fbpx

Jelinčičeva SNS vložila ustavno pobudo glede Džamijske ulice v Ljubljani

Zmago Jelinčič Plemeniti (foto: STA)

Slovenska nacionalna stranka Zmaga Jelinčiča Plemenitega je vložila ustavno pobudo za presojo Odloka o poimenovanju ulic na območju Mestne občine Ljubljana, po katerem so ulico, kjer že stoji džamija, zgrajena s katarskim denarjem, poimenovali z Džamijsko ulico. Kot temeljne argumente pobudniki navajajo rabo slovenskega jezika, protizakonitost postopka sprejemanja imenovanja ulice in nasprotovanje civilne iniciative prebivalcev Bežigrada.

“Ustava RS v 11. členu določa, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina,” se uvodoma začne pobuda za oceno ustavnosti Odloka o poimenovanju ulic in izpodbija poimenovanje ulice za Bežigradom z Džamijsko ulico.

Jelinčič poudarja, da Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, na katerega se sklicuje omenjeni odlok, določa poimenovanje in označevanje ulic, da se ime ulice določi po zemljepisnem imenu dogodka ali datumu, povezanim z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Proti poimenovanju Džamijske ulice so se izrekli dve četrtni skupnosti in civilna iniciativa
Navedeni zakon v 21. členu določa, da mora pred določitvijo imena ulice oz. pred preimenovanjem ulice ali dela ulice občina občinski svet opraviti predhodno posvetovanje o ustreznosti predlaganega imena ulice. Glede predhodnega posvetovanja je treba opraviti predhodno posvetovanje, ki mora trajati najmanj 15 dni, in sicer se začne z objavo predloga na spletnih straneh občine ter s pozivom župana k predhodnemu posvetovanju z navedbo načina in roka, v katerem se lahko vložijo mnenja, predlog in pripombe k predlogu. Občinski svet mora pred sprejemom Odloka, s katerim se določi območje oz. v konkretnem primeru poimenovanje ulice, obravnavati mnenja, predloge in pripombe, dane na predhodnem posvetovanju in se do njih opredeliti, ter o svojih stališčih obvestiti javnost na spletnih straneh.

V konkretnem primeru sta se proti poimenovanju Džamijske ulice izrekli tako četrtna skupnost Bežigrad kot tudi četrtna skupnost Šiška. Takšnemu poimenovanju so nasprotovali tudi člani civilne iniciative Uredimo Bežigrad, s prvopodpisano Ano Hmelak, ki so svoje nestrinjanje posredovali Mestni občini Ljubljana, Komisiji za poimenovanje naselij in ulic. Poslali so pismo, v katerem so pojasnili, da se z imenom Džamijska ulica ne strinjajo in priložili tudi izpolnjen obrazec “Pobuda za poimenovanje ulice” s predlogom za poimenovanje te ulice, in sicer v ulico Miru in sožitja.

Odločitev je bila sprejeta pod vplivom grožnje Nevzeta Porića
Jelinčič pa ocenjuje, da je protiustaven tudi 2. člen Odloka o določitvi imen ulic, parkov in sprememb poteka ulic na območju Mestne občine Ljubljana. Prebivalci so po njegovih navedbah ponudili tudi možnost drugih poimenovanj, vendar jih mestni svet oz. župan ni poslal niti v oceno Komisiji za standardizacijo zemljepisnih imen niti v obravnavo na sejo mestnega sveta. Na seji sveta je bilo glasovanje svetnikov v nasprotju z izvrševanjem njihove pravice do svobodnega odločanja, saj so bili pod vplivom neposredno izraženih groženj enega od članov mestnega sveta, Nevzeta Porića. Slednji je hkrati tudi predstavnik islamske skupnosti v Ljubljani, mestnim svetnikom pa je zagrozil, da si jih bodo zapomnili, tako kot tiste, ki so bili proti džamiji, in sicer z besedami: “seveda pa si bomo zapomnili vse tiste, ki so bili proti in se glasovali in so ovirali projekt izgradnje džamije in tudi danes ….”. Očitno je, da mestni svetnik Porić govori kot predstavnik islamske skupnosti, čeprav v mestni svet ni bil izvoljen kot predstavnik islamske skupnosti, temveč kot svetnik na Listi Zorana Jankovića. Uporaba prve osebe množine lahko pomeni le, da je svetnikom grozila Lista Zorana Jankovića kot celota ali pa islamska skupnost v Sloveniji, katere predstavnik je omenjeni. Odločitev, ki je sprejeta pod vplivom grožnje, pa nasprotuje temeljnim načelom demokracije, ravnanje omenjenega Porića pa ima tudi vse znake kaznivega dejanja.

Nevzet Porić (Foto: Demokracija)

C. Š.