fbpx

[Javnomnenjska anketa] Velika večina v KUL ne prepozna realne alternative sedanji vladi, najbolj učinkovito vlado vidi pod vodstvom SDS!

Foto: STA

Četverček strank tako imenovane KUL koalicije se je nedavno odločil za podpis sporazuma o povolilnem sodelovanju z namenom, da bi doprinesel k normalnosti v državi. Ker gre za na smrt skregane nekdanje koalicijske partnerje ne čudi, da so celoten sporazum uspeli zasnovati na podlagi “bogatega” in “povezovalnega” programa, ki izrecno navaja, da prostora za sodelovanje z Janševo SDS ni. Očitno pa praznih floskul, ki jih KUL-ovci nenehno prodajajo, državljanke in državljani ne kupijo več tako zlahka. Izsledki zadnje javnomnenjske raziskave, ki jo je zaNova24TV opravila agencija Parsifal kažejo, da večina meni, da sedanja opozicija KUL, ne predstavlja realne in kakovostne alternative sedanji vladi. Vlada pod vodstvom stranke SDS po mnenju večine namreč naredi največ za enakomeren razvoj Slovenije ter za vlaganje v zdravstvo, šolstvo, oskrbo starejših in infrastrukturo.

Na vprašanje “Ali sedanja opozicija KUL, ki jo sestavljajo Socialni demokrati, Lista Marjana Šarca, Stranka Alenke Bratušek in Levica, predstavlja realno in kakovostno alternativo sedanji vladi?” je 63,3 odstotka vprašanih odgovorilo, da v KUL-u, ne prepoznavajo realne in kakovostne alternative vladi Janeza Janše. Le slaba četrtina (24,3 odstotka), meni, da je KUL alternativa sedanji vladi. 12,4 odstotka je takšnih, ki so odgovorili z “ne vem”.

Vir: Parsifal

Če si pogledamo križanje med demografskimi in vsebinsko spremenljivko lahko vidimo, da je več žensk kot moških, ki so prepričani, da KUL predstavlja ustrezno alternativo. 29,9 odstotka žensk je namreč odgovorilo z da, pri moških je ta odstotek znašal 19, 1. Med ženskami je mogoče zaslediti večji delež tistih, ki so glede zadeve neopredeljeni.

Sedanji opoziciji KUL so bolj naklonjeni tisti v najmlajši starostni skupini 18-34 let, najmanj pa v srednji starostni skupini 35-54 let. Največ neopredeljenih je sicer mogoče zaslediti v srednji starostni skupini. Če si pobližje pogledamo križanje z demografsko spremenljivko- izobrazba lahko vidimo, da so KUL-ovcem najbolj naklonjeni tisti z višjo, visoko ali še višjo izobrazbo, najmanj pa tisti z osnovno izobrazbo ali nižjo in poklicno izobrazbo. Največji delež neopredeljenih je zaslediti med tistimi z najnižjo izobrazbo.

Vir: Parsifal

Vlada pod vodstvom SDS naredi največ za enakomeren razvoj Slovenije
V času pred volitvami je še posebej aktualno vprašanje, katera stranka je tista, ki je po mnenju državljank in državljanov najbolj primerna, da poprime za vajeti vodenja države. Izražena volja se na koncu odrazi v končnem izplenu volitev- torej katera je stranka, ki je prejela daleč največ glasov. Ker pa je za državljanke pomembno, kdo je tisti, ki na koncu dneva naredi največ v dobrobit ljudstva, je na mestu naslednje vprašanje, ki je bilo zastavljeno v anketi: “Pod katero vlado se po vašem mnenju naredi več za enakomeren razvoj Slovenije ter za vlaganje v zdravstvo, šolstvo, oskrbo starejših in infrastrukturo?”. Rezultati kažejo, da največ (27,7 odstotka) anketirancev meni, da vlada pod vodstvom SDS naredi največ za enakomeren razvoj Slovenije ter za vlaganje v zdravstvo, šolstvo, oskrbo starejših in infrastrukturo.

Da se naredi največ za Slovenijo pod vlado SD meni 18,5 odstotka vprašanih, 16,3 odstotka anketiranih pa je takih, ki menijo, da je to pod vlado Šarčeve LMŠ. 37,5 odstotka vprašanih je takšnih, ki so neopredeljeni.

Vir: Parsifal

Če si podrobneje pogledamo križanje med demografskimi in vsebinsko spremenljivko lahko vidimo, da med tistimi, ki menijo, da se pod vlado SDS naredi več za enakomeren razvoj Slovenije ter za vlaganje v zdravstvo, šolstvo, oskrbo starejših in infrastrukturo, prevladujejo moški. Ženske prevladujejo med tistimi, ki menijo, da je to vlada pod vodstvom SD. Ženske prevladujejo med tistimi, ki menijo, da se za Slovenijo naredi največ v vladi pod vodstvom LMŠ. Vladi pod vodstvom SDS so najbolj naklonjeni tisti v najstarejši starostni skupini 55 let in tisti z osnovno ali nižjo ter poklicno izobrazbo. Med tistimi, ki menijo, da je najbolj učinkovita vlada pod vodstvom SD prevladujejo tisti v srednji starostni skupini 35-34 let in tisti s srednjo izobrazbo. Vladi pod vodstvom LMŠ so med najbolj naklonjeni tisti v najmlajši starostni skupini in tisti z višjo, visoko ali višjo izobrazbo.

Vir: Parsifal

V telefonsko raziskavo, ki je bila opravljena v obdobju od 12. oktobra do 15. oktobra, je bilo zajetih 707 anketirancev, od tega 49 odstotkov žensk in 51 odstotkov moških. Povprečna starost je znašala 52,6 let, standardni odklon pa 15,4 let. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (45 odstotkov), manj je bila zastopana srednja starostna skupina (37 odstotkov), najmanj pa najmlajša starostna skupina (18 odstotkov). Največ anketirancev je z dokončano srednjo šolo (31,8 odstotka), sledijo tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (28,3 odstotka), 24,2 odstotka anketirancev ima poklicno šolo, 15,7 odstotka anketirancev pa dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja z vasi ali zaselka (54,5 odstotka), sledi mesto (28,3 odstotka) in manjši kraj (17,2 odstotka). Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (25,2 odstotka), sledita Podravska (16,2 odstotka) in Savinjska regija (12,3 odstotka).

Iz izsledkov javnomnenjske ankete lahko sklepamo, da ljudje ne nasedajo več praznim floskulam KUL-ovcev, ki jih v javnosti razširjajo s pomočjo večine osrednjih medijev. Ljudje namreč na častni koži občutijo, kaj je storjeno v njihovo korist. Potem, ko je večina projektov v času levih vlad stala kot mrtva črka na papirju, so se pričeli konkretni koraki v smeri njihovega uresničevanja v času desnosredinske vlade pod vodstvom SDS. Pri tem pa ovire ni predstavlja niti epidemija, ko so bile razmere še posebej zaostrene.

Nina Žoher