Je Šarec o srbskem jeziku v osnovnih šolah blefiral ali pa ministrstvo to skriva?

Marjan Šarec in srbska predsednica vlade Ana Brnabić. foto: Arhiv Nova24TV.

Ker se je na obisku v Srbiji ta teden srbska premierka Ana Brnabić našemu premierju Marjanu Šarcu (LMŠ) zahvalila za dogovor, da bo prihodnje šolsko leto na vsaj 20 osnovnih šolah v Sloveniji omogočen pouk srbskega jezika, sem ministrstvo za izobraževanje vprašal, na katerih šolah je uvedba tega pouka načrtovana, koliko denarja je za to načrtovanega in koliko bo za to v šolstvu dodatno zaposlenih učiteljev. Iz ministrstva so mi obsežno odgovorili, a v odgovoru ni ničesar o tistem, kar sem spraševal. Čisto nič ni, skratka, o tem, kakšne načrte ima vlada pri uvajanju dodatnega poučevanja srbskega jezika v osnovne šole, torej o 20 šolah v prihodnjem šolskem letu, za kar se je Šarec dogovoril z Brnabićevo. So pa obsežno odgovorili na vprašanja, ki jih nisem postavil.

Tako je o dogovarjanju med šefoma vlad o poučevanju srbskega jezika v slovenskih osnovnih šolah, denimo, poročala dopisnica Dela iz Srbije Milena Zupanič:

Foto: Peter Jančič.

Ni čisto jasno, ali to, da iz vlade niso nič odgovorili, kako bodo uresničili Šarcev dogovor, pomeni, da vlada nima tovrstnih načrtov in je šlo za premierjev blef ali pa na ministrstvu podatke v odgovoru prikrivajo. Tudi zanikali namreč niso, da bi takšni načrti obstajali.

Na vprašanje o dogovorih v Srbiji, kaj bo prihodnje šolsko leto, je z ministrstva Nataša Gerkeš odgovorila, da se pouk srbskega jezika že desetletje izvaja v okviru šolskega sistema kot izbirni predmet v osnovnih šolah, a ves ta čas le v eni osnovni šoli v Velenju. Število otrok, ki ga je izbralo, pa tam ni bilo veliko in se znižuje:

Foto: Peter Jančič.

Od šolskega leta 2012/13 pa je dostopen tudi dopolnilni pouk srbskega jezika in kulture na Osnovni šoli Livada v Ljubljani za srbsko govoreče priseljene otroke. Pouk, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je na začetku obiskovalo 35 učencev. V letih do 2016/17 se je število otrok, ki obiskujejo dopolnilni pouk, zmanjšalo na sedem učencev. V šolskem letu 2017/18 dopolnilni pouk srbskega jezika in kulture ni potekal, so sporočili iz ministrstva.

Pouka albanščine pa ne bo
O dodatnih šolah, o katerih je govorila srbska premierka, v odgovoru iz ministrstva, ki ga v celoti navajam na koncu, ni ne duha in ne sluha. So mi pa odgovorili vsaj na vprašanje, ali načrtujejo tudi poučevanje albanskega jezika. To sem vprašal, ker s področja Kosova zadnja leta v Slovenijo prihaja krepko več ljudi kot iz Srbije. Odgovor je bil tak: “Načrtov, da bi poučevali albanščino, ni.”

Iz ministrstva so hkrati, ko niso odgovorili na vprašanja, kje bodo dodatno poučevali srbski jezik, precej obsežno odgovorili, kako otrokom iz drugih republik pomagajo, da se naučijo slovenskega jezika, o čemer pa jih nisem vpraševal. Je pa lepo.

Marjan Šarec poleti na obisku v Srbiji. Foto: STA.

Celotno vprašanje je bilo takšno:
“Spoštovani, ob obisku vlade v Srbiji so mediji poročali, da bo v Sloveniji v nekaj šolah uvedeno poučevanje srbskega jezika. To organizacije prebivalcev iz te države sicer že dalj časa poskušajo doseči v pogovorih s predstavniki politike o manjšinskih pravicah, ki jih pričakujejo. Prosim vas za informacijo, za kdaj je uvedba tega pouka načrtovana, v koliko šolah, kje po državi, koliko denarja je za to načrtovanega in koliko bo za to v šolstvu dodatno zaposlenih učiteljev. Hkrati vas prosim, ker statistike o priseljevanju kažejo, da veliko ljudi v državo vsaj začasno prihaja iz območja, kjer govorijo albansko, ali so tovrstni načrti tudi za to skupnost.”

Celoten odgovor ministrstva je bil takšen:
“Pozdravljeni, Srbski jezik se kot izbirni predmet (IP) izvaja v slovenskih šolah že od šolskega leta 2010/11, in sicer se lahko izvaja v okviru slovenskega šolskega sistema v tretjem triletju osnovne šole. Število učencev, ki se za ta pouk odloča, je majhno, kot je razvidno iz spodnje razpredelnice. V zadnjih treh letih se je izbirni predmet srbščina izvajal samo na eni osnovni šoli – v Velenju.

Foto: Peter Jančič.

Morda še to: v šolskem letu 2018/19 je bilo učencev pri izbirnem predmetu srbščina 8, letos jih je 6.”

Dopolnilni pouk maternih jezikov in kultur za otroke priseljencev
V šolskem letu 2012/13 se je prvič začel izvajati dopolnilni pouk srbskega jezika in kulture na Osnovni šoli Livada v Ljubljani za srbsko govoreče priseljene otroke. Pouk, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je obiskovalo 35 učencev. V letih do 2016/17 se je število otrok, ki obiskujejo dopolnilni pouk, zmanjšalo na 7 učencev. V šolskem letu 2017/18 dopolnilni pouk srbskega jezika in kulture ni potekal.

Načrtov, da bi poučevali albanščino, ni
Slovenski izobraževalni model vključevanja priseljencev temelji na vključujočem (v kontekstu čim hitrejšega vključevanja v reden pouk) pristopu pri uresničevanju pravic otrok priseljencev do izobraževanja ter skrbi za njihovo učinkovito vključitev in oblikovanje medkulturne družbe. Prav tako izobraževalni sistem upošteva vidik jezikovnega repertoarja vsakega posameznika, saj otrok s priseljenskim ozadjem vstopa v vzgojno-izobraževalni prostor s svojim prvim jezikom – materinščino in morebiti tudi že z določeno stopnjo znanja tujega jezika. Za doseganje ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa je nujno, da se čim prej nauči slovenščine kot učnega jezika, če se vključuje v dvojezičnem okolju pa še italijanščino ali madžarščino. Vsak od naštetih jezikov tvori del njegove sporazumevalne zmožnosti.

Slovenski izobraževalni sistem otroku priseljencu nudi v skladu s slovensko zakonodajo možnost učenja slovenščine, v sodelovanju z izvornimi državami oz. drugimi deležniki pa tudi razvoj materinščine. Veljavna zakonodaja (81. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI) daje normativno podlago za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna tako za učenje slovenščine kot tudi poučevanje maternega jezika za priseljene učence in dijake, vključene v redno osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje.

Letos spremenjeni Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole učencem priseljencem prinaša dodatne ure slovenščine po enotnih kriterijih, ki jih določajo nova pravila. Pravila so nastala na strokovni podlagi, na osnovi dokumenta “Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja” (v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja”, sofinanciranega s strani Evropskega socialnega sklada). Glede na dejstvo, da je letošnje leto t. i. prehodno obdobje lahko šole (izjemoma letos) v skupine vključujejo tudi učence priseljence, ki se v Sloveniji šolajo drugo leto.

Bistvene novosti spremembe pravilnika so:

– izvajanje dodatnih ur slovenščine v heterogenih skupinah

– več pripadajočih ur, tudi v primerih majhnega števila vključenih učencev ( do 4 učenci – 120 ur, 5-8 učencev – 160 ur, 9-17 učencev – 180 ur), poudarek na jezikovnem opolnomočenju v prvem letu šolanja

– če se učenci vključijo v slovenski šolski sistem v drugem polletju, so deležni nekoliko manjšega števila ur v prvem letu (35 ur), vendar pa s tovrstnim izobraževanjem nadaljujejo še v prihodnjem šolskem letu (gledamo torej prvo leto od dejanskega datuma všolanja)

– možnost sistemizacije deleža delovnega mesta strokovnega delavca na osnovnih šolah, če se v začetku šolskega leta vključi 9 ali več učencev.

– z dodatnimi urami slovenščine je poskrbljeno tudi za učence, katerih materni jezik je slovenski, pa so se predhodno izobraževali v tujini.

V pripravi je Koncept dela za vključevanje otrok, učencev in dijakov priseljencev. Prav tako so v pripravi učni načrti za začetni pouk slovenščine za predšolsko vzgojo ter prvo, drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Nastajajoči učni načrti pomenijo torej poskus približevanja pogojem učenja novega jezika, ki bi učencem priseljencem omogočili boljšo jezikovno in socialno vključenost v vzgojno-izobraževalni sistem in tudi priložnost, da se jih v praksi preizkusi, evalvira in v iskanju učinkovitejših možnosti dopolni in nadgradi.

Lep pozdrav,

Nataša Gerkeš

Peter Jančič

 • karpelec

  V naš univerzalen šolski sistem uvajat nekaj novega je težava, šolski minister še ni preučil nove možnosti, za njega bo to pretežko, ker je že v zaostanku s tistim, kar mu nalaga ustava.

  • zokispoki

   A za to pa je denar ?!?

 • trobenta

  Govori srbsko, da te razume celi svet….

 • montyamp

  Slovenskega šiptarja v Srbiji ljubijo kot antilope hijene .
  Srbi ga bodo nategnili kot Šiško slovenske policaje .

  • zokispoki

   Itaq ne zna do pet steti, burkez !

   • Steiermark

    Nič čudnega, če je pa “opravil” kar 6 popravcev…..

 • marker

  Leta 1991 smo se narodi Jugoslavije odločili, da gremo vsak na svoje. Vprašal bi premierja, kaj je izgubil v Srbiji? Kdo mu je dal pooblastilo za organizacijo skupnih sej vlade s Srbijo? Pozdravili bi skupno sejo vlade z Avstriji, Italijo, Madžarsko ali s Hrvaško, ne pa s Srbijo. Srbija ni članica evropske skupnosti. Zelo hitro pozabljate na dogodke v letu 1991.

  • mginko

   Usmeritve – iz murgelskega brloga.

  • zokispoki

   Wow, lezbaca in Xarax, prav paseta skupaj, de, taka lepa slikica, de !

  • VERZIFIKATOR

   Aziz Marjanović

   ŠARAC I BEOGRAD

   Šarac konj je kraljeviča Marka,
   znaju to sva deca iz lektire,
   ona koja srpski jezik šire,
   istina je, nije Šarac varka.

   Evo, Šarac Beogradom gazi,
   bez jahača, sam je i sav jadan,
   čini mršav se i strašno gladan,
   samo gazi, ništa konj ne pazi.

   Kad ga spazi neki, bre, Slovenac:
   »Je li, Šarče, kuda put te vodi?
   Tamo gde na vrbi grožđe rodi?
   Ideš gore na Zeleni venac?

   Klimne glavom Šarac, ovo kaže:
   »Lutam, tražim Marka, svog jahača,
   da zajaše me i samnom vraća
   se na Kosovo gde svi me traže.

   Traže moji tamo me, dabome,
   nije važno, Srbi il Albanci,
   nisu meni ni jedni njih stranci,
   traže me da dođem domu svome.

   Šarac jadan Beogradom kruži,
   nigde Marka, nigde mu jahača,
   jadan sam u Kamnikgrad se vraća,
   da do kraja mándat svoj odsluži.

   Korak mu je svakim danom teži,
   teši sebe ovom pesmom tužnom,
   da se vraća domu svome južnom,
   sam od sebe jadnik Šarac beži.

 • SIMON ROZIC

  “Jebo ti pas mater, Šarac!” , zapri že enkrat svojo primitivno gofljo,
  če ne, ti jo bo moral narod!

 • mginko

  Komunist, da preživi, non-stop laže in blefira lastni drugorazredni narod. In ta narod ne gre na volitve, pa je komunist zopet izvoljen z peščico rdečih, ki zopet nategujejo isti narod. S takim odnosom do države takega naroda (nevolivcev-nedržavljanov) je prav, da jih tovariši še naprej dobro nategujejo.

 • marker

  Še sreča da je med nami in Srbijo Hrvaška. Naši levičarji bi nas kar priključili Srbiji. Enkrat se bo ljudstvu pokrovka dvignila in takrat bo hudo.

  • črnaovca

   Ta levi k Srbiji praviš, Janez bi hrvate le po samostojni poti ne

  • RATATA

   Kakšne izjave …., nato pa še dejanja …
   “…moramo Slovenci gojiti znanost združeni s Hrvati… Naše Atene so v Zagrebu in več kot enih ne bo nikoli na slovanskem jugu…Ni(ti) slovenski narod ni(ti) slovenski jezik nima kulturne bodočnosti ako ostane sam zase, narodno nezavisen od svojih bratov na jugu.”
   Dr. Josip Pavlica, Branik 1861, Gorica 1902, doktor cerkvenega prava, Rim 1888, v: Rimski katolik 1892, IV.

   “v … situaciji, ki bi postavila na izbiro ali vera ali narodnost, treba izbrati vero … in se odreči narodnosti.” Aleš Ušeničnik v: Čas 6/1912
   “Jugoslavija ali smrt!” F.S.Finžgar v: Slovenec, 21. apr. 1918

   “če bi se … združili s Hrvati, ne bi pravzaprav svoje narodnosti žrtvovali, ampak bi svojo narodnost šele dobili.” Aleš Ušeničnik v: Čas 7/1913

   “Slovencev sploh ne bi bilo brez katoliške vere… pravzaprav ni pravi Slovenec, kdor ni katoličan…” J.Pirc, Aleš Ušeničnik in znamenja časov, Ljubljana 1986, str. 332

   “Slovenci in Hrvati tvorimo eno narodno celoto” – zaključna resolucija kongresa državnih in deželnih poslancev Vseslovenske ljudske stranke in Hrvatske stranke prava, Ljubljana, 20.10.1912
   in tako naprej – prek mračne balkanske monarhije, besnenja hrvaškega, italijanskega, nemškoavstrijskega in madžarskega nacišovinizma, pol stoletja “socialistične graditve in kardeljanskega “odmiranja države” do “Savudrijske vale” in mostu prek Mure… Ne bolnišnica, marveč norišnica, in ne na koncu mesta, marveč na naših hrbtih.
   Tako se iz svoje usode ni norčeval še nihče. In tako pošastnega računa za (ne)delo svojih samozvanih “narodnih voditeljev” tudi še nikoli ni nihče plačal.
   A hujše od vsega tega je, da očitno niti to ni zadosti. So, ki bi to blaznost zganjali kar naprej…

  • PLavi-mil

   Upam, da čimprej.

 • Anton

  Mene bolj zanima kako čefurski otroci naredijo izpit iz Slovenskega jezika?

  S tujci se pogovarjamo Angleško s Slovenci Srbsko, Albanci pa itak klanfajo po svoje.
  Jebo nam pas mater, šta nam više treba slovenština?

  • RATATA

   zdaj nam bodo pravopis popravljali, v knjižni jezik sa nam “akademiki” uturili en kup prekokolpskega sranja, kaj nam pa skozi laudšprehrje in tv geple ponujajo pa itak veš. Super Severina včeri u Stožcah pravjo!!

   • kokobily

    Babnica se je zavita v bundo zvalila v kočijo in pripelala do prijateljev. Opazi da ji na bundi manjkata dva gumba, zato jezna vstopi v sobo, kjer se prijatelji mastijo s sladoledom. skozi zobe pihne: ” lopovi”..

    Izvor sedaj tudi slovenskih besed :
    bunda-madžarsko
    kočija-madžarsko
    gumb,gumbnica-madžarsko
    soba-madžarsko
    sladoled-hrvaško
    lopovi-madžarsko

    Nismo sami na svetu, slovenščina se ni rodila in razvijala v samosvoji jajčni lupini. Je prijemala in dajala, nekoč “kmečka špraha” je danes enakopraven jezik EU (razen v naših trgovinah, v računalniških programih in…- še je dela)

    • RATATA

     Babnica je čudakinja!
     Mabundo Nagumbe takrat, ko drugi ližejo sladoled.

   • traktor

    Baba je dobra. Tud še za pogledat. Za poslušat manj. Ne vem kaj bo čez par let, pol ne bo ne to ne ono.

    • RATATA

     Enajst minutni video imaš shranjen?

     • traktor

      He,he, itak. Ampak to je blo ene 20 let nazaj. Kter nima tega videa, ne ve zakaj ima take žnable.

     • RATATA

      Jaz dolgo nisem vedel glede teh žnabl, saj me je v otroštvu zavedel moj fotr, ko je za eno babnco, ki je imela tudi take reku, da so jo skoz šajbo futral.
      No, ko sem ga pa za enga strica, ki je imel tudi takšne žnable vprašal, če so tud nhega skoz šajbo futral, mi je o njem razkril, da je ta pa štrdeset let na Pošti znamke limu.

 • RATATA

  Pustmo že to srbijanščino!
  Ovde je problem – gledaj fotke !! črni zamorce prijazno vabijo s fotkami belih Nemk mamicujim!!!
  https://www.goethe.de/ins/si/sl/spr/ueb.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2617660288349321&set=pcb.2617660355015981&type=3&theater

 • črnaovca

  Zakaj pa ne to naj bo izbirni predmet, bomo vsaj videli koliko je v resnici čefurjev

 • Steiermark

  Zelo zanimivo, kakšen navdušen sprejem šiptarja, s strani srbov! Pravgotovo so bili v vseh “darilih” že prej dogovorjeni. Najprej so nas prodajali srbi, sedaj nas pa že šiptarji srbom….

 • DOMOVINSKA LIGA

  Ne samo srbski jezik tudi vlado bo prestavil v Beograd in državni grb se bo spremenil v dve plamenici.

 • Slovenka

  Nakladajo, nakladajo.

 • RATATA

  Ćapac Jernej Kopitar je kriv za vse!
  Če ni bi Vuka Karadžića naučil srbijanšćine, danes ne bi bilo ćefurizacije Slovencev!
  https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/karadzic-je-bil-begunec-ki-mu-je-kopitar-tudi-financno-pomagal/392863

 • rubec

  Slovenija se načrtno razgrajuje. Kdor to ne vidi, je Ray Charles.

  • traktor

   A pol je Slovenija že Ray Charlesland? Mislm, kolk je tu debilov s temnimi očali.

 • traktor

  Dejmo tole mal v reverz. Glede na to, da itak pol bivše juge prihaja v Slovenijo, naj tam povsod uvedejo pouk slovenskega jezika. Ko zaprosijo za delovno dovoljenje, pa naj bo znanje jezika vsaj 6,5 od 10 za nezahtevne poklice, za zahtevne pa od 8 naprej. Pa da vidimo junačine.

 • xtc

  Šiptar nič ne blefira izvaja se Tito-Kučan agenda raznarodovanja in delanja narodnosti Yugoslovani govoreči v srbači ostali morajo izginaiti trreba jih je izbrisati nato pa nazaj v “novo skupnost Balkanskih držav” oz novo SFRJ.
  Dejansko pa je treba zaščititi SLO jezik in kdor ga v treh letih govorno popolnoma ne osvoji mora zapustit SLO.

 • Johan

  Pa to je albanski šiptar mislil za metohijo

 • Montana

  Šarec je narodni izdajalec!

 • Garbage man

  Potrebno je ustvarjat službe za srbokomuniste-četnike

 • terminalar

  Ni potrebe po Srbščini v šolah.
  Osnove dobite že na Fužinama, majku vam cigansku!

 • sodnikisozločinci

  Od prijatelja sem dobil sporočilo, da se je Šarec hudo ponesrečil. Ne vem zakaj mediji in uradni organi o tem molčijo.

  • sodnikisozločinci

   Aja, ponesrečil se je v postelji, svojim staršem.