fbpx

Javnomnenjska anketa: Večina Slovencev si ne želi novih obrazov, razmere v zdravstvu

Foto: Nova24TV

Javnomnenjska anketa agencije Parsifal razkriva, da večina volivcev na naslednjih državnozborskih volitvah ne bi volila kakšno od novonastalih strank. Kar 37,8 odstotka volivcev je mnenja, da nikakor ne bi podprli novonastale stranke, sledi 23,7 odstotka, ki takšno izbiro označuje za malo verjetno, 19,5 odstotka je možnost svoje podpore novonastali stranki označilo kot deloma verjetno, medtem ko bi samo 11,4 odstotka vprašanih zelo verjetno podprli novonastalo stranko. Nadalje 7,5 odstotka anketiranih ne ve, koga bi volilo. Vprašalnik ankete se je nanašal tudi na stanje v slovenskem zdravstvu. Skoraj 50 odstotkov anketirancev meni, da se razmere v javnem zdravstvenem sistemu slabšajo.

Rezultati ankete, ki jo je za Novo24TV opravila agencija Parsifal, so pokazali, da večina volivcev ni naklonjena ideji novonastajajočih strank tik pred državnozborskimi volitvami. Na vprašanje “Na letošnjih državnozborskih volitvah lahko pričakujemo tudi kakšne nove stranke. Kako verjetno je, da bi volili kakšno stranko, ki je zdaj sploh še ni? Je to …” je 37,8 odstotka volivcev odgovorilo, da nikakor ne bi podprli novonastale stranke, sledi 23,7 odstotka, ki takšno izbiro označuje za malo verjetno, 19,5 odstotka je možnost svoje podpore novonastali stranki označilo kot deloma verjetno, medtem ko bi samo 11,4 odstotka vprašanih zelo verjetno podprli novonastalo stranko. Nadalje 7,5 odstotka anketiranih ne ve, kaj bi naredilo.

Križanje med demografsko in vsebinsko spremenljivko je pokazalo, da 44,5 odstotka anketiranih žensk ne vidi možnosti, da bi na državnozborskih volitvah volile za novonastalo stranko. Med moškimi je ta odstotek nekoliko nižji in znaša zgolj 30,9 odstotka. Vse starostne skupine so z večino potrdile, da njihov glas na državnozborskih volitvah ne bi šel oziroma je malo verjetno, da bi šel novonastali stranki. Tisti z osnovno, poklicno in višjo, visoko ali večjo izobrazbo so se večinsko opredelili proti novonastalim strankam na državnozborskih volitvah, medtem ko so tisti s srednjo izobrazbo najbolj številčno, z 31,9 odstotka, označili svojo podporo novonastali stranki v prihajajočih volitvah kot malo verjetno.

Večina nezadovoljna s stanjem v javnem zdravstvu
Ravno tako večina anketirancev ni zadovoljna s trenutnim stanjem v javnem zdravstvu. Večina vprašanih (49,7 odstotka) meni, da se razmere v slovenskem zdravstvu slabšajo, da razmere ostajajo enake je mnenja 36,6 odstotka vprašanih, 10,6 odstotka jih je mnenja, da se izboljšujejo, medtem ko je 3,1 odstotka vprašanih neopredeljenih.

Telefonsko anketo je za Novo24TV opravila agencija Parsifal, in sicer med 8. in 11. januarjem 2018. V raziskavo je bilo zajetih 717 anketirancev. Povprečna starost je bila 48,8 leta, največ anketirancev pa je z dokončano poklicno šolo (30,8 odstotka). Sledijo tisti z dokončano srednjo šolo (30,3 odstotka), 23,9 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno šolo ali manj, 15 odstotkov volivcev v vzorcu pa ima končano višjo, visoko šolo ali več.

Ivan Šokić