fbpx

Kaj na to pravi KPK? Jože P. Damijan je v času rušenja Janševe vlade dobil posel v višini 177 tisoč evrov pri državni SID banki

Predsednik uprave SID banke Sibil Svilan in politik Jože P. Damijan. (Foto: STA)

Nesojeni mandatar Jože P. Damijan je poleg redne plače na fakulteti prek podjetja, kjer je direktor, dodatno zaslužil na račun državnih podjetij. V času, ko je želel postati mandatar, je podjetje Grant Thornton po poročanju medijev dobilo posel v višini 177 tisoč evrov za svetovanje SID banki – od tega so že letos prejeli 112 tisoč evrov. Obrnili smo se na KPK in povprašali, ali se jim zdijo Damijanovi zaslužki sporni. “Komisija pojasnjuje, da primera, ki ga omenjate, ni obravnavala, zato se do njega ne more opredeljevati,” so nam pojasnili.

Medtem ko je v letu 2020 rušil trenutno vlado in si želel zasesti premierski stolček, sta podjetje Jožeta P. Damijana in raziskovalna skupina, v kateri deluje v okviru ljubljanske Ekonomske fakultete, od državnih podjetij zaslužili skupaj več kot 270 tisoč evrov vse od leta 2017.

Večji del nakazil, v vrednosti več kot 112 tisoč evrov, je letos prejelo podjetje Grant Thornton Advisory d.o.o. od državne SID banke, ki jo vodi Sibil Svilan. To predstavlja približno tretjino celotnih prihodkov podjetja, kjer je Damijan desetodstotni lastnik in direktor.

Vir: Erar

Kot poroča Škandal24, so na vrhuncu Damijanovega rušenja vlade, 16. novembra 2020, dobili javno naročilo, ki je sicer težko 177 tisoč evrov. Vsebina naročila naj bi bile storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora, storitve programiranja programske opreme in svetovanje pri programski opremi, storitve programiranja paketne programske opreme, storitve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikov in storitve, povezane s programsko opremo.

Če omenjene informacije držijo in kakšni so bili razlogi za sklenitev posla, smo povprašali tudi samo  SID banko. Spodaj prilagamo njihov odgovor:

SID banka je že v letu 2019 kot ena prvih bank v RS pričela s projektom nakupa aplikativne podpore izvajanju funkcije regulatorne skladnosti in iskanjem ustreznih ponudnikov na trgu, na podlagi česar je svoje rešitve SID banki predstavilo pet od sedmih pozvanih ponudnikov. Na javni razpis so se nato prijavili trije ponudniki, pri čemer je bil kot najugodnejši ponudnik izbran Grant Thornton Advisory, Linhartova 11a, 1000 (vodilni partner) in RequirementONE Ltd, St Bride’s House, 10 Salisbury Square, London, England, EC4Y 8EH (partner). Pogodba s SID banko je bila podpisana dne, 6.8. 2020, ki jo je s strani Grant Thornton Advisory podpisala Sandra Damjan, ki družbo samostojno zastopa, obenem pa je tudi njena 15% lastnica. Družbo samostojno zastopa sicer tudi Jože P. Damijan, pri čemer njegov delež v družbi predstavlja 10%, a v razgovorih s SID banko ni in ne sodeluje. Kupljena rešitev je namenjena aplikativni podpori funkcije skladnosti (compliance), ki jo sicer ponuja in razvija partner RequirementONE, ki je banki omogočila vzpostavitev informatiziranega in delno avtomatiziranega procesa in sistema spremljave predpisov (24/7) EU, OECD in mednarodnih standardov, njihovih sprememb ter mednarodnega okolja, pomembnega za SID banko (neposredno, preko združenj, posredno), nadgradnjo in avtomatizacijo sistema spremljave in implementacije predpisov nacionalnega pomena za SID banko (popolna skladnost) in kontrolo izvajanja pravočasnih sprememb in dopolnitev internih aktov v okviru SID banke (primarna, sekundarna skrbništva internih aktov) za zagotovitev skladnosti poslovanja in izkoriščanje novih priložnosti. Nabavljena aplikacija sicer vsebuje več različnih funkcionalnosti, ki presegajo obseg delovanja funkcije skladnosti, ter zajemajo širše področje GRC (governance, risk management & compliance). Orodje ne omogoča zgolj zaznave regulatornih sprememb, temveč preko novic, ki jih na svojih spletnih straneh objavljajo ministrstva, ECB, EBA itd., tudi zaznavo drugih relevantnih dogodkov. Dodatno k že navedenim funkcionalnostim orodje funkciji skladnosti in preko poročil tudi upravi, v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje regulatorne skladnosti banke. Kot že izpostavljeno, gre za modularni princip delovanja aplikacije, SID banka je v okviru javnega razpisa kupila modul za regulatorno skladnost in interne akte ter modul za upravljanje tveganj.

Vir: ebonitete

Damijan skupaj s svojo ženo deluje kot partner v omenjenem podjetju. Medtem ko je Damijan na čelu KUL-a bil kritičen do sedanje vlade in njenih ukrepov, pa podjetje ustvarja prihodke na področju črpanja sredstev iz protikoronskih paketov, o čemer smo že poročali. V Grant Thorntonu so oblikovali posebno skupino za boj proti posledicam koronavirusa.

Sodeloval je tudi z GEN energijo
86 tisoč evrov pa je vredno naročilo, ki ga je raziskovalni skupini, v kateri so bili poleg Damijana še Aleš AhčanDrago Babič in Črt Kostrevc, prepustila državna energetska družba GEN energija, ki jo vodi Martin Novšak. V času, ko je Damijan rušil vlado, so za GEN energijo delali projektno nalogo z naslovom “Makroekonomska analiza gradnje in delovanja JEK 2”, še poroča Škandal24.

Na Komisijo za preprečevanje korupcije smo naslovili novinarsko vprašanje o tem, kaj menijo  o Damijanovih zaslužkih in ali se jim zdijo sporni. “Komisija pojasnjuje, da primera, ki ga omenjate, ni obravnavala, zato se do njega ne more opredeljevati,” so nam pojasnili. Po mnenju predsednika vlade Janeza Janše KPK ne bo ugotovila ničesar. “Verjamem, da KPK pri tej pogodbi ne bo odkrila nobene korupcije, tako kot je ni pri popoldanskem “fušu” predsednika računskega sodišča, saj gre za prvorazredne,” se je na Damijanovo delovanje odzval Janša.

Sara Rančigaj