fbpx

Kako je prišlo do ideje uvoza več tisoč filipinskih “inženirjev”? Na račun čistke slovenskih gradbenih inženirjev v času Cerarjeve vlade!

Foto: epa

V zadnjih dneh je bilo veliko govora o tem, kako bo Slovenija na račun pomanjkanja delovne sile bogatejša za do 5 tisoč filipinskih delavcev, ki se bodo zaposlovali v zdravstvu, avto prevozništvu, strežbi in gradbeništvu. Pri tem pa v mainstream medijih molčijo, da je do manjka lastnih visokokvalificiranih inženirjev z nazivom pooblaščenega inženirja prišlo na račun gradbene zakonodaje, ki je bila sprejeta v času vlade Mira Cerarja. Ni potrebno posebej poudarjati, da je država s tem sama poskrbela za škodovanje in razvrednotenje gradbene stroke in razvrednotenje znanja gradbenih inženirjev. 

Največji “greh”, ki je sploh možen je, da je ta zakonodaja “izbrisala” tiste pooblaščene inženirje, ki so po Zakonu o graditvi objektov ZGO-1 opravili strokovni izpit iz odgovornega vodenja del (55. člen Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ZAID).Ti gradbeni inženirji na trgu dela tako ne obstajajo več, saj nimajo imena! Torej tisti strokovni kader, ki izvaja nadzor nad gradnjami, ki poleg tega še skrbi, da se razne projektantske napake pravočasno odkrijejo in popravijo. Zaradi tega lahko marsikateri projektant mirno spi, kar pa ni kritika za projektante, ampak je le dejstvo, da gre za timsko delo različnih strokovnjakov gradbene stroke z namenom zagotoviti stabilen, varen in uporaben objekt.

Vodje projektov, gradbenih inženirjev, ki to delo izvajajo že vrsto leto, se s tolmačenjem oseb, ki za ta tolmačenja sploh niso pristojna, izrinja iz trga dela. In v kaj so ti prisiljeni? Projekte jim, seveda za ustrezno plačilo, podpisujejo in žigosajo arhitekti! S tem smo dosegli, da reference pridobijo podpisani in požigosani arhitekti! In, kje je tukaj namen zakonodaje, da bi se “nelegalnemu” žigosanju in podpisovanju izognili? Inženirska zbornica Slovenije (IZS) uvaja nadzor nad delom inženirjev pod pretvezo, da se takšna žigosanja ne bi več izvajala, s tem, da se položaja vodij projektov gradbenih inženirjev in posledic vsi zavedajo. Težko je najti izraz za takšen pristop pod pretvezo dviga gradbene stroke.

Po novem imajo pravico do vodenja del “pooblaščeni inženirji” brez kakršnihkoli dokazil in referenc o njihovi usposobljenosti za to delo. Tisti, ki so imeli po ZGO-1 pravico do tega inženirskega dela, so to dokazali z večletnimi delovnimi izkušnjami ter preverjenim in tako opravljenim strokovnim izpitom. Tako imenovani “nonome” gradbeni inženirji. Podjetja z “izbrisanimi” inženirji bodo morala za polni delovni čas zaposliti pooblaščene inženirje (PI) ali pooblaščene arhitekte (PA). PI za vodenje del in nadzore, PA za nadzore, čeprav ti morebiti znanja in izkušenj s tega področja dela sploh nimajo. In kaj bo dejansko: PI in PA bosta na plačilni listi ter podpisana in žigosana, dejansko delo pa bo opravljal “izbrisan” inženir. Kdo tukaj prepozna na papir zapisane floskule: “varovanje javnega interesa”, “dvig gradbene stroke”, “razvoj stroke”, predvsem pa ukinitev prekarnega dela?!

Foto: epa

Bistvo ni v zastopstvu stanovskih interesov
Na takšen način uzakonjena “konkurenčna klavzula” podjetjem omogoča, da bodo svoje zaposlene, gradbene inženirje z večletnimi delovnimi izkušnjami in strokovnim znanjem, plačevali minimalno. Ti zaposleni s svojim znanjem v “popoldanskem” času ali za drugo podjetje tako ne bodo smeli služiti, pa četudi le za dostojno preživetje. Bistvo tega člena je tako ekonomska rast in korist podjetij, nikakor pa ne floskula “zastopstvo stanovskih interesov”. Jasno kot beli dan je, da ima vsaka frizerka in trgovka več pravic kot gradbeni inženir s pridobljeno diplomo ene težjih naravoslovnih fakultet, z opravljenim strokovnim izpitom, z občutkom za odgovornost, znanje in napredek. Ta člen lahko v kombinaciji z nadzorom IZS-ja privede do drugih “nečednih zadev”, kjer delo gradbenega inženirja nikakor ne more ostati “neodvisno”, saj direktno posega v delovanje in eksistenco slednjega.

Ne velja za inženirje, ki niso člani IZS in tuje inženirje
IZS ima po tej zakonodaji zakonodajno, sodno in izvršilno oblast, kar pa z vidika pravne ureditve države predstavlja razlog za strah in posledično katastrofo. O moči IZS po tej zakonodaji ter posledicah je bilo že veliko zapisanega. Kot dokaz takšne oblike delovanja in s tem dokaz vsega zapisanega lahko razumemo odstop predsednika Matične sekcije gradbenih inženirjev. Paradoks vsega tega pa je to, da to za tiste inženirje, ki niso člani IZS, sploh ne velja.

Inženir, ki ni član IZS torej ne bo predmet rednih in izrednih nadzorov, njegov njegov obstoj ni pogojen z omejevanjem zaposlitve , ni zavezan plačevanju članarine, zanj so obvezna izobraževanja nerelevantna, tudi ni zavezan pravilom stroke, ki bodo predstavljala dodatno administracijo PI in sankcije IZS. In kot posledica vsega navedenega, ta inženir tako s strani IZS, za morebiti slabo pripravljeno inženirsko delo, ne bo nikoli kaznovan. ne denarno in ne s prepovedjo dela do 5 let. Ne smemo pozabiti, da pravne države, ki cenijo stroko in znanje, lastnim državljanom ne jemljejo pravic in “imen” s katerim bi jim omogočali delo doma in v tujini.

Foto: epa

Gre za “čistko” slovenskih gradbenih inženirjev
Naš vir iz vrst gradbeništva nam je zaupal, da je bilo izbranim na zboru gradbenikov v oktobru rečeno, da inženirji naj ne bi znali pravilno brati zakonov. S tem je bilo izraženo ponižanje gradbenih inženirjev in to s strani lastne zbornice. “Neverjetno. Zdaj, ko gledam nazaj, niti ne, saj odnos zbornice IZS do lastnih članov odseva nova gradbena zakonodaja, vključno z akti IZS, ki je bila s strani IZS potrjena kot ustrezna.” Po prepričanju našega vira gre s tem za “čistko” slovenskih gradbenih inženirjev, saj jih glede na to zakonodajo ne potrebujemo več, oziroma bodo ti (peščica, ki bo ostala) le še podizvajalci in prekarci. “Seveda pa to ne bo ostalo le pri gradbenih inženirjih.” 

Očitno bomo gradbene inženirje tako kot zdravnike pač uvažali iz Tadžikistana, Pakistana, Ruande, saj čez nekaj let, v primeru da bomo to dopustili, gradbene stroke, posledično tudi šolanja s področja gradbeništva, v naši državi, kjer zakone pišejo in potrjujejo ljudje z vnaprej določenimi cilji in koristmi ter vprašljivo stopnjo moralne integritet in inteligence, ne bo več.  Ko bo prišlo do uničenja te stroke, ki ima v Sloveniji bogato zgodovino ter temu ustrezno kvaliteten študijski program in vrhunske inženirje, v evropskem in svetovnem smislu, pa se ta ne bo več obnovila v takšni kvaliteti kot jo poznamo sedaj.  Do tega bo prišlo kljub zavajanjem raznovrstnih strokovnjakov, ki trdijo, kako naj bi bila ta zakonodaja potrebna zaradi dviga nivoja strokovnosti.

Če vse skupaj strnemo lahko opazimo, da znanje, dobro opravljeno delo, reference ter uveljavljena in kvalitetna stroka v naši državi nimajo več nobene vrednosti.

Hana Murn