fbpx

Kako bo vlada poskrbela za ukrajinske begunce, ki se v Sloveniji še vedno spopadajo s težavami pri raznih postopkih?

Ukrajinski begunci (Foto: EPA)

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s težavami ukrajinskih beguncev v Sloveniji. Predvsem jo je zanimalo, kaj bo vlada Roberta Goloba storila, da bodo vloge za začasno zaščito ukrajinskih beguncev na posameznih upravnih enotah rešene hitreje in kaj, da bodo vloge za denarno pomoč, prav tako pa izplačilo odobrene denarne pomoči, na uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov potekali hitreje. 

Medtem ko je ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon še pred petimi meseci grobo kritizirala obisk Kijeva takratnega predsednika vlade Janeza Janše, kot evropska poslanka pa v Evropskem parlamentu nasprotovala, da Ukrajina dobi status kandidatke in postane članica EU, pa se v teh dneh brezsramno udeležuje obiska v Ukrajini z namenom, da izrazi politično in praktično podporo Slovenije Ukrajini in njenim pogumnim ljudem, kot je sama zapisala na socialnih omrežjih. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je ob tem še spomnila, da se ukrajinski begunci v Sloveniji še vedno spopadajo s težavami pri raznih postopkih, ki so potrebni za reševanje njihovega statusa in njihovega preživljanja.

Žibertova je v svojem poslanskem vprašanju opozorila, da na humanitarni organizaciji Karitas poudarjajo, da je v veliko primerih minilo že več kot tri mesece, begunci, ki so nastanjeni pri zasebnikih, pa zaradi težav pri postopkih še vedno niso prejeli nobene državne pomoči, niti za preživljanje niti za namestitev, vloge tako za status kot tudi za pomoč pa se rešujejo zelo neenakomerno. Nekateri begunci imajo vloge rešene takoj, drugi pa čakajo zelo dolgo. V tem času, ko begunci ne morejo preživeti sami, jim pomagajo pri preživljanju dobrodelne organizacije, kot je npr. tudi Karitas. Po informacijah Karitasa so največje težave, s katerimi se soočajo begunci iz Ukrajine, zakasnitve pri izdaji odločb o denarni pomoči, zakasnitve izplačil že odobrene denarne pomoči, stanje, da so v času od oddaje vloge za začasno zaščito do prejema statusa povsem brez dohodkov, tisti, ki živijo v zasebnih nastanitvah, pa tudi brez drugih sistemskih virov pomoči in podpore za preživetje ter nedorečenost in neusklajenost vključevanja otrok v vrtce, kjer ni jasnih skupnih smernic, ampak vsak vrtec ravna po svoje, dokler nimajo odločbe Centra za socialno delo je tudi dokaj nejasno, kako je s plačilom vrtca.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert. (Foto: STA)

Poslanka je še spomnila na besede ki jih je v nagovoru slovenskemu parlamentu izrekel predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski: “Zahvala vsem državam Evropske unije, ki si prizadevajo za našo osvoboditev. Vsi moramo delovati skupaj. Hvala za pomoč tudi državam, ki niso finančno močne in nimajo veliko zmogljivosti za pomoč. Zahvaljujem se slovenskemu narodu za vaše veliko in hrabro srce,” ter v duhu njegovih besed in glede na zgoraj navedeno vprašala, kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bodo vloge za začasno zaščito na posameznih upravnih enotah rešene hitreje (ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek). Vprašala je tudi, kaj bo Vlada Republike Slovenije storila, da bodo vloge za denarno pomoč, prav tako pa izplačilo odobrene denarne pomoči, na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov potekali hitreje.

V sklopu tretjega vprašanja je pojasnila, da drugi odstavek 34. člena zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb sicer določa, da se denarna pomoč izplačuje mesečno s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka, kar pa lahko pomeni tudi mesec dni čakanja na izplačilo. Glede na navedeno, pa tudi glede na zamude pri izplačevanju že odobrene denarne pomoči, jo je zanimalo, kaj bo vlada storila, da bi bilo izplačilo denarnih pomoči ukrajinskim beguncem hitrejše – na primer v tednu dni. V nadaljevanju je še navedla, da je v zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb v 29. členu zagotovljena pravica do izobraževanja, ki jo zagotovi urad v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvom, in šolami. Medtem ko zakon ne ureja vključevanja predšolskih otrok v vrtce, hkrati pa tudi ni jasnih smernic v zvezi s tem, se pojavlja nedorečenost in neusklajenost vključevanja otrok v vrtce, vsak vrtec pa ravna po svoje. Prav tako tudi ni jasno, kako je s plačilom vrtca, vse dokler posameznik ne prejme odločbe Centra za socialno delo. “Zato me zanima, kako namerava vlada reševati navedeni problem in kaj bo storila, da bodo vloge na Centrih za socialno delo rešene hitreje,” je vprašala Žibertova ter za konec še izpostavila, da jo – glede na informacijo, ki jo je zaslediti v medijih, češ da največji izziv predstavlja količina vloženih prošenj za mednarodno zaščito, tudi drugih državljanov in ne samo ukrajinskih – zanima, koliko vloženih prošenj je Slovenija prejela s strani ukrajinskih državljanov in koliko je bilo vloženih prošenj za azil s strani drugih državljanov. “Prosim za tabelarični pregled vloženih prošenj za mednarodno zaščito po državljanstvu,” je še prosila poslanka.

Sara Bertoncelj