstva na temo optimizacije procesov vinske fermentacije. V ZRS (Znanstveno-raziskovalno središče) Bistra Ptuj je 17 let delovala na področju načrtovanja lokalnih, regijskih in nacionalnih strateških dokumentov, priprave, vodenja in koordinacije nacionalnih in mednarodnih razvojnih, znanstvenoraziskovalnih in aplikativnih projektov in povezovanja ter procesov prenosa znanj iz znanstveno raziskovalnih inštitucij in inštitucij znanja v gospodarstvo ter šest let opravljala funkcijo direktorice inštitucije. Zaradi velikega števila pripravljenih in izvedenih projektov dobro pozna način dela evropskih in nacionalnih institucij in črpanje sredstev iz evropskih skladov. Od septembra 2016 do septembra 2018 je bila zaposlena na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, od julija 2017 kot državna sekretarka. Zadolžena je bila za področje razvoja in pomoči pri povezovanju razvojnih interesov in aktivnosti med Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu ter matično domovino in rojaki v Sloveniji na področjih kulture, izobraževanja, gospodarstva, mladih in EU sodelovanja. Od 13. septembra 2018, ko jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, uspešno vodi ta pomemben resor. Izvajanje sprejete kmetijske politike terja odgovorno vodenje in skrb za trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in vitalnega podeželja.

Janša ocenjuje, da je dr. Aleksandra Pivec s svojim dosedanjim delom, znanjem in občutkom za timsko delo dokazala, da je primerna kandidatka za vodenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

– minister za zdravje: Tomaž Gantar

Tomaž Gantar (Foto: STA)

Tomaž Gantar je leta 1987 diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in nato leta 1994 opravil specializacijo iz urologije. Z dolgoletnim delom v zdravstvu je pridobil znanje in izkušnje na področju organizacije, dela, financiranja in vodenja zdravstvenega sistema. Udeleževal se je številnih strokovnih srečanj doma in v tujini. V letih 1999 do 2004 je kot poslovni direktor vodil splošno bolnišnico v Izoli, od leta 2006 do 2010 pa kot župan Občino Piran. Bil je član ali predsednik več nadzornih svetov in svetov zavodov. V letih 2012 in 2013 je bil minister za zdravje RS, v mandatu 2014/2018 pa poslanec Državnega zbora RS. V tem času je predsedoval Odboru za zdravstvo DZ RS. Trenutno je zaposlen kot zdravnik specialist in vodja urološke dejavnosti v Splošni bolnišnici Izola.

Glede na navedeno Janša ocenjuje, da je Tomaž Gantar primeren kandidat za ministra za zdravje, pred katerim so zahtevne in kompleksne naloge, saj je področje zdravstva in urejanje kritičnih točk slovenskega zdravstvenega sistema ena ključnih prioritet Vlade Republike Slovenije.

Rok Krajnc