fbpx

Javno pismo: Poziv za odpoklic predsednika Računskega sodišča Vesela

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel. (Foto: STA)

Večmesečno delo je Komisija za preprečevanje korupcije zaključila s škandaloznim poročilom, ki dopušča kršenje zakona oz. nezakonito delo predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela! Zato je nujna revizija poročila KPK ter ugotavljanje (kazenske) odgovornosti predsednika Roberta Šumija, ki je vodil postopek in sodelujočih članov senata, ki so sprejeli takšno poročilo. Sočasno je treba izpostaviti nezakonito delovanje funkcionarja Tomaža Vesela, ki se spreneveda, da je pridobil potrdilo – dovoljenje (ki ga nikjer ni) za svojo “športno” dejavnost pri Fifi, čeprav KPK v poročilu ugotavlja, da ni šlo niti za športno niti za pridobitno dejavnost! Tako je v svojem javnem pismu – pozivu za odpoklic predsednika Računskega sodišča – zapisala Iva Pavlin Žurman in se ob tem še vprašala: “Kdo je tu nor?

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pred slabim tednom končala obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) – ker ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je postopek ustavila. Na svoji spletni strani so zapisali, da bodo, zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem in preteklih postopkih,  pristojnim organom podali pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje. V obrazložitvi so med drugim zapisali, da ZIntPK sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar pa izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti. V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Fifi. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje. Glede dokumenta, s katerim naj bi takratni predsednik KPK Boris Štefanec Veselu zagotovil, da gre za športno udejstvovanje in s tem izjemo po zakonu (a ga nihče čudežno ni našel) pa so pojasnili, da ni mogoče v popolnosti ovreči trditve o obstoju dokumenta, zato tega niso mogli šteti kot zavajanje – zato postopka s področja suma kršitve integritete niso uvedli.

“Ne potrebujem nobenega dovoljenja, ker zakon omogoča takšno opravljanje funkcije in zaradi tega ne mislim odstopiti,” pa je predsednik računskega sodišča marca v pogovoru za Siol.net povedal o dilemah hkratnega opravljanja dela za Fifo, za kar letno prejema dobrih 200 tisoč evrov nadomestila. Glede kritike predsednika vlade Janeza Janše, ki je Vesela v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen navedel med primeri, ki krnijo ugled države, saj je po njegovi oceni kršil prepoved konflikta interesov z delom za Fifo za 200 tisoč evrov letno, je Vesel odgovoril, da te kritike ne razume. Nadalje je še pojasnil, da mu ni treba pridobiti nobenega dovoljenja, ker vodi nadzorno institucijo ustanove. “Zaradi načela korektnosti sem obvestil, preden sem začel opravljati delo na Fifi leta 2016, takratnega predsednika KPK, nakar mi je poslal pisni odgovor. Čudi me, da ga na KPK nimajo, še bolj pa, kam sem sam to dal. A kakorkoli, to ni ključno. Fifa je registrirana po švicarskem pravu kot nepridobitna ustanova in vodim organ, ki predstavlja organ nadzora. Gre za zelo zahtevno funkcijo. Ne dobivam pa plače in nimam sklenjene nobene pogodbe, ne opravljam pridobitne dejavnosti. Le nadomestilo za opravljanje funkcije dobivam,” je še dodal. Glede slednje navedbe smo sicer že nekajkrat pisali – besede Vesela namreč na laž postavlja odločba Sodišča Evropske Unije v primeru Laurent Piau, ki je pred Sodiščem EU izgubil prav zato, ker je trdil, da Fifa ni gospodarska družba. Javen poziv za odpoklic predsednika Računskega sodišča, ki ga je tudi v naše uredništvo poslala Iva Pavlin Žurman, spodaj objavljamo v celoti.

Iva Pavlin Žurman (Foto: vfokusu.si)

Poziv za odpoklic predsednika Računskega sodišča – javno pismo uglednim in vplivnim pravnikom ter poziv predsedniku in poslancem DZ
Najvplivnejše slovenske pravnike skrbi pomanjkanje pluralizma, ki je osnova demokratične družbe“, je uredništvo Domovine naslovilo prispevek o vsakoletnem izboru 10 najvplivnejših pravnikov (28. novembra 2018), ki ga vsako leto pripravlja portal IusInfo. Izbor se je zaključil z okroglo mizo Reforma slovenske pravne in demokratične države. Na okrogli mizi, ki jo je vodil dr.Matej Avbelj, so sodelovali ddr. Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, dr. Miha Šepec, dr. Dominika Švarc Pipan, dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak. “Če je v neki družbi medijski prostor, kar se tiče dominantnih medijev, monopolističen, potem ne moremo govoriti o resnično svobodnem oblikovanju politične volje,” je menil ddr. Klemen Jaklič, ki je bil na portalu TAX-FIN-LEX izglasovan kot najuglednejši pravni strokovnjak.

Na protikorupcijski komisiji (KPK) so decembra 2020 potrdili prejem prijave glede dodatne dejavnosti predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela pri Fifi. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Predstojnik protikorupcijske komisije (KPK) Robert Šumi je po več mesecih preiskave zaključil (poročilo KPK), da je Fifa ustanova, zato delo državnega funkcionarja Tomaža Vesela na Fifi, kjer je predsednik komisije za revizijo in skladnost, ni nezakonito. “Pozabil” pa je ugotoviti, da je delo Vesela pri Fifi bilo plačano in je predsednik Računskega sodišče pridobil dohodek, kar zakon ZIntPK poklicnim funkcionarjem v 26. točki prepoveduje. Šumi je Veselov dohodek opredelil kot (denarno) nadomestilo (POP TV, 24ur zvečer, 12. maj 2021), toda nadomestila se plačujejo za pokritje stroškov (potni stroški, dnevnice), pri Tomažu Veselu pa ja dohodek stroške bistveno presegel. Torej je šlo za pridobitno dejavnost fizične osebe – poklicnega funkcionarja.

Večmesečno delo je KPK zaključila s škandaloznim poročilom, ki dopušča kršenje zakona oz. nezakonito delo predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela! Zato je nujna revizija poročila KPK ter ugotavljanje (kazenske) odgovornosti predsednika Roberta Šumija, ki je vodil postopek in sodelujočih članov senata, ki so sprejeli takšno poročilo. Sočasno je treba izpostaviti nezakonito delovanje funkcionarja Tomaža Vesela, ki se spreneveda, da je pridobil potrdilo – dovoljenje (ki ga nikjer ni) za svojo »športno« dejavnost pri Fifi, čeprav KPK v poročilu ugotavlja, da ni šlo niti za športno niti za pridobitno dejavnost! Kdo je tu nor?

“Ugledne in vplivne pravnike naslavljam, da pozovejo državne institucije k “vzpostavitvi pravne in demokratične države Slovenije”. Sočasno kot odgovorna državljanka (volivka) pozivam predstavnike ljudstva – poslance Državnega zbora k obravnavi nezakonitega dela poklicnega funkcionarja Tomaža Vesela in k njegovi (zakoniti) razrešitvi z mesta predsednika Računskega sodišča!

Iva Pavlin Žurman, univ. dipl. ekon., upokojena učiteljica ekonomskih predmetov

Sara Bertoncelj